Освітні програми у 2019 – 2020н.р.

 

Освітні програми, за якими працює ЗДО №2 «Вербиченька»

   у 2019 – 2020 навчальному році

№ з/п Назва освітньої програми Зміст програми Вікова група
1 «Дитина» . Програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років. (наук. кер. Проскура О. В., Кочина Л. П., Кузьменко В. У., Кудикіна Н. В.) – рекомендовано МОН  ( Лист МОН України №1/11 – 11177 від 08.12.2010 р.) Освітня програма «Дитина» побудована за лініями Базового компонента дошкільної освіти – Державного стандарту дошкільної освіти України. У Програмі зміст освітньої роботи з дітьми структурований за принципом інваріативності та варіативності.

В інваріативній частині представлено розділи:

1. Особистість дитини

2. Мовлення дитини

3. Дитина в соціумі

4. Гра дитини

5. Дитина в природному довкіллі

6. Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

7. Дитина у світі культури

І молодша, ІІ молодша,  старша «А» групи
2 « Впевнений старт»                                (колектив авторів  : Піроженко Т.О., Гавриш Н.В., Брежнева О.Г., Кіндрат І.Р., Корнєєва О.Л., Очеретяна Н.В., Рагозіна В.В., Рогозянський О.С., Стаєнна О.О., Хартман О.Ю.) – схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах  МОН України  ( Лист ДНУ « Інститут модернізації змісту освіти « МОН України №21.1/12 – Г-664 від 14.09.2017) Зміст програми передбачає організацію взаємодії дорослого з дитиною в такий спосіб, який забезпечує збалансований особистісний розвиток дошкільника в різних ви­дах дитячої активності, а не лише «знаннєвий приріст» за основними змістовими напрямами програми. Радісне навчання, пріоритет партнерства і ровесництва, за­безпечення максимальної активності дитини під час прожи­вання кожного дня передшкільного року — головні принци­пи Програми. Вихователь, який дотримується цих принципів, зможе забезпечити впевнений і успішний старт дошкільників до перспектив майбутнього життя.

Програма «Впевнений старт» має чіткий, лаконічний виклад основних освітніх завдань, результатів освітніх впливів й не переобтяжена методичними порадами.

За спрямованістю  на реалізацію розвивальних, виховних, навчальних цілей освіти й змістовими складовими і наповненням Програма є комплексною.

Середня група

Старша «Б» група

 

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *