Річний план роботи на 2020 – 2021 н.р.

                                  РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ

                Конотопського дошкільного навчального закладу

                                 (ясел – садка) № 2 «Вербиченька»

                                    на 2020 – 2021 навчальний рік 

 І. Загальні відомості про дошкільний навчальний заклад.

               Аналіз результатів освітньої та методичної роботи за минулий

               2019 – 2020  навчальний рік.

Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 2 «Вербиченька» знаходиться у комунальній власності Конотопської міської ради. Заклад збудований за типовим проектом і відповідає затвердженим технічним нормам і правилам, а також санітарно – гігієнічним вимогам; займає двоповерхову цегляну споруду, здану в експлуатацію у вересні 1961 року.

Загальна площа земельної ділянки складає 4 620 кв м, площа будівель –

534 кв м, загальна площа основної споруди – 672 кв м.

Заклад розрахований на 75 місць за нормами площі на одну дитину.

Чисельний склад  дітей станом на 01.09.2020 р. становить   103 особи , що складає 137 %,  всього  працівників – 28,  з них 11 педагогів.

В дитячому закладі функціонує п’ять вікових груп:

– 1 І молодша група  –  з 2 до 3-х років;

– 1 ІІ молодша група – 4-й рік життя;

– 1 група  середня  – 5-й рік життя;

– 1 різновікова група – 5 – й і 6 –й рік життя;

– 1 група старша  – 6-й рік життя.

Дошкільний заклад  забезпечений кваліфікованими педагогами.  Освітньо-виховний процес забезпечували педагоги в кількості 11 осіб, а саме: директор (завідувач), вихователь-методист, практичний психолог,  музичний керівник,7 вихователів.

         Якісний склад педагогічних кадрів ЗДО №2 «Вербиченька»

№ з/п Прізвище, ім’я  по батькові працівника Дата народження Посада Освіта : навчальний заклад, рік закінчення Стаж пед.роботи на 01.09. 2020 Кваліфікац  категорія
1 Богданова Олена Миколаївна

 

21.02.1987 Вихователь Глухівський державний педагогічний університет,             2009 р., дошкільного закладу, організатор дошкільного виховання 2013 рік 9 р.                            4 міс. Спеціаліст
2 Бондаренко Людмила Олексіївна

 

30.05.1968 Вихователь Глухівський державний педагогічний університет; вихователь дошкільного закладу, організатор дошкільного виховання, 2008 27 р.                  9 міс. «Спеціаліст першої категорії»
3 Бут Ірина Миколаївна 24.01.1976 Практичний психолог Глухівськитй державний педагогічний інститут, 1998, вчитель трудового навчання; Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, 2009, практичний психолог 14 р., 8 міс. «Спеціаліст другої категорії»
4 Красновид Світлана Миколаївна

 

06.10.1967 Вихователь Ніжинський державний педагогічний інститут, викладач російської мови і літератури, 1988 31 р.                    9 міс «Спеціаліст першої категорії»
5 Матвійчук Валентина Олексіївна

 

08.09.1955 Музичний керівник Богуславське педагогічне училище, вчитель співу, музичний вихователь, 1979 32 р.                   2 міс 9 тарифний розряд
6 Ніколаєнко Тетяна Олексіївна

 

12.07.1980 Завідувач, керівник гуртка Глухівський національний педагогічний університет ; вихователь дошкільного закладу, організатор дошкільного виховання, 2010 19 р.                      7 міс. « Спеціаліст першої  категорії»
7 Пасічнюк Ольга Володимирівна

 

23.12.1985 Вихователь – методист / вихователь Глухівський національний педагогічний університет,вихователь дітей дошкільного віку, інструктор з фізичного виховання дітей дошкільного віку, 2016 рік 8 р.                         11 міс. Спеціаліст
8 Романенко Валентина Володимирівна

 

16.01.1966 Вихователь Путивльське педагогічне училище, вчитель початкових класів, 1985 35 р.               10 міс 10 тарифний розряд
9 Слєпченко Любов Макарівна

 

06.07.1957 Вихователь Глухівський державний педагогічний інститут, викладач дошкільної педагогіки                            і психології, 1991 45 р. «Спеціаліст вищої  категорії»
10 Яременко Світлана Василівна 01.05.1973 Вихователь Путивльське педагогічне училище, вихователь, 1992 15 р.                  3 міс 10 тарифний розряд
11 Ярошенко Світлана Олександрівна 03.12.1972 Вихователь Глухівський державний педагогічний інститут, вчитель початкових класів, 1997 20 р.                    2 міс. «Спеціаліст другої категорії»

          

              Віковий  склад педагогів станом на 01.09.2020 р. такий:

Вік педагогічних працівників Кількість %
20-30 років
30 – 40 років 2 18 %
40-50 років 4 36 %
50 – 60 років 3 28 %
60 – 65 років 2 18%

                           Освіта педагогів станом на 01.09.2020 р. :

Освіта Кількість %
Навчальні заклади І – ІІ рівнів акридитації 3 27 %
Навчальні заклади ІІІ – ІV рівнів акредитації 8 73%

За результатами атестації в 2019– 2020 навчальному році  вихователь Слєпченко Любов Макарівна , вихователь, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».

                   Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників

Категорія Кількість %
Вища 1 10 %
Перша категорія 3 27%
Друга категорія 2 18 %
Спеціаліст 2 18%
Тарифний розряд 3 27%

Методична робота з педагогічними кадрами у 2019 -2020 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня  шляхом самоосвіти, участі у міських методичних об’єднаннях.

 

 

 

Вид діяльності

Планова кільк. педагогів Фактична

кільк.

педагогів

 

%

1. Курси підвищення кваліфікації 2 2 100
2. Атестація 1 1 100
3. Самоосвіта 11 11 100
4. Участь у роботі творчої групи 4 4 100
5. Участь у підготовці та проведенні методичних заходів 11 11 100

Організація навчально – виховного процесу здійснюється відповідно до

Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови», «Про захист дитинства»,згідно з  Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні. Заклад дошкільної освіти  вирішує проблеми: формування у дітей свідомого ставлення до свого здоров’я; провадження інноваційних технології з метою гуманізації освітньо-виховного процесу; організації освітньо-виховного процесу з позицій інтегрованої подачі знань дітям.

Упродовж 2019-2020 навчального року навчально-виховний процес дошкільного навчального закладу був спрямований на вирішення головної методичної мети: «Використання сучасних технологій(«Лепбук», «Сторітелінг», «Освітня подорож», «Музейна педагогіка» та ін.)  в освітньому процесі ЗДО»

Враховуючи аналіз освітньої і методичної роботи педагогічний колектив в 2019-2020 навчальному році  спрямував  свою діяльність на розв’язання основних пріоритетних завдань:

1.Активізувати роботу з дітьми по формуванню сенсорно-пізнавальної та математичної компетенції.

2.Забезпечити наступність та взаємодію в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу і початкової школи для створення єдиної динамічної та перспективної системи, спрямованої на безкризовий розвиток дітей в умовах освітньої реформи «Нова українська школа».

3.Продовжувати формувати економічну освіченість дітей передшкільного віку в різних видах дитячої діяльності.

З метою підвищення педагогічної майстерності вихователів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, були сплановані та проведені протягом року різні форми методичної роботи.

Педагогічні ради відзначались актуальністю, науковістю, та доцільністю тематики, інноваційним підходам до їх проведення з використанням інтерактивних форм і методів. Тематика відповідала ключовим завданням на навчальний рік. В кожній педраді розглядалось перше питання на виконання рішень попередньої педради, в педагогічних радах передбачені заходи для участі педагогів всіх категорій.

Педагогічна рада №1: «Якісна освіта  – запорука самореалізації особистості» (установча). 30.08.2019 року

 

 

Педагогічна рада №2:  «Реалізація програмових завдань освітньої лінії «Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі». 29.11.2019 року

 

Педагогічна рада №3: «Забезпечення єдності, перспективності, наступності в освітньому просторі двох суміжних ланок освіти». 24.01.2020 року

 

Педагогічна рада №4: «Психолого – педагогічне забезпечення розвитку здібностей в дошкільному віці» 30.05.2020 року

 

Важливою формою підвищення рівня педагогічної майстерності педагогів була участь у проведенні семінарів: теоретичного семінару  «Екологічне виховання дошкільників» (25.09.2019р.);семінару – практикуму  «Національно – патріотичне виховання дошкільників в умовах сучасності» (21.12. 2019 р.

Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів різних видів діяльності дітей. Протягом 2019 – 2020 н.р. на належному методичному рівні були проведені  колективні перегляди запнять  за темами :

Листопад 2019  – «Конкурс нестандартних занять з логіко – математичного та сенсорного розвитку» – Слєпченко Л.М., вихователь, середня група «Віночок»; Яременко С.В.,вихователь, І молодша група «Капітошки»;

Лютий 2020 – «Декада занять з мовленнєвого розвитку з використанням сучасних освітніх технологій» – Красновид С.М., вихователь, старша група «Метелики»; Романенко В.В., вихователь, старша група «Веселка»; Ярошенко С.О., вихователь, ІІ молодша група «Малюки».

Протягом навчального року педагоги поглиблено  працювали над темами :

№ з/п П.І.П. педагога Зміст роботи Вікова група
1 Ніколаєнко Т.О., завідувач  «Організація якісного харчування дітей»  
2 Матвійчук В.О., музичний керівник  «Народні свята як засіб формування у дошкільників музично – естетичних здібностей»  
3 Яременко С.В., вихователь   «Екологічне виховання дошкільників» І молодша група                   «Капітошки»
4 Романенко В.В., вихователь «Краєзнавство в дошкільному закладі: «Люби та знай свій рідний край» старша група                   « Веселка»
5 Бондаренко Л.О., вихователь «Оптимізація рухового режиму в дошкільному навчальному закладі»; Старша «А» група                       « Метелики»
6 Пасічнюк О.В., вихователь «Формування предметно-практичної компетенції дітей дошкільного віку» І молодша група                   «Капітошки»
7 Ярошенко С.О., вихователь «Робота з батьками невід’ємна частина у виховному процесі дошкільного закладу» ІІ молодша група                 «Малюки»
8 Красновид С.М., вихователь  «Софія Русова подвижниця національного дошкільного виховання» Старша «А» група                       « Метелики»
9 Слєпченко Л.М., вихователь  Логіко – математична компетентність дітей дошкільного віку Середня група «Віночок»

 

Педагогами з даних тем  зібраний дидактичний матеріал, розроблені конспекти занять, ігри.

Заходи  були  проведені змістовно, на належному методичному рівні.

Педагогічний колектив у минулому навчальному році працював активно,       з творчим натхненням   виконував поставлені завдання відповідно до Базового компонента дошкільної освіти та Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

Адміністрація дошкільного закладу  продовжує роботу над створенням методичного простору. Методична робота, а саме: консультації, семінари, ділові ігри, колективні перегляди, сприяли розвитку творчості, ініціативи, та були спрямовані на підвищення якості  освітнього процесу.

Найбільш дієвими виявилися такі інтерактивні форми методичної роботи:

 • дискусії, майстер-класи, інтерактивна ділова гра тощо.

Але, були з’ясовані і наступні   недоліки  :

 1. Низький рівень особистої участі деяких педагогів у проведенні методичних заходів;
 2. Недостатній рівень самоосвіти окремих педагогів;
 3. Недостатній рівень інноваційної компетентності педагогів;
 4. Недостатньо уваги приділяється системному підходу до планування розвитку мовлення дітей, активізації мовленнєвої діяльності дошкільників для формування елементарних норм їх життєвої компетентності, не приділяється достатня увага індивідуальній роботі з дітьми в другу половину дня.

В минулому 2019 – 2020 н. р.  освітній процес носив науково-методичний та пошуковий характер. Відповідно до нормативних вимог велась вся ділова документація вихователів, музичного керівника,  директора (завідувача).

Ухвалою педагогічної ради було вирішено, що всі педагоги закладу ведуть календарні плани роботи з дітьми, у яких послідовно розкривається зміст життєдіяльності дітей  протягом дня. Досвід роботи за орієнтовним перспективним плануванням показав, що запропоновані плани потребують від вихователів великої ґрунтовної підготовки до відбору освітніх завдань, планування освітньої роботи упродовж дня, збалансованого підходу до фронтальних, групових та індивідуальних форм роботи, своєчасне виготовлення дидактичного матеріалу, складання конспектів занять.

В усіх вікових групах зібраний та систематизований  матеріал з питань формування здорового способу життя дітей та їх батьків . У дитячих роздягальнях  облаштовані куточки для батьків, де розміщений інформаційний матеріал.

Забезпеченню цілеспрямованості і послідовності роботи дошкільного закладу, практичному здійсненню педагогічних заходів допомагає чітке планування та реалізація освітньо-виховних заходів. Організована навчально-пізнавальна діяльність планувалась відповідно до освітніх ліній Базового компоненту дошкільної освіти та освітніх завдань чинної Програми «Дитина».

Пріоритетність завдань визначалась у формувані економічних уявлень з метою реалізації дошкільником себе як індивідуальності та повноцінної особистості в реальному житті, здоров’язбережувальної компетенції шляхом упровадження здоров’язберігаючих технологій в освітній процес та забезпечння повноцінного виховання дошкільника в умовах тісної співпраці сім’ї та дошкільного закладу за допомогою принципу паралелізму.

Адміністрацією постійно контролювалося виконання річного плану. Згідно аналізу вносилися корективи до нього. Систематично здійснювався контроль за проведенням освітньо-виховної, оздоровчо-профілактичної роботи, виконанням режимних моментів, рівнем компетентності дітей з різних сфер життєдіяльності.

Результати контролю обговорювалися на виробничих нарадах, нарадах при завідувачі, педагогічних радах. Для якісної реалізації головних задач систематично проводилось вивчення стану організації навчально-виховного процесу, яке включало: тематичне, вибіркове, комплексне, оперативне вивчення освітньо-виховного процесу всіх вікових груп ЗДО.

Для вирішення першого головного завдання – формування у дітей економічно-фінансової компетенції проведено тематичне вивчення роботи за розділом програми «Дитина» «Дитина в соціумі» (економічне виховання). Метою тематичної перевірки було вивчення стану роботи педагогів з використання різноманітних методів і прийомів з метою надання дітям економічних знань, вмінь та навичок з даної проблеми.

Провівши аналіз календарного планування, хочеться відмітити, що вихователі свою роботу з формування економічно-фінансової компетенції дітей дошкільного віку шляхом розвитку здійснюють через різні форми і методи його організації: безпосередньо організовану освітню діяльність, дидактичні і словесні, сюжетно-рольові ігри, бесіди, екскурсії, пізнавальну діяльність – через вислови-міркування, вислови-пояснення, вислови-запитання, головна мета яких упорядкувати, систематизувати власні уявлення про соціум, пояснити самому собі невідповідності, незрозумілості, проблеми, з якими постійно стикається дитина; образотворчу, трудову, конструктивну діяльності, індивідуальну роботу, театралізацію творів художньої літератури з економічним змістом. Всі форми роботи з економічного виховання дітей плануються вихователями в різних видах організованої освітньої діяльності, як її частина, а також в самостійній діяльності дітей і в спільній роботі з батьками.

Вихователі знайомлять дітей із певними економічними поняттями та категоріями на заняттях із різних розділів програми, які будують у різній формі: заняття-подорожі, заняття-екскурсії, заняття-бесіди, економічні вікторини тощо. Важливим елементом таких занять вихователі вважають ігрову імпровізацію, адже саме гра забезпечує органічне практичне входження дитини в економічні відносини.

На заняттях вихователі уточнюють, систематизують, узагальнюють знання, які діти набувають самостійно. При організації освітньої діяльності педагоги створюють сприятливий психологічний клімат, вміють вислуховувати дітей, при проведенні бесід спираються на особистий досвід, використовують диференційовані завдання з урахуванням особистісних особливостей дітей.

Під час вивчення нових та закріплення пройдених тем активно використовують вихователі проблемні питання, ситуації: казкові сюжети перебудовують так, аби вони зззрозгорталися перед дітьми у вигляді проблемних «економічних» ситуацій, розв’язання яких розвиває логіку, нестандартність, самостійність мислення, комунікативно-пізнавальні навички, здатність орієнтуватися у складних життєвих ситуаціях. Всі вихователі використовують основний принцип реалізації завдань економічного виховання — діяльнісний підхід до нього. Залежно від змісту знань обирають провідний вид діяльності.

Водночас під час вивчення роботи вихователів із дітьми було виявлено ряд недоліків, згідно яких педагогам надані рекомендації для ефективного їх усунення, які перевірялися протягом певного часу і результати усунення оголошувались на наступній педраді.

Щодо вирішення другого головного завдання з вивчення стану роботи з батьками дошкільного закладу в групах 4-го, 5-го і 6-го років життя, відповідно до вимог програми «Дитина», результати перевірки показали, що в закладі створені необхідні умови для організації роботи із батьками: в холах обладнано стенди: «Давайте познайомимось», «Здорова дитина –  щаслива дитина», «Наше меню», «Свої права, дитино, знай, їх шануй і захищай», «Наші свята», «Батькам наших малюків», «Граємо в театр»,  «Світ очима дітей», «Будь здоровим, малюк», систематично оновлюються та викладаються матеріали на сайті закладу, який користується попитом серед батьків; в групах обладнані батьківські куточки в приймальних кімнатах, для розміщення консультативних та інформаційних  матеріалів.

В усіх групах  у наявності теки, в яких підібрано різноманітні консультативно-інформаційні матеріали для батьків, де вони систематизовані за розділами програми, а також поділяються на: педагогічні, психологічні, медичні консультації тощо, а це дозволяє організовувати роботу з пропаганди педагогічних знань на достатньому рівні. Слід наголосити, що вихователі всіх вікових груп проявляють творчість та намагаються оформити групи з урахуванням назви групи, починаючи з самої назви, емблема, девіз, батьківський куточок.

Вихователі всіх вікових груп закладу взаємодіють з батьками за різними розділами програм та за різними напрямами: вивчення умов сімейного виховання, визначення типу сім’ї, налагодження емоційного контакту та ділових стосунків із батьками вихованців, психолого-педагогічна просвіта батьків, надання їм професійної консультативної допомоги.

     Перевіркою встановлено, що планування роботи з батьками вихователями груп здійснюється згідно перспективного плану на навчальний рік та щомісячно.

При складанні перспективних планів вихователі планують наступні форми роботи:

– групові батьківські збори тричі на рік з урахуванням віку дітей та проводяться згідно графіку (вересень, грудень, травень) за темами, зазначеними в річному плані закладу, за напрямком;

-консультації, бесіди групові ( 1-2 рази на місяць) та індивідуальні (за потребою);

– практикуми, круглі столи, диспути, майстер-класи;

– консультативно-інформаційні матеріали в батьківські куточки – щомісячно;

– поточну спільну роботу з батьками по створенню предметно-розвивального середовища у групі;

– свята та розваги;

– виставки дитячих робіт 2-3 рази на тиждень;

– Дні відкритих дверей – 1 раз на квартал;

– анкетування батьків;

– індивідуальні консультації та бесіди.

    Вихователі всіх вікових груп рекламують серед батьків сайт ЗДО , на якому розміщена різнобічна інформація про дошкільний заклад, описано освітні послуги, які отримують діти в ЗДО та представлено різноманітні консультації та поради для батьків.

Перевірка виявила недоліки у роботі з батьками: педагогам не  вдається активізувати всіх батьків настільки, аби їх участь у житті дошкільного закладу зумовлювалася їх бажанням, деяким батькам бракує активної життєвої позиції щодо виховання дитини спільно з ЗДО; мало вихователями використовуються нетрадиційні форми роботи, що відповідають сучасним запитам: дискусійні клуби, ділові і інтерактивні ігри, майстер-класи; виставки-презентації педагогічної літератури та дидактичних ігор; психологічні ігри та вправи, націлені на зняття емоційної напруги, «круглі столи», відеосемінари, спільні розваги дітей з батьками; проводять батьківські збори у традиційній формі, майже не використовують такі форми, методи роботи з батьками під час проведення батьківських зборів, як: аудіо-записи відповідей дітей, тренінги, спектаклі за участю дітей, вікторини тощо; рідко використовують таку форму  роботи, як висвітлення досвіду родинного виховання; використання листів подяки батькам, які активно допомагають у створенні розвивального середовища групи.

Упродовж року значна увага приділялась питанням безпеки життєдіяльності вихованців: відпрацьовувались дії в створених ситуаціях, ігрові сюжети, читання художніх творів, перегляд діафільмів, виставки  дитячих малюнків з протипожежної тематики.

Інші види контролю  використовувалися, як правило, з метою надання вчасної методичної допомоги молодим педагогам та перевірки виконання рекомендацій завідувача, вихователя-методиста, рішення попередніх педагогічних рад, визначення напрямків подальшої роботи.

З метою подолання вищевказаних проблем у 2020 – 2021  доцільно збільшити в роботі з педагогічним колективом частку тренінгів, використання передового досвіду роботи педагогів міста.

Методичній службі організувати науково-методичну роботу з педагогами щодо діагностики їх утруднень, проводити інформаційно-довідкову роботу, створити картотеку бази даних інновацій та передового досвіду педагогів району.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки вихователів були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, підписані періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога», «Дошкільний навчальний заклад». Протягом року покращилась науково-методична база методичного кабінету. Кабінет поповнився  конспектами з розвитку мовлення, з театралізованої діяльності, тощо.

              Узагальнені результати діагностування рівня знань дітей  

Відповідно до річного плану роботи ЗДО №2 «Вербиченька» на 2019-2020 навчальний рік,  з метою визначення рівня сформованості знань, умінь і навичок дітей в закладі дошкільної освіти в періоди з 17.09.2019 по 21.09.2019 , з 15.06.2019 по 19.06.2019  року (наказ від 29.09.2019 № 91 – од  «Про організацію та проведення моніторингового дослідження» ) , була проведена  педагогічна діагностика рівня компетентності дітей старшого дошкільного віку.         З метою відстеження динаміки зростання (зменшення) якісних показників кож­ної дитини та групи в цілому вихователями всіх вікових груп загального розвитку разом з вихователем-методистом здійснювалося двічі на рік моніторингове обстеження оволодіння дітьми 10 основними компетенціями: мовленнєвою, здоров’язбережувальною, художньо-продуктивною, сенсорно-пізнавальною, математичною, природничо-екологічною, предметно-практичною, особистісно-ціннісною, родинно-побутовою, соціально-комунікативною і стану фізичного розвитку дошкільників (вересень, травень) за програмою.

Основним завданням моніторингового дослідження було :

 • своєчасне оцінювання реального стану дошкільної освіти в старших групах ЗДО №2 «Вербиченька»;
 • підвищення якості навчально – виховного процесу
 • максимально об’єктивне прогнозування процесу розвитку освіти.

В усіх вікових групах навчально-пізнавальна діяльність організовувалась  за принципом розвивального навчання відповідно до освітніх завдань. У навчально-виховному процесі педагогами використовували наступні форми організації дітей: спеціально організовану навчальну діяльність (заняття), самостійну діяльність дітей (художню, рухову, мовленнєву, ігрову, трудову, дослідницьку, індивідуальну роботу по всіх розділах програми, спостереження, екскурсії, свята та розваги, гуртки тощо). У залежності від віку дітей, педагогічної мети вони проводились фронтально, підгрупами чи індивідуально.

Впроваджуючи програми і інноваційні технології в практику роботи з дітьми, педагоги проводили протягом року предметні, комплексні, зрідка – інтегровані, сюжетно-динамічні заняття в залежності від розділу програми, обраного напрямку, що давало змогу забезпечувати достатню продуктивність роботи. Під час занять з використанням інноваційних технологій діти були більш розкуті, емоційні, краще сприймали і вирішували різноманітні пізнавальні та проблемні завдання, активно відповідали на запитання, могли самостійно робити висновки та узагальнення, висловлювати свої судження. Тому проблема впровадження інноваційних технологій залишатиметься актуальною, зокрема  педагоги зацікавились можливістю використання технологій школи Ейдетики, паличок Кьюізенера, блоків Дьєнеша, коректурних таблиць і логічних схем Н.Гавриш, активно впровадити в освітню роботу які плануємо в наступному навчальному році.

Аналіз календарного планування свідчить про не завжди послідовну та цілеспрямовану діяльність педагогів щодо роботи над вирішенням завдань програми «Дитина». Аналіз вивчення освітньо-виховного процесу засвідчив й  те, що необхідно змінити підходи педагогів до організації занять, а саме: змінити пряме передавання знань дорослим та репродукцію їх дітьми на організацію пізнавальної діяльності дітей, розвиток їхньої пізнавальної активності, підвищення розумової здатності. Тому питання організації навчально-пізнавальної діяльності дошкільників буде на першому місці в новому навчальному році.

Більше уваги потрібно звернути на питання морального, економічного, патріотичного, правового виховання, соціально-комунікативного, фізичного розвитку дошкільників.

З 15 по 18 червня поточного (2020) року було проведено повторне узагальнення моніторингового дослідження стану пізнавального, мовленнєвого, інтелектуально-творчого розвитку та готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі, відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти (нової редакції) та програми виховання та навчання дітей від 2-х до 7 років «Дитина»). До моніторингу залучався практичний психолог, вихователь-методист. Узагальнення проводилось вихователем–методистом ЗДО Пасічнюк О.В.

Моніторингове дослідження дітей груп старшого дошкільного віку (6-й рік життя) показало, що в основному всі діти засвоїли вимоги програми, але у різній мірі. Показник засвоєння програми залежить від психофізіологічних особливостей дітей, систематичності відвідування дошкільного закладу, стану здоров’я. Тому, встановлено наступні показники виконання програмових вимог.

Всього в  двох вікових групах  на час дослідження за списком – 42 дитини,  було охоплено моніторингом –  39 дітей (93%).

З них мають:

 • високий рівень сформованості компетентності – 11 дітей (28%);
 • достатній рівень сформованості компетентності – 27 дітей  (70%);
 • низький рівень сформованості компетентності – 1 дитина ( 2%)

Дітей з  критичним рівнем розвитку на кінець року в групах старшого дошкільного віку нема.

Діагностичне обстеження дітей 6-го року життя показало, що у  дітей  достатньо  сформовані навички навчальної, інтелектуально-творчої, мовленнєвої та пізнавальної діяльності, вони мають оптимальний рівень сформованості життєвої компетентності. Різноманітні методи моніторингу дозволяють  зробити висновок про  те, що діти в більшості вміють робити звуковий аналіз, знають склад числа з одиниць та з двох менших. Не менш важливими є навички працювати самостійно, виконуючи завдання на робочих аркушах, що свідчить  про вміння дітей орієнтуватись на обмеженій площі.

Водночас під час моніторингу  було вияв­лено деякі недоліки і надані методичні рекомендації вихователям груп старшого дошкільного віку: Бондаренко Л.О., Красновид С.М., Богдановій О.М., Романенко В.В.

 1. З метою розвитку життєвої компетентності дітей більше часу під час занять відводити самостійній практичній діяльності дітей.
 2. Вихователям груп посилити роботу щодо поповнення предметно-розвиваючого середовища, яке є стрижнем пізнавального розвитку особистості дитини, дидактичними іграми з правового, економічного і екологічного виховання дошкільників.
 3. Більше уваги приділяти використанню сучасних методів і нетрадиційних методик з формування зв’язного мовлення у дітей.
 4. Посилити роботу з формування мовленнєвої, художньо-продуктивної, природничо-екологічної, мовленнєвої, математичної компетенцій дошкільників.
 5. Приділяти більш належну увагу вмінню дітей орієнтуватися на аркуші паперу.
 6. З метою проведення роботи більш цікаво і ефективно, використовувати різноманітні інноваційні технології, сучасні види та форми роботи з дітьми.
 7. Використовувати постійно в роботі з дітьми такі засоби і способи пізнання світу, як: екскурсії, зустрічі з цікавими людьми, дослідницька діяльність тощо.

За результатами аналізу показників спостерігається позитивна динаміка засвоєння програми за всіма показниками. Особливого успіху досягли діти в фізичному розвитку. В результаті дослідження було виявлено, що майже всі випускники мають високий рівень фізичної активності, добре володіють основними рухами та мають високий інтерес до занять з фізичної культури, вони опікуються станом свого здоров’я, дотримуються здорового способу життя, культури харчування, загартування, гігієни тіла та праці, дотримуються правил безпечної поведінки. Це свідчить про ефективність проведення цілеспрямованої роботи вихователів щодо процесу формування ціннісного ставлення до власного здоров’я в дітей старшого дошкільного віку. Підтвердження вищезазноче6ного є отримані результати , а саме : вересень 2019 – 54,4%; червень – 76,8 %. У порівнянні з вереснем та травнем показники з фізичного розвитку збільшилися на 22,4%.

Дані моніторингу свідчать, що фізичний розвиток засвоєно на достатньо високому рівні. Можна зробити висновок, що педагоги чітко усвідомлюють, що фізичний розвиток дошкільнят спрямований, насамперед, на охорону та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, підвищення захисних сил організму, виховання стійкого інтересу до рухової активності, звички до здорового способу життя, формування життєво – необхідних умінь, навичок та фізичних якостей ( швидкість, спритність, витривалість, гнучкість), формування культури здоров’я. Здоров’я дитини розглядається як багатоскладова категорія , в яку виходить фізична, психічна, духовна і соціальна складові.

 Пізнавальний розвиток  – забезпечується розвитком пізнавальних процесів ( сприйняття, пам’яті, уваги, уяви, мовлення) та розвитком розумових операцій( аналізу, синтезу, узагальнення, порівняння, класифікації). Проведене моніторингове дослідження з цього напрямку дозволило зробити висновки, що наприкінці 2019 – 2020 навчального року у дітей старшого дошкільного віку підвищився рівень засвоєння програмового матеріалу з пізнавального розвитку на 23,3 %, простежується тенденція щодо збільшення кількості дітей, які добре засвоюють програмовий матеріал на заняттях, уміють застосовувати знання на практиці, здатні до інтенсивності розумової діяльності, організовані, уміють зосередитися, старанно виконують завдання, долають труднощі. Збільшилась кількість дітей, що мають високий рівень знань та зменшилась кількість дошкільників з середнім та низьким рівнем. Діти вдало оволоділи навичками лічби, порівняння предметів, мають початкові уявлення про час, здійснюють класифікацію предметів за певними ознаками, аналізують, порівнюють тощо.

На результат мали вплив впровадження інноваційних технологій у практику роботи з дітьми. Педагоги проводять тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, сюжетно – динамічні заняття в залежності від розділу програми, обраного напрямку, чим забезпечили високу продуктивність діяльності дітей. Аналіз роботи дозволяє констатувати той факт, що вихователі груп свою педагогічну діяльність спрямовують на реалізацію здатності дитини до пізнання навколишнього світу, вміння запам’ятовувати і робити певні висновки , бо джерелом пізнавального розвитку є навколишній світ і соціальний досвід у їх неприливній єдності. Результати моніторингу показали, що дослідницька діяльність доступна дітям даного віку, про що свідчить дитяча допитливість, бажання пізнати причини навколишніх явищ. Діти орієнтуються в основних станах погоди, станом рослин та поведінкою тварин, розрізняють за кольором і формою  і величиною, порівнюють форму об’єктів природи з геометричними фігурами, порівнюють між собою рослини, тварин, виділяють схоже та відмінне, класифікують об’єкти довкілля за певними ознаками. Діти помічають і розрізняють природні явища, намагаються підібрати до них народні прикмети, порівняння, міркують про природоохоронну роботу.

Підтвердження вищезазноче6ного є отримані результати , а саме : вересень 2019 – 49,9%; червень – 81,1 %. У порівнянні з вереснем та травнем показники з фізичного розвитку збільшилися на 31,2%.

Моніторингове дослідження мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку доводить, що діти вільно спілкуються з однолітками і дорослими, володіють діалогомонологічним мовленням, мають достатній словниковий запас для позначення назв, особливостей та дій, пов’язаних з усіма сферами життєдіяльності, вміють будувати речення, дотримуючись певного порядку слів, послідовно і логічно відповідають на запитання. Педагоги поєднують традиційні і інноваційні форми роботи з дошкільнятами, що забезпечує її ефективність. Організовуючи різні форми роботи, педагоги створюють умови для активного мовного спілкування. Значно покращився стан мовленнєвого розвитку наприкінці навчального року на 27,4 % в порівнянні  з початком року ( вересень – 54,7% ,  червень – 82,1%).

Поряд з цим слід констатувати, що приблизно 19 % дітей зазнають труднощів при вживанні синонімів, слів – порівнянь, вживання складно – підрядних речень, складанні описових розповідей з власного досвіду, потребує поліпшення робота над виконанням завдань проблемного характеру, використанню індивідуальних та групових форм роботи. Вихователям слід звернути увагу на те, що на заняттях з мовлення основну увагу треба зосереджувати на практичному засвоєнні дітьми норм рідної мови, формуванню навичок розповідання та переказування, збагаченню словника дітей під час ігровою діяльності, в повсякденному житті , розвитку образного мислення дітей.

В результаті моніторингового дослідження була виявлена і позитивна динаміка щодо зацікавленості вихованців художньо – естетичною діяльністю. У вересні 2019 показник складає 63,1%; а у червні 2020 – художньо – естетичні діяльність збільшилася на 28,4%. Системна робота педагогів сприяла розвитку творчості, фантазії, уяви дошкільників. В групах педагогами створено доцільне розвивально – предметне середовище з відповідними осередками для проведення організованої та самостійної діяльності дошкільнят, яке забезпечує різні види художньо – естетичної діяльності дітей. Педагоги намагаються дотримуватися принципу вільної діяльності своїх вихованців. З метою всебічного розвитку дошкільнят в закладі дошкільної освіти працюють різноманітні гуртки. Вихователі організовують навчально – виховний процес так, щоб діти були не просто пасивними спостерігачами, а активними учасниками роботи, мали можливість само реалізуватися у різних видах художньої діяльності. Перегляд занять, огляд дитячих робіт, бесіди з дітьми показали, що у більшості з них сформований достатній рівень образотворчих навичок та вмінь, вміють працювати з різними матеріалами, добирають необхідні засоби реалізації задуму в малюнках, аплікаціях, виявляють творчу уяву, фантазію, у них сформований естетичний смак. В ході роботи з дітьми вихователі прагнуть, щоб діти не тільки гарно зображували певні образи, об’єкти та явища, а й входили в образ зображуваного. Використання такого підходу дозволяє розвивати творчість дітей, їх вміння експериментувати, добирати необхідні елементи для  зображень, аналізувати результати своєї роботи. Діти беруть активну участь у театральній діяльності, проявляють самостійність у хореографічній діяльності, передають за допомогою рухів настрій музики.

Позитивна динаміка рості спостерігається і в ігровій діяльності. Підтвердженням цьому свідчать наступні дані , у вересні 2019 – 58,1%; у червні 2020 – 87,2% ( показники збільшились на 29,1%). Діти зацікавлено ставляться до ігрової діяльності, знають характерні особливості різних видів ігор, раціонально використовують предметно – ігрове середовище, із задоволенням грають у сюжетно – рольові ігри, в яких узгоджують свої дії з діями інших дітей, відображають елементарні образні дії, ігри – драматизації, складають віршики, кінець казок та оповідань, спілкуються під час настільних ігор, складають пазли, лото, конструюють, відтворюють знання і моральні уявлення, відображаючи реальні події та ситуації. Значно розширився діапазон ігрових ролей, діти добре орієнтуються в своїх ігрових діях, власноруч виготовляють декорації, елементарні костюми до г8ри. Дотримуються правил гри, придумують власні правила. Ігри стали набагато тривалішими.

Але спостереження за дітьми старшого дошкільного віку під час різних видів ігрової діяльності свідчать, що дошкільники не завжди можуть застосовувати знання та вміння в нових умовах. Дітям, як правило, інтуїтивно використовують свої логічні уявлення під час розв’язання завдань, копіюють дії однолітків. Практично чверть вихованців лише частково виявляють імпровізацію, реалізовуючи власні ігрові задуми та дотримуються ігрового партнерства, поведінки та етикету спілкування. Залишається гострою проблемою вміти урізноманітнювати ігровий сюжет. Причиною такого стану самостійної творчої гри  виступає руйнування процесу становлення провідної діяльності а також відсутність навичок спільної взаємодії та спілкування з однолітками.

Одним із пріоритетних напрямків роботи педагогічного колективу була  трудова діяльність. Особливе місце в організації дитячої праці вихователі старших груп відводять груповим, індивідуальним, та колективним формам роботи. Пе6дагоги мають достатній рівень ґрунтовних знань про завдання трудового виховання, у кожному конкретному випадку, володіють прийомами для формування позитивного ставлення дітей до праці, розуміння суспільної значущості праці, навчають дітей культурі спілкування в ході різних видів діяльності, мирно і толерантно домовлятися під час виконання трудових доручень, проявляють інтерес до творчої праці, доводять справу до кінця. У дітей сформовані результативні і продуктивні дії, трудові дії із самообслуговування : чергують із задоволенням, беруть участь у роботах на майданчику. Старші дошкільники залюбки виконують колективну роботу з прибирання приміщень, праці в куточку книги. Діти переживають радість співробітництва, у них розвинута вимогливість до себе і почуття відповідальності. У дітей збагачене та розширене уявлення про працю дорослих, правильне застосування матеріалів та знарядь, про результати праці працівників харчоблоку, лікарні, будівництва, пожежної охорони. Вони можуть розповісти  про працівників дошкільного закладу, підприємств сфери обслуговування, на яких працюють їх батьки.  Діти вже вміють планувати свою трудову діяльність і дотримуватися послідовності дій, отримують задоволення від результатів своєї праці. І як результат цілеспрямовано роботи, значно покращилися показники з трудової діяльності. Підтвердження вищезазноче6ного є отримані результати , а саме : вересень 2019 – 65,6 %; червень – 85,9 %. У порівнянні з вереснем та травнем показники з фізичного розвитку збільшилися на 20,3%.

На основі моніторингових досліджень можна зробити висновок, що проведена робота сприяла позитивній динаміці якісних показників за усіма лініями розвитку. Результати отримані під час вивчення освітнього процесу в старших групах свідчить про те, що робота ведеться на належному рівні. Процеси життєдіяльності протягом дня здійснюються відповідно до режиму дня, інтересів і запитів вихованців.

Узагальнені результати  розвитку вихованців ЗДО №2 «Вербиченька”  (співвідношення %  у порівнянні з 2018 – 2019  н.р.)

Освітні лінії   Вікові групи
3-й р.ж. 4-й р.ж. 5-й р.ж. 6-й р.ж.
Фізичний розвиток 2018 – 2019 73% 80% 73% 83%
2019 – 2020 86% 78% 72% 86%
Пізнавальний розвиток 2018 – 2019 80% 88% 73% 81%
2019 – 2020 82% 86% 76% 80,5%
Мовленнєвий розвиток 2018 – 2019 70% 78% 82% 73%
2019 – 2020 62% 75% 81% 82,1%
Художньо – естетична діяльність 2018 – 2019 80% 75% 70% 63%
2019 – 2020 76% 63% 75% 86%
Гра дитини 2018 – 2019 79% 88% 83% 80%
2019 – 2020 76% 88% 82% 87,2%
Трудова діяльність 2018 – 2019 75% 85% 80% 73%
2019 – 2020 76% 84% 86% 85,9%
Загальний показник 2018 – 2019 76% 81% 77% 75,5%
2019 – 2020 76% 79% 78% 84,6%

 

Узагальнені результати компетентності дітей раннього віку відповідно до освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти (3-й рік життя)

 (у порівнянні з 2018 – 2019 навчальним роком)

Освітні лінії Фізичний розвиток Пізнавальний розвиток Мовленнєвий розвиток Художньо – естетична діяльність Гра дитини Трудова діяльність Загальний показник
Термін оцінювання
2018 – 2019 73 80 70 80 79 75 80
2019 – 2020 86 82 62 76 76 76 76
Динаміка  +13 + 2 -8 -4 -3 +1 -4

 

Аналіз діагностування засвідчує, що їх загальні позитивні показники в 2019 – 2020 навчальному році у порівнянні з 2018 – 2019 навчальним роком покращилися, а негативні – знизилися. Простежується позитивна динаміка майже  за всіма лініями розвитку, що свідчить про ефективність навчально-виховної роботи з дітьми протягом року.

Зробивши аналіз рівня компетентностей дітей раннього віку (3-й рік життя) можна зробити висновок, що робота вихователів Пасічнюк О.В. та Яременко С.В. проводилась на достатньому рівні.

Але, поряд з цим слід більш доцільно використовувати компоненти розвивального предметно-ігрового середовища в групі, що дасть змогу забезпечити можливість розвитку у грі пізнавальних, соціальних, естетичних потреб дітей. Слабким залишається розвиток дрібної моторики рук, тому показники з образотворчої діяльності на середньому рівні: з метою підвищення сенсорного розвитку дітей слід поповнити сучасним обладнанням групові сенсорні зони, активізувати роботу з мовленнєвого розвитку, особливо роботу в групах та індивідуально.

 

Узагальненні результати компетентності дітей молодшого віку відповідно до освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти (4-й рік життя)

Освітні лінії Фізичний розвиток Пізнавальний розвиток Мовленнєвий розвиток Художньо – естетична діяльність Гра дитини Трудова діяльність Загальний показник
Термін оцінювання
2018 – 2019 80 88 78 75 88 85 81
2019 – 2020 78 86 75 63 88 84 79
Динаміка -2 -2 -3 -12 0 +1 -2

 

Аналіз розвитку рівнів компетентності дітей молодшого дошкільного віку (4-го року життя) показав такі результати: робота вихователів з усіх сфер життєдіяльності була на достатньому рівні, вихователі Богданова О.М., Ярошенко С.О. створили належні умови для розвитку рівнів компетентності у дітей.

Але необхідно особливу увагу звернути на розвиток мовленнєвої компетентності, розвивати її більш активно; працювати над формуванням навичок організованої суспільної поведінки, оскільки провідним видом діяльності дітей є гра, вихователям необхідно удосконалювати методи керівництва ігровою діяльністю, поновлювати предметно-ігрове середовище.

Освітня лінія «Дитина у природньому довкіллі» – слід спрямувати роботу та розвиток у дітей вміння бережно відноситься до навколишнього середовища, використовувати практично-дослідницьку діяльність. Заохочувати дітей до участі у руховій діяльності, активно залучати до фізкультурно-оздоровчих заходів, розвивати вміння грати в колективі.

Узагальненні результати

компетентності дітей середнього дошкільного віку відповідно до освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти (5-й рік життя)

(у порівнянні з 2018 – 2019  навчальним роком)

 

Освітні лінії Фізичний розвиток Пізнавальний розвиток Мовленнєвий розвиток Художньо – естетична діяльність Гра дитини Трудова діяльність Загальний показник
Термін оцінювання
2018 – 2019 73 73 82 70 83 80 77
2019 – 2020 72 76 81 75 82 86 78
Динаміка -1 +3 -1 +5 -1 +6 +1

Аналіз результатів обстеження дітей середнього дошкільного віку (5-го року життя) за даними компетентностей показав такі результати: показники за 2019 – 2020  н. р. відрізняються незначним відсотком. Робота вихователів Слєпченко Л.М. і Бондаренко Л.О. з даних розділів проводиться на достатньому рівні, але потребує подальшого вдосконалення робота з мовленнєвого спілкування дітей. Мовленнєву компетентність дітей слід розвивати більш активно, працювати над формуванням навичок організованої суспільної діалогічної мови, частіше спонукати дітей до діалогу, полілогу.

Більше уваги звертати на розвиток математичної компетентності під час прогулянок, умінню орієнтуватися у просторі та часі.

Серед найнижчих показників – рівень розвитку компетентній щодо освіти лінії «Дитина в світі культури». Отже, педагогам слід спрямувати зусилля на розвиток таких складових як предметно-практична діяльність, образотворча діяльність.

Особливу увагу приділяти зміцненню фізичного, психічного та соціального здоров’я дітей, активно залучати до фізкультурно-оздоровчих видів діяльності.

Узагальненні результати

компетентності дітей старшого дошкільного віку відповідно до освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти (6-й рік життя)

(у порівнянні з 2018 – 2019 навчальним роком)

 

Освітні лінії Фізичний розвиток Пізнавальний розвиток Мовленнєвий розвиток Художньо – естетична діяльність Гра дитини Трудова діяльність Загальний показник
Термін оцінювання
2018-2019 83 81 73 63 80 73 75,5
2019 -2020 86 80,5 82,1 86 87,2 85,9 84,6
Динаміка   +3 -0,5 +8,2 +23 +7,2 +12,9 +9,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проаналізувавши рівень засвоєння програмових завдань дітьми старшого дошкільного віку, слід урізноманітнити напрями і методи формування компетентності старших дошкільників до навчання в школі: ретельно стежити за розвитком та тренуванням дрібної моторики рук, уваги. Активізувати технології мовленнєвого розвитку та процесів мислення, вдосконалити роботу з фізичного виховання, розвитку соціальної компетентності.

У подальшій роботі приділяти особливу увагу щодо створення розвивального простору та його впливу на розвиток дітей.

Педагогам в 2020 – 2021  н.р. продовжувати створювати сприятливі умови для формування показників розвитку компетентності особистості, а саме: фізичної, соціально-моральної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, художньо-естетичної, творчої активності в усіх сферах життєдіяльності.

При плануванні та проведенні навчально-виховної роботи з дітьми основним напрямком в роботі повинен бути особистісно-орієнтований та диференційний підхід до дітей, який виявлятиметься в умінні вихователя:

 • створювати сприятливу психологічну атмосферу в групі, більше уваги приділяти психологічним аспектам підготовки дітей до школи;
 • встановлювати емоційне спілкування з дорослими, однолітками;
 • розвивати вміння відтворювати знання в життєво-практичних ситуаціях;
 • формувати схильність до творчості, винахідництва;
 • формувати самостійність, впевненість, спостережливість.
 • розвиток зв’язного комунікативного мовлення дошкільників.

У 2019 – 2020  н.р. продовжувати роботу щодо формування здорового способу життя, збереження і зміцнення здоров’я дітей; патріотичного виховання дітей; надавати психологічну допомогу дітям з проблемами в емоційно-вольовому розвитку; сприяти розкриттю творчих здібностей кожної дитини, виявити обдарованих дітей; використовувати різноманітні форми роботи з метою психологічної компетентності педагогів і психолого-педагогічної освіченості батьків.

В кожній віковій групі ЗДО створена  база щодо оснащення педагогічного процесу та розвивального середовища: є куточки з народознавства, підібрана методична та дитяча література, сучасні наочні матеріали, іграшки тощо. Згідно з планом роботи проводяться тематичні заняття, свята, розваги. В дошкільному закладі створена певна система роботи з народознавства.

Одним з найголовніших завдань освіти взагалі і дошкільної зокрема є створення умов для розвитку творчої обдарованості. Здібність, обдарованість розглядаються, як правило, з урахуванням вікових особливостей. Починаючи з раннього віку проводиться робота по створенню внутрішніх передумов для подальшого психічного і особистісного розвитку дитини. В дошкільному навчальному закладі проводиться робота по виявленню обдарованих дітей, створений Банк даних, де простежується їх участь у різних видах діяльності. З цією метою педагоги використовують інтерактивні форми занять, індивідуальну роботу, роботу в парах, у підгрупах, спрямовані на підсилення активності кожної дитини. Традиційно діти демонструють свої таланти та здібності на різних заходах: святах, розвагах, конкурсах, виставках.

З метою забезпечення достатнього рівня психофізичного розвитку та соціальної адаптації дітей раннього віку протягом навчального року велась певна робота з батьками  дітей, які вперше прийшли до дитячого садка.

Практика довела необхідність роботи «Школи молодих батьків», на засіданнях якої розглядалися  проблеми адаптації дитини на шляху «Дім – дитячий садок», співробітництва сім’ї та дошкільного закладу в період адаптації малюка. Велике значення для розвитку дітей раннього віку має організація предметного ігрового середовища. Педагогами та батьками було багато зроблено в цьому напрямку: придбано нові іграшки, поповнено дидактичний матеріал для розвитку сенсорних здібностей дітей.

В зв’язку з новим набором дітей  до груп раннього  та молодшого віку

в новому навчальному році залишається проблема адаптації дитини в дошкільному закладі. Необхідно більше уваги приділити роботі з молодими батьками («Школа молодих батьків»).

Велика увага приділяється роботі з розвитку індивідуальних здібностей, потреб, інтересів кожної дитини. З цією метою організовані додаткові освітні послуги – мережа гуртків , яка функціонувала у 2019 – 2020 навчальному році  відповідно побажань батьків, а саме:

 1. – «Фольклорний гурток» керівник Матвійчук Валентина Олексіївна, 10 вихованців . Метою роботи цього гуртка є виховання любові до української пісні, до народних звичаїв. Дітям цікаво дізнаватися звичаї українського народу, його духовні скарби і культуру. Велику увагу музичний керівник приділяє розвитку творчих можливостей кожного гуртківця. Результатом роботи гуртка є виступи дітей на міському конкурсі «Співанкова райдуга дитинства», участь дошкільнят в виступах на святах, розвагах, конкурсах, організованих як в дошкільному закладі, так і в місті.
 2. « Калинонька» – керівник Ярошенко С.О., 10 вихованців. Мета роботи цього гуртка – це ознайомлення дітей з народною символікою, традиціями, оберегами як видом традиційно декоративно – ужиткового мистецтва, розвитку естетичного смаку. Кожна вікова група потребує особливого догляду і виховання. Для того, щоб гармонійно сформувати підростаючу особистість, наділену національною свідомістю, гідністю, здатну зберігати і приумножувати національну культуру, вихователь розпочала працювати з вихованцями молодшої групи. Для більшого занурення дітей у побут і звичаї наших пращурів, у дошкільному закладі у 2015 році облаштовано народознавчу світлицю, де і проходять заняття гуртка.  Цей гурток функціонує вже 3 роки.  Досвід показує, що вміле звертання до народознавства у виховній роботі дає змогу забезпечити тісний контакт дошкільного закладу і сім’ї .
 3. «Маленькі мислителі» – логіко – математичний гурток, керівник вихователь Слєпченко Любов Макарівна. Гурток працює протягом семи років, цей гурток відвідують 12 вихованців. Вже можна зробити висновок, що він має неабияке значення при підготовці дітей старшої групи до навчання у школі. Робота гуртка спрямована на те, щоб навчити малюків міркувати, порівнювати, узагальнювати, робити висновки. Багато уваги приділяється проведенню дидактичних, словесних, розвиваючих ігор. Практика показала, що під час таких ігор діти оволодівають вміннями виділяти мету, тобто самі намічають запам’ятовувати  те, що необхідно, у дітей розвивається пам’ять. Заняття гуртка Слєпченко Л.М. робить цікавими, змістовними, діти отримують від них і задоволення і знання.
 4. «Природолюб» – гурток еколого – природничої діяльності, керівник Романенко В.В., відвідують 10 вихованців старшої групи. Гурток функціонує з 2013 року. Вихователь уміло організовує дослідницьку діяльність дітей, використовуючи при цьому, крім доступної наукової інформації та цікавого приладдя (магніти, лупа, мікроскоп), авторські казочки, прийоми ТРВЗ. Це підвищує пізнавальну активність, максимально сприяє проявам дитячого інтересу, самостійності, відповідальності, винахідливості. Вихованці групи «Віночок »  в ході підсумкового заняття з теми «Космос» у квітні 2015 року продемонстрували глибоку обізнаність, а подекуди й енциклопедичні знання планет Сонячної системи, їх супутників, комет, астероїдів, різноманітних літальних апаратів тощо. Захоплюючий ігровий сюжет «космічної подорожі» спонукав дітей до аналізу впливу діяльності людей на природу Землі, а під час пошуково-дослідницької діяльності діти робили висновки про зміну часу доби та пір року, знаходили способи перетворення льоду в рідкий стан.
 5. «Жайворонок» – гурток з навчання дітей народним ремеслам, керівник Яременко С.В., відвідують 10 вихованців старшої групи. Цей гурток в дошкільному закладі функціонує лише з 01.09.2015 року, але вже можна зробити висновки, що керівник гуртка дуже кваліфіковано навчає дітей виготовляти вироби, прикрашати їх на заняттях, а потім використовувати для сюжетної гри вихователь . Завдяки використанню проблемних ситуацій, роботи у малих групах, вправ для активізації словника, та рефлексії дітей навчають проявляти старанність, цінувати власні вироби та водночас усвідомлювати різницю між продуктами праці дорослих і дітей.
 6. Малята – здоров’ята» – фізкультурно – туристичний гурток, керівник Бондаренко Людмила Олексіївна, 24 вихованців. Працює з 2011 року. Систематично і планомірно проводиться робота, спрямована на прищеплення любові до здорового способу життя, активного відпочинку, краєзнавства, подорожей, пізнання навколишнього, уміння поводитись в різних ситуаціях, які трапляються на відпочинку. Свої спортивні навички вихованці демонструють під час проведення міських змагань « Перші кроки».
 7. Формування, збереження й зміцнення здоров’я дітей – одна з актуальних проблем нашого суспільства, тому з 01.09.2015 року в закладі функціонує гурток з безпеки життєдіяльності « Обежедейка» – , керівник гуртка Мечет Т.А. , який відвідують 15 вихованців. Під час гурткової роботи педагог намагається розкрити систему знань про небезпеку різного походження, заходи по її запобіганню, прищепити навички захисту та самозахисту.

Також в дошкільному закладі функціонують і гуртки за батьківські кошти :

 1. Гурток з вивчення англійської мови, керівник Мирон Юлія Михайлівна. Розпочав свою роботу гурток з 2011 року, працює 4 години на тиждень, в цьому році його відвідує  70 вихованців починаючи з молодшої групи. Робота гуртка забезпечує успішне оволодіння дітьми початкових основ англійської мови, мовленнєвої активності дітей, збагачення знань про особливості народності, про основні національні традиції, звичаї країни, мова якої вивчається.
 2. Гурток хореографії керівник Кобзєва Наталія Іванівна, працює з 2012 року, 4 години на тиждень і його відвідує відвідує  71 вихованець починаючи з молодшої групи. Протягом не одного десятка років педагоги використовують рух як засіб музичного розвитку дітей дошкільного віку. Під час  заняття танцями керівник гуртка   розвиває у дошкільнят почуття ритму, музичний слух, культуру руху, гнучкість, пластику, зміцнює  дихальну, м’язову і серцево-судинну систему дитячого організму, тим самим сприяючи здоровому способу життя дошкільників. Крім цього йде розвиток дитячого танцювального творчості. Результати роботи гуртка можна спостерігати під час проведення свят, розваг, відкритих заходів.

Творчість – як вітаміни: небагато треба, але якщо їх бракує, то хвороби і зміни в розвиткові неминучі. Саме розвиткові творчості і сприяє гурткова робота,  яка в нашому дошкільному закладі набула великої популярності.  В яскравій формі, близькій дитячій природі, через музику, казку, гру, сюрпризи дитина  закріплює знання і поняття про світ людських стосунків, взаємозалежність і взаємозв’язок  із світом природи, оволодіває законами пізнання.

Але недостатньо проводився моніторинг з батьками щодо організації додаткових різноманітних форм освітнього процесу – гурткова робота. На це необхідно звернути увагу в 2018 – 2019  н.р.

Безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», «Положення про організацію роботи з охорони праці в закладах освіти» адміністрація спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Весь навчально-виховний процес здійснюється відповідно до Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку. Контроль за необхідними і безпечними умовами праці – триступеневий, за участю завідувача, відповідальних осіб, комісії з охорони праці і батьківського комітету. Таким чином, контроль з охорони праці та безпеки діяльності в ЗДО в 2019 – 2020  н.р. мав комплексний характер і вчасно реалізовувся адміністрацією.

У закладі в наявності вся нормативна база з питань охорони праці та пожежної безпеки. Необхідна ділова документація ведеться відповідно до вимог «Положення про навчання та інструктаж з охорони праці», все обладнання справне, знаходиться в задовільному стані. Постійно проводилась робота щодо запобіганню всім видам дитячого травматизму.

У  ЗДО сплановані та проводяться заходи з  питань охорони життя і здоров’я дітей  та запобігання усім видам дитячого травматизму. Матеріали  заходів: бесіди,  сценарії ігор, конкурсів, питання вікторин, малюнки тощо – зберігаються у вихователів та вихователя – методиста. В методичному кабінеті підібраний матеріал для роботи з дітьми, батьками, педагогами.

Питання охорони життя та здоров’я дітей та запобігання усім видам дитячого травматизму систематично заслуховуються на педагогічних заходах, нарадах колективу, групових та загальних батьківських зборах, проводиться індивідуальний інструктаж батьків, бесіди, консультації, оформлені інформаційні матеріали в батьківських куточках. Завідувачем були видані усі відповідні накази, з якими  ознайомлені всі працівники ЗДО під підпис.

Вихователі  активно залучають до профілактичної роботи з питань охорони життя та здоров’я дітей  та запобігання усім видам дитячого травматизму батьків.   В дошкільному закладі оформлені куточки та стенди з даної тематики у кожній віковій групі та у коридорі. Аналіз роботи з даного питання свідчить про те, що ЗДО має достатнє інформаційно-нормативне забезпечення та забезпечені методичною і художньою літературою, дидактичними посібниками, наочними матеріалами: оформлені макети “Перехрестя” з дорожніми знаками, машинками, жезлами; протипожежні щити, атрибути до сюжетно-рольових та рухливих ігор.

З метою запобігання травматизму в групах один день на тиждень проводилася різноманітна робота з охорони життєдіяльності вихованців ЗДО. Діти старших груп отримували елементарні навички та знання про норми поведінки у надзвичайних ситуаціях екологічного, техногенного, природного характеру. Вихователі всіх вікових груп в своїй роботі багато уваги приділяли вивченню правил електробезпеки, пожежної безпеки, безпеки на дорозі, поведінки з незнайомими людьми, ознайомленню з небезпечними ситуаціями природного характеру (землетрус, ожеледь, повінь, тощо). Окрім того, на виконання програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», відповідно до Базового компонента дошкільної освіти  вихователі навчали дітей засобам збереження свого здоров’я і здоров’я оточуючих. В цій роботі надавали перевагу методу моделювання, аналізу певних ситуацій, бесідам. Отже, систематична і послідовна робота з БЖД сприяла якісному проведенню  Тижня  безпеки: в жовтні  2019 року був проведені «Тиждень знань з безпеки життєдіяльності, де мали місце цікаві і дієві форми роботи з дітьми, батьками, співробітниками, щодо різних розділів безпеки життєдіяльності. Вихователі всіх груп мали змогу проаналізувати знання та навички дітей під час проведення  підсумкових занять, бесід.

Але необхідно більше уваги приділяти виготовленню та розробці дидактичних ігор, різноманітних атрибутів до сюжетно-рольових ігор з безпеки життєдіяльності та використанню нетрадиційних форм роботи з даного питання. Бажано запрошувати фахівців під час проведення Тижнів безпеки в ЗДО.

Випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу протягом року не зафіксовано.

На сайті ЗДО  наявна сторінка «Запобігання дитячому травматизму»,  де розміщено  інформацію про правила безпечної поведінки, оприлюднена робота з даного питання.

За минулий навчальний рік збільшилась кількість дітей 5-річного віку

в мікрорайоні, які охоплені дошкільною освітою. В дошкільному закладі створено і кожного року поновлюється банк даних про дітей дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні, визначено форму здобуття дошкільної освіти дітьми 5-річного віку.

Дітей, неохоплених дошкільною освітою в мікрорайоні ЗДО, Педагогічний колектив проводив систематичну роз’яснювальну роботу серед батьків дошкільників  щодо необхідності спілкування з однолітками, оволодінням елементарними навичками навчання, соціальній адаптації дитини тощо. Неодноразово вихователі запрошували дітей та батьків до участі в масових  святкових та виховних заходах: конкурси, виставки, Дні здоров’я, святкові ранки тощо.

Фізкультурно-оздоровча робота

Пріоритетними у 2019 –  2020 навчальному році були і залишаються здоров’язберігаючі технології. У закладі сформувалась модель оптимальної взаємодії всіх спеціалістів, об’єднаних єдиною професійною метою, які допомагають у реалізації медико – педагогічного супроводу дитини. В наявності фізкультурно – музична  зала, яка оснащена необхідним спортивним інвентарем.

Фізичне виховання та оздоровча робота в дошкільному закладі спрямована на охорону і зміцнення здоров’я  дітей,  розвиток їх фізичних якостей, підвищення захисних сил організму, вироблення звички до здорового способу життя. Основою системи фізкультурно – оздоровчої роботи в закладі є руховий режим як сукупність різних засобів та організаційних форм роботи з дітьми. В дитячому садку створені необхідні умови для забезпечення оптимального рухового режиму. Слід відмітити, що поряд зі стандартним спортивним обладнанням вихователі використовують посібники, виготовлені власноруч за допомогою батьків: корегуючи доріжки з природного матеріалу, кошики для кидання м’ячів та інше.

Аналізуючи результати фізкультурно-оздоровчої роботи можна зробити висновок, що систематична робота з охорони життя та здоров’я дітей, формування основ здорового способу життя, шляхом збагачення спектру оздоровчих заходів та підвищенню рухової активності дітей була ефективною. Збільшилась кількість дітей, які стали уважно ставитись до свого здоров’я, займаються фізкультурою і спортом. В ЗДО створені належні умови для фізичного виховання дошкільників.

Протягом року педагоги вдало використовували методи, прийоми, способи організації дітей під час проведення фізкультурних занять, різноманітних спортивних заходів. Використовувались традиційні і нетрадиційні методи і прийоми навчання дітей за методикою Є.С.Вільчковського та М.М.Єфименка.

У закладі значна увага приділялась проведенню загартовуючи та оздоровчих заходів: щоденна ранкова гімнастика, заняття, спортивні розваги, свята, Дні здоров’я – в цей день основна увага приділялась організації та використанню всіх форм роботи з фізичного виховання, місячник фізкультурно – оздоровчої та спортивно – масової роботи ( вересень 2019 р.), гімнастика пробудження, фізкультхвилинки та фізкультурні паузи під час занять, в жовтні   2020 року було проведено методичне обєднання сестер медичних старших «Оздоровлюємо дітей разом з батьками» , де розглядались питання щодо збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, питання мотивації здорового способу життя, та всебічний розвиток дітей засобами фізкультури.

Невід’ємною складовою фізкультурно – оздоровчої роботи є пропаганда здорового способу життя серед дітей і батьків. Відповідний матеріал вихователі розміщують в куточках для батьків, дане питання розглядається на батьківських зборах.

Пріоритетним напрямком просвітницької роботи є формування свідомого ставлення до свого організму та уявлення про можливості його збереження та зміцнення. Різноманітні форми роботи з фізичного виховання спрямовані на формування у дітей уявлень про правила безпечної поведінки, про можливості людського організму, про користь рухової діяльності, здорового способу життя. Так, зокрема, були проведені бесіди з батьками про особисту гігієну вдома і в дитячому садку, паралельно змодельовані та обіграні аналогічні ситуації з дітьми. Але є недоліки цієї роботи: не приділялося достатньо уваги плануванню тематичних, сюжетних фізкультурних занять на свіжому повітрі, пішохідні переходи планувалися і проводилися формально, недостатньо цікавих сюжетів та спортивних розваг, не витримувався руховий режим у часі.

За результатами медичного обстеження діти в дитячому садку поділені на фізкультурні групи згідно встановлених діагнозів:

Показн. стану

здор.

Кільк.

показн.

 

Група здоров’я

 

 

Група здоров’я

 

Фізичний розвиток

 

І

 

ІІ ІІІ осн. підг. спец. гарм. н/сер. в/сер.
Кількість

дітей

101 5 2 101 5 2 101 2 5
% 93 5 2 93 5 2 93 2 5

 

На диспансерному обліку знаходиться 38 дітей.

Вихователі знають про розподіл дітей на фізкультурні групи тому, під час проведення фізкультурних занять вони враховують стан здоров’я дітей, які віднесені до підготовчої групи, зменшуючи їм навантаження.

Аналіз зведених даних дітей старшої групи ( 42 дитини) показує, що програмові нормативи з фізичного виховання виконуються на 80 %. Це свідчить про недостатній рівень розвитку рухів, фізичних якостей у дітей.

В новому навчальному році необхідно більше уваги приділити саме цій проблемі

В дошкільному закладі проводяться усі необхідні профілактичні заходи:

– контролюється виконання санітарно – гігієничних норм працівниками закладу на всіх ділянках;

– здійснюється щоденний  ранковий огляд дітей;

– проводиться інформаційна робота для батьків через інформаційні куточки;

– здійснюється медико – педагогічний контроль за станом здоров’я дітей.

Влітку були проведені оздоровчі заходи, яки полягали у забезпеченні повноцінного збалансованого харчування, проведенні змістовного дозвілля дітей , забезпеченні достатнього рухового режиму на свіжому повітрі.

Завдяки систематичності проведення загартовуючих процедур захворюваність дітей за минулий рік склала 2,9 % , а у минулому 2018 –  4,5 % днів на одну дитину. Зниження захворюваності є результатом плідної співпраці всього колективу дошкільного закладу з батьками вихованців.

Належний рівень організації харчування  є  важливою умовою комфортного перебування дітей у закладі. Закон України «Про дошкільну освіту» багато уваги надає саме цій ланці роботи.

Вартість харчування однієї  дитини складає: ясла – 22.00 грн., сад – 26-00

Батьки сплачують 60 %  від вартості харчування на день. 40 %  додаються з місцевого бюджету. Від сплати за харчування звільнені діти , батьки яких виконують військовий обов’язок у зоні проведення АТО, діти – інваліди, діти, позбавлені батьківського піклування; 50%  батьки сплачують за дітей з багатодітних родин

Санітарно-гігієнічні умови у ЗДО відповідають Державним санітарним правилам і нормам. Оптимальний рівень природного освітлення забезпечений за умови лівостороннього освітлення навчальних приміщень. У результаті досліджень виявлено найбільш важливі фактори , що впливають на здоров’я дітей. Розроблені індивідуальні  рекомендації щодо збереження та формування міцного здоров’я дитини.

В ЗДО  ведуться соціальні паспорти дітей пільгових категорій по групам, по закладу, у яких надано повну характеристику соціального складу вихованців. Статус дітей пільгових категорій підтверджується відповідними   документами, які є підставою для надання їм пільг, передбачених законодавством України. Сформовано базу даних цих дітей: зазначено повні анкетні дані дитини, дані про батьків чи осіб, які їх замінюють, зібрані пакети документів, які підтверджують статус дитини.

В дошкільному закладі виховується  15 дітей пільгових категорій, а саме:

Категорія дітей ЗДО №2
Дитина, батьки яких учасники АТО 4
Діти, із мазозабе6зпечених сімей 11
діти з багатодітних родин 8

Організація харчування дітей пільгових категорій здійснюється відповідно до діючого законодавства України:

Діти безкоштовно відвідували гуртки, театралізовані вистави концерти, Проводився патронат соціально – незахищених сімей. Питання щодо соціального захисту дітей розглядались на виробничих нарадах, батьківських зборах, на засіданнях батьківського комітету, проводились бесіди та консультації.

Наступність ЗДО та початкової школи

Педагогічним колективом у  2019 – 2020  н.р. проводилась планомірна робота з підготовки дітей до навчання в школі, та щодо вдосконалення змісту, форм і методів роботи з дітьми 6-го року життя за Програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція).

Протягом 2019 – 2020  н.р. продовжувалась співпраця педагогів ЗДО №2       «Вербиченька»  та вчителів початкових класів ЗОШ – НВК І ступеня – ДНЗ.

Було організовано спільне засідання педради, день відкритих дверей, дискусії, взаємне ознайомлення з навчальними програмами, консультування.

Спільно з учителями , вихователями старшої  групи та батьками  були  проведені батьківські збори в ЗДО у лютому 2020 р., де розглядалось питання підготовки дітей до навчання в школі та адаптації першокласників до навчально-виховного процесу. Використовуючи сучасні ІКТ, доступно відповіли на запитання батьків та розповіли про спільну роботу ЗДО та ЗОШ – НВК. Організоване  постійне інформування батьків щодо успішної підготовки дітей до школи. Проведені консультації для батьків з теми: «Готуємо дитину до школи», «Що потрібно знати першокласнику», тощо.

Педагогами було проведено облік дітей, які не відвідують дошкільні заклади, в т.ч. старших дошкільників, у закріпленому за дошкільним закладом мікрорайоні. Вихователі відвідували родини цих дітей, з’ясували причини з яких дитини перебуває вдома, питання про те, ким і яким чином здійснюється підготовка дитини до навчання в школі, чи є у дитини можливість спілкуватися з однолітками. В 2020 – 2021 навчальному році планується продовжити роботу по забепеченню багатокомплектності та наступності дотримання поступовості у навчально – виховній роботі при переході до шкільного навчання; вдосконалення роботи  на розвиток порівняльного та пояснювального мовлення  дітей; розвиток сенсомоторної координації на аркуші і техніка малювання; формування адекватної самооцінки.

Діти 5-річного віку мікрорайону 100% охоплені різними формами дошкільної освіти.

У закладі створені умови для забезпечення відповідності змісту освіти дітей старшого дошкільного віку згідно вимог Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та Програми виховання та навчання дітей від двох до семи років «Дитина» та програми «Впевнений старт». Основна мета – створення рівних стартових умов для дітей п’ятирічного віку для навчання в школі.

Соціально-економічний розвиток ЗДО

 

У дошкільному закладі створено умови для безпечного проведення освітньо-виховного процесу, для роботи всіх категорій працівників.

Фінансово-матеріальне забезпечення ЗДО відбувалось за рахунок бюджетних коштів. Стан приміщень ЗДО відповідає санітарним нормам, має задовільну оцінку. Ігрові майданчики та територія що прилягає до них утримується в чистоті відповідно до санітарних норм. Гігієнічний режим прибирання постійно і систематично контролюється медичною сестрою старшою. Робочі місця відповідають санітарно-гігієнічним нормам, вимогам безпеки і охорони праці.

Всі категорії обслуговуючого персоналу забезпечені спецодягом.

ЗДО забезпечено необхідним обладнанням: меблями, м’яким інвентарем.

Пріоритетними напрямами у сфері матеріально-технічного забезпечення  є оснащення освітньої діяльності  сучасним устаткуванням ЗДО.

Аналіз навчально-виховної та методичної роботи за минулий навчальний 2019-2020 рік свідчить про те, що роботу закладу дошкільної освіти  можна оцінити, як задовільну.

   На основі отриманих результатів можна виділити наступні недоліки:

 1. На недостатньому рівні сформовано сенсорно-пізнавальний розвиток дошкільників.
 2. Здійснення освітнього процесу в групах старшого дошкільного віку на принципах наступності та перспективності з освітнім процесом дітей молодшого шкільного віку відповідно до Базового компонента дошкільної освіти і Державного стандарту початкової освіти.
 3. Не всі педагоги на належному рівні впроваджують в освітньо-виховний процес інноваційні педагогічні технології.
 4. Не всі педагоги на належному рівні володіють ІКТ та впроваджують інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи з дітьми.

Відповідно до виявлених досягнень, недоліків, запитів батьків та державних вимог, педагогічний дошкільний заклад ставить перед собою на новий навчальний рік частково нові основні завдання.

 Пріоритетні завдання на 2020 – 2021  навчальний рік.

Педагогічний колектив  Конотопського дошкільного  навчального закладу (ясел-садка) № 2 «Вербиченька»  працюватиме  над науково–методичною проблемною темою «Постійне підвищення рівня професійної майстерності і інноваційної культури кожного педагога, формування цілісної, національно свідомої, творчої, життєво компетентної особистості в умовах інноваційного розвитку дошкільної освіти» та  визначає на 2020-2021 навчальний рік такі пріоритетні завдання:

 1. Створити належні умови для отримання дітьми якісної дошкільної освіти через компетентність і практичну готовність педагогів працювати в умовах реалізації особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій з метою реалізації принципів гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі.

 

 1. Реалізувати освітню лінію “Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі” шляхом інтеграції змісту дошкільної освіти через формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки у різних життєвих ситуаціях і здатність застосовувати отримані знання у практичній діяльності (ігровій, трудовій, сенсорно-пізнавальній, математичній тощо).

 

 1. Здійснювати освітній процес в групах старшого дошкільного віку на принципах наступності та перспективності з метою забезпечення єдності, взаємозв’язку та наскрізної узгодженості його мети, змісту, методів, форм організації з освітнім процесом дітей молодшого шкільного віку відповідно до Базового компонента дошкільної освіти і Державного стандарту початкової освіти.

 

 1. Забезпечити становлення особистості дитини-дошкільника, її фізичний, комунікативний, пізнавальний, соціально-моральний, художньо-естетичний, креативний, мовленнєвий розвиток, набуття практичного досвіду шляхом формування різних компетентностей (згідно Базового компонента дошкільної освіти) через провідні види діяльності дошкільників.

 

 1. Формувати високий рівень збереження, підтримки і збагачення фізичного, психічного, соціального і духовного здоров’я дітей в умовах дошкільного закладу освіти і сім’ї.

 

 1. Продовжувати спрямовувати впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи педагогів дошкільного навчального закладу з дітьми.

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2. Методична робота з кадрами

 

2.1. Підвищення теоретичного рівня і фахової підготовки

педагогів дошкільного закладу

 

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні Прим.
1 З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів:

– направити на курси підвищення кваліфікації  при ОІППО м. Суми Бондаренко Л.О., вихователя; Бут І.М., практичного психолога;  Ярошенко С. О., вихователя,  .- забезпечити до курсовими і після курсовими завданнями педагогів, які будуть відвідувати курси;

– зобов’язати педагогів відвідувати методичні об’єднання.

 

упродовж року

 

 

до 05.10.2020

 

 

Директор (завідувач)

 

 

Директор (завідувач),

вихователь  – методист

 

наказ

 

 

 

 

наказ

2 Відповідно до потреб, запитів та інтересів вихователів ознайомити з методичними формами роботи та визначитись у зайнятості медпрацівника у міських формах роботи. до 05.10.2020 Директор (завідувач),

вихователь  – методист

наказ
3 З метою ознайомлення з наказами управління освіти, постановами, розпорядженнями, проводити інструктивно-інформаційні наради. щомісяця Директор (завідувач) місячний план
4 З метою популяризації науково-методичних здобутків та впровадження їх в практику роботи з дітьми проводити обговорення журнальних газетних публікацій щомісяця вихователь-методист місячний план
5 Організувати «Круглі столи» з питань самоосвіти. 1 раз в кв. Вихователь – методист План
6 З метою надання методичної допомоги:

– систематично здійснювати контроль за самоосвітою педагогів;

– систематично здійснювати діагностичне тестування педагогів

 

 

1 раз в кв.

 

 

09.2020р.

05.2021р.

 

Директор (завідувач),

вихователь  – методист

 

зошит із самоосвіти

7 З метою активізації творчої діяльності, стимулювання неперервної фахової освіти, відповідно Закону України «Про дошкільну освіту» провести  атестацію  педагогічних працівників ЗДО : – Богданової О.М., вихователя; Матвійчук В.О., музичного керівника; Ніколаєнко Т.О., вихователя; Романенко В.В., вихователя; Яременко С.В., вихователя                        – видати наказ по ЗДО про підготовку та проведення атестації в 2020-2021 н. р.;

– вивчити систему роботи педагога, яка підлягає атестації;

– надання індивідуальних консультацій педагогу, який атестуються з теми виготовлення та використання розвиваючих ігор, складання конспектів інтегрованих занять;

– видати наказ по ЗДО за результатами атестації, ознайомити педколектив з результатами атестації;

– співбесіди з вихователями, які атестуються, з питань оформлення матеріалу з досвіду роботи.

 

 

 

 

до 04.2021р.

 

 

до 10.2020

упродовж року

 

 

вересень-листопад

 

04.2021р.

 

 

 

упродовж року

 

 

Директор (завідувач),

вихователь  – методист, атестаційна комісія

 

 

 

 

 

 

 

 

наказ, протокол

наказ

графіки, звіти, протоколи, накази

рекомендації

наказ

 

 

рекомендації

8 З метою підвищення якості реалізації річних завдань у 2020-2021 н. р.:

– визначити зміст педпроцесу, скласти навчальні плани;

– створити на заняттях та у повсякденному житті мікроклімат педагогічного співробітництва;

– організувати роботу та затвердити склад творчої групи із проблеми « Шляхи активізації дитячої творчості засобами образотворчого мистецтва»;                                                                                                            – Систематично проводити педагогічні години;

 

 

 

08-09.2020

 

 

постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

упродовж року

 

 

 

Вихователь – методист,

 

 

педагоги

 

 

 

творча група

 

 

 

навч. план.

спостереження

 

 

 

план роботи

9 З метою підвищення фахової майстерності педагогів та якості освітнього процесу :                                            – проводити взаємовідвідування занять між колегами;

– сприяти участі педагогів ЗДО у творчих групах міського рівня;

– проводити консультації щодо координації діяльності освітньо – виховного процесу для вихователів;

– взяти участь у конкурсі-виставці розвиваючих ігор «Нестандартне фізкультурне обладнання»;

– сприяти участі у конкурсі

« У дворику як у віночку»

– сприяти участі в конкурсі на кращий твір серед педагогів ЗДО «Моя професія найкраща»

– сприяти публікацій матеріалів педагогів у міській, обласній, Всеукраїнській педагогічній пресі»

 

 

 

упродовж року

 

Грудень-січень

 

Квітень

 

 

 

Травень

 

 

 

Протягом року

педагоги

 

 

 

 

 

Директор (завідувач)

 

вихователі

 

 

 

 

 

 

 

вихователі

зошит самоосвіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обладнання

 

підготовка майданчиків

10  Вивчення та узагальнення досвіду роботи вихователів щодо планування освітнього процесу в контексті програми  « Дитина» та « Впевнений старт».

Вивчення системи роботи вихователів що атестуються .

упродовж року

 

 

 

 

 

педагоги, що атестуються

 

 

матеріали
11 З метою підвищення теоретичного рівня педагогів провести:

– екологічну акцію «Я і природа – одне ціле»;

– виставку народного декору;

 

 

 

квітень

 

січень

 

 

 

вихователі

 

вихователі

 

 

 

план

 

план

 

 

2.1.1.Семінари

                                       

1. Гуманність взаємин особистості і колективу (круглий стіл) Вересень, 2020 Бут І.М., психолог план та матеріали  
2. «Самоосвіта педагогів на сучасному етапі» (круглий стіл) Жовтень, 2020 Пасічнюк О.В., вихов.-методист план та матер-ли  
3.

 

«Розвиваємо внутрішній потен-ціал дитини для успішного навчання в школі засобами конструктора LEGO» (практикум) Листопад, 2020 Методист Психолог Вчителі ЗОШ – НВК план та матер-ли  
4.

 

«Використання мультисенсор-ної методики Нумікон для роз-витку ЕМУ у дітей з особливи-ми освітніми потребамии» (майстер-клас) Січень, 2021 Пасічнюк О.В., вихов.-методист план та матеріали  
5. «Сенсорно–пізнавальний розвиток дошкільників:

практичні аспекти викорис-тання інноваційних технологій» воркшоп)

Лютий , 2021 Пасічнюк О.В., вихов.-методист план та матеріа-

ли

 
6. «Педагогічна майстерність вихователів» етодичний ринг) Березень, 2021 Методист

Вихователі

план та матеріали  
7. «Зберегти себе для себе»» (практикум з елементами тренінгу) Квітень, 2021 Бут І.М., психолог план та матеріали  

 

2.1.2.ВІДКРИТІ  ПОКАЗИ  РІЗНИХ  ВИДІВ  ДІЯЛЬНОСТІ

 

1. Навчально–методичне забезпе-чення освітнього процесу у  навчальному році (презентація методичних посібників) Вересень, 2020 Вихова

тель-методист

Форма відображення: конспекти консультацій, тези,

матеріали, тексти консультації

 

 

 

 
2. Як полегшити адаптацію дитини в перші дні відвідування дошкільного закладу? Вересень, 2020 Бут І.М., психолог  
3.

 

STREAM-ОСВІТА: математичне дослідження Жовтень, 2020 Романенко В.В., виховат.  
4.

 

Ед’ютейнмент – нові методи навчання «нових» дітей Жовтень, 2020 Вихова

тель-методист

5.

 

Методи і прийоми сприйняття і осмислення літературного твору дитиною Листопад, 2020 Красновид С.М., вихователь  

 

 

6.

 

Профілактика насилля та жорстокого поводження з дітьми дошкільного віку Листопад, 2020 Бут І.М., психолог  
7.

 

Що треба знати про кір і як захистити себе і дитину Грудень, 2020 Шпота К.М., сестра медична старша  
8.

 

Вплив розвитку дрібної моторики на розвиток мовлення дітей раннього віку Грудень, 2020 Яременко С.В., вихователь  
9. Дидактична гра як засіб формування звукової культури мовлення Січень, 2021 Ярошенко С.О., вихователь  
10.

 

Причини виникнення та шляхи подолання дитячих страхів Січень, 2021 Бут І.М., психолог  
11. Використання розвиваючих ігор математичного змісту в роботі з дітьми старшого дошкільного віку

 

Лютий, 2021 Слєпченко Л.М., вихователь  
12. Сторітелінг: мистецтво розпові-дання, або як зацікавити і мотивувати дітей? Лютий, 2021 Вихова

тель-методист

   
13. Психолого–педагогічна допо-мога дітям з синдромом дефіциту уваги та гіперактивністю Березень, 2021 Бут І.М., психолог  

Тези, матеріали, тексти

консультації

 

 
14. Інновації у здоров’язбере-жувальних технологіях Квітень, 2021 Вихова

тель-методист

 
15. Формування мотиваційної готовності старшого дошкіль-ника до навчання у школі Квітень, 2021 Бут І.М., психолог  
16. Про безпечну прогулянку на природі (симптоми отруєння рослинами та домедична допомога) Травень, 2021 Шпота К.М., сестра медична старша  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.КОНСУЛЬТАЦІЇ  ДЛЯ  ПЕДАГОГІВ

1 До семінару: 

 

 

Листопад Педагоги    
1.1 Семінар-практикум для батьків «Скоро в школу», групи «Віночок» і «Метелики» (6-й рік життя)

 

  Бут І.М., практич

ний психолог

Конспекти  занять  
2. Заняття до атестації: ІІ квартал Педагоги Конспекти занять  
2.1.

 

Інтегроване заняття з пріоритетом мовленнєвих завдань, група «Малятко» (3-й рік життя)  Грудень Яременко С.О.  
2.2.

 

 

Комплексне заняття (логіко-математичний розвиток, дитина у довкіллі, аплікація), група «Мемелики» (6-й рік життя) Грудень Ніколаєнко Т.О.  
2.3. Комплексне заняття (ознайомлення з соціумом, логіко-математичний розвиток, малювання) середня група «Веселка» Січень Богданова О.М.  
2.4. Комплексне заняття (математика, конструювання), група «Капітошка» ( Січень РоманенкоВ.В.  
2.5.

 

Комплексне музичне заняття з використанням інноваційних методик К. Орфа Січень Матвійчук В.О.    
До Фестивалю інноваційних занять
2.6. Комплексне заняття (граматика, звуковимови, зв’язне мовлення) група  «Метелики» Лютий Красновид С.М..    
3. Заходи до педради:  Лютий Вихователі    
3.1. Комплексне заняття (цікава математика, конструювання, розвиток мовлення), група «Віночок»   Слєпченко Л.М.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.

 

Колективний перегляд – звіт гуртків

 

Квітень керівники гуртків    

 

Блок  2.2. Удосконалення професійної майстерності

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Примітка
1 Забезпечити участь кожного педагогічного працівника у різних формах методичної роботи в ЗДО і в місті. Згідно з графіком

 

Вихователь-методист

 

 
2 Індивідуальне консультування педагогічних працівників з метою підвищення ефективності освітньо-виховної  діяльності. Протягом року Вихователь-методист

 

 
3 Педагогічні години:      
4 Круглий стіл «Розвиваємо математичну та сенсорно-пізнавальну компетенцію дітей» 04.09.2020р. Вихователь-методист  
5 Ділова гра «Навчаємо дітей елементарної математики» 05.10.2020р. Вихователь-методист  
6 Семінар-практикум «Використання освітніх технологій під час занять з логіко-математичного розвитку» 05.11.2020р. Вихователь-методист  
7 Ділова гра «Сучасні вимоги до якості освіти дітей старшого дошкільного віку в контексті оновлених стандартів» 06.12.2020р. Вихователь-методист  
8  «Наступність між

дошкільною та початковою ланками освіти в рамках впровадження концепції «Нової української школи»

08.01.2021р. Вихователь-методист, вчитель початкових класів  
9 Тренінг «Розвиток психічних процесів дітей передшкільного віку» 06.02.2021р. Практичний психолог  
10 Методичні посиденьки «Використання розвивального середовища в освітньому процесі» 06.03.2021р. Вихователь-методист  
11 Коло ідей «Використання освітніх технологій в роботі з дітьми» 04.04.2021р. Вихователь-методист  
12 Бюро педагогічних знахідок  «Все для юних економістів» 08.05.2021р. Вихователь-методист  

 

2.2.2. ОГЛЯДИ, КОНКУРСИ, ВИСТАВКИ:

1.

 

Огляд готовності груп до нового навчального року Вересень, 2020 вихователь-методист Узагальнені матеріали  
2. «Осінні квіти, в них своя чарівність» (виставка композицій і букетів із осінніх квітів). Вересень, 2020 методист

виховате-

лі груп

 
3. «Наш куточок природи» (огляд-конкурс на кращий  куточок природи) Жовтень

2020 р.

методист

вихователі груп

 
4. Конкурс-огляд на краще розвивальне середовище групи

 

Листопад 2020 р. завідувач методист  
2.2.3. ПЕДАГОГІЧНІ ВИСТАВКИ, ПРЕЗЕНТАЦІЇ:

 

1. «Розвиваємо, навчаємо, виховуємо за допомогою мультимедійних ігор» (презентація ігор, обмін досвідом) Грудень

2020 р.

методист

вихователі груп

Узагальнені матеріали  
2. «Ми вправні фізкультурники» (презентація атрибутів для проведення ранкової гімнастики) Лютий 2021р. методист

вихователі груп

 
3. Фотовиставка «Друзі наші меншці» (діти зі своїми домашніми улюбленцями) Березень 2021р. методист

вихователі груп

 
4.

 

“Мій педагогічний досвід!” (виставка узагальнених матеріалів, педагогів, що атестуються)

 

Квітень 2021 р. методист

педагоги

 

                         2.2.4 . ДИТЯЧІ КОНКУРСИ, ВИСТАВКИ

ЗМІСТ РОБОТИ Термін проведення Відповідальний Відмітка
1. Моє рідне місто – Конотоп вересень вихователі  
2. «Ходить гарбуз по городі» (виставка робіт з овочів та фруктів). жовтень вихователі  
3.  «Осінній вернісаж» листопад вихователі  
4. Новорічні фантазії грудень вихователі  
5. Різдво січень вихователі  
6.

 

«Моя Україна»  (виконаних в різних техніках) лютий вихователі  
7. Мама – сонечко в сім’ї, ми – промінчики її березень вихователі  
8. Великодня писанка квітень вихователі  
9. Народні умільці (виставка – конкурс робіт з природного матеріалу) травень вихователі  

 

Блок 2.3. Самоосвіта                                                 

№ з/п Зміст роботи Термін Відповідальний Інформ. забезпеч. Примітка
1 – «Організація якісного харчування дітей» ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упродовж року

Ніколаєнко Т.О.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Папки самоосвіти

 
2 – «Народні свята як засіб формування у дошкільників музично – естетичних здібностей»  

Матвійчук В.О.

 
3

 

 – «Екологічне виховання дошкільників»  Романенко В.В.  
4

 

-«Краєзнавство в дошкільному закладі: «Люби та знай свій рідний край» Яременко С.В.  
5 -«Оптимізація рухового режиму в дошкільному навчальному закладі»; Бондаренко Л.О.  
6 -«Робота з батьками невід’ємна частина у виховному процесі дошкільного закладу»  Ярошенко С.О.  
7 – «Софія Русова подвижниця національного дошкільного виховання» Красновид С.М.  
8 -«Використання нетрадиційніх прийомів

та технік в зображувальній діяльності»

Пасічнюк О.В., вихователь – методист  
9  «Профілактика емоційного вигорання педагогів» Богданова О.М., практичний психолог  
10  –  Логіко – математична компетентність дітей дошкільного віку Слєпченко Л.М.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 2.4. Педагогічні ради

№ за/п Тема запланованого

заходу

Термін

викона

ння

Відповіда

льна

особа

Форма відобра

ження

Відм. про вик.
1 2 3 4 5 6
2.4.1. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ РОБОТИ   ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В НОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

 

1

 

2.

 

 

Аналіз роботи за минулий навчальний рік

Обговорення і затвердження плану роботи на       2019 – 2020

навчальний рік

Серпень

31.08.

2020 р.

 

 

 

Директор (завідувач)

вихова

тель-методист

Аналіз

 

План

роботи

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

Затвердження:

v освітніх програм, за якими буде відбуватися навчально-виховний процес в групах;

v орієнтовного тижневого розподілу організованої освіт-ньої діяльності;

v видів і форми планування освітньої роботи з дітьми;

v плану спільної роботи ДНЗ та ЗОШ № 5;

v парціальних програм, за якими будуватиметься освітній процес у групах.

v  моделі моніторингу дітей.

Організація гурткової роботи з дітьми за затвердженими прог-рамами, за якими будуть працювати гуртки.

Ознайомлення з перспективним планом атестації і проходження

курсової перепідготовки.

Про підсумки літнього відпочинку та оздоровлення дітей у дошкільному закладі.

Затвердження складу педагогічної ради, вибори секретаря педагогічної ради.

Презентація новинок методич-ної літератури і посібників.

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вихова

тель-методист

 

 

 

вихова

тель-методист

 

 

вихова

тель-методист

 

 

вихова

тель-методист

Директор (завідувач)

 

Директор (завідувач)

 

вихова

тель-методист

 

 

Програми

 

 

Розклад

 

План

 

План роботи

Програми

 

 

Модель

Графік роботи гуртків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План

 

 

 

Звіт

 

 

оновлений склад педради

коментар

 
2.4.2. «ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ НА ПРИНЦИПАХ НАСТУПНОСТІ І ПЕРСПЕКТИВНОСТІ З ПОЧАТКОВОЮ ОСВІТОЮ»

 

1.

 

 

Аналіз виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради Листопад, 2020

 

Завідувач

Осадча М.А.

Аналіз

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

Про забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти (відповідно Листа МОН від  19.04.2018 № 1/9-249) (доповідь)  

 

 

 

 

Директор (завідувач)

 

 

 

 

інструктивно-мето-дичні ре-комендаці  

 

 

 

 

3.

 

 

Нова українська школа, особливості, форми і методи роботи  з дітьми (співдоповідь)  

 

 

Заст. дир. з почат- кової осв.

інформа

ція,

методичні

 

 

 

4.

 

 

 

 

Характеристика психологічної зрілості дошкільника старшого віку (за вимогами освітньої програми «Впевнений старт»)   Бут І.М. , практ. психолог

 

Інформа

ція

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

Важливість розвитку базових якостей особистості дітей старшого дошкільного віку як умова успішного навчання у початковій школі (співдоповідь)

 

  Слєпченко Л.М., вихова

тель

 

 

Інформа

ція методичні рекомендації

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

«Використання в освітньому процесі старших дошкільників дієвих засобів забезпечення наступності і перспективності з початковою освітою» (за результатами тематичної перевірки)   Пасічнюк О.В., вихова

тель-методист

Довідка  
 

2.4.3. «РЕАЛІЗУЄМО В РОБОТІ З ДОШКІЛЬНИКАМИ СЕНСОРНО-ПІЗНАВАЛЬНУ ОСВІТНЮ ЛІНІЮ БАЗОВОГО КОМПОНЕНТУ ДО»

 

   1.

 

Про виконання рішень попередньої педагогічної ради Лютий, 2021 Директор (завідувач) інформа

ція

 
2.

 

 

 

 

Спрямованість освітньої лінії БКДО «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» (доповідь) Романенко В.В., виховат.

 

 

інформа

ція

 

 
3.

 

 

 

 

Психологічні аспекти формування пізнавальної активності дошкільників (співдоповідь)  

 

 

 

Бут І.М., психолог

вихова

тель

 

інформа

ція, рекомендації

 
4.

 

 

 

Інтеграція ЛЕГО-технології в роботу для розвитку сенсорно-пізнавальної компетенції дошкільників (співдоповідь) Бондаренко Л.О., виховат.

 

інформа ція

 

 

 

 

 
5.

 

 

 

Розвиток сенсорно-пізнавальних здібностей дітей раннього  віку засобами дидактичних ігор та творчих завдань (співдоповідь) Яременко С.В.

 

 

інформа ція

 

 

 

 

 
6.

 

 

 

 

 

Використання інноваційних технологій для розвитку сенсорно-пізнавальної і матема-тичної компетенцій дошкіль-ників (презентація досвіду педагогів) Вихова

тель-методист педагоги закладу

 

 

 

обмін досвідом

 

 

 

 

 

 

 

 
7.

 

 

 

 

 

 

Стан формування сенсорно-пізнавальної і математичної компетенцій дошкільника за освітньою лінією «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» БКДО (за результатами тематичної перевірки) Вихова тель-методист

 

 

 

 

 

Довідка, методичні рекомендації

 

 

 
8.

 

«Як ефективно розвивати пізнавальну активність дошкільників» (активне обговорення, методичні поради) Вихова тель-методист

 

 

дискусія

метод. поради

 

 

 
9. Стан організації харчування за рік (за результатами тематичної перевірки) Директор (завідувач) Довідка  
2.4.4.  ПІДСУМКИ ОСВІТНЬО – ВИХОВНОЇ РОБОТИ З ДОШКІЛЬНИКАМИ ЗА ПОТОЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

1.

 

 

Про виконання рішень попередньої педагогічної ради Травень, 2021 Директор (завідувач)

 

інформа

ція

 
2.

 

 

 

 Про стан соціально-психологічної та емоційно-вольової готовності старших дошкільників до навчання в школі та рекомендації щодо усунення недоліків у виховній роботі  

 

 

 

Бут І.М., практич. психолог довідка та методичн і рекомендації  
3.

 

 

 

 

Про виконання річного плану в роботі з дітьми, батьками, педагогами, рівень ефективності підготовки до школи  

 

Вихова тель-методист

 

звіти, обговоре ння

 

 
4.

 

 

 

 

Про результати моніторингу пізнавального, мовленнєвого, інтелектуально-творчого розвитку та готовності до школи дітей старшого дошкільного віку   Вихова тель-методист

 

довідка, обговорення

 

 
5.

 

 

 

Про результати моніторингу розвитку музичних здібностей дітей старшого дошкільного віку на кінець року   Музичні керівники

Методист

 

звіт, довідка

 

 

 
6.

 

 

 

Про  результати моніторингу сформованості основних рухів у дітей старшого віку на кінець року   Вихова

тель-методист

 

довідка, методичні рекоменд ації

 

 
7.

 

Про роботу з дітьми за інтересами (за результатами тематичної перевірки)   Вихова

тель-методист

довідка, методичні рекомендації  
8.

 

 

 Про участь педагогів у методичній роботі закладу езультати моніторингу)   Директор (завідувач)

 

обговоре ння

 

 
9.

 

 

Обговорення та затвердження плану роботи на літній оздоровчій період   Директор (завідувач)

 

обговоре ння

 

 

 

 

Розділ 3. Робота методичного кабінету 

Блок 3.1. Атестація, курсова перепідготовка, участь у методичній роботі міста та області

3.1.1. Атестація

 

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Примітка
1 Ознайомити вихователів із Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників Вересень 2020р. Директор (завідувач)  
2 Видати наказ з питань атестації педагогічних кадрів Жовтень 2020р. Директор (завідувач)  
3 Засідання атестаційної комісії:

•    розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії;

•    складання графіку засідання атестаційної комісії

Жовтень 2020р. Голова атестаційної комісії  
4 Відвідування занять  і вивчення досвіду роботи педагога, що атестується Жовтень 2020р.-березень 2021р. Члени атестаційної комісії  
5 Ознайомлення з плануванням вихователя (чіткість, результативність) Грудень 2020р. Члени атестаційної комісії  
6 Складання характеристики на педагога, що атестується Лютий 2021р. Члени атестаційної комісії  
7 Ознайомлення з характеристикою працівника, що атестується Лютий 2021р. Члени атестаційної комісії  
8 Узагальнення досвіду роботи вихователя, що атестується Березень 2021р. Члени атестаційної комісії  
9 Атестація педпрацівника Березень 2021р. Члени атестаційної комісії  
10 Видати наказ «Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2020р.» Квітень 2021р. Директор (завідувач)  

 

3.1.2. Курсова перепідготовка

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Примітка
1 Направити на курси підвищення кваліфікації слідуючого працівника:                  1)Бондаренко Л.О., вихователя,                             2) Ярошенко С.О. , вихователь; Упродовж року Вихователь-методист  
2 Функціональне навчання керівного складу і фахівців ОП, ЦО Упродовж року Вихователь-методист  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 3.1.4. Робота методичного кабінету

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Примітка
1 Поповнити методичний кабінет рекомендаціями, розробками, зразками планування, консультаціями для тематичних тижнів з урахуванням вимог програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина». Укомплектувати картотеку. Протягом року Вихователь-методист  
2 Здійснювати переплату періодичних видань журналів та газет з дошкільного виховання Протягом року Директор (завідувач) ,вихователь-методист  
3 Допомога  вихователям у складанні перспективного плану роботи та планів роботи гуртків. Протягом року Вихователь-методист  
4 Поповнити добірку сюжетних і предметних малюнків для складання розповідей за ними та підготувати методичні рекомендації щодо їх використання Протягом року Вихователь-методист  
5 Оформити тематичні куточки: Протягом року Вихователі,

музкерівник

 
5 Скласти графік роботи гуртків вересень

2020

Директор (завідувач)  
6 Розробити раціональний режим для кожної вікової групи на новий навчальний рік за Освітньою програмою для дітей від двох до семи років «Дитина» вересень

2020

 

Директор (завідувач)  
7 Укомплектувати картотеку методичної літератури та аудіовізуальних засобів протягом року  

Вихователь – методист

 
8 Розробити анкету для батьків « Що ми знаємо про фізкультурно-оздоровчу роботу в дошкільному закладі» вересень

2020

 

Вихователь – методист  
9 Ознайомити педагогів з посадовими обов’язками, графіком роботи

на 2020-2021 н.р.

вересень

2020

 

Директор (завідувач)  
10 Розпочати  роботу   по вдосконаленню системи роботи закладу з фізкультурно-оздоровчої роботи – Ліцей для батьків “Сім’я – берегиня здоров’я”;

Робота по авторській програмі М. Єфименка “Казкова фізкультура”

До 01.10.2020 Директор (завідувач)  
11 Організувати роботу консультпункту для батьківСтежинки до школи” Листопад, грудень, березень Вихователі старших груп  
12 Надати допомогу вихователям в оформленні  куточка для батьків, обладнанні предметно-ігрового середовища в групах до 12.10. 2020 Директор (завідувач)  
13 Надати допомогу в організації роботи з дітьми за інтересами до 15.09. 2020 Директор (завідувач)  
14 Розробити плани Днів відкритих дверей, проведення екологічної акції до 25.10.  2020 Вихователь – методист  
15 Надати допомогу вихователям  в складанні сценаріїв спортивних  свят, розваг протягом року Вихователь – методист  
16

 

 

 

 

 

 

Розробити план проведення загальносадових свят:

– «Масляна»

– «Міс дитсадка»

– «Гуморина»

– свята до Дня захисту дітей

Розробити конспекти занять народознавста;

вересень – жовтень

 

 

 

 

Протягомроку

Музичний  керівник

 

 

 

 

вихователі

 
17 Організація відкритих заходів взаємовідвідувань Протягом року Вихователь – методист  
18 Консультації, методики проведення занять і режимних моментів Протягом року Вихователь  – методист  
19 Підготувати матеріали для оформлення «куточків творчості» Жовтень 2019 вихователі  
20 Постійно проводити роботу щодо підвищення комп’ютерної грамотності педагогічних працівників протягом року завідувач  
21 Забезпечувати систематичну роботу з ПК «Курсу сайту для ДНЗ», «Дошкілля»,  «Методична сторінка» та підтримку його баз даних в актуальному стані протягом

року

Директор (завідувач),

відповідальний за роботу з ПК

 
22 Здійснювати консультації для батьків щодо електронної реєстрації дітей в ЗДО протягом

року

Директор (завідувач),

відповідальний за роботу

 
23 Здійснювати постійний контроль за ефективним використанням наявної комп’ютерної,мультимедійної техніки та мережі Інтернет протягом року Директор (завідувач)  
24 За умов наявності фінансування поповнювати парк комп’ютерної та мультимедійної техніки, здійснювати поточний ремонт наявної протягом року Директор (завідувач)  
25 При наявності та використанні комп’ютерних програм дотримуватись норм чинного законодавства постійно Директор (завідувач)  
26 Постійно забезпечувати та розширювати функціонування сайту. постійно Директор (завідувач)  

 

 

 

 

Розділ 4. Організаційно – педагогічна робота

                 План роботи «Школи молодих батьків»

 1. Вересень 2020 року «Чи потрібний дитині дитячий садок?»
1.1

 

Традиційні та нові форми взаємодії з батьками дітей раннього віку Ніколаєнко Т.О. Директор (завідувач)  
1.2 Довіра, як основний чинник успішної адаптації дитини в дошкільному закладі Романенко В.В. Вихователь  
1.3 Адаптація дитини до дитячого садка : тематичні тренінги Бут І.М. Практичний психолог  
1.4 Допоможемо малюкові зростати самостійним Бут І.М. Практичний психолог  

 

2.Грудень 2020 року   «Адаптація дитини раннього віку в ЗДО»

1.1

 

Значення методу педагогічного умовляння у вихованні особистості Ніколаєнко Т.О. Директор (завідувач)  
1.2 Аспекти розвитку мовленнєвої особистості у ранньому дитинстві Романенко В.В. Вихователь  
1.3 Контроль за розвитком малюків Шпота К.М.

 

НіколаєнкоТ. О.

Медична сестра, директор (завідувач)  

 

1.4 Психолого – педагогічна допомога родині в адаптації дитини до умов дитячого садка Бут І.М. Практичний психолог  

 

1.5. Ігри в піску та сольові анімації як психопрофілактичний засіб у період адаптації Бут І.М. Практичний психолог  

 

1 «Родинні традиції, національні звичаї – могутнє джерело формування морально – етичних норм особистості» Богданова О.М. Вихователь  
2.

 

Тренінг «Я і моя дитина» Пасічнюк О.В. Вихователь – методист  
3. Інтерактивна робота з батьками Бут І.М. Практичний психолог  

Травень 2021року

                 

4.1.Робота з батьками        

                       4.1.1. Консультації для батьків

 

ЗМІСТ РОБОТИ Термін проведення Відповідальний Відмітка про виконання
1. «Адаптаційний період.

Як звикнути до дитячого садочка»

 

вересень Богданова О.М.  
3.  «Виховувати без насильства»

 

жовтень Романенко В.В.  
4. «Щоб дитина була здоровою»

 

листопад Бондаренко Л.О.  
5. «Рухливі ігри, в які бавляться наші діти» грудень Ярошенко С.О.  
6. «Гра для дитини це її життя»

 

січень Яременко С.О.  
7. «У кого більше прав?»

 

лютий Пасічнюк О.В.  
8. «Дошкільник і комп’ютер»

 

березень Яцун А.М.  
9. «Увага! Потреби дитини!»

 

квітень Слєпченко Л.М.  
10. «Портфель знань та емоцій

майбутнього школяра»

 

травень Ніколаєнко Т.О.  

 

4.1.2.Загальні батьківські збори на 2020 – 2021  навчальний рік

Тема:  Створення фундаменту успішності дитини в умовах освітньої реформи «Нова українська школа»
Пріоритетні напрямки освітньої роботи дошкільного закладу в 2020-2021 н. р  

 

 

 

27.09.2020р.

Директор (завідувач),

вихователь-методист

 
Звіт про проведені заходи щодо підготовки до нового навчального 2020-2021 року. Директор (завідувач)  
Вибори нового складу батьківського комітету.

 

Директор (завідувач)  
Вектор наступності державних стандартів дошкільної і початкової освіти в умовах освітньої реформи «Нова українська школа» (презентація) Вихователь-методист  
Неготовність дитини до школи: як правильно вчинити батькам Практичний психолог  
Тема: «Сучасні освітні технології  в ЗДО»
1.Аналіз підсумків освітньої діяльності за 2019–2020 н.р.  

 

 

 

 

25.05.2020р.

Директор (завідувач), вихователь-методист  
2.  Організація харчування дітей в літній оздоровчий період.

 

Директор (завідувач), сестра медична старша  
3. Презентація «Використання освітніх технологій з дітьми в дії» Вихователь-методист  
4.   Використання освітніх технологій вдома Директор (завідувач)  
5. Порядок проходження медичних оглядів дітей, які йдуть до 1-го класу Сестра медична старша  
4.1.3. Групові батьківські збори на 2020 – 2021 н. р.

 

Група «Капітошки»

(ранній вік)

«Сходинки до пізнання світу»

1.           Адаптація дітей до умов дитячого садочка.

2.          Організація життєдіяльності дітей раннього віку в ДНЗ.

3.        Сучасні підходи до створення розвивального середовища.

4.                Санітарно-гігієнічні вимоги до дитячих іграшок.

5.   Вибори батьківського комітету групи.

 

Вересень

Вихователі, практичний психолог  
«Граємося з дітьми з малечку»

1.      Ігри для розвитку дрібної моторики рук – запорука подальшого розвитку зв’язного мовлення дітей.

2.       Презентація вправ на розвиток дрібної моторики.

3.      Виставка дидактичного матеріалу з сенсорного виховання.

4.      Обговорення психолого-педагогічних ситуацій.

Січень Вихователі, практичний психолог  
«Літнє оздоровлення дітей»

1.           Організація життєдіяльності дітей – запорука гармонійного розвитку та засіб зміцнення їхнього здоров’я.

2.           Охорона життя і здоров’я дітей в літній період, безпека їх життєдіяльності.

3.           Оздоровлення дітей влітку, рекомендації, розповсюдження пам’яток.

4.           Фоторепортаж «Дитинство»

5.           Звіт про роботу батьківського комітету.

Травень Вихователі, практичний

психолог, старша медична сестра, голова батьківського комітету

 
Група «Малюки»

(молодший дошкільний вік)

«Становлення особистості молодшого дошкільника»

1.      Психологічний портрет дитини четвертого року життя.

2.      Організація життєдіяльності дітей четвертого року життя в ДНЗ.

3.      Дитина має бути здоровою.

4.      Розвиток  рухової активності в домашніх умовах.

5.      Вибори батьківського комітету.

 

Вересень

 

Вихователі, практичний психолог

 
«Плекаємо патріотів»

1.   Особливості національно-патріо-тичного виховання молодших дошкільників

2.   Дискусія «Як розповідати дітям про війну?»

3.   Експрес-огляд національного куточка для дошкільників та групових міні-музеїв.

4.   Виховання культурно-гігієнічних навичок в садочку та родині.

 

Січень

 

 

Вихователі, практичний психолог

 
«На порозі літнього оздоровлення»

1.         Розвиток мовлення дошкільників в іграх – запорука мовленнєвої компетентності.

2.         Роль іграшки у розвитку  мовлення дітей.

3.         Як виховати любов до книжки?

4.         Оздоровлення дітей влітку, охорона життя і здоров’я, безпека їх життєдіяльності.

5.         У відпустку з дитиною.

6.         Звіт про роботу батьківського комітету

 

Травень

 

Вихователі, практичний психолог, старша медична сестра

 
Група «Віночок»

(середній дошкільний вік)

«Пізнаємо світ»

1.         Психологічний портрет дитини п’ятого року життя.

2.         Організація життєдіяльності дітей п’ятого року життя в ДНЗ.

3.         Допитливість – ознака креативності. Як виховувати чомусиків?

4.         Значення дитячої книжки у контексті формування особистості дошкільника.

5.         Вибори батьківського комі­тету.

Вересень Вихователі, практичний психолог  
«Роль родини у вихованні дитини»

1.     Завдання з патріотичного виховання  у світлі вимог програми «Я у Світі».

2.     Невротичні розлади дошкільників у контексті сімейного та суспільного виховання.

3.     Використання українських народних ігор у роботі з дітьми.

4.     Формування у дітей патріотичних почуттів, гуманістичної моралі, етичної культури.

Січень Вихователі, практичний психолог  
«Яскраві барви теплого літа»

1.     Коли дитина готова до школи?

2.     Формуємо внутрішню позицію школяра.

3.     Оздоровлення дітей влітку, охорона життя і здоров’я, безпека їх життєдіяльності. У відпустку з дитиною.

4.     Фоторепортаж «Дитинство починається в садочку»

5.     Звіт про роботу батьківського комітету.

Травень Вихователі, практичний психолог, старша медична сестра  
Групи «Метелики», «Веселка» (старший дошкільний вік)
«Соціально-психологічна та емоційно-вольова готовність старших дошкільників до подальшого навчання в рамках впровадження концепції «Нової української школи»

1.   Психологічний портрет дитини шостого (сьомого) року життя.

2.   Організація життєдіяльності дітей шостого (сьомого) року життя в ДНЗ.

3.   Державні стандартидошкільної освіти: вимоги часу в умовах освітньої реформи «Нова українська школа».

4.   Соціально-комунікативна компе-тенція дошкільників: сутність та основні складові.

5.   Вибори батьківського комітету.

 

Вересень

Вихователі,  вчит. поч. кл., практичний психолог  
«Здоров’я дітей турбота дорослих»

1.         Цілісний підхід педагогів і батьків до розвитку і виховання старших дошкільників.

2.         Здоровий спосіб життя: як цього досягти.

3.         Загартування дітей вдома. Аукціон ідей сімейної педагогіки.

4.         Раціонально-збалансоване харчування дітей – запорука здоров’я дітей.

5.         Розвиток пізнавальної діяльності дошкільнят під час ігрової діяльності

Січень Вихователі,

старша медична сестра

 
«Дитина зустрічається зі школою»

1.      Як подолати батьківські страхи перед школою.

2.      Критерії готовності дитини до вступу у школу.

3.      Рекомендації батькам першокласника на 1вересня.

4.      Охорона життя і здоров’я дітей влітку.

5.      Звіт про роботу БК.

Травень Вихователі, практичний психолог, вчитель початкових класів  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 4.2. Загальні заходи для дітей

№ п/п Зміст роботи Термін
виконання
Відповідальний Примітка
1 Фізкультурні розваги 1 раз на місяць Вихователі, муз. керівник  
2 Фізкультурні свята 2 рази на рік Вихователі, музичний кер.  
3 Музичні розваги

 

2 рази на місяць Музичний кер.  
4 Розваги до обрядових народних свят За календарем Вихователі, муз. керівник  
5 День знань 01.09.2020 року Вихователі  
6 Проводити дні здоров’я Останній день кожного місяця Вихователі, музичний керівник

 

 
7 Проводити спортивні свята 1 раз в квартал Вихователі, музичний керівник  
8 Проводити рухливі ігри, спортивні ігри, ігри-естафети, хороводні ігри, екологічні стежки, спортивні змагання, прогулянки, психогімнастику, пальчикову гімнастику. Постійно Вихователі, музичний керівник

 

 
9 Провести свято «Осінь в гості завітала»,

 

Жовтень, 2020 Музичний керівник,

вихователі

 
10 Провести театралізовану виставу «Коза дереза» (з участю вихователів) Листопад, 2020

 

   
11 Свято «Через гори, через гай іде Святий Миколай». 19.12.2020    
12 Свято «Святкуєм  Різдво всім людям на добро» Січень, 2021 Педагогічний колектив  
13 Розвага «Як Зима з Весною сперечалися і у настроях змагалися» Лютий, 2021    
14 Провести театралізоване дійство

«Шляхом Кобзаря»

Березень, 2021    
15 Свято матері «Подарунок для матусі» Травень, 2021    
16 Свято у старших групах «Подорож країною дитинства» Травень, 2021    
17 Загальноміський захід « Срібний дзвоник Конотопа» Травень2021 року Музичний керівник  
18 Загальноміський захід «Перші кроки» Травень2021 року Музичний керівник, керівник хореографічного гуртка  
19 Провести спортивне дозвілля «1 червня – день захисту дітей». Червень, 2021 Педагогічний колектив  
20 Проводити День відкритих дверей для батьків 1 раз в квартал Вихователі  
21 День Конституції  «Наша Україна співуча й чарівна» 28 червня 2021    
22 Організувати виставку квітів «Колір моєї землі» Липень , 2021 Педагогічний колектив  
23 Провести свято до Дня незалежності спільно з батьками, ЗДО і дітьми. 25 серпня 2021 Педагогічний колектив, батьки  

 

                            Блок 4.3. Співпраця зі школою    

                 4.3.1. Перспективність і наступність в роботі                          дошкільного закладу та початкової школи                                                 в 2020 – 2021 навчальному році

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний  
1 Обговорення і затвердження основних напрямків роботи ЗДО  №2 і ЗОШ – НВК І ступеня Серпень 2020 Директор (завідувач) ЗДО,

Директор ЗСШ

 
2 Складання спільної угоди роботи ЗДО та школи Директор (завідувач)

Директор

серпень  
3 Участь вихованців ЗДО №2 в урочистих подіях на честь свята «1 вересня – День знань», «Останній дзвінок» у ЗОШ – НВК І ступеня Вересень 2020, травень 2021 Вихователь-методист

Вихователі, Завуч,учителі перших класів

 
4 Круглий стіл «Участь дошкільного закладу у підготовці до навчання у школі дітей, які не відвідують дошкільні заклади» (відкриття консультпунктів, школи майбутніх першокласників) Жовтень 2021 Педагоги ЗДО та ЗОШ – НВК І ступеня  
5 З метою підвищення рівня мотиваційної готовності до школи систематично використовувати в роботі:

–    читання літературних творів про школу;

–    бесіди з дошкільниками;

–    знайомство з правилами поведінки в школі;

–    сюжетно-рольові ігри на шкільну тематику

Впродовж року Вихователі  
6 З метою підвищення якості організації перспективності та наступності в роботі дошкільного навчального закладу та школи:

–         відвідати уроки в перших класах ЗСШ для вивчення методів і прийомів, які використовують учителі;

–         ознайомитись із програмою першого класу;

–         організувати круглий стіл із працівниками початкової школи;

–         організувати спільні виставки дитячих робіт із малювання та ручної праці;

–         провести ознайомлювальну екскурсію «Чекає на нас школа, чекає на нас клас…» по навчальних кабінетах ЗОШ – НВК І ступеня

Впродовж року

 

 

Впродовж року

 

 

Впродовж року

 

 

 

 

 

квітень

 

 

 

 

Вихователі , учителі ЗОШ – НВК І ступеня

 
7 Консультації для батьків:

«Психологічний портрет першокласника»

«Створюємо для дитини «ситуацію успіху»

Впродовж року Богданова О.М., практичний психолог  
8 День відкритих дверей для майбутніх першокласників «Ми раді гостям» у ЗОШ – НВК І ступеня Січень Вихователь-методист, зас.директора ЗОШ – НВК І ступеня  
9 Діагностика готовності до шкільного навчання дітей старших груп Травень Практичний психолог, вихователі старших груп ЗДО  

 

4.3.2. РОБОТА З ДІТЬМИ МІКРОРАЙОН

Зміст роботи Термін проведення Відповідальний Відмітка
 

1.

День відчинених дверей.

Мета: познайомити батьків з організацією навчально-виховного процесу ЗДО

 

жовтень

 

Директор (завідувач)

 
 

2.

 

Облік дітей мікрорайону

 

серпень

 

Сестра медична старша

 
 

3.

 

Осінній ярмарок

 

жовтень

 

Муз. керівник

 
 

5.

 

Поздоровлення з Новим роком

 

грудень

 

Муз. керівник

 
 

6.

 

Підготувати та провести свято, присвячене всесвітньому Дню захисту дітей

 

червень

 

Муз. керівник

 
 

7.

 

Провести спортивне свято «Малі олімпійські ігри»

 

лютий

 

вихователі

 

 
 

8.

 

Контроль за прибуттям та вибуттям дітей мікрорайону

 

протягом року

 

вихователі

 

 

 

Розділ 5. Адміністративно – господарська діяльність.                               Блок 5.1. Створення розвивального життєвого простору дитини                                                                                                        Адміністративно-господарча діяльність

Зміст роботи Термін Відповідальний
  Адміністративний контроль    
1 Скласти акти готовності дошкільного закладу до нового навчального року Липень 2020 Директор (завідувач), завідувач господарства
2 Затвердити графік роботи працівників Вересень 2020 Директор (завідувач)
3 Провести стан маркування меблів по групам Серпень 2020 Директор (завідувач), сестра медична старша
4 Контролювати готовність ЗДО до роботи в осінньо – зимовий період Вересень – жовтень 2020 Директор (завідувач), завідувач господарства
5 Контролювати роботу структурних підрозділів Протягом року Адміністрація ЗДО
5.1 Контролювати роботу старшої медичної сестри:                                                      – ведення медичної документації;             – ведення документації стосовно харчування дітей;                                                                     – своєчасне обстеження дітей, проведення щеплень;                                                          – аналіз захворюваності;                                      – своєчасне придбання медикаментів та термін їх використання;                                                                                                             – своєчасне проходження медогляду працівниками Постійно Директор (завідувач)
5.2 Контролювати роботу кухарів :                          – закладка продуктів харчування;              – технологія приготування страв;                  – якість приготування страв;                                  – норми видачі порцій на групи;                                    – дотримання санітарно – гігієнічних вимог під час обробки продуктів;                                                                                 – дотримання санітарних вимог утримання харчоблоку;                                              – виконання інструкцій техніки безпеки. Постійно Директор (завідувач), сестра медична старша
5.3 Контролювати роботу комірника щодо своєчасного завезення , збереження продуктів харчування. Дотримання термінів реалізації, вхідного контролю якості продуктів (наявність якісних посвідчень, відповідність продукції) Постійно Директор (завідувач), сестра медична старша
5.4 Контролювати роботу завгоспа щодо :                                                                                        – виконання режиму економії води, електроенергії, тепла згідно з лімітом;                                                                                           – забезпечення виконання вимог Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей (створення безпечних умов перебування дітей і дорослих в ЗДО);                                           – Своєчасного ремонту меблів, ігрового та спортивного обладнання;                                                                     – Забезпечення безперебійної роботи водогінної системи, технологічного, холодильного обладнання;                                                         – своєчасної системи опалення до роботи;                                                                             – перевірка стану електрообладнання та електропроводки;                                                                 – забезпечення дотримання правил протипожежної безпеки;                              – Забезпечення ЗДО миючими засобами, контроль за їх економним використанням;                                 – своєчасне завезення піску на оздоровчий період та для посипання доріжок взимку Постійно Директор (завідувач)
5.5 Контролювати роботу пральні:                      – Наявність та дотримання графіка зміни білизни,                                        – Дотримання норм використання миючих засобів;                                                                                                   – своєчасний ремонт постільної білизни;                                                                                        – дотримання Інструкцій з техніки безпеки Постійно Директор (завідувач), сестра медична старша
6. Контролювати санітарний стан приміщень закладу 1 раз на тиждень Директор (завідувач), сестра медична старша
7. Скласти графік відпусток працівників ЗДО на 2020 рік Грудень 2019 р. Директор (завідувач), голова ПК ЗДО №2
8. Переглянути стан ведення трудових книжок, особових справ Грудень 2018 р. Директор (завідувач)

 

5.1.2.Фінансово – господарська діяльність                                                                     

1. Контролювати своєчасне ведення та здачу необхідної документації:                                           – табелів на зарплату;                                                                  – статистичний звіт;                                                                                            – табелів щоденного відвідування                                     – звіти про стан харчування, захворюваності дітей Щомісяця Директор (завідувач), сестра медична старша
2. Затвердити штатний розпис, кошторис Вересень, грудень Директор (завідувач)
3. Оформити ділову документацію щодо організації в ЗДО платних послуг згідно чинного законодавства Вересень 2020 Директор (завідувач)
4. Провести інвентаризацію, списати непридатне майно Відповідно графіка бухгалтерії відділу освіти Директор (завідувач), завідувач господарства, кастелянка
5. Провести тарифікацію педагогічних працівників До 01.09.2020 Директор (завідувач),

 

 

5.1.3.Зміцнення матеріально – технічної бази

1. Часткове придбання постільної білизни ( наматрацники). Липень – серпень 2020р. Директор (завідувач), завідувач господарства
4. Часткове придбання кухонного посуду За потребою. Протягом року. Директор (завідувач), завідувач господарства
5. Придбання медикаментів За необхідністю Сестра медична
6. Придбання миючих засобів та засобів гігієни Протягом року за необхідністю Директор (завідувач), завідувач господарства
7. Придбання господарчих, будівельних матеріалів для утримання приміщень закладу в належному стані Протягом року завідувач господарства
8. Утеплити вікна, двері до роботи закладу в осінньо – зимовий період До 01.10.2020р. завідувач господарства
9 Провести місячник благоустрою території Квітень 2021 р. завідувач господарства

Блок 5.2. Загальні збори (конференції) колективу, рада дошкільного закладу, виробничі наради

 

5.2.1 Загальні збори колективу в 2020 – 2021 н. р.

 

№ п/п Дата проведення Питання для розгляду Доповідач Відм.про виконання
1

 

вересень

2020

Виконання Колективного договору та дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку. Директор (завідувач)  
    Виконання вимог ОП та пожежної безпеки працівниками закладу . завідувач з господарства  
     Стан роботи щодо соціально – економічного розвитку дошкільного закладу. Директор (завідувач)  
    Обрання кандидатів – членів Ради закладу. вихователь-методист

 

 
2 Грудень

2020

  Хід виконання колективного договору Голова ПК  

 

5.2.2.Виробничі наради на 2020– 2021 навчальний рік

 

1.Про підсумки літнього оздоровлення дітей 2020 року Вересень, 2020 Директор (завідувач) Інформація  

 

2.Про стан матеріально-технічного забезпечення дош-кільного навчального закладу
1.Про  ведення ділової документації згідно Примірної інструкції з діловодства Жовтень, 2020 Директор (завідувач) Аналіз

 

 

План

 
2.Про підготовку дошкільного навчального закладу до роботи в осінньо-зимовий період
1.Про роботу з дітьми соціально-незахищених верст населення Листопад, 2020 Директор (завідувач) План

 

Аналіз

 
2.Про використання енерго-ресурсів, заходи щодо економ-ного використання
1.Про стан пожежної безпеки в ЗДО Грудень, 2020 Директор (завідувач) План

 

 
2.Про проведення Тижня безпеки життєдіяльності  

Методист

Інформація  
3.Виконання інструкції з охорони життя і здоров’я дітей Директор (завідувач Інформація

План

 
4.Про завдання цивільного захисту у 2021 р.

 

1.Про роботу з профілактики грипу та ГРВІ у дітей Січень, 2021

 

Директор (завідувач Інформа

ція

 
1.Про результати роботи дошкільного навчального

закладу за 2020 рік та завдання на наступний 2021 рік з цивільного захисту

Лютий, 2021

 

 

 

 

Директор (завідувач

 

 

Старша

медсестра

Інформація

 

 

 

Аналіз

 

 

 

 
2.Про організацію харчування та здійснення контролю за харчуванням дітей у дошкіль-ному навчальному закладі
1.Звіт комісії з охорони праці

 

Березень, 2021  

Голова ПК

Інформація

План

 
2.Аналіз виконання колдоговору
3.Про медичний огляд в ЗДО

 

Старша

медсестра

 

Інформація

Аналіз

 
4.Про проведення Тиждня безпеки життєдіяльності
1.Про стан ігрового, спортивного обладнання та тіньових  навісів Квітень, 2021 Методист

 

Інформація  
2.Про результати моніторингу рівня розвитку дітей Методист, практичний психолог Аналіз
3.Про роботу на клумбах і квітниках Завідувач господарства Аналіз

 

 
Старша

медсестра

Інформація
4.Про стан загартування дітей в групах дошкільного закладу
1.Про стан фізичного розвитку дітей в дошкільному закладі Травень, 2021 Старша

медсестра

Методист

Завідувач

Аналіз

Аналіз

 

Аналіз

 
2.Про результати проведення тижня з охорони праці
3.Про стан ведення документації з організації харчування (кухарі, завгосп, старша медична сестра) Директор (завідувач

 

Інформація

 

 

 
4.Про підготовку дошкільного закладу до роботи в 2021-2022 навчальному році

 

Директор (завідувач

 

Заходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 План   нарад при директору (завідуючій)                                           в 2020– 2021 н. р.

1.1.

 

1.2.

 

1.3.

 

1.4.

 

Про стан захворюваності і харчування за літній період

Про стан обліку дітей від 0 до 7 років по мікрорайону

Про участь педагогів в засіданнях міських  МО

Про організацію додаткових освітніх послуг у дошкільному закладі

Вересень, 2020

 

Завідувач

 

Ст. мед

сестра

Завідувач

інформація,

оцінка, обговорення, рекомендації

 
1.1.

 

1.2.

 

 

 

1.3.

 

1.4.

 

1.5.

 

1.6.

 

1.7

 

 

Про стан готовності груп до  нового навчального року

Про результати моніторингу фізичного розвитку дітей всіх вікових груп на початок

навчального року

Затвердження сценаріїв до осінніх свят

Про організацію пільгового харчування дітей

Затвердження сценаріїв до осінніх свят

Про організацію пільгового харчування дітей

Про стан захворюваності і харчування дітей за III квартал, 9 місяців

Жовтень, 2020

 

 

Виховат. – методист

 

 

 

 

 

 

Директор (завідувач)

 

 

 

 

Сестра медична старша

інформація, оперативна

оцінка, обговорення, рекомендації

 
1.1.

 

 

1.2.

 

1.3.

 

 

 

 

1.4.

 

1.5.

 

 

1.6.

 

Про стан огляду-конкурсу на кращий куточок природи в групах

Про підготовку і проведення Тижня толерантності

Про результати моніторингу обстеження рівня музичних здібностей дітей груп середнього і старшого дошкільного віку за І квартал

Про стан проведення осінніх свят

Про стан відвідування дітьми дошкільного закладу та стан

ведення Журналу відвідування

Про стан конкурсу-огляду на краще розвивальне середовище вікової групи ЗДО

Листопад, 2020

 

Виховат. – методист

 

Практичний психолог

 

Виховат. – методист

 

Виховат. – методист

 

Директор (завідувач)

 

Директор (завідувач)

інформація, оперативна

оцінка, обговорення, рекомендації

 
1.1.

 

 

 

 

1.2.

 

1.3.

Про стан обстеження моторної щільності фізкультурних занять у групах молодшого і старшого дошкільного віку за І квартал

Про підготовку до проведення Новорічних свят.

Про стан ведення щоденників підвищення професійного рівня педагогів

Грудень, 2020

 

 

 

Виховат. – методист

 

 

 

Директор (завідувач)

Виховат. – методист

 

інформація, оперативна

оцінка, обговорення, рекомендації

 
1.1.

 

 

 

1.2.

 

 

1.3.

 

 

 

 

1.4.

 

Про моніторинг основних компетенцій дітей молодшого і старшого дошкільного віку за І півріччя.

Про стан роботи зі зверненнями громадян у 2020 році

Про дотримання вимог до якості та безпечності харчових продуктів і продовольчої сировини у закладі дошкільної освіти.

Про затвердження графіку відпусток на 2021 рік

Січень, 2021

 

 

Виховат. – методист

 

 

Директор (завідувач)

 

Сестра медична старша

 

 

Голова ПК

інформація, оперативна

оцінка, обговорення, рекомендації

 
1.1.

 

 

 

1.2.

 

1.3.

 

Про стан проведення роботи з корекції емоційно-вольової сфери дітей в різних вікових групах ЗДО

Про затвердження сценаріїв до свята 8 Березня

Про результати моніторингу рівня музичних здібностей дітей всіх вікових груп за ІІ квартал

Лютий, 2021

 

Практич

ний

 

 

Виховат. – методист

 

інформація, оперативна

оцінка, обговорення, рекомендації

 
1.1.

 

 

 

 

1.2.

 

 

1.3.

 

 

1.4.

 

1.5.

 

 

Про стан обстеження моторної щільності фізкультурних занять у групах молодшого і старшого дошкільного віку за ІІ квартал

Про дотримання техніки безпеки вихователями в групах і на ділянках

Про використання інноваційних технологій педагогами ДНЗ

Про результати проведення музичних свят до 8 Березня

Про результати вивчення системи роботи педагогів, що атестуються

Березень, 2021

 

Вихова

тель-методист

 

 

інформація, оперативна

оцінка, обговорення, рекомендації

 
1.1.

 

 

1.2.

 

1.3.

 

 

 

 

 

 

1.4.

 

Про стан ведення щоденників підвищення професійного рівня педагогів

Про затвердження сценаріїв випускних свят

Про результати аналізу дитячих робіт з декоративного і сюжетного малювання за рік в групах молодшого і старшого

дошкільного віку (за результатами тематичного вивчення)

Про виконання плану роботи з наступності в роботі ЗДО і ЗОШ – НВК

 

Квітень, 2021

 

 

 

 

Вихова

тель-методист

 

 

інформація, оперативна

оцінка, обговорення, рекомендації

 
1.1.

 

 

 

 

1.2.

 

 

 

1.3.

 

 

 

1.4.

 

 

 

1.5.

 

 

 

 

1.6.

 

 

1.7.

 

1.8.

 

 

1.9.

 

Про результати аналізу дитячих робіт з предметного малювання за рік (за результатами тематичного вивчення)

Про результати моніторингу обстеження рівня музичних здібностей дітей молодшого дошкільного віку за ІІІ квартал

Про стан обстеження моторної щільності фізкультурних занять у групах 3-5 років за ІІІ квартал

Про результати моніторингу основних компетенцій дітей молодшого дошкільного віку (4-й і 5-й рік життя)

Про результати моніторингу фізичного розвитку дітей груп молодшого дошкільного віку (4-й і 5-й рік життя) на кінець навчального року

Про результати комплексного вивчення групи 4-го року життя «Веселка»

Про дотримання режимів прогулянок та провітрювання

Про Заходи з підготовки та експлуатації спортивних споруд у весняно-літній період

Про мережу груп на літній період та режим їх роботи

 

Травень, 2021

 

Вихова

тель-методист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач господарство

 

Директор (завідувач)

інформація, оперативна

оцінка, обговорення, рекомендації

 

Розділ 6. Вивчення стану організації життєдіяльності                                                    дітей

Вивчення стану організації життєдіяльності дітей

 

№ за/п Тема запланованого

заходу

Термін

викона

ння

Відповіда

льна

особа

Форма відобра

ження

Відм. про вик.
1 2 3 4 5 6
6.1. К О М П Л Е К С Н  Е   ВИВЧЕННЯ

 

1. Стан організації життєдіяль-ності дітей дошкільного віку (4-й рік) в групі «Веселка» за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина»

 

Квітень, 2021 Директор  (завідувач)

Методист

Психолог Старша

медсестра

Довідка, наказ, методичні

рекомендації

 

 

 

 
2. Соціально-психологічна та емоційно-вольова готовність старших дошкільників до навчання в школі (до педагогічної ради) січень, травень

 

практич

ний психолог

 
6.2. Т Е М А Т И Ч Н Е    ВИВЧЕННЯ

 

1. Готовність груп до нового навчального року (до наради при завідувачі) Вересень, 2020 Завідувач

методист

Довідки,  накази, методичні

рекомендації

 

 

 
2. «Використання в освітньому процесі старших дошкільників дієвих засобів забезпечення наступності і перспективності з початковою освітою» (до педради) Листопад, 2020 Вихова-

тель-методист

 
3. Стан організації харчування за рік (до наради при завідувачі) Січень, 2021 Завідувач

 

 
4. Стан формування сенсорно-пізнавальної і математичної компетенцій дошкільника за освітньою лінією «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» БКДО (до педради) Лютий, 2021 Завідувач

методист

 
5. Аналіз дитячих робіт з декоративного малювання  за рік (до наради при завідувачі)

 

Квітень, 2021 Вихова

тель-методист

 
6. Аналіз дитячих робіт з сюжетного малювання у групах молодшого і старшого дошкільного віку за рік (до наради при завідувачі) Квітень, 2021 Вихова

тель-методист

 

 

 

 

 
7. Аналіз дитячих робіт з предметного малювання у групах молодшого і старшого дошкільного віку за навчальний рік (до наради при завідувачі) Квітень, 2021 Вихова

тель-методист

 
8. Стан рівня фізичного розвитку дітей молодшого дошкільного віку на кінець року (до наради при завідувачі)

 

Травень, 2021 Методист

Вихователі груп

 

   
6.3. ОПЕРАТИВНИЙ, ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИЙ ТА ВИБІРКОВИЙ КОНТРОЛЬ

 

1 2 3 4 5 6
1. Дотримання графіків роботи різними категоріями працівник-ків ЗДО (оглядово-оперативний контроль, до відома) 1 раз на місяць завідувач Інформація (за необх.)  наказ  
2. Якість впровадження рішень педагогічної ради (до засідання педагогічної ради) Згідно визначе

них термінів

завідувач Інформа

ція

 
3. Планування життєдіяльності дітей (оперативна оцінка, до відома). 1 раз на місяць

 

завідувачвихов-ль-

методист

інформація, реком.  
4. Зміст та якість перспективного планування (попереджувальний, до методичної години)

 

Листопад вихов-ль-

методист

інформація, рекомен

дації

 
5. Стан оформлення та ведення педагогами «Щоденника з підвищення професійного рівня» (попереджувальний, до наради при завідувачі) 1 раз в квартал вихов-ль-

методист

інформація, рекомен

дації

 
6. Організація проведення свят і розваг з дітьми (оглядова, до наради при завідувачі) Вибірко

во

протягом року

 

завідувачвихов-ль-

методист

інформація, рекомен

дації

 
7. Готовність педагогів до роботи (оглядово-оперативна оцінка, до відома) Усі групи

протягом року

завідувачвихов-ль-

методист

інформація, рекомен

дації

 
8. Аналіз планування та проведення Тижня безпеки

(оглядово-оперативна, до наради при завідувачі)

Усі групи

1 раз у квартал

 

завідувач інформа

ція рекомен

дації

 
9. Організація та проведення ранкової гімнастики, гігієнічної гімнастики (оглядово-оперативна, до методичної години) Вибірко

во

протягом року

завідувачвихов-ль-

методист

інформація, рекомен

дації

 
10. Стан ведення ділової    документації (попереджувальна, до наради при завідувачі) Усі групи

 

завідувачвихов-ль-

методист

інформація (за необх.)  наказ  
11. Стан проведення Днів Здоров’я і занять з фізкультури (до методичної наради) 1 раз на місяць

вибірково

 

завідувачвихов-ль-

методист

інформа

ція, рекомендації

 
12. Підготовка до літнього оздоровчого періоду (оглядова, до наради при завідувачі) Усі групи

травень

завідувач,

ст. медсестра

інформація наказ  
13. Психологічний супровіод дітей молодшого дошкільного віку (попереджувальна, до наради при завідувачі) вибірково

Грудень

завідувач

 

інформація, реком.  
14. Стан організації сприятливих умов для адаптації дітей в молодших групах та в групі раннього віку (попереджуваль-ний, до відома) вибірково

жовтень

завідувачпрактичний психолог інформація, за необхідністю наказ  
15. Організація та проведення прогулянок (оглядово-оперативна, до відома)

 

Вибірко

во протягом року

завідувач

Вихов-ль-

методист

інформація, рекомен

дації

 
16. Медико-педагогічний контроль (попереджувальна, до наради при завідувачі) Групи заг. розвитку

1 раз в квартал

Вихов-ль-

методист

старша медсестра

 

інформація, рекомен

дації

 
17. Виконання вимог безпеки життєдіяльності (оперативна,

до відома)

Усі групи

протягом

року

ЗавідувачВихов-ль-

методист

інформація,

рекомен

дації

 
18. Дотримання режиму дня з урахуванням вимог програми (оглядово-оперативна, до відома) Усі групи

протягом року

  інформація, рекомен

дації

 
19. Організація та методика проведення за гартувальних заходів, їх раціональне поєднання (оглядово-оперативна, до відома) Усі групи

протягом року

ЗавідувачВихов-ль-

методист

інформа

ція рекомен

дації

 
20. Інформативність куточків для батьків (оглядово-оперативна, до відома) Грудень

Усі групи

Вихов-ль-

методист

інформація, рекомен

дації

 
21. Організація роботи з дітьми у куточках природи (оглядово-оперативна,до наради при завідувачі) Жовтень

Усі групи

Вихов-ль-

методист

інформація, рекомен

дації

 

 

6.4. ДІАГНОСТИКА, МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ:
1. Моніторингові дослідження з питань розвитку дітей: Упродовж року  

 

   
1.1 Моніторинг рівня фізичного розвитку дітей всіх вікових груп ДНЗ на початок і кінець навчального року (до наради при завідувачі) Вересень

Травень

(3-й тиждень місяця)

Вихова-

тель- методист

Вихователі

Результати моніторингу, довідка рекомендації

 

 
1.2 Моніторинг рівня музичних здібностей дітей молодшого (5-й рік) і старшого дошкільного віку (до наради при завідувачі)

за:  I квартал

II квартал     3-й тиждень                     

III квартал       місяця

Листопад

Лютий

Травень

 

Вихова-

тель-методист

Музичні керівники

 
1.3 Моніторинг рівня музичних здібностей дітей старшого дошкільного віку на кінець року (до педради) Травень, 2021 Методист

Музичні керівники

довідка методичні рекомендації

 

 
1.4 Моніторинг вивчення стану готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі (до педради) Травень, 2021 Вихова

тель-методист

 
1.5 Моніторинг рівня фізичного розвитку дітей старшого дошкільного віку на кінець року (до педради) Травень, 2021 Вихова

тель-методист

 
1.6 Моніторинг охоплення дітей гуртковою роботою за рік (до педради) Травень, 2021 Вихова

тель-методист

 
2. Діагностика професійної компетентності педагогів (до відома) вересень, травень Вихова

тель-методист, практ. психолог

Результати моніторингу, рекомендації  
3. Моніторинг участі педагогів у методичній роботі закладу (до педради)

 

 

Травень Завідувач Результати моніторингу, рекомендаці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки до річного плану

 

                ГУРТКОВА РОБОТА НА  2020 -2021н.р.

 

 

Назва гуртка Керівник Кількість дітей Час проведення
Фольклорний гурток                                     « Співаночка» Матвійчук В.О. 11.00 – 12.00 Вівторок, П’ятниця
«Калинонька» –  народознавчий гурток Ярошенко С.О. 11.00- 12.00 Понеділок
Гурток англійської мови Мирон Ю.М. 90.00 – 11.00  Понеділок, Четвер
Гурток хореографії Кобзєва Н.І. 10.00 – 12.00 Вівторок, середа
«Маленькі  мислителі» (логіко – математичний гурток) Слєпченко Л.М. 15.00 – 16.00 Четвер
«Природолюб» – гурток пошуково – дослідницької діяльності Романенко В.В. 11.30 – 12.00

 

П’ятниця
« Жайворонок» – гурток з навчання дітей народним ремеслам Яременко С.В. 11.30 – 12.00

 

Середа
«Малятко  – здоров ятко» – фізкультурно – туристичний гурток Бондаренко Л.О., 11.30 – 12.00

 

П’ятниця
«Кольорова феєрія» – гурток образотворчої діяльності Педагог з ХШ 15.50  – 17.30 Понеділок, Пятниця

 

План роботи ради з харчування                                 на 2020-2021н.р.

№ п/п Зміст роботи Термін

виконання

Відповідальний за виконання Примітка
1. Вивчення складу ради , написання плану роботи

 

Вересень 2020 Директор (завідувач)

 

 

 

 

2. Заслуховування аналізу виконання норм харчування за дев’ять місяців (медична сестра); вжиття заходів щодо повного виконання норм з плодово-овочевої продукції. жовтень2020 Директор (завідувач), сестра медична старша

 

 

 

3. Перевірка видачі готової їжі з харчоблоку, відповідності нормам, правильності роздачі по групах (результати заслуховуються на виробничій нараді)    Листопад

2020

Директор (завідувач), сестра медична старша

 

 

 

 

4. Залучення членів ради до прийому продуктів (визначення якості); заслуховування інформації комірника щодо аналізу виконання заявок на постачання продуктів; Грудень2019 Директор (завідувач), сестра медична старша

 

 

 

 

5. Аналіз виконання норм харчування за рік; підготовка аналітичних матеріалів. Лютий 2021 Директор (завідувач), сестра медична старша

 

 

 

 

6. Спостереження за режимними процесами в групі (прийом їжі), виховання культурно-гігієнічних навичок – результати обговорюються на педагогічній раді. Березень 2021 Директор (завідувач), сестра медична старша

 

 

 

 

7. Підготовка перспективного десятиденного меню, картотеки страв для літнього оздоровчого періоду; аналіз приписів районної санітарно-епідеміологічної станції з питань організації харчування.

 

Квітень 2021 Директор (завідувач), сестра медична старша

 

 

 

8. Контроль за дотримання посадових обов’язків працівниками харчоблоку (результати оформляються актами, наказами). Травень2021 Директор (завідувач)

 

 

 

9. Контроль за зміною інформації з харчування до оздоровчого періоду(графік видачі їжі, режим дня), контроль за дотримання норм харчування щодо фруктів і соків (результати заслуховуються на педагогічній годині) Червень2021 Директор (завідувач), сестра медична старша

 

 

 

10. Підбиття підсумків роботи ради з харчування, заслуховування пропозицій. Серпень2021 Директор (завідувач)

 

 

 

 

 

План                                                                                                                                                                    медичної роботи по ЗДО №2 «Вербиченька»                                                                                                         на 2020 – 2021 навчальний рік

№ з/п Заходи Термін виконання Відповідальний

                                             Вересень, 2020 року

 

1 2 3 4
1 Контролювати виконання санітарно епідеміологічного режиму Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
2 Проводити прогулянки, загартування, фізичні заняття на свіжому повітрі Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
3 Вести документацію по харчуванню, контролювати харчування дітей Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
4 Проводити огляд дітей на коросту, педикульоз, сифіліс 1раз на тиждень                      1 раз на місяць Шпота К.М., сестра медична старша
5 Контролювати проходження медоглядів працівниками ЗДО По графіку Шпота К.М., сестра медична старша
6 Здійснювати огляд робітників на гнійничкові захворювання Кожного ранку Шпота К.М., сестра медична старша
7 Проводити щеплення По плану Лікар, ст. м/с
8 Проводити антропометричні вимірювання всіх дітей після оздоровчого періоду До 05.09.20 р. Шпота К.М., сестра медична старша
9 Слідкувати за чистотою території Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
10 Проводити огляд дівчаток на гонорею 1 раз на місяць Шпота К.М., сестра медична старша
11 Оформити медичні документи нових дітей По приходу дітей Шпота К.М., сестра медична старша
12 Оформити листи здоров’я на дітей: ясельна, молодша, середня, старша До 25.09.20 р. Шпота К.М., сестра медична старша
13 Вести карту розсаджування дітей Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
14 Провести медико – педагогічний контроль за ІІІ квартал: молодша, середня, старша групи До 25.09.20 р. Вихователь                        – методист,  сестра медична старша
15 Випустити сан бюлетень на тему : «Обережно !Гриби.» До 10.09.20 р. Шпота К.М., сестра медична старша
16 Провести лекції для батьків і вихователів на теми :                                                               – «Профілактика ентеробіозу»;                            – «Імунізація – це здоров’я дитини»;                                                                   – «Особиста гігієна працівників»;                                                 – «Правила миття іграшок»  

 

До 15.09.20 р.

 

До 27.09.20р.

 

До 05.09.20 р.

 

До 10.09.20 р.

Шпота К.М., сестра медична старша
17 Звіт про стан захворюваності, харчування за ІІІ квартал 2019року До 25.09.20р.  
18 Направити повторно диспансерних дітей до лікаря – фтизіатра До 25.09.20р. Шпота К.М., сестра медична старша
19 Провести поглиблений медичний огляд дітей 5-річного віку 09.09.2020року Шпота К.М., сестра медична старша

                                                      Жовтень 2020 року                                                                   

1. Контролювати виконання санітарно епідеміологічного режиму Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
2. Проводити прогулянки, загартування, фізичні вправи на свіжому повітрі Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
3. Вести документацію по харчуванню, контролювати харчування дітей Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
4. Проводити огляд дітей на коросту, педикульоз, сифіліс 1 раз на тиждень Шпота К.М., сестра медична старша
5. Контролювати проходження медоглядів працівниками По графіку Шпота К.М., сестра медична старша
6. Здійснювати огляд робітників на гнійничкові захворювання Кожного ранку Шпота К.М., сестра медична старша
7. Проводити щеплення По плану Лікар, ст.м/с
8. Слідкувати за чистотою території Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
9. Проводити огляд дівчаток на гонорею 1 раз на місяць Шпота К.М., сестра медична старша
10. Дооформити медичні документи на нових дітей До кінця місяця Шпота К.М., сестра медична старша
11. Випустити сан бюлетень на тему : «Вітряна віспа» До 9.10.20р. Шпота К.М., сестра медична старша
12. Проводити лекції для батьків і працівників ЗДО :                                                                – «Перша допомога при отруєнні грибами»;                                                                             – «Короста»;                                          – «Гігієна дітей молодшого віку»  

 

До 15.10.20р.

 

20.10.20р.

До 25.10.20р.

Шпота К.М., сестра медична старша
13. Провести антропометричні вимірювання в ясельній групі До 28.10.20р. Шпота К.М., сестра медична старша
14. Звіт про стан захворюваності  за жовтень 2020 року До 30.10.20р. Шпота К.М., сестра медична старша

                                               Листопад 2020 року                                                                             

1. Контролювати виконання санітарно – епідеміологічного режиму Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
2. Проводити прогулянки, загартування, фізичні вправи на свіжому повітрі Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
3. Вести документацію по харчуванню, контролювати харчування дітей Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
4. Проводити огляд дітей на коросту, педикульоз, сифіліс 1раз на тиждень, 1раз на місяць Шпота К.М., сестра медична старша
5. Контролювати проходження медоглядів працівниками По графіку Шпота К.М., сестра медична старша
6. Здійснювати огляд працівників на гнійничкові захворювання Кожного ранку Шпота К.М., сестра медична старша
7. Проводити щеплення По плану Лікар, ст. м/с
8. Проводити антропометричні вимірювання дітей До 27.11.20р. Шпота К.М., сестра медична старша
9. Слідкувати за чистотою території Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
10. Проводити огляд дівчаток на гонорею 1 раз на місяць Шпота К.М., сестра медична старша
11. Вести карту розсаджування Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
12. Направити повторно «Д» дітей до лікаря фтизіатра До 25.11.20р. Шпота К.М., сестра медична старша
13. Випустити сан бюлетень на тему:  «Гострі респіраторні захворювання» До 20.11.20р. Шпота К.М., сестра медична старша
14. Провести лекції на тему:                                                     – «Харчування дітей у зимовий період»;                                                          – «Правила одягання дітей у зимовий період»;                                                    – «Як захистити дитину від нещасних випадків»  

До 13.11.20р.

 

До 20.11.20р.

 

До 27.11.20р.

Шпота К.М., сестра медична старша
15. Звіт про стан захворюваності, харчування за листопад 2019року До 27.11.20р. Шпота К.М., сестра медична старша

Грудень 2020 року

1. Контролювати виконання санітарно – епідеміологічного режиму Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
2. Контролювати проведення вихователями прогулянок на свіжому повітрі Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
3. Вести документацію по харчуванню, контролювати харчування дітей, дотримання режиму дня Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
4. Проводити огляд дітей на коросту, педикульоз, сифіліс 1раз на місяць, 1раз на тиждень Шпота К.М., сестра медична старша
5. Контролювати проходження медогляду працівниками По графіку Шпота К.М., сестра медична старша
6. Здійснювати огляд працівників на гнійничкові захворювання Кожного ранку Шпота К.М., сестра медична старша
7. Проводити щеплення По плану Лікар, ст. м/с
8. Тримати на контролі чистоту території  ЗДО Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
9. Вести карту розсаджування Постійно Вихователі, сестра медична старша
10. Провести медико – педагогічний контроль: молодша, середня, старша групи. До 25.12.20р. Вихователь – методист, сестра медична старша
11. Випустити сан бюлетень на тему «Грип» До 18.12.20р. Шпота К.М., сестра медична старша
12. Провести лекцію на тему : «Профілактика грипу» До 18.12.19р. Шпота К.М., сестра медична старша
13. Для профілактики грипу виготовити для дітей намисто з часнику на шию До 15.12.20р. Шпота К.М., сестра медична старша
14. Провести дітям щеплення проти грипу за кошти батьків За місяць до карантину Лікар, ст. м/с
15. Хворих дітей своєчасно ізолювати, знати причини відсутності дітей На період карантину Шпота К.М., сестра медична старша
16. На випадок карантину по грипу ввести масочний режим для працівників ДНЗ. На період карантину Шпота К.М., сестра медична старша
17. Провести антропометричні вимірювання в ясельній групі До 25.12.20р. Шпота К.М., сестра медична старша
18. Звіт про стан захворюваності, харчування за IV квартал До 28.12.20р. Шпота К.М., сестра медична старша

Січень 2021 року

1. Контролювати виконання санітарно – епідемічного режиму Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
2. Контролювати виконання вихователями рухового режиму дітей Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
3. Вести документацію по харчуванню Контролювати закладку сирих продуктів до котла. Ввести в раціон цибулю, часник, салати із різних овочів для профілактики грипу Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
4. Проводити огляд дітей на коросту, педикульоз, сифіліс 1раз на тиждень, 1раз на місяць Шпота К.М., сестра медична старша
5. Контролювати проходження медоглядів працівниками ЗДО По графіку Шпота К.М., сестра медична старша
6. Здійснювати огляд робітників на гнійничкові захворювання Кожного ранку Шпота К.М., сестра медична старша
7. Проводити щеплення дітей По плану Лікар, ст. м/с
8. Провести антропометричні вимірювання: молодша, різновікова, середня, старша групи До 20.01.21 р. Шпота К.М., сестра медична старша
9. Вести карту розсаджування Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
10. Проводити огляд дівчаток на гонорею Раз на місяць. Шпота К.М., сестра медична старша
11. Провести лекцію для батьків «Що треба знати про СНІД» До 25.01.21 р. Шпота К.М., сестра медична старша
12. Провести бесіди для працівників ЗДО:                                                                                  – «Строки проходження медичного огляду»;                                                                                            – «Режим провітрювання у зимовий період»  

 

До 10.01.21р.

 

До 20.01.21р.

Шпота К.М., сестра медична старша
13. Звіт про стан захворюваності, харчування дітей за січень 2019року До 25.01.21 р. Шпота К.М., сестра медична старша
14. Обстежити дітей на гельмінти:                                   – зробити соскоб;                                            – аналіз кала на я/г До кінця місяця Шпота К.М., сестра медична старша

Лютий 2021 року   

1. Контролювати виконання санітарно – епідеміологічного режиму Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
2. Контролювати проведення вихователями прогулянок на свіжому повітрі, ранкової гімнастики, фізкультурних занять у залі Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
3. Вести документацію по харчуванню, контролювати харчування дітей Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
4. Проводити огляд дітей на коросту, педикульоз, сифіліс 1 раз на тиждень, 1 раз на місяць Шпота К.М., сестра медична старша
5. Контролювати проходження медоглядів працівниками По графіку Шпота К.М., сестра медична старша
6. Здійснювати огляд працівників на гнійничкові захворювання Кожного ранку Шпота К.М., сестра медична старша
7. Проводити щеплення дітей По плану Лікар, ст. м/с
8. Слідкувати за чистотою території Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
9. Вести карту розсаджування Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
10. Провести антропометричні вимірювання в ясельній групі До 25.02.21 р. Шпота К.М., сестра медична старша
11. Проводити огляд дівчаток на гонорею Раз на місяць Шпота К.М., сестра медична старша
12. Направити повторно «Д» дітей до лікаря – фтизіатра До 25.02.21 р. Шпота К.М., сестра медична старша
13. Дітей, у яких Р – Манту вперше позитивна направити до лікаря фтизіатра До 25.02.21 р. Шпота К.М., сестра медична старша
14. Провести лекції для батьків на теми:                                                                   – «Грип у дітей»;                                                                                                    – «Порушення постави: сколіоз»  

 

До 15.02.21 р.

До 20.02.21 р.

Шпота К.М., сестра медична старша
15. Провести лекцію для працівників:  «Санітарно – епідемічний режим в ЗДО» До 12.02.21 р. Шпота К.М., сестра медична старша
16. Підготувати звіт про стан захворюваності, харчування за лютий 2021 року До 28.02.21 р. Шпота К.М., сестра медична старша

Березень 2021 року    

1. Контролювати виконання санітарно – епідемічного режиму в ЗДО Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
2. Контролювати проведення вихователями прогулянок на свіжому повітрі, занять з фізкультури у залі Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
3. Вести документацію по харчуванню, контролювати харчування, закладку сирих продуктів до котла, дотримання кухарями технології приготування їжі Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
4. Проводити огляд дітей на коросту, педикульоз, сифіліс 1раз на тиждень, 1 раз на місяць Шпота К.М., сестра медична старша
5. Контролювати проходження медоглядів працівниками ДНЗ По графіку Шпота К.М., сестра медична старша
6. Здійснювати огляд працівників на гнійничкові захворювання Кожного ранку Шпота К.М., сестра медична старша
7. Проводити щеплення дітей По плану Лікар, ст. м/с
8. Слідкувати за чистотою території Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
9. Вести карту розсаджування Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
10. Провести антропометричні вимірювання в ясельній групі До 28.03.20 р. Шпота К.М., сестра медична старша
11. Проводити огляд дівчаток на гонорею

 

1 раз на місяць Шпота К.М., сестра медична старша
12. Виявлених дітей з патологією направити на до обстеження До кінця місяця Шпота К.М., сестра медична старша
14. Підготувати звіт про стан захворюваності, харчування  за І квартал 2021 року До 25.03.21р Шпота К.М., сестра медична старша

 

Квітень 2021 року                                                                               

1. Контролювати виконання санітарно – епідемічного режиму в ЗДО Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
2. Контролювати виконання вихователями рухового режиму дітей. Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
3. Вести документацію по харчуванню, контролювати харчування дітей Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
4. Проводити огляд дітей на коросту, педикульоз, сифіліс 1 раз на тиждень, 1 раз на місяць Шпота К.М., сестра медична старша
5. Контролювати проходження медоглядів працівниками По графіку Шпота К.М., сестра медична старша
6. Здійснювати огляд працівників на гнійничкові захворювання Кожного ранку Шпота К.М., сестра медична старша
7. Проводити щеплення дітей По плану Лікар, ст.м/с
8. Слідкувати за чистотою території Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
9. Проводити огляд дівчаток на гонорею Раз на місяць Шпота К.М., сестра медична старша
10. Оформити медичні документи на нових дітей До кінця місяця Шпота К.М., сестра медична старша
11. Виявлених дітей направити на лікування до кишкового кабінету. До кінця місяця Шпота К.М., сестра медична старша
12. Провести аналіз крові на глюкозу, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі дітям 5-річного віку До кінця місяця Шпота К.М., сестра медична старша
13. Дітей, у яких виявлено відхилення від норми в аналізах крові, мочи, направити на обстеження до лікаря педіатра Протягом місяця Шпота К.М., сестра медична старша
14. Провести скрипіт – тести всім дітям дитячого садка (скарлатина) До 25.04.21 р. Шпота К.М., сестра медична старша
15. Випустити сан бюлетень на тему : «Небезпека:гельмінти» До 10.04.21 р. Шпота К.М., сестра медична старша
16. Провести лекцію для батьків «Обережно! Гельмінти» До 15.04.21 р. Шпота К.М., сестра медична старша
17. Провести бесіду з працівниками «Харчові отруєння». До 25.04.21 р. Шпота К.М., сестра медична старша
18. Направити «Д» дітей до лікаря – фтизіатра До 25.04.21 р. Шпота К.М., сестра медична старша
19. Підготувати звіт про стан захворюваності, харчування за квітень місяць 2021року До 30.04.21 р. Шпота К.М., сестра медична старша
20. Провести антропометричні виміри у ясельній групі До 28.04.21 р. Шпота К.М., сестра медична старша

Травень 2021 року        

1. Контролювати виконання санітарно – епідемічного режиму в ЗДО Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
2. Контролювати проведення вихователями на свіжому повітрі режимних моментів: ранковий прийом дітей, ранкова гімнастика, фізкультурні заняття, денні прогулянки тощо Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
3. Контролювати проведення вихователями загартовуючи процедур з дітьми Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
4. Вести документацію по харчуванню, контролювати харчування дітей, дотримуватись виконання норм харчування Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
5. Проводити огляд дітей на коросту, педикульоз, сифіліс 1 раз на тиждень, 1 раз на місяці Шпота К.М., сестра медична старша
6. Контролювати проходження медоглядів працівниками ДНЗ По графіку Шпота К.М., сестра медична старша
7. Здійснювати огляд робітників на гнійничкові захворювання Кожного ранку Шпота К.М., сестра медична старша
8. Проводити щеплення дітей. По плану Лікар, ст. м/с
9. Слідкувати за чистотою території Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
10. Проводити огляд дівчаток на гонорею 1 раз на місяць Шпота К.М., сестра медична старша
11. Оформити медичні документи на нових дітей До кінця місяця Шпота К.М., сестра медична старша
12. Вести карту розсаджування дітей Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
13. Направити «Д» дітей  до лікаря – фтизіатра До 25.05.21 р. Шпота К.М., сестра медична старша
14. Направити дітей, які були відсутні у квітні  , до поліклініки для здачі аналізів До 15.05.21 р. Шпота К.М., сестра медична старша
15. Провести з працівниками санмінімум до літнього оздоровчого періоду і прийняти залік під розпис До 25.05.21 р. Шпота К.М., сестра медична старша
16. Випустити сан бюлетень на тему «Кишкові інфекції» До 25.05.21 р. Шпота К.М., сестра медична старша
17. Провести лекції для працівників ДНЗ :                                                                                           – «Дотримання санітарно – гігієнічного та протиепідемічного режимів»;                                                                      – «Особиста гігієна»;                                                                    – «Особливості приготування їжі в літній період в дитячому харчуванні»  

 

До 25.05.21 р.

 

 

До 23.05.21 р.

До20.05.21 р.

Шпота К.М., сестра медична старша
18. Провести лекцію для батьків на тему «Алергія у дітей» До 25.05.21 р. Шпота К.М., сестра медична старша
19. Провести антропометричні виміри дітей ясельної групи До 27.05.21 р. Шпота К.М., сестра медична старша
20. Підготувати звіт про стан захворюваності, харчування за травень місяць 2021року До 28.05.21 р. Шпота К.М., сестра медична старша

                                               Червень 2021 року  

1. Контролювати виконання санітарно – епідемічного режиму Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
2. Контролювати проведення вихователями режимних моментів на свіжому повітрі Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
3. Вести документацію по харчуванню, контролювати харчування дітей; закладку сирих продуктів до котла. В раціон до літнього меню включити соки, фрукти, салати із свіжих овочів Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
4. Проводити огляд дітей на коросту, педикульоз, сифіліс 1раз на тиждень, 1раз на місяць Шпота К.М., сестра медична старша
5. Контролювати проходження медоглядів працівниками  ЗДО По графіку Шпота К.М., сестра медична старша
6. Здійснювати огляд працівників на гнійничкові захворювання. Кожного ранку. Шпота К.М., сестра медична старша
7. Проводити щеплення. По плану Лікар, ст. м/с
8. Слідкувати за чистотою території (пісок обробляти окропом, перекопувати, заміняти кожного місяця) Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
9. Проводити огляд дівчаток на гонорею Раз на місяць Шпота К.М., сестра медична старша
10 Оформити медичні документи на нових дітей До кінця місяця Шпота К.М., сестра медична старша
11. Оформити медичні документи на дітей, які йдуть до школи До кінця місяця Шпота К.М., сестра медична старша
12. Провести лекції для працівників і батьків:                                                                            – «Сонце – друг і ворог для дітей» ;                                                      – «Гострі кишкові інфекції»;                                                        – «Особливості харчування дітей влітку»  

 

До 10.06.21 р.

 

До 15.06.21 р.

До 20.06.21 р.

Шпота К.М., сестра медична старша
13. Випустити сан бюлетень на тему «Укуси комах влітку» До 05.06.21 р. Шпота К.М., сестра медична старша
14. Підготувати звіт про стан захворюваності, харчування  за ІІ квартал 2021 року До 30.06.21 р. Шпота К.М., сестра медична старша

 

Липень 2021 року

1. Контролювати виконання санітарно – епідемічного режиму в ЗДО Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
2. Контролювати проведення вихователями режимних моментів на свіжому повітрі Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
3. Вести документацію по харчуванню, контролювати харчування дітей, дотримання кухарями технології приготування їжі Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
4. Проводити огляд дітей на коросту, педикульоз, сифіліс 1раз на тиждень, 1раз на місяць Шпота К.М., сестра медична старша
5. Контролювати проходження медоглядів працівниками ДНЗ По графіку Шпота К.М., сестра медична старша
6. Здійснювати огляд працівників на гнійничкові захворювання Кожного ранку Шпота К.М., сестра медична старша
7. Проводити щеплення По плану Лікар, ст. м/с
8. Слідкувати за чистотою території Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
9. Проводити огляд дівчаток на гонорею Раз на місяць Шпота К.М., сестра медична старша
10. Оформити медичні документи на нових дітей До кінця місяця Шпота К.М., сестра медична старша
11. Провести пантографію 5-річним дітям, антропометрію дітям ясельної групи До 17.07.21р. Шпота К.М., сестра медична старша
12. Провести лекції для працівників:                                            – «Правила миття іграшок»;                                    – «Правила миття посуду в оздоровчий період»;  

 

До 17.07.21р.

До.23.07.21р.

Шпота К.М., сестра медична старша
13. Провести лекцію для батьків на тему: «Порушення постави у дітей» До 30.07.21 р. Шпота К.М., сестра медична старша
14. Випустити сан бюлетень на тему: «Туберкульоз у дітей» До 27.07.21 р. Шпота К.М., сестра медична старша
15. Підготувати звіт про стан захворюваності, харчування за липень місяць 2021 року До 30.07.21 р. Шпота К.М., сестра медична старша

Серпень 2021 року  

1. Контролювати виконання санітарно – епідемічного режиму в закладі Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
2. Проводити прогулянки на свіжому повітрі, ранкову гімнастику, фізичні заняття. Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
3. Вести документацію по харчуванню; контролювати харчування дітей Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
4. Проводити огляд дітей на коросту, педикульоз, сифіліс 1раз на тиждень, 1 раз на місяць Сестра медична старша
5. Контролювати проходження медогляду працівниками. По графіку Сестра медична старша
6. Здійснювати огляд працівників на гнійничкові захворювання Кожного ранку Шпота К.М., сестра медична старша
7. Проводити щеплення По плану Лікар, ст. м/с
8. Слідкувати за чистотою території Постійно Сестра медична старша
9. Проводити огляд дівчаток на гонорею Раз на місяць Сестра медична старша
10. Оформити медичні документи на нових дітей До кінця місяця Сестра медична старша
11. Провести антропометрію дітям ясельної групи До 08.08.21р. Сестра медична старша
12. Провести лекції для батьків:                               – «Бережіть очі своїх дітей»;                      – «Перша допомога при травмах»  

До 07.08.21р.

До.20.08.21р.

Шпота К.М., сестра медична старша
13. Випустити сан бюлетень на тему: «Ці небезпечні гриби» До 08.08.21р. Сестра медична старша
14 Підготувати звіт про стан захворюваності , харчування за серпень 2021року До 30.08.21р. Шпота К.М., сестра медична старша
15. Підготувати звіт про оздоровчий період 2021 року До 30.08.21р. Шпота К.М., сестра медична

 

ОХОРОНА ЖИТТЯ І ЗДОРОВЯ ДІТЕЙ.

                                                                                                                                      ЗАХОДИ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДИТЯЧОГО ТРАВМАТИЗМУ                                             

№ з/п Заходи Термін виконання Відповідальний

Робота з педагогами

 

1. Ознайомити учасників навчально – виховного процесу з нормативними документами з організації роботи з безпеки життєдіяльності в ЗДО Вересень 2020р. Директор (завідувач)
2. Систематично проводити інструктажі з усіма категоріями працівників Згідно графіка Директор (завідувач)
3. Проводити тематичні інструктажі щодо попередження дитячого травматизму За сезонами Директор (завідувач)
4. Розглядати питання охорони праці і здоров’я дітей на нарадах при завідуючий 1 раз на місяць Директор (завідувач)
5. Підвищити особисту відповідальність працівників у період проведення масових заходів з дітьми Протягом року Вихователі
6. Зазначити у планах самоосвіти питання щодо охорони життя і здоров’я дітей, попередження дитячого травматизму Вересень 2020р. Вихователь                        – методист
7. Проводити з батьками роботу з питань безпеки життя і здоров’я дітей (консультації, бесіди, інструктажі, відкриті заходи) Протягом року, за сезонами Вихователі
8. Поповнювати батьківські куточки інформацією з питань охорони життя і здоров’я дітей Протягом року Вихователі
9. Обладнати виставку літератури та дидактичних посібників з питань попередження дитячого травматизму Травень 2021 р Вихователь                        – методист
10. Надавати методичну допомогу вихователям з проведення занять, виховних заходів з пропаганди правил безпеки життєдіяльності дітей Протягом року Вихователь                        – методист
11. Обстеження приміщень, території закладу з метою виявлення небезпечних для життя і здоров’я дітей предметів. Щоденно Завыдувач господарства

Робота з дітьми         

1. Дні Здоров’я 1 раз на місяць Вихователі
2. Фізкультурні свята 2 рази на рік Вихователі
3. Фізкультурні розваги 1 раз на місяць Вихователі
4. Включати в заняття з ознайомлення з навколишнім , розвитку мовлення такі теми:                   – «Небезпечні речі»;                                                     – «Як захистити себе від чужих людей»;                                                              – «Якщо ти один вдома»;                                         – «Навіщо ми миємо руки» Протягом року Вихователі
5. Читання літератури для дітей з правил поведінки, охорони свого здоров’я Постійно Вихователі
6. Тиждень безпеки життєдіяльності Квітень 2021р Вихователі
7. Місячник безпеки життєдіяльності Травень 2021р. Вихователі
8. Здійснювати контроль за вихованням у дітей культурно – гігієнічних навичок, проведення загартовуючи процедур Постійно Директор (завідувач), сестра медична старша
9. Проводити з дітьми роботу по вихованню здорового способу життя, отримання валеологічних знань Протягом року Вихователі
10 Виставка дитячих малюнків «Ми – пішоходи» Травень 2021р Вихователі

 

 

 

ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

 

№ з/п Заходи Термін виконання Відповідальний
1. Ознайомити учасників навчально – виховного процесу із законом України «Про пожежну безпеку» Вересень 2020 р. Директор (завідувач)
2. Проводити огляд приміщень, території ЗДО щодо дотримання протипожежного режиму 1 раз на квартал Завідувач господарства
3. Оформити куточок із пожежної безпеки. Вересень 2020р. Директор (завідувач), завгосп
4. Затвердити план евакуації на випадок виникнення пожежі Вересень 2020р. Директор (завідувач)
5. Розглядати питання про пожежну безпеку в ДНЗ на нарадах при завідуючий 1 раз на квартал Завідувач господарства
6. Переглянути та доповнити Інструкцію для працівників охорони (сторожів) із правил пожежної безпеки відповідно до вимог п.3.11 Правил пожежної безпеки України Вересень 2020р. Директор (завідувач), завідувач господарства
7. Проводити заняття для вихователів із питань навчання дітей вимог пожежної безпеки Протягом року Завідувач господарства, вихователь – методист
8. Організувати виставку малюнків на тему : «Обережно! Вогонь» (робота дітей спільно з батьками) Травень 2021 р. Вихователі
9. Контролювати постійне вивчення правил Протягом року Директор (завідувач)

 

 

ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Заходи Термін виконання Відповідальний
1. Проведення вступних, первинних, цільових інструктажів з охорони праці За потребою Директор (завідувач)
2. Проведення повторних інструктажів з охорони праці За графіком Директор (завідувач)
3. Підписання акту прийняття ЗДО до нового навчального року Серпень 2020р. Директор (завідувач), завідувач господарства
4. Контролювати виконання вимог інструкцій з техніки безпеки всіма категоріями працівників ДНЗ Постійно Директор (завідувач), завідувач господарства
5. Заправка вогнегасників Згідно графіку Завгосп
6. Оформлення куточка з охорони праці Вересень 2020р. Директор (завідувач)
7. Перевірка захисного заземлення та опору ізоляції електромережі За графіком Завідувач господарства
8. Видання наказу про організацію роботи з охорони праці, про підсумки роботи з охорони праці за рік Вересень 2020 Січень 2021 Директор (завідувач)
9. Контроль виконання заходів по підготовці до роботи в осінньо – зимовий період Вересень – жовтень 2020 Директор (завідувач), завідувач господарства
10 Видання наказів про попередження дитячого травматизму Згідно сезону Директор (завідувач)
11 Обстеження приміщень, території ЗДО  на предмет дотримання інструкції з охорони праці 1 раз на місяць Завідувач господарства
12 Проводити навчання з працівниками ЗДО по техніці безпеки Згідно графіка Директор (завідувач)
13 Проводити перевірку робочого стану технологічного, холодильного обладнання на харчоблоці та в коморі ЗДО 1 раз на квартал Завідувач господарства
14 Перевірити стан ведення журналів по охороні праці Січень 2021 Профспілковий комітет ЗДО
15. Оформлення угоди з ПК по охороні праці За графіком Директор (завідувач), голова ПК

Тематичні місячники, тижні

 

№ з/п Зміст Термін проведення Відповідальний Примітка
1. Фізкультурно – оздоровча та спортивно – масова робота Вересень 2020 року Вихователь – методист  
2. Громадянське виховання.

 

Грудень 2020 року Вихователь – методист  
3. Місячник обдарованої дитини

 

Січень 2021 року Вихователь – методист  
4. Сімейно – родинне виховання

 

Березень  2021 року Вихователь – методист  
5. Екологічне виховання Квітень, 2021  року Вихователь – методист  
6. Місячник трудового виховання Травень 2021  року. Вихователь – методист  

Тематичні тижні

 

1. Тиждень ОБЖД Жовтень 2020                (ІІІ тиждень) Вихователь – методист  
2. Тиждень  художньо- естетичного виховання Листопад 2020 (ІІІ тиждень) Вихователь – методист  
3. Тиждень ОБЖД Квітень 201                    (ІІІ тиждень) Вихователь – методист  

 

 

Тематичні дні

 

1. День казки Останній четвер місяця Вихователі  
2. День лікарських рослин Вересень Вихователі  
3. День довкілля : екологічні екскурсії Перший вівторок місяця. Вихователі  
4. День здоров’я Третя середа кожного місяця Вихователі  
5. День уважності : морально – етична тематика Остання п’ятниця місяця Вихователі  

 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ТЕМАТИЧНИХ СВЯТ І РОЗВАГ                                                                                                       на 2020- 2021 н. р.

 

з/п

Назва заходу Дата проведення Відповідальний
1. Свято Осені (всі групи) Жовтень 2020 Муз. керівник
2. Спортивне свято Листопад 2020 Липень 2021 Муз. керівник, вихователі
3. Розвага «Святий Миколай» Грудень 2020 Муз . керівник, вихователі
4. Новорічні святкові ранки Грудень 2020 Муз. керівник, вихователі
5. Розвага «Різдвяні колядки» Січень 2021 Муз. керівник, вихователі
6. Розвага «Щедрий вечір, добрий вечір» Січень 2021 Муз керівник, вихователі
7. Розвага «Стрітення» Лютий 2021 Муз. керівник, вихователі
8. Свята до Дня матері і бабусі Березень 2021 Муз. керівник, вихователі
9. Народознавче свято у старшій групі Березень 2021 Красновид С.М., вихователь
10 Свято «Великодні дзвони» Квітень 2021 Муз. керівник, вихователі
11 Свято випуску дітей до школи Травень 2021 Муз. керівник, вихователі
12 Прийняти участь у міському святі до Дня захисту дітей 01.06.2021 Вихователі
13 Спортивна розвага «Здоровим Будь» Червень 2021 Вихователі, муз. керівник
14 Розвага до свята Івана Купала Липень 2021 Муз. керівник, вихователі
15. Розвага до Дня Незалежності «Україна мила, краю мій чудовий» Серпень 2021 Муз. керівник, вихователі
16 Розвага «З днем народження вітаємо» 1 раз на місяць Муз керівник, вихователі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План розваг з фізичного виховання                                                на 2020 – 2021 роки

Старша і різновікова

Назва свята розваг Група Дата Відповідальні
Осінь
Розвага «Веселі спортсмени»  

старші

 

 

 

 

Вересень  Вихователі  груп

 

 

 

Старша група (показове)

 

Розвага  « В народні ігри граємо» Жовтень

 

Розвага «Здорові дівчатка й здорові хлоп»ятка» Листопад
Зима

 

Свято«Тато, мама, я – спортивна сім’я»  

 

 

Грудень Музичний керівник, вихователі ЗДО
 Розвага «Здрастуй, зимонько-чарівнице!»»  

Січень

«Зимові розваги» Лютий
                                      Весна
Свято «Масляна»   Березень
 Свято «Тато, мама, я – спортивна сім’я»  

Квітень

 Розвага «Ти лети веселий м’ячик»  
Змагання з легкої атлетики «Їдемо на олімпіаду» Травень

 

Середня і молодша групи
Розвага «Ми ростемо здоровими» середні,

молодш

і

Вересень Музичний керівник, вихователі ЗДО

 

Розвага «Ходить осінь гаєм, урожай збирає» Жовтень

 

Розвага «В гостях у  Лісовика» Листопад
Зима
Розвага «Пригоди Карлсона»   Грудень

 

Музичний керівник, вихователі ЗДО
Розвага «Сміливим, дужим виростай» Січень
Свято «Масляна» Лютий
Весна
 Розвага «Зустріч із казкою»   Березень Музичний керівник, вихователі ЗДО
Розвага «Пригоди Колобка» Квітень
Розвага «Ми – веселі фізкультурники» Травень

 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ МУЗИЧНИХ РОЗВАГ

 

№ з/п Назва заходу Група

Вересень 2020  

                                                                           

1. Вистава лялькового театру за казкою «Ріпка» Молодша
2. Драматизація казки «Колобок» Середня група
3. Вечір української пісні Старші групи
4 «З днем народження вітаємо» Всі групи

Жовтень 2020

 

1. «Сорока – ворона кашку варила» Молодша
2. Інсценізація казки «Колосок» Середня група
3. «Люблю тебе, краю калиновий» Старші групи
4. «З днем народження вітаємо» Всі групи

Листопад 2020  

                                                                                        

1. «Бабусина казка» Молодша
2. Свято врожаю Всі групи
3. Конкурс на краще виконання колискових пісень Старші і середня групи
4. «З днем народження вітаємо» Всі групи

Грудень 2020    

                                                                   

1. Свято Нового року Всі групи
2. «Святий Миколай до нас завітай» Старші групи
3. «З днем народження вітаємо» Всі групи
4. «Ой весела в нас зима» Середня

Січень 2021  

                                                                        

1. Вистава лялькового театру «Рукавичка» Молодша
2. «Коляда і Різдво в українській традиції» Середня і старші групи
3. «У нас в гостях Маланка» Старші групи
4. День іменинника  

Лютий 2021

 

1. Лялькова вистава «Хто сказав «Няв»?» Молодша
2. Свято Стрітення Старші
3. «Чарівний світ музики» Старші, середня
4. День іменинника Всі групи

 

                                               Березень 2021

1. Інсценізація казки «Зайчикова хатка» Молодша
2. «Т.Г.Шевченко – великий Кобзар» Старші групи
3. Свято зустрічі весни. Старша група, середня
4. День іменинника Всі групи

                                                Квітень 2021

1. «Прийшла весна, прийшла красна, гаївоньку нам принесла»  Середня
2. Інсценівка «На Великдень» Старші
3. Лялькова вистава за мотивами казки «Котик та півник» Всі групи
4. День іменинника Всі групи

Травень 2021                                                                          

1. «День народження білочки» Молодша група
2. «Немає лиха, коли все тихо» Середня і старші
3. «Нашої матусі день» Всі групи
4. День іменинника Всі групи

Червень 2021                                                                               

1. «У русалочок в гостях» Середня, старша
2. Концерт дітей старшої групи. Виконання русальських і петрівочних пісень. Всі групи
3. «Сонячні промінчики» Молодша
4. День іменинника Всі групи

Липень 2021                                                               

1. Свято Івана Купала. Всі групи
2. Свято мильних бульбашок Всі групи
3. День іменинника Всі групи

Серпень 2021                                                                           

1. «Кучерява яблунько, дай мені хоч яблучко» Середня і старша
2. Свято «Обжинки» Всі групи
3. «Козацькі розваги» Старша група
4. День іменинника Всі групи

 

 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ                                                                               педагогічних працівників Конотопського дошкільного навчального закладу (ясел – садка) №2 «Вербиченька» Конотопської міської ради Сумської області з планом роботи на  2020-2021 навчальний рік

№ з/п П.І.П. педагогічного працівника Посада Особистий підпис Дата
1 Богданова Олена Миколаївна Вихователь    
2 Бондаренко Людмила Олексіївна Вихователь    
3 Бут Ірина Миколаївна Практичний психолог    
4 Красновид Світлана Миколаївна Вихователь    
5 Матвійчук Валентина Олексіївна Музичний керівник    
6 Ніколаєнко Тетяна Олексіївна Директор (завідувач)    
7 Пасічнюк Ольга Володимирівна Вихзователь – методист / вихователь    
8 Романенко Валентина Володимирівна Вихователь    
9 Слєпченко Любов Макарівна Вихователь    
10 Яременко С.В. Вихователь    
11 Ярошенко Світлана Олександрівна Вихователь    
12 Яцун Алла Миколаївна Вихователь    

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

Розділ 1. Аналіз роботи закладу ……………………………………………….    2

Розділ 2. Методична робота з кадрами ………………………………………………… …   44

Блок 2.1. Підвищення теоретичного рівня і фахової підготовки педагогів дошкільного закладу ………………………………………………………………………………     44

 • Семінари …………………………………………………………………………………      49
 • Відкриті покази…………………………………………………………………………. 50
 • Консультації для вихователів …………………………………………………… 52

Блок 2.2. Удосконалення професійної майстерності……………………………….        53

2.2.2 Виставки ………………………………………………………………………………      55

Блок 2.3. Самоосвіта ………………………………………………………………………………       57

Блок 2.4. Педагогічні ради ……………………………………………………………………..       59

Розділ 3. Робота методичного кабінету …………………………………………………..       63

Блок 3.1. Атестація педагогічних працівників……………………………….      63

Блок 3.2. Курсова перепідготовка педагогічних працівників……………….      64

Блок 3.3. Робота методичного кабінету……………………………………….     65

Розділ 4. Організаційно – педагогічна робота ………………………………………….      70

Блок 4.1. Робота з батьками …………………………………………………………………….      70

4.1.1.Консультації для батьків……………………………………………………………..      71

4.1.2. Загальні батьківські збори на 2020-20121н.р…………………………………    72

4.1.3. Групові батьківські збори на 2020 – 20121 н.р……………………………….   73

Блок 4.2. Загальні заходи для дітей …………………………………………………………..    80

Блок 4.3. Співпраця зі школою …………………………………………………………………    83

4.3.1. Робота з дітьми мікрорайону ……………………………………………………….   83

Розділ 5. Адміністративно господарча робота …………………………………………..    87

Блок 5.1. Створення розвивального – життєвого простору дитини …………….    87

Блок 5.2. Загальні збори , рада дошкільного закладу, виробничі наради …….    87

5.2.1. Загальні збори колективу на 2020 – 2021 н.р…………………………………    92

5.2.2. Виробничі наради на 2020 – 2021 н.р……………………………………………    93

5.2.3. План нарад при директорі (завідувачі) на 2020 – 2021 н.р……………..    96

Розділ 6. Вивчення стану життєдіяльності дітей ………………………………………..  102

Додатки до річного плану…………………………………………………………………………   109

Робота з дітьми за інтересами на 2020 – 2021 н.р……………………………………….  109

План роботи ради з харчування на 2020 – 2021 н. р…………………………    110

План медичної роботи на 2020 – 2021 н.р. ………………………………………………… 117

Охорона життя і здоров’я ………………………………………………………………………….  133

Заходи пожежної безпеки …………………………………………………………………………. 136

Заходи з охорони праці……………………………………………………………………………… 137

Тематичні місячники, тижні, дні…………………………………………………………………139

План проведення тематичних свят і музичних  розваг…………………………………140

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *