Вартість платних послуг та порядок надання

Додаток

до наказу

від 14.09.2018  № 88

 

Порядок надання платних послуг   дошкільним навчальним закладом (ясла – садком) №2 «Вербиченька»

  1. Загальні положення.

Цей порядок розроблено відповідно до ст. 61 закону України «Про освіту» на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №796 «про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами», Постанови кабінету Міністрів України від 12.10.2010 №939 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №796», постанови Кабінету Міністрів від 17.05.2002 №659 «Про затвердження переліку власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення  та напрямів використання», спільного наказу Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 27.10.1997 № 383/239/ 131 «Про затвердження Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами».

  1. Порядок надання платних послуг

2.1. Дошкільний навчальний заклад комунальної форми власності може реалізувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі за переліком.                                                                               2.2. Перелік платних послуг , затверджений  постановою Кабінету Міністрів України від 28.08.2010 №796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами», постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 №939 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796.                                                                                 2.3. Дошкільний заклад доводить до відома батьків, громадськості інформацію щодо можливості надання платних послуг, їх конкретного виду, терміну навчання, результати  по наданню та вартості  послуг.                                                                                                                                                                                                2.4. Підставою для надання конкретного виду послуг  є заява фізичної особи (батьків) та наказу відділу освіти міської ради.

  1. Порядок визначення платних послуг.

3.1. Вартість платної послуги визначається централізованою бухгалтерією відділу освіти  відповідно до заяви голови батьківського комітету групи (дошкільного закладу)  за погодженням з адміністрацією закладу.

3.2.Розмір плати за той чи інший вид послуги визначається на підставі її ціни.

3.3. Базою для визначення ціни послуги є розрахунок валових витрат, пов’язаних з наданням послуги.

3.4. При визначенні валових витрат необхідно керуватися ст. 5 Закону України від 22.05.1997 (283/97 – ВР) «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств». За цим законом валовими витратами є :

– витрати на оплату праці;                                                                                                                                                  – внески на соціальні заходи;                                                                                                                                              – матеріальні витрати ( дидактичних засобів, методичної літератури, канцтоварів, спеціального одягу, обслуговування фондів, що використовуються для надання послуг);                                                                                                                                                                                         – амортизація   основних фондів. Що використовуються для надання послуг;                                                                                                                                                                                           – комунальні витрати;                                                                                                                                                                                          – інші витрати.                                                                                                                                                                       До ціни послуги зараховується прибуток (якщо такий планується), обов’язкові податки нарахування, платежі , збори відповідно до чинного законодавства.

4.Планування та використання доходів від надання платних послуг.

4.1. Кошторис видатків дошкільного навчального закладу , здійснюваних за рахунок тих доходів і прибутків, що їх одержано від надання платних послуг, складається за кожним видом послуг відповідно до Положення про порядок складання єдиного кошторису доходів і видатків  бюджетної установи , організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.1997 №180 (180 – 97 – п) «Про затвердження Положення про порядок складання єдиного кошторису доходів і видатків бюджетної установи, організації (зі змінами і доповненнями, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.1997 №471 (471 -97-п) «Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів від 21.02.1997 №180 «про затвердження Положення про порядок складання єдиного кошторису доходів і видатків бюджетної установи , організації».

4.2. Доходи, одержані від надання платних послуг, спрямовуються на відшкодування витрат, пов’язаних із наданням цих послуг, а саме сплату податків, обов’язкових до чинного законодавства внесків, відрахувань, зборів, платежів, оплати заробітної плати бухгалтерів, які ведуть облік платних послуг, комунальних послуг.

4.3. Кошти, що залишаються в розпорядженні дошкільного закладу, спрямовуються на покриття перевищення загальної суми видатків закладу над встановленими обсягами бюджетних асигнувань. У першу чергу суми  коштів повинні спрямовуватись на покриття потреби в коштах на заробітну плату працівників (з нарахуваннями), матеріальне забезпечення вихованців з числа дітей – сиріт, дітей, які залишились без батьківського піклування , оплату витрат, пов’язаних з господарським утриманням закладу, інші невідкладні витрати закладу в цілому відповідно до плану розвитку матеріально – технічної бази закладу.

4.4. спрямування коштів, на придбання обладнання, здійснення капітального ремонту приміщень, матеріальне заохочення працівників дозволяється лише за умови  забезпечення фінансовими ресурсами вище визначених невідкладних витрат закладу в цілому. Кошти, одержані від надання платних послуг, зараховуються на поточні рахунки по позабюджетних коштах з дотриманням Положення про ведення касових операцій у національній валюті банку України від 15.12.2004  № 637. Одержання готівкою коштів на надані послуги оформляється відповідно до чинного законодавства .

  1. Облік операцій з надання платних послуг.

5.1. Документальне оформлення операцій з надання платних послуг здійснюється за кожним видом послуг окремо.

5.2. Дошкільний заклад зобов’язаний вести облік та звітність за цим видом діяльності відповідно до чинного законодавства.

  1. Заключні положення.

6.1. відповідальність за організацію і якість надання платних послуг , а також обґрунтованість розміру плати за послуги несе керівник закладу.

 

Директор (завідувач) ЗДО №2                                          Т. НІКОЛАЄНКО

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *