Організація освітнього процесу у старшій “А” групі

Дата Предмет Завдання Ігрова діяльність разом з дітьми
12.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознайомлення з навколишнім. Дружна сім я.

 

Фізкультура на повітрі.

 

 

 

 

 

Закріпити знання про родину,членів сім’ї.

 

Сприяти прояву віри у власні можливості під час стрибків у довжину з міс­ця. Вправляти у подоланні труднощів під час стриб­ків по черзі на правій та лівій нозі, штовхаючи пе­ред собою м’яч.

 

Етична бесіда «Тато, мама, я-дружна сім’я». Тренінг «Що мене радує чи засмучує в сім Ї?» Мовленнєва гра «Назви лагідно всіх членів сім ї»

 

 

 

 

 

 

 

13.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любій малечі про цікаві речі.

Моє родинне дерево.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЛЮВАННЯ «Родинний порт­рет» (намалювати членів своєї ро­дини).

 

Вчити розрізняти людей різ­ного віку за зовнішністю, по­ведінкою, способом життя, специфічними атрибутами та розрізняти характерні особли­вості представників різних статевих груп (мама, бабуся – жінки; сестричка – дівчинка; тато, дідусь – чоловіки; братик – хлопчик), визначати спільне та відмінне.

Вправляти в уміння відтворю­вати свої почуття до рідних, бли­зьких у малюнку, Спонукати відображати в ма­люнку зовнішність рідних та близьких.

Тренінг: «Що побажаєш своїм рідним?». Створення стенду «Родинне дере­во» (з батьками).

 

 

 

 

 

Д/ігри: «Телевізійне інтерв’ю»

 

 

 

 

 

 

 

 

16.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Віконечко в природу.

 

 

 

Аплікація «Першоцвіти».

 

 

 

 

 

 

 

Повторити значення води  для життєдіяльності рослин, тварин,людини.

 

Формувати навички перетво­рення половини на ціле. Викли­кати інтерес до результату робо­ти. Удосконалювати навички робо­ти з шаблонами, складання папе­ру гармошкою,вирізання, розмі­щувати елементи візерунка на аркуші паперу.

 

 

 

 

 

 

 

17.03.2020

 

 

Логіко-математична скарбничка. Вдосконалювати вміння лічити предмети, зву­ки, рухи в межах 10, форму­вати здатність порівнювати предмети за величиною, порівнювати фо­рму предметів з геометрич­ними фігурами (м’яч, кавун-куля, тарілка-круг і т.д.).

 

 

 

 

18.03.2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізкультура на повітрі.

 

 

 

 

 

 

 

 

У світі звуків.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художня література. Робота за ненецькою нар.  казкою «Зозуля».

 

 

Розвивати влучність під час кидання м’яча однією рукою в го­ризонтальну ціль з відста­ні 5м. Сприяти свідомому ставленню до здоров’я значущих дорослих, вмін­ню обирати еталони для наслідування. Сприяти оволодінню вміння бігати «змійкою між поставленими предметами».

 

Елементи грамоти: Під­тримувати інтерес дитини до проведення звукового аналізу слова, побудови звукової моде­лі слів, надавати дитині можли­вість виділяти словесний наго­лос, визначати його місце в слові. Показати що в одному і тому ж слові наголос може змі­нювати своє місце (за’мок-замок).

 

Учити дитину проявляти ініціативу у спілкуванні з доро­слими, звертатися з питаннями, підтримувати розмову на за­пропоновану тему.

Збагатити словник дитини формами мовленнєвого етикету відповідно до ситуації: комплі­менти, поздоровлення. Поба­жання, висловлення прохання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дид. ігри «Придумай речення за заданим словом», «Знайди звук» .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.03.2020.

 

 

 

Фізкультура .

 

 

 

Підтримувати інтерес до занять фізкультурою. Вихо­вувати самостійність у ви­конанні правил рухливих ігор. Вправляти у ходьбі по дошці, покладеній похило під кутом 20°, кидання м’яча об стіну і ловіння його обома руками, відби­вання м’яча об підлогу не менше 20 разів. Р. ігри «Цілься краще», «Хто швидше до фінішу», «Прокоти м’яч».
20.03.2020. Ознайомлення з навколишнім.  Що таке мистецтво?

 

 

Любій малечі про цікаві речі.  Бесіда про театр, професію актора.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЛЮВАННЯ «Чарівні перетворення Ляпки»

 

 

 

 

 

 

 

Вчити дітей передавати словами своє ставлення до різних видів мис­тецтва – образотворчого, музичного, літературного, театрального; орієн­туватися в назвах деяких з основних видів мистецтва (живопис, графіка, скульптура, архітектура, декоратив­но-ужиткове).

Розвивати інтерес до театральної діяльності, бажання розігрувати створені сюжети, сценарії, добирати відповідно до теми, змісту необхідні атрибути, ігровий матеріал. Створити сприятливі умови для самостійного складання дитиною казок, віршів, оповідань.

Продовжувати знайомити дитину з творами мистецтва, жанрами, засобами зображення. Вправляти в умінні розмірковувати, висловлювати власні судження, характеризувати засоби художньої виразності. Розвивати уяву.

 

 

 

Д/гра «Ми не скажемо, а покажемо»

 

Гра-драматизація за казкою «Лисиця і журавель». Д/ гра «Назви і поясни».

 

 

 

 

 

Мовленнєва гра «Театраль­ні слова», «Театральні загадки -добавлянки».  Полілог про театр.

 

 

 

 

23.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

Віконечко в природу. Природа жива і нежива

 

 

 

Дати розуміння живої і неживої природи, вчити відрізняти предмети природи і речі виготовлені руками людини,виховувати любов до природи і прагнення до її збереження.

 

Дослідницька робота: посадка в землю цибулі,квасолі, гороху. Дид. гра «Що з чого зроблено?»

 

24.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логіко-математична скарбничка.

 

 

 

 

 

 

 

Фізкультура

 

 

 

Поглиблювати знання дитини про кількісну та порядкову лічбу в межах 10. Заохочувати бажання ди­тини вимірювати об’єм – літром, а масу – кілогра­мом. Формувати вміння орієнтуватися в часі (вчо­ра, сьогодні, завтра), ба­чити, спостерігати, виді­ляти суттєве. Спонукати дитину до порівняння предметів за величиною.

Сприяти прояву віри у власні можливості під час стрибків у довжину з місця та розбігу, розвивати вміння відштовхуватися однією ногою.

 

Д/ігри «Кольори», «Розмісти по будинкам»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У світі звуків. Грамота.

 

 

 

 

 

 

 

Мовленнєвий розвиток. Переказ казки «Котигорошко»

 

Узагальнити знання про терміни: «слово», «склад», «звук», «твердий приголосний звук», «м’який приголосний звук», «наголошений звук». Звуковий аналіз слів.

Формувати вміння послідовно переказувати  казки, мультфільми, оповідання. Вчити бути коректним, доброзичливим співрозмовником.

Вчити дитину оцінювати різні життєві ситуації, мати власну думку

 

 

Дид. гра «Продовж речення»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознайомлення з навколишнім. Безпека вашої дитини.

 

 

 

 

Логіко-математична скарбничка.

 

 

Формувати у дітей уявлення про небезпеку, знайомити з небезпечними ситуаціями вдома і на вулиці. Формувати розуміння необхідності дотримуватися певних правил під час карантину короно вірусу.

Поглибити знання про кількісний склад числа з одиниць. Задача, складання задач за малюнком.(умова задачі,запитання, рішення,відповідь.)

 

Гра «Допоможи Незнайкові» (виправити неправильні дії Незнайка).

 

 

 

 

Дид. гра «Добери правильну відповідь»

27.03.2020

 

 

 

Любій малечі про цікаві речі «Хлопчик – дівчинка»

 

Малювання  «Весняне небо»

Закріпити знання дітей, що кожна дитина має своє ім’я, воно свідчить про стать.

 

Удосконалювати навички зображувати небо у спосіб колірної розтяжки по вологому.

Сюжетно – рольова гра з іграшками «Дитячий садочок», «концерт для ляльок»

Р/г «Сонечко та дощик»

30.03.2020

 

 

 

Віконечко в природу «Цінуємо та бережемо воду».

 

Аплікація  «Морем вітерець гуляє, і кораблик підганяє…»

Узагальнити знання дітей про цінність води для всього живого, показати на прикладі, як ми вдома економимо воду.

Навчати дітей створювати з паперу різні кораблики.

 

Провести дослід «Які речовини розчиняються у воді, а які ні.

 

Дихальна вправа «Вітерець»

31.03.2020 Логіко-математична скарбничка.

 

 

 

Надавати дитині можливість лічити предмети, рухи, звуки, вдосконалювати вміння вимірювати довжину сантиметровою лінійкою, від­стань метром. Закріпити знан­ня про кількісний склад числа з одиниць. Д/г « Рахуй далі..», «Чий хвіст довший», «Порахуй звірят»
01.04.2020 Ознайомлення з навколишнім  «У кожної дитини є права» Формувати  розуміння , що кожна дитина і кожна родина має право на соціальний захист у і є захищеною нашій країні
02.04.2020 Грамота Закріплювати вміння складати речення з заданими словами. Д/г «Заміни слово»
03.04.2020 Малювання « Намалюй свій настрій» Відтворювати за допомогою кольорів свій настрій.

 

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *