Звіт керівника за 2019 – 2020 н.р.

                                                                                                  ЗВІТ

керівника Конотопського дошкільного навчального закладу (ясел – садка)   №2 «Вербиченька» Конотопської міської ради Сумської області за 2019 – 2020 навчальний рік

          Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 2 «Вербиченька» знаходиться у комунальній власності Конотопської міської ради. Заклад збудований за типовим проектом і відповідає затвердженим технічним нормам і правилам, а також санітарно – гігієнічним вимогам; займає двоповерхову цегляну споруду, здану в експлуатацію у вересні 1961 року.

Загальна площа земельної ділянки складає 4 620 кв м, площа будівель –

534 кв м, загальна площа основної споруди – 672 кв м.

Заклад розрахований на 75 місць за нормами площі на одну дитину.

Чисельний склад  дітей станом на 01.09.2020 р. становить   103 особи , що складає 137 %,  всього  працівників – 28,  з них 11 педагогів.

В дитячому закладі функціонує п’ять вікових груп:

– 1 І молодша група  –  з 2 до 3-х років;

– 1 ІІ молодша група – 4-й рік життя;

– 1 група  середня  – 5-й рік життя;

– 1 різновікова група – 5 – й і 6 –й рік життя;

– 1 група старша  – 6-й рік життя.

Дошкільний заклад  забезпечений кваліфікованими педагогами.  Освітньо-виховний процес забезпечували педагоги в кількості 11 осіб, а саме: директор (завідувач), вихователь-методист, практичний психолог,  музичний керівник,7 вихователів.

         Якісний склад педагогічних кадрів ЗДО №2 «Вербиченька»

№ з/п Прізвище, ім’я  по батькові працівника Дата народження Посада Освіта : навчальний заклад, рік закінчення Стаж пед.роботи на 01.09. 2020 Кваліфікац  категорія
1 Богданова Олена Миколаївна

 

21.02.1987 Вихователь Глухівський державний педагогічний університет,             2009 р., дошкільного закладу, організатор дошкільного виховання 2013 рік 9 р.                            4 міс. Спеціаліст
2 Бондаренко Людмила Олексіївна

 

30.05.1968 Вихователь Глухівський державний педагогічний університет; вихователь дошкільного закладу, організатор дошкільного виховання, 2008 27 р.                  9 міс. «Спеціаліст першої категорії»
3 Бут Ірина Миколаївна 24.01.1976 Практичний психолог Глухівськитй державний педагогічний інститут, 1998, вчитель трудового навчання; Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, 2009, практичний психолог 14 р., 8 міс. «Спеціаліст другої категорії»
4 Красновид Світлана Миколаївна

 

06.10.1967 Вихователь Ніжинський державний педагогічний інститут, викладач російської мови і літератури, 1988 31 р.                    9 міс «Спеціаліст першої категорії»
5 Матвійчук Валентина Олексіївна

 

08.09.1955 Музичний керівник Богуславське педагогічне училище, вчитель співу, музичний вихователь, 1979 32 р.                   2 міс 9 тарифний розряд
6 Ніколаєнко Тетяна Олексіївна

 

12.07.1980 Завідувач, керівник гуртка Глухівський національний педагогічний університет ; вихователь дошкільного закладу, організатор дошкільного виховання, 2010 19 р.                      7 міс. « Спеціаліст першої  категорії»
7 Пасічнюк Ольга Володимирівна

 

23.12.1985 Вихователь – методист / вихователь Глухівський національний педагогічний університет,вихователь дітей дошкільного віку, інструктор з фізичного виховання дітей дошкільного віку, 2016 рік 8 р.                         11 міс. Спеціаліст
8 Романенко Валентина Володимирівна

 

16.01.1966 Вихователь Путивльське педагогічне училище, вчитель початкових класів, 1985 35 р.               10 міс 10 тарифний розряд
9 Слєпченко Любов Макарівна

 

06.07.1957 Вихователь Глухівський державний педагогічний інститут, викладач дошкільної педагогіки                            і психології, 1991 45 р. «Спеціаліст вищої  категорії»
10 Яременко Світлана Василівна 01.05.1973 Вихователь Путивльське педагогічне училище, вихователь, 1992 15 р.                  3 міс 10 тарифний розряд
11 Ярошенко Світлана Олександрівна 03.12.1972 Вихователь Глухівський державний педагогічний інститут, вчитель початкових класів, 1997 20 р.                    2 міс. «Спеціаліст другої категорії»

          

              Віковий  склад педагогів станом на 01.09.2020 р. такий:

Вік педагогічних працівників Кількість %
20-30 років
30 – 40 років 2 18 %
40-50 років 4 36 %
50 – 60 років 3 28 %
60 – 65 років 2 18%

                           Освіта педагогів станом на 01.09.2020 р. :

Освіта Кількість %
Навчальні заклади І – ІІ рівнів акридитації 3 27 %
Навчальні заклади ІІІ – ІV рівнів акредитації 8 73%

За результатами атестації в 2019– 2020 навчальному році  вихователь Слєпченко Любов Макарівна , вихователь, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».

                   Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників

Категорія Кількість %
Вища 1 10 %
Перша категорія 3 27%
Друга категорія 2 18 %
Спеціаліст 2 18%
Тарифний розряд 3 27%

Методична робота з педагогічними кадрами у 2019 -2020 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня  шляхом самоосвіти, участі у міських методичних об’єднаннях.

 

 

 

Вид діяльності

Планова кільк. педагогів Фактична

кільк.

педагогів

 

%

1. Курси підвищення кваліфікації 2 2 100
2. Атестація 1 1 100
3. Самоосвіта 11 11 100
4. Участь у роботі творчої групи 4 4 100
5. Участь у підготовці та проведенні методичних заходів 11 11 100

Організація навчально – виховного процесу здійснюється відповідно до

Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови», «Про захист дитинства»,згідно з  Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні. Заклад дошкільної освіти  вирішує проблеми: формування у дітей свідомого ставлення до свого здоров’я; провадження інноваційних технології з метою гуманізації освітньо-виховного процесу; організації освітньо-виховного процесу з позицій інтегрованої подачі знань дітям.

Упродовж 2019-2020 навчального року навчально-виховний процес дошкільного навчального закладу був спрямований на вирішення головної методичної мети: «Використання сучасних технологій(«Лепбук», «Сторітелінг», «Освітня подорож», «Музейна педагогіка» та ін.)  в освітньому процесі ЗДО»

Враховуючи аналіз освітньої і методичної роботи педагогічний колектив в 2019-2020 навчальному році  спрямував  свою діяльність на розв’язання основних пріоритетних завдань:

1.Активізувати роботу з дітьми по формуванню сенсорно-пізнавальної та математичної компетенції.

2.Забезпечити наступність та взаємодію в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу і початкової школи для створення єдиної динамічної та перспективної системи, спрямованої на безкризовий розвиток дітей в умовах освітньої реформи «Нова українська школа».

3.Продовжувати формувати економічну освіченість дітей передшкільного віку в різних видах дитячої діяльності.

З метою підвищення педагогічної майстерності вихователів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, були сплановані та проведені протягом року різні форми методичної роботи.

Педагогічні ради відзначались актуальністю, науковістю, та доцільністю тематики, інноваційним підходам до їх проведення з використанням інтерактивних форм і методів. Тематика відповідала ключовим завданням на навчальний рік. В кожній педраді розглядалось перше питання на виконання рішень попередньої педради, в педагогічних радах передбачені заходи для участі педагогів всіх категорій.

Педагогічна рада №1: «Якісна освіта  – запорука самореалізації особистості» (установча). 30.08.2019 року

 

 

Педагогічна рада №2:  «Реалізація програмових завдань освітньої лінії «Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі». 29.11.2019 року

 

Педагогічна рада №3: «Забезпечення єдності, перспективності, наступності в освітньому просторі двох суміжних ланок освіти». 24.01.2020 року

 

Педагогічна рада №4: «Психолого – педагогічне забезпечення розвитку здібностей в дошкільному віці» 30.05.2020 року

 

Важливою формою підвищення рівня педагогічної майстерності педагогів була участь у проведенні семінарів: теоретичного семінару  «Екологічне виховання дошкільників» (25.09.2019р.);семінару – практикуму  «Національно – патріотичне виховання дошкільників в умовах сучасності» (21.12. 2019 р.

Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів різних видів діяльності дітей. Протягом 2019 – 2020 н.р. на належному методичному рівні були проведені  колективні перегляди запнять  за темами :

Листопад 2019  – «Конкурс нестандартних занять з логіко – математичного та сенсорного розвитку» – Слєпченко Л.М., вихователь, середня група «Віночок»; Яременко С.В.,вихователь, І молодша група «Капітошки»;

Лютий 2020 – «Декада занять з мовленнєвого розвитку з використанням сучасних освітніх технологій» – Красновид С.М., вихователь, старша група «Метелики»; Романенко В.В., вихователь, старша група «Веселка»; Ярошенко С.О., вихователь, ІІ молодша група «Малюки».

Протягом навчального року педагоги поглиблено  працювали над темами :

№ з/п П.І.П. педагога Зміст роботи Вікова група
1 Ніколаєнко Т.О., завідувач  «Організація якісного харчування дітей»  
2 Матвійчук В.О., музичний керівник  «Народні свята як засіб формування у дошкільників музично – естетичних здібностей»  
3 Яременко С.В., вихователь   «Екологічне виховання дошкільників» І молодша група                   «Капітошки»
4 Романенко В.В., вихователь «Краєзнавство в дошкільному закладі: «Люби та знай свій рідний край» старша група                   « Веселка»
5 Бондаренко Л.О., вихователь «Оптимізація рухового режиму в дошкільному навчальному закладі»; Старша «А» група                       « Метелики»
6 Пасічнюк О.В., вихователь «Формування предметно-практичної компетенції дітей дошкільного віку» І молодша група                   «Капітошки»
7 Ярошенко С.О., вихователь «Робота з батьками невід’ємна частина у виховному процесі дошкільного закладу» ІІ молодша група                 «Малюки»
8 Красновид С.М., вихователь  «Софія Русова подвижниця національного дошкільного виховання» Старша «А» група                       « Метелики»
9 Слєпченко Л.М., вихователь  Логіко – математична компетентність дітей дошкільного віку Середня група «Віночок»

 

Педагогами з даних тем  зібраний дидактичний матеріал, розроблені конспекти занять, ігри.

Заходи  були  проведені змістовно, на належному методичному рівні.

Педагогічний колектив у минулому навчальному році працював активно,       з творчим натхненням   виконував поставлені завдання відповідно до Базового компонента дошкільної освіти та Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

Адміністрація дошкільного закладу  продовжує роботу над створенням методичного простору. Методична робота, а саме: консультації, семінари, ділові ігри, колективні перегляди, сприяли розвитку творчості, ініціативи, та були спрямовані на підвищення якості  освітнього процесу.

Найбільш дієвими виявилися такі інтерактивні форми методичної роботи:

 • дискусії, майстер-класи, інтерактивна ділова гра тощо.

Але, були з’ясовані і наступні   недоліки  :

 1. Низький рівень особистої участі деяких педагогів у проведенні методичних заходів;
 2. Недостатній рівень самоосвіти окремих педагогів;
 3. Недостатній рівень інноваційної компетентності педагогів;
 4. Недостатньо уваги приділяється системному підходу до планування розвитку мовлення дітей, активізації мовленнєвої діяльності дошкільників для формування елементарних норм їх життєвої компетентності, не приділяється достатня увага індивідуальній роботі з дітьми в другу половину дня.

В минулому 2019 – 2020 н. р.  освітній процес носив науково-методичний та пошуковий характер. Відповідно до нормативних вимог велась вся ділова документація вихователів, музичного керівника,  директора (завідувача).

Ухвалою педагогічної ради було вирішено, що всі педагоги закладу ведуть календарні плани роботи з дітьми, у яких послідовно розкривається зміст життєдіяльності дітей  протягом дня. Досвід роботи за орієнтовним перспективним плануванням показав, що запропоновані плани потребують від вихователів великої ґрунтовної підготовки до відбору освітніх завдань, планування освітньої роботи упродовж дня, збалансованого підходу до фронтальних, групових та індивідуальних форм роботи, своєчасне виготовлення дидактичного матеріалу, складання конспектів занять.

В усіх вікових групах зібраний та систематизований  матеріал з питань формування здорового способу життя дітей та їх батьків . У дитячих роздягальнях  облаштовані куточки для батьків, де розміщений інформаційний матеріал.

Забезпеченню цілеспрямованості і послідовності роботи дошкільного закладу, практичному здійсненню педагогічних заходів допомагає чітке планування та реалізація освітньо-виховних заходів. Організована навчально-пізнавальна діяльність планувалась відповідно до освітніх ліній Базового компоненту дошкільної освіти та освітніх завдань чинної Програми «Дитина».

Пріоритетність завдань визначалась у формувані економічних уявлень з метою реалізації дошкільником себе як індивідуальності та повноцінної особистості в реальному житті, здоров’язбережувальної компетенції шляхом упровадження здоров’язберігаючих технологій в освітній процес та забезпечння повноцінного виховання дошкільника в умовах тісної співпраці сім’ї та дошкільного закладу за допомогою принципу паралелізму.

Адміністрацією постійно контролювалося виконання річного плану. Згідно аналізу вносилися корективи до нього. Систематично здійснювався контроль за проведенням освітньо-виховної, оздоровчо-профілактичної роботи, виконанням режимних моментів, рівнем компетентності дітей з різних сфер життєдіяльності.

Результати контролю обговорювалися на виробничих нарадах, нарадах при завідувачі, педагогічних радах. Для якісної реалізації головних задач систематично проводилось вивчення стану організації навчально-виховного процесу, яке включало: тематичне, вибіркове, комплексне, оперативне вивчення освітньо-виховного процесу всіх вікових груп ЗДО.

Для вирішення першого головного завдання – формування у дітей економічно-фінансової компетенції проведено тематичне вивчення роботи за розділом програми «Дитина» «Дитина в соціумі» (економічне виховання). Метою тематичної перевірки було вивчення стану роботи педагогів з використання різноманітних методів і прийомів з метою надання дітям економічних знань, вмінь та навичок з даної проблеми.

Провівши аналіз календарного планування, хочеться відмітити, що вихователі свою роботу з формування економічно-фінансової компетенції дітей дошкільного віку шляхом розвитку здійснюють через різні форми і методи його організації: безпосередньо організовану освітню діяльність, дидактичні і словесні, сюжетно-рольові ігри, бесіди, екскурсії, пізнавальну діяльність – через вислови-міркування, вислови-пояснення, вислови-запитання, головна мета яких упорядкувати, систематизувати власні уявлення про соціум, пояснити самому собі невідповідності, незрозумілості, проблеми, з якими постійно стикається дитина; образотворчу, трудову, конструктивну діяльності, індивідуальну роботу, театралізацію творів художньої літератури з економічним змістом. Всі форми роботи з економічного виховання дітей плануються вихователями в різних видах організованої освітньої діяльності, як її частина, а також в самостійній діяльності дітей і в спільній роботі з батьками.

Вихователі знайомлять дітей із певними економічними поняттями та категоріями на заняттях із різних розділів програми, які будують у різній формі: заняття-подорожі, заняття-екскурсії, заняття-бесіди, економічні вікторини тощо. Важливим елементом таких занять вихователі вважають ігрову імпровізацію, адже саме гра забезпечує органічне практичне входження дитини в економічні відносини.

На заняттях вихователі уточнюють, систематизують, узагальнюють знання, які діти набувають самостійно. При організації освітньої діяльності педагоги створюють сприятливий психологічний клімат, вміють вислуховувати дітей, при проведенні бесід спираються на особистий досвід, використовують диференційовані завдання з урахуванням особистісних особливостей дітей.

Під час вивчення нових та закріплення пройдених тем активно використовують вихователі проблемні питання, ситуації: казкові сюжети перебудовують так, аби вони зззрозгорталися перед дітьми у вигляді проблемних «економічних» ситуацій, розв’язання яких розвиває логіку, нестандартність, самостійність мислення, комунікативно-пізнавальні навички, здатність орієнтуватися у складних життєвих ситуаціях. Всі вихователі використовують основний принцип реалізації завдань економічного виховання — діяльнісний підхід до нього. Залежно від змісту знань обирають провідний вид діяльності.

Водночас під час вивчення роботи вихователів із дітьми було виявлено ряд недоліків, згідно яких педагогам надані рекомендації для ефективного їх усунення, які перевірялися протягом певного часу і результати усунення оголошувались на наступній педраді.

Щодо вирішення другого головного завдання з вивчення стану роботи з батьками дошкільного закладу в групах 4-го, 5-го і 6-го років життя, відповідно до вимог програми «Дитина», результати перевірки показали, що в закладі створені необхідні умови для організації роботи із батьками: в холах обладнано стенди: «Давайте познайомимось», «Здорова дитина –  щаслива дитина», «Наше меню», «Свої права, дитино, знай, їх шануй і захищай», «Наші свята», «Батькам наших малюків», «Граємо в театр»,  «Світ очима дітей», «Будь здоровим, малюк», систематично оновлюються та викладаються матеріали на сайті закладу, який користується попитом серед батьків; в групах обладнані батьківські куточки в приймальних кімнатах, для розміщення консультативних та інформаційних  матеріалів.

В усіх групах  у наявності теки, в яких підібрано різноманітні консультативно-інформаційні матеріали для батьків, де вони систематизовані за розділами програми, а також поділяються на: педагогічні, психологічні, медичні консультації тощо, а це дозволяє організовувати роботу з пропаганди педагогічних знань на достатньому рівні. Слід наголосити, що вихователі всіх вікових груп проявляють творчість та намагаються оформити групи з урахуванням назви групи, починаючи з самої назви, емблема, девіз, батьківський куточок.

Вихователі всіх вікових груп закладу взаємодіють з батьками за різними розділами програм та за різними напрямами: вивчення умов сімейного виховання, визначення типу сім’ї, налагодження емоційного контакту та ділових стосунків із батьками вихованців, психолого-педагогічна просвіта батьків, надання їм професійної консультативної допомоги.

     Перевіркою встановлено, що планування роботи з батьками вихователями груп здійснюється згідно перспективного плану на навчальний рік та щомісячно.

При складанні перспективних планів вихователі планують наступні форми роботи:

– групові батьківські збори тричі на рік з урахуванням віку дітей та проводяться згідно графіку (вересень, грудень, травень) за темами, зазначеними в річному плані закладу, за напрямком;

-консультації, бесіди групові ( 1-2 рази на місяць) та індивідуальні (за потребою);

– практикуми, круглі столи, диспути, майстер-класи;

– консультативно-інформаційні матеріали в батьківські куточки – щомісячно;

– поточну спільну роботу з батьками по створенню предметно-розвивального середовища у групі;

– свята та розваги;

– виставки дитячих робіт 2-3 рази на тиждень;

– Дні відкритих дверей – 1 раз на квартал;

– анкетування батьків;

– індивідуальні консультації та бесіди.

    Вихователі всіх вікових груп рекламують серед батьків сайт ЗДО , на якому розміщена різнобічна інформація про дошкільний заклад, описано освітні послуги, які отримують діти в ЗДО та представлено різноманітні консультації та поради для батьків.

Перевірка виявила недоліки у роботі з батьками: педагогам не  вдається активізувати всіх батьків настільки, аби їх участь у житті дошкільного закладу зумовлювалася їх бажанням, деяким батькам бракує активної життєвої позиції щодо виховання дитини спільно з ЗДО; мало вихователями використовуються нетрадиційні форми роботи, що відповідають сучасним запитам: дискусійні клуби, ділові і інтерактивні ігри, майстер-класи; виставки-презентації педагогічної літератури та дидактичних ігор; психологічні ігри та вправи, націлені на зняття емоційної напруги, «круглі столи», відеосемінари, спільні розваги дітей з батьками; проводять батьківські збори у традиційній формі, майже не використовують такі форми, методи роботи з батьками під час проведення батьківських зборів, як: аудіо-записи відповідей дітей, тренінги, спектаклі за участю дітей, вікторини тощо; рідко використовують таку форму  роботи, як висвітлення досвіду родинного виховання; використання листів подяки батькам, які активно допомагають у створенні розвивального середовища групи.

Упродовж року значна увага приділялась питанням безпеки життєдіяльності вихованців: відпрацьовувались дії в створених ситуаціях, ігрові сюжети, читання художніх творів, перегляд діафільмів, виставки  дитячих малюнків з протипожежної тематики.

Інші види контролю  використовувалися, як правило, з метою надання вчасної методичної допомоги молодим педагогам та перевірки виконання рекомендацій завідувача, вихователя-методиста, рішення попередніх педагогічних рад, визначення напрямків подальшої роботи.

З метою подолання вищевказаних проблем у 2020 – 2021  доцільно збільшити в роботі з педагогічним колективом частку тренінгів, використання передового досвіду роботи педагогів міста.

Методичній службі організувати науково-методичну роботу з педагогами щодо діагностики їх утруднень, проводити інформаційно-довідкову роботу, створити картотеку бази даних інновацій та передового досвіду педагогів району.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки вихователів були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, підписані періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога», «Дошкільний навчальний заклад». Протягом року покращилась науково-методична база методичного кабінету. Кабінет поповнився  конспектами з розвитку мовлення, з театралізованої діяльності, тощо.

              Узагальнені результати діагностування рівня знань дітей  

Відповідно до річного плану роботи ЗДО №2 «Вербиченька» на 2019-2020 навчальний рік,  з метою визначення рівня сформованості знань, умінь і навичок дітей в закладі дошкільної освіти в періоди з 17.09.2019 по 21.09.2019 , з 15.06.2019 по 19.06.2019  року (наказ від 29.09.2019 № 91 – од  «Про організацію та проведення моніторингового дослідження» ) , була проведена  педагогічна діагностика рівня компетентності дітей старшого дошкільного віку.         З метою відстеження динаміки зростання (зменшення) якісних показників кож­ної дитини та групи в цілому вихователями всіх вікових груп загального розвитку разом з вихователем-методистом здійснювалося двічі на рік моніторингове обстеження оволодіння дітьми 10 основними компетенціями: мовленнєвою, здоров’язбережувальною, художньо-продуктивною, сенсорно-пізнавальною, математичною, природничо-екологічною, предметно-практичною, особистісно-ціннісною, родинно-побутовою, соціально-комунікативною і стану фізичного розвитку дошкільників (вересень, травень) за програмою.

Основним завданням моніторингового дослідження було :

 • своєчасне оцінювання реального стану дошкільної освіти в старших групах ЗДО №2 «Вербиченька»;
 • підвищення якості навчально – виховного процесу
 • максимально об’єктивне прогнозування процесу розвитку освіти.

В усіх вікових групах навчально-пізнавальна діяльність організовувалась  за принципом розвивального навчання відповідно до освітніх завдань. У навчально-виховному процесі педагогами використовували наступні форми організації дітей: спеціально організовану навчальну діяльність (заняття), самостійну діяльність дітей (художню, рухову, мовленнєву, ігрову, трудову, дослідницьку, індивідуальну роботу по всіх розділах програми, спостереження, екскурсії, свята та розваги, гуртки тощо). У залежності від віку дітей, педагогічної мети вони проводились фронтально, підгрупами чи індивідуально.

Впроваджуючи програми і інноваційні технології в практику роботи з дітьми, педагоги проводили протягом року предметні, комплексні, зрідка – інтегровані, сюжетно-динамічні заняття в залежності від розділу програми, обраного напрямку, що давало змогу забезпечувати достатню продуктивність роботи. Під час занять з використанням інноваційних технологій діти були більш розкуті, емоційні, краще сприймали і вирішували різноманітні пізнавальні та проблемні завдання, активно відповідали на запитання, могли самостійно робити висновки та узагальнення, висловлювати свої судження. Тому проблема впровадження інноваційних технологій залишатиметься актуальною, зокрема  педагоги зацікавились можливістю використання технологій школи Ейдетики, паличок Кьюізенера, блоків Дьєнеша, коректурних таблиць і логічних схем Н.Гавриш, активно впровадити в освітню роботу які плануємо в наступному навчальному році.

Аналіз календарного планування свідчить про не завжди послідовну та цілеспрямовану діяльність педагогів щодо роботи над вирішенням завдань програми «Дитина». Аналіз вивчення освітньо-виховного процесу засвідчив й  те, що необхідно змінити підходи педагогів до організації занять, а саме: змінити пряме передавання знань дорослим та репродукцію їх дітьми на організацію пізнавальної діяльності дітей, розвиток їхньої пізнавальної активності, підвищення розумової здатності. Тому питання організації навчально-пізнавальної діяльності дошкільників буде на першому місці в новому навчальному році.

Більше уваги потрібно звернути на питання морального, економічного, патріотичного, правового виховання, соціально-комунікативного, фізичного розвитку дошкільників.

З 15 по 18 червня поточного (2020) року було проведено повторне узагальнення моніторингового дослідження стану пізнавального, мовленнєвого, інтелектуально-творчого розвитку та готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі, відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти (нової редакції) та програми виховання та навчання дітей від 2-х до 7 років «Дитина»). До моніторингу залучався практичний психолог, вихователь-методист. Узагальнення проводилось вихователем–методистом ЗДО Пасічнюк О.В.

Моніторингове дослідження дітей груп старшого дошкільного віку (6-й рік життя) показало, що в основному всі діти засвоїли вимоги програми, але у різній мірі. Показник засвоєння програми залежить від психофізіологічних особливостей дітей, систематичності відвідування дошкільного закладу, стану здоров’я. Тому, встановлено наступні показники виконання програмових вимог.

Всього в  двох вікових групах  на час дослідження за списком – 42 дитини,  було охоплено моніторингом –  39 дітей (93%).

З них мають:

 • високий рівень сформованості компетентності – 11 дітей (28%);
 • достатній рівень сформованості компетентності – 27 дітей  (70%);
 • низький рівень сформованості компетентності – 1 дитина ( 2%)

Дітей з  критичним рівнем розвитку на кінець року в групах старшого дошкільного віку нема.

Діагностичне обстеження дітей 6-го року життя показало, що у  дітей  достатньо  сформовані навички навчальної, інтелектуально-творчої, мовленнєвої та пізнавальної діяльності, вони мають оптимальний рівень сформованості життєвої компетентності. Різноманітні методи моніторингу дозволяють  зробити висновок про  те, що діти в більшості вміють робити звуковий аналіз, знають склад числа з одиниць та з двох менших. Не менш важливими є навички працювати самостійно, виконуючи завдання на робочих аркушах, що свідчить  про вміння дітей орієнтуватись на обмеженій площі.

Водночас під час моніторингу  було вияв­лено деякі недоліки і надані методичні рекомендації вихователям груп старшого дошкільного віку: Бондаренко Л.О., Красновид С.М., Богдановій О.М., Романенко В.В.

 1. З метою розвитку життєвої компетентності дітей більше часу під час занять відводити самостійній практичній діяльності дітей.
 2. Вихователям груп посилити роботу щодо поповнення предметно-розвиваючого середовища, яке є стрижнем пізнавального розвитку особистості дитини, дидактичними іграми з правового, економічного і екологічного виховання дошкільників.
 3. Більше уваги приділяти використанню сучасних методів і нетрадиційних методик з формування зв’язного мовлення у дітей.
 4. Посилити роботу з формування мовленнєвої, художньо-продуктивної, природничо-екологічної, мовленнєвої, математичної компетенцій дошкільників.
 5. Приділяти більш належну увагу вмінню дітей орієнтуватися на аркуші паперу.
 6. З метою проведення роботи більш цікаво і ефективно, використовувати різноманітні інноваційні технології, сучасні види та форми роботи з дітьми.
 7. Використовувати постійно в роботі з дітьми такі засоби і способи пізнання світу, як: екскурсії, зустрічі з цікавими людьми, дослідницька діяльність тощо.

За результатами аналізу показників спостерігається позитивна динаміка засвоєння програми за всіма показниками. Особливого успіху досягли діти в фізичному розвитку. В результаті дослідження було виявлено, що майже всі випускники мають високий рівень фізичної активності, добре володіють основними рухами та мають високий інтерес до занять з фізичної культури, вони опікуються станом свого здоров’я, дотримуються здорового способу життя, культури харчування, загартування, гігієни тіла та праці, дотримуються правил безпечної поведінки. Це свідчить про ефективність проведення цілеспрямованої роботи вихователів щодо процесу формування ціннісного ставлення до власного здоров’я в дітей старшого дошкільного віку. Підтвердження вищезазноче6ного є отримані результати , а саме : вересень 2019 – 54,4%; червень – 76,8 %. У порівнянні з вереснем та травнем показники з фізичного розвитку збільшилися на 22,4%.

Дані моніторингу свідчать, що фізичний розвиток засвоєно на достатньо високому рівні. Можна зробити висновок, що педагоги чітко усвідомлюють, що фізичний розвиток дошкільнят спрямований, насамперед, на охорону та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, підвищення захисних сил організму, виховання стійкого інтересу до рухової активності, звички до здорового способу життя, формування життєво – необхідних умінь, навичок та фізичних якостей ( швидкість, спритність, витривалість, гнучкість), формування культури здоров’я. Здоров’я дитини розглядається як багатоскладова категорія , в яку виходить фізична, психічна, духовна і соціальна складові.

 Пізнавальний розвиток  – забезпечується розвитком пізнавальних процесів ( сприйняття, пам’яті, уваги, уяви, мовлення) та розвитком розумових операцій( аналізу, синтезу, узагальнення, порівняння, класифікації). Проведене моніторингове дослідження з цього напрямку дозволило зробити висновки, що наприкінці 2019 – 2020 навчального року у дітей старшого дошкільного віку підвищився рівень засвоєння програмового матеріалу з пізнавального розвитку на 23,3 %, простежується тенденція щодо збільшення кількості дітей, які добре засвоюють програмовий матеріал на заняттях, уміють застосовувати знання на практиці, здатні до інтенсивності розумової діяльності, організовані, уміють зосередитися, старанно виконують завдання, долають труднощі. Збільшилась кількість дітей, що мають високий рівень знань та зменшилась кількість дошкільників з середнім та низьким рівнем. Діти вдало оволоділи навичками лічби, порівняння предметів, мають початкові уявлення про час, здійснюють класифікацію предметів за певними ознаками, аналізують, порівнюють тощо.

На результат мали вплив впровадження інноваційних технологій у практику роботи з дітьми. Педагоги проводять тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, сюжетно – динамічні заняття в залежності від розділу програми, обраного напрямку, чим забезпечили високу продуктивність діяльності дітей. Аналіз роботи дозволяє констатувати той факт, що вихователі груп свою педагогічну діяльність спрямовують на реалізацію здатності дитини до пізнання навколишнього світу, вміння запам’ятовувати і робити певні висновки , бо джерелом пізнавального розвитку є навколишній світ і соціальний досвід у їх неприливній єдності. Результати моніторингу показали, що дослідницька діяльність доступна дітям даного віку, про що свідчить дитяча допитливість, бажання пізнати причини навколишніх явищ. Діти орієнтуються в основних станах погоди, станом рослин та поведінкою тварин, розрізняють за кольором і формою  і величиною, порівнюють форму об’єктів природи з геометричними фігурами, порівнюють між собою рослини, тварин, виділяють схоже та відмінне, класифікують об’єкти довкілля за певними ознаками. Діти помічають і розрізняють природні явища, намагаються підібрати до них народні прикмети, порівняння, міркують про природоохоронну роботу.

Підтвердження вищезазноче6ного є отримані результати , а саме : вересень 2019 – 49,9%; червень – 81,1 %. У порівнянні з вереснем та травнем показники з фізичного розвитку збільшилися на 31,2%.

Моніторингове дослідження мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку доводить, що діти вільно спілкуються з однолітками і дорослими, володіють діалогомонологічним мовленням, мають достатній словниковий запас для позначення назв, особливостей та дій, пов’язаних з усіма сферами життєдіяльності, вміють будувати речення, дотримуючись певного порядку слів, послідовно і логічно відповідають на запитання. Педагоги поєднують традиційні і інноваційні форми роботи з дошкільнятами, що забезпечує її ефективність. Організовуючи різні форми роботи, педагоги створюють умови для активного мовного спілкування. Значно покращився стан мовленнєвого розвитку наприкінці навчального року на 27,4 % в порівнянні  з початком року ( вересень – 54,7% ,  червень – 82,1%).

Поряд з цим слід констатувати, що приблизно 19 % дітей зазнають труднощів при вживанні синонімів, слів – порівнянь, вживання складно – підрядних речень, складанні описових розповідей з власного досвіду, потребує поліпшення робота над виконанням завдань проблемного характеру, використанню індивідуальних та групових форм роботи. Вихователям слід звернути увагу на те, що на заняттях з мовлення основну увагу треба зосереджувати на практичному засвоєнні дітьми норм рідної мови, формуванню навичок розповідання та переказування, збагаченню словника дітей під час ігровою діяльності, в повсякденному житті , розвитку образного мислення дітей.

В результаті моніторингового дослідження була виявлена і позитивна динаміка щодо зацікавленості вихованців художньо – естетичною діяльністю. У вересні 2019 показник складає 63,1%; а у червні 2020 – художньо – естетичні діяльність збільшилася на 28,4%. Системна робота педагогів сприяла розвитку творчості, фантазії, уяви дошкільників. В групах педагогами створено доцільне розвивально – предметне середовище з відповідними осередками для проведення організованої та самостійної діяльності дошкільнят, яке забезпечує різні види художньо – естетичної діяльності дітей. Педагоги намагаються дотримуватися принципу вільної діяльності своїх вихованців. З метою всебічного розвитку дошкільнят в закладі дошкільної освіти працюють різноманітні гуртки. Вихователі організовують навчально – виховний процес так, щоб діти були не просто пасивними спостерігачами, а активними учасниками роботи, мали можливість само реалізуватися у різних видах художньої діяльності. Перегляд занять, огляд дитячих робіт, бесіди з дітьми показали, що у більшості з них сформований достатній рівень образотворчих навичок та вмінь, вміють працювати з різними матеріалами, добирають необхідні засоби реалізації задуму в малюнках, аплікаціях, виявляють творчу уяву, фантазію, у них сформований естетичний смак. В ході роботи з дітьми вихователі прагнуть, щоб діти не тільки гарно зображували певні образи, об’єкти та явища, а й входили в образ зображуваного. Використання такого підходу дозволяє розвивати творчість дітей, їх вміння експериментувати, добирати необхідні елементи для  зображень, аналізувати результати своєї роботи. Діти беруть активну участь у театральній діяльності, проявляють самостійність у хореографічній діяльності, передають за допомогою рухів настрій музики.

Позитивна динаміка рості спостерігається і в ігровій діяльності. Підтвердженням цьому свідчать наступні дані , у вересні 2019 – 58,1%; у червні 2020 – 87,2% ( показники збільшились на 29,1%). Діти зацікавлено ставляться до ігрової діяльності, знають характерні особливості різних видів ігор, раціонально використовують предметно – ігрове середовище, із задоволенням грають у сюжетно – рольові ігри, в яких узгоджують свої дії з діями інших дітей, відображають елементарні образні дії, ігри – драматизації, складають віршики, кінець казок та оповідань, спілкуються під час настільних ігор, складають пазли, лото, конструюють, відтворюють знання і моральні уявлення, відображаючи реальні події та ситуації. Значно розширився діапазон ігрових ролей, діти добре орієнтуються в своїх ігрових діях, власноруч виготовляють декорації, елементарні костюми до г8ри. Дотримуються правил гри, придумують власні правила. Ігри стали набагато тривалішими.

Але спостереження за дітьми старшого дошкільного віку під час різних видів ігрової діяльності свідчать, що дошкільники не завжди можуть застосовувати знання та вміння в нових умовах. Дітям, як правило, інтуїтивно використовують свої логічні уявлення під час розв’язання завдань, копіюють дії однолітків. Практично чверть вихованців лише частково виявляють імпровізацію, реалізовуючи власні ігрові задуми та дотримуються ігрового партнерства, поведінки та етикету спілкування. Залишається гострою проблемою вміти урізноманітнювати ігровий сюжет. Причиною такого стану самостійної творчої гри  виступає руйнування процесу становлення провідної діяльності а також відсутність навичок спільної взаємодії та спілкування з однолітками.

Одним із пріоритетних напрямків роботи педагогічного колективу була  трудова діяльність. Особливе місце в організації дитячої праці вихователі старших груп відводять груповим, індивідуальним, та колективним формам роботи. Пе6дагоги мають достатній рівень ґрунтовних знань про завдання трудового виховання, у кожному конкретному випадку, володіють прийомами для формування позитивного ставлення дітей до праці, розуміння суспільної значущості праці, навчають дітей культурі спілкування в ході різних видів діяльності, мирно і толерантно домовлятися під час виконання трудових доручень, проявляють інтерес до творчої праці, доводять справу до кінця. У дітей сформовані результативні і продуктивні дії, трудові дії із самообслуговування : чергують із задоволенням, беруть участь у роботах на майданчику. Старші дошкільники залюбки виконують колективну роботу з прибирання приміщень, праці в куточку книги. Діти переживають радість співробітництва, у них розвинута вимогливість до себе і почуття відповідальності. У дітей збагачене та розширене уявлення про працю дорослих, правильне застосування матеріалів та знарядь, про результати праці працівників харчоблоку, лікарні, будівництва, пожежної охорони. Вони можуть розповісти  про працівників дошкільного закладу, підприємств сфери обслуговування, на яких працюють їх батьки.  Діти вже вміють планувати свою трудову діяльність і дотримуватися послідовності дій, отримують задоволення від результатів своєї праці. І як результат цілеспрямовано роботи, значно покращилися показники з трудової діяльності. Підтвердження вищезазноче6ного є отримані результати , а саме : вересень 2019 – 65,6 %; червень – 85,9 %. У порівнянні з вереснем та травнем показники з фізичного розвитку збільшилися на 20,3%.

На основі моніторингових досліджень можна зробити висновок, що проведена робота сприяла позитивній динаміці якісних показників за усіма лініями розвитку. Результати отримані під час вивчення освітнього процесу в старших групах свідчить про те, що робота ведеться на належному рівні. Процеси життєдіяльності протягом дня здійснюються відповідно до режиму дня, інтересів і запитів вихованців.

Узагальнені результати  розвитку вихованців ЗДО №2 «Вербиченька”  (співвідношення %  у порівнянні з 2018 – 2019  н.р.)

Освітні лінії   Вікові групи
3-й р.ж. 4-й р.ж. 5-й р.ж. 6-й р.ж.
Фізичний розвиток 2018 – 2019 73% 80% 73% 83%
2019 – 2020 86% 78% 72% 86%
Пізнавальний розвиток 2018 – 2019 80% 88% 73% 81%
2019 – 2020 82% 86% 76% 80,5%
Мовленнєвий розвиток 2018 – 2019 70% 78% 82% 73%
2019 – 2020 62% 75% 81% 82,1%
Художньо – естетична діяльність 2018 – 2019 80% 75% 70% 63%
2019 – 2020 76% 63% 75% 86%
Гра дитини 2018 – 2019 79% 88% 83% 80%
2019 – 2020 76% 88% 82% 87,2%
Трудова діяльність 2018 – 2019 75% 85% 80% 73%
2019 – 2020 76% 84% 86% 85,9%
Загальний показник 2018 – 2019 76% 81% 77% 75,5%
2019 – 2020 76% 79% 78% 84,6%

 

Узагальнені результати компетентності дітей раннього віку відповідно до освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти (3-й рік життя)

 (у порівнянні з 2018 – 2019 навчальним роком)

Освітні лінії Фізичний розвиток Пізнавальний розвиток Мовленнєвий розвиток Художньо – естетична діяльність Гра дитини Трудова діяльність Загальний показник
Термін оцінювання
2018 – 2019 73 80 70 80 79 75 80
2019 – 2020 86 82 62 76 76 76 76
Динаміка  +13 + 2 -8 -4 -3 +1 -4

 

Аналіз діагностування засвідчує, що їх загальні позитивні показники в 2019 – 2020 навчальному році у порівнянні з 2018 – 2019 навчальним роком покращилися, а негативні – знизилися. Простежується позитивна динаміка майже  за всіма лініями розвитку, що свідчить про ефективність навчально-виховної роботи з дітьми протягом року.

Зробивши аналіз рівня компетентностей дітей раннього віку (3-й рік життя) можна зробити висновок, що робота вихователів Пасічнюк О.В. та Яременко С.В. проводилась на достатньому рівні.

Але, поряд з цим слід більш доцільно використовувати компоненти розвивального предметно-ігрового середовища в групі, що дасть змогу забезпечити можливість розвитку у грі пізнавальних, соціальних, естетичних потреб дітей. Слабким залишається розвиток дрібної моторики рук, тому показники з образотворчої діяльності на середньому рівні: з метою підвищення сенсорного розвитку дітей слід поповнити сучасним обладнанням групові сенсорні зони, активізувати роботу з мовленнєвого розвитку, особливо роботу в групах та індивідуально.

 

Узагальненні результати компетентності дітей молодшого віку відповідно до освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти (4-й рік життя)

Освітні лінії Фізичний розвиток Пізнавальний розвиток Мовленнєвий розвиток Художньо – естетична діяльність Гра дитини Трудова діяльність Загальний показник
Термін оцінювання
2018 – 2019 80 88 78 75 88 85 81
2019 – 2020 78 86 75 63 88 84 79
Динаміка -2 -2 -3 -12 0 +1 -2

 

Аналіз розвитку рівнів компетентності дітей молодшого дошкільного віку (4-го року життя) показав такі результати: робота вихователів з усіх сфер життєдіяльності була на достатньому рівні, вихователі Богданова О.М., Ярошенко С.О. створили належні умови для розвитку рівнів компетентності у дітей.

Але необхідно особливу увагу звернути на розвиток мовленнєвої компетентності, розвивати її більш активно; працювати над формуванням навичок організованої суспільної поведінки, оскільки провідним видом діяльності дітей є гра, вихователям необхідно удосконалювати методи керівництва ігровою діяльністю, поновлювати предметно-ігрове середовище.

Освітня лінія «Дитина у природньому довкіллі» – слід спрямувати роботу та розвиток у дітей вміння бережно відноситься до навколишнього середовища, використовувати практично-дослідницьку діяльність. Заохочувати дітей до участі у руховій діяльності, активно залучати до фізкультурно-оздоровчих заходів, розвивати вміння грати в колективі.

Узагальненні результати

компетентності дітей середнього дошкільного віку відповідно до освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти (5-й рік життя)

(у порівнянні з 2018 – 2019  навчальним роком)

 

Освітні лінії Фізичний розвиток Пізнавальний розвиток Мовленнєвий розвиток Художньо – естетична діяльність Гра дитини Трудова діяльність Загальний показник
Термін оцінювання
2018 – 2019 73 73 82 70 83 80 77
2019 – 2020 72 76 81 75 82 86 78
Динаміка -1 +3 -1 +5 -1 +6 +1

Аналіз результатів обстеження дітей середнього дошкільного віку (5-го року життя) за даними компетентностей показав такі результати: показники за 2019 – 2020  н. р. відрізняються незначним відсотком. Робота вихователів Слєпченко Л.М. і Бондаренко Л.О. з даних розділів проводиться на достатньому рівні, але потребує подальшого вдосконалення робота з мовленнєвого спілкування дітей. Мовленнєву компетентність дітей слід розвивати більш активно, працювати над формуванням навичок організованої суспільної діалогічної мови, частіше спонукати дітей до діалогу, полілогу.

Більше уваги звертати на розвиток математичної компетентності під час прогулянок, умінню орієнтуватися у просторі та часі.

Серед найнижчих показників – рівень розвитку компетентній щодо освіти лінії «Дитина в світі культури». Отже, педагогам слід спрямувати зусилля на розвиток таких складових як предметно-практична діяльність, образотворча діяльність.

Особливу увагу приділяти зміцненню фізичного, психічного та соціального здоров’я дітей, активно залучати до фізкультурно-оздоровчих видів діяльності.

Узагальненні результати

компетентності дітей старшого дошкільного віку відповідно до освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти (6-й рік життя)

(у порівнянні з 2018 – 2019 навчальним роком)

 

Освітні лінії Фізичний розвиток Пізнавальний розвиток Мовленнєвий розвиток Художньо – естетична діяльність Гра дитини Трудова діяльність Загальний показник
Термін оцінювання
2018-2019 83 81 73 63 80 73 75,5
2019 -2020 86 80,5 82,1 86 87,2 85,9 84,6
Динаміка   +3 -0,5 +8,2 +23 +7,2 +12,9 +9,1

 

Проаналізувавши рівень засвоєння програмових завдань дітьми старшого дошкільного віку, слід урізноманітнити напрями і методи формування компетентності старших дошкільників до навчання в школі: ретельно стежити за розвитком та тренуванням дрібної моторики рук, уваги. Активізувати технології мовленнєвого розвитку та процесів мислення, вдосконалити роботу з фізичного виховання, розвитку соціальної компетентності.

У подальшій роботі приділяти особливу увагу щодо створення розвивального простору та його впливу на розвиток дітей.

Педагогам в 2020 – 2021  н.р. продовжувати створювати сприятливі умови для формування показників розвитку компетентності особистості, а саме: фізичної, соціально-моральної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, художньо-естетичної, творчої активності в усіх сферах життєдіяльності.

При плануванні та проведенні навчально-виховної роботи з дітьми основним напрямком в роботі повинен бути особистісно-орієнтований та диференційний підхід до дітей, який виявлятиметься в умінні вихователя:

 • створювати сприятливу психологічну атмосферу в групі, більше уваги приділяти психологічним аспектам підготовки дітей до школи;
 • встановлювати емоційне спілкування з дорослими, однолітками;
 • розвивати вміння відтворювати знання в життєво-практичних ситуаціях;
 • формувати схильність до творчості, винахідництва;
 • формувати самостійність, впевненість, спостережливість.
 • розвиток зв’язного комунікативного мовлення дошкільників.

У 2019 – 2020  н.р. продовжувати роботу щодо формування здорового способу життя, збереження і зміцнення здоров’я дітей; патріотичного виховання дітей; надавати психологічну допомогу дітям з проблемами в емоційно-вольовому розвитку; сприяти розкриттю творчих здібностей кожної дитини, виявити обдарованих дітей; використовувати різноманітні форми роботи з метою психологічної компетентності педагогів і психолого-педагогічної освіченості батьків.

В кожній віковій групі ЗДО створена  база щодо оснащення педагогічного процесу та розвивального середовища: є куточки з народознавства, підібрана методична та дитяча література, сучасні наочні матеріали, іграшки тощо. Згідно з планом роботи проводяться тематичні заняття, свята, розваги. В дошкільному закладі створена певна система роботи з народознавства.

Одним з найголовніших завдань освіти взагалі і дошкільної зокрема є створення умов для розвитку творчої обдарованості. Здібність, обдарованість розглядаються, як правило, з урахуванням вікових особливостей. Починаючи з раннього віку проводиться робота по створенню внутрішніх передумов для подальшого психічного і особистісного розвитку дитини. В дошкільному навчальному закладі проводиться робота по виявленню обдарованих дітей, створений Банк даних, де простежується їх участь у різних видах діяльності. З цією метою педагоги використовують інтерактивні форми занять, індивідуальну роботу, роботу в парах, у підгрупах, спрямовані на підсилення активності кожної дитини. Традиційно діти демонструють свої таланти та здібності на різних заходах: святах, розвагах, конкурсах, виставках.

З метою забезпечення достатнього рівня психофізичного розвитку та соціальної адаптації дітей раннього віку протягом навчального року велась певна робота з батьками  дітей, які вперше прийшли до дитячого садка.

Практика довела необхідність роботи «Школи молодих батьків», на засіданнях якої розглядалися  проблеми адаптації дитини на шляху «Дім – дитячий садок», співробітництва сім’ї та дошкільного закладу в період адаптації малюка. Велике значення для розвитку дітей раннього віку має організація предметного ігрового середовища. Педагогами та батьками було багато зроблено в цьому напрямку: придбано нові іграшки, поповнено дидактичний матеріал для розвитку сенсорних здібностей дітей.

В зв’язку з новим набором дітей  до груп раннього  та молодшого віку

в новому навчальному році залишається проблема адаптації дитини в дошкільному закладі. Необхідно більше уваги приділити роботі з молодими батьками («Школа молодих батьків»).

Велика увага приділяється роботі з розвитку індивідуальних здібностей, потреб, інтересів кожної дитини. З цією метою організовані додаткові освітні послуги – мережа гуртків , яка функціонувала у 2019 – 2020 навчальному році  відповідно побажань батьків, а саме:

 1. – «Фольклорний гурток» керівник Матвійчук Валентина Олексіївна, 10 вихованців . Метою роботи цього гуртка є виховання любові до української пісні, до народних звичаїв. Дітям цікаво дізнаватися звичаї українського народу, його духовні скарби і культуру. Велику увагу музичний керівник приділяє розвитку творчих можливостей кожного гуртківця. Результатом роботи гуртка є виступи дітей на міському конкурсі «Співанкова райдуга дитинства», участь дошкільнят в виступах на святах, розвагах, конкурсах, організованих як в дошкільному закладі, так і в місті.
 2. « Калинонька» – керівник Ярошенко С.О., 10 вихованців. Мета роботи цього гуртка – це ознайомлення дітей з народною символікою, традиціями, оберегами як видом традиційно декоративно – ужиткового мистецтва, розвитку естетичного смаку. Кожна вікова група потребує особливого догляду і виховання. Для того, щоб гармонійно сформувати підростаючу особистість, наділену національною свідомістю, гідністю, здатну зберігати і приумножувати національну культуру, вихователь розпочала працювати з вихованцями молодшої групи. Для більшого занурення дітей у побут і звичаї наших пращурів, у дошкільному закладі у 2015 році облаштовано народознавчу світлицю, де і проходять заняття гуртка.  Цей гурток функціонує вже 3 роки.  Досвід показує, що вміле звертання до народознавства у виховній роботі дає змогу забезпечити тісний контакт дошкільного закладу і сім’ї .
 3. «Маленькі мислителі» – логіко – математичний гурток, керівник вихователь Слєпченко Любов Макарівна. Гурток працює протягом семи років, цей гурток відвідують 12 вихованців. Вже можна зробити висновок, що він має неабияке значення при підготовці дітей старшої групи до навчання у школі. Робота гуртка спрямована на те, щоб навчити малюків міркувати, порівнювати, узагальнювати, робити висновки. Багато уваги приділяється проведенню дидактичних, словесних, розвиваючих ігор. Практика показала, що під час таких ігор діти оволодівають вміннями виділяти мету, тобто самі намічають запам’ятовувати  те, що необхідно, у дітей розвивається пам’ять. Заняття гуртка Слєпченко Л.М. робить цікавими, змістовними, діти отримують від них і задоволення і знання.
 4. «Природолюб» – гурток еколого – природничої діяльності, керівник Романенко В.В., відвідують 10 вихованців старшої групи. Гурток функціонує з 2013 року. Вихователь уміло організовує дослідницьку діяльність дітей, використовуючи при цьому, крім доступної наукової інформації та цікавого приладдя (магніти, лупа, мікроскоп), авторські казочки, прийоми ТРВЗ. Це підвищує пізнавальну активність, максимально сприяє проявам дитячого інтересу, самостійності, відповідальності, винахідливості. Вихованці групи «Віночок »  в ході підсумкового заняття з теми «Космос» у квітні 2015 року продемонстрували глибоку обізнаність, а подекуди й енциклопедичні знання планет Сонячної системи, їх супутників, комет, астероїдів, різноманітних літальних апаратів тощо. Захоплюючий ігровий сюжет «космічної подорожі» спонукав дітей до аналізу впливу діяльності людей на природу Землі, а під час пошуково-дослідницької діяльності діти робили висновки про зміну часу доби та пір року, знаходили способи перетворення льоду в рідкий стан.
 5. «Жайворонок» – гурток з навчання дітей народним ремеслам, керівник Яременко С.В., відвідують 10 вихованців старшої групи. Цей гурток в дошкільному закладі функціонує лише з 01.09.2015 року, але вже можна зробити висновки, що керівник гуртка дуже кваліфіковано навчає дітей виготовляти вироби, прикрашати їх на заняттях, а потім використовувати для сюжетної гри вихователь . Завдяки використанню проблемних ситуацій, роботи у малих групах, вправ для активізації словника, та рефлексії дітей навчають проявляти старанність, цінувати власні вироби та водночас усвідомлювати різницю між продуктами праці дорослих і дітей.
 6. Малята – здоров’ята» – фізкультурно – туристичний гурток, керівник Бондаренко Людмила Олексіївна, 24 вихованців. Працює з 2011 року. Систематично і планомірно проводиться робота, спрямована на прищеплення любові до здорового способу життя, активного відпочинку, краєзнавства, подорожей, пізнання навколишнього, уміння поводитись в різних ситуаціях, які трапляються на відпочинку. Свої спортивні навички вихованці демонструють під час проведення міських змагань « Перші кроки».
 7. Формування, збереження й зміцнення здоров’я дітей – одна з актуальних проблем нашого суспільства, тому з 01.09.2015 року в закладі функціонує гурток з безпеки життєдіяльності « Обежедейка» – , керівник гуртка Мечет Т.А. , який відвідують 15 вихованців. Під час гурткової роботи педагог намагається розкрити систему знань про небезпеку різного походження, заходи по її запобіганню, прищепити навички захисту та самозахисту.

Також в дошкільному закладі функціонують і гуртки за батьківські кошти :

 1. Гурток з вивчення англійської мови, керівник Мирон Юлія Михайлівна. Розпочав свою роботу гурток з 2011 року, працює 4 години на тиждень, в цьому році його відвідує  70 вихованців починаючи з молодшої групи. Робота гуртка забезпечує успішне оволодіння дітьми початкових основ англійської мови, мовленнєвої активності дітей, збагачення знань про особливості народності, про основні національні традиції, звичаї країни, мова якої вивчається.
 2. Гурток хореографії керівник Кобзєва Наталія Іванівна, працює з 2012 року, 4 години на тиждень і його відвідує відвідує  71 вихованець починаючи з молодшої групи. Протягом не одного десятка років педагоги використовують рух як засіб музичного розвитку дітей дошкільного віку. Під час  заняття танцями керівник гуртка   розвиває у дошкільнят почуття ритму, музичний слух, культуру руху, гнучкість, пластику, зміцнює  дихальну, м’язову і серцево-судинну систему дитячого організму, тим самим сприяючи здоровому способу життя дошкільників. Крім цього йде розвиток дитячого танцювального творчості. Результати роботи гуртка можна спостерігати під час проведення свят, розваг, відкритих заходів.

Творчість – як вітаміни: небагато треба, але якщо їх бракує, то хвороби і зміни в розвиткові неминучі. Саме розвиткові творчості і сприяє гурткова робота,  яка в нашому дошкільному закладі набула великої популярності.  В яскравій формі, близькій дитячій природі, через музику, казку, гру, сюрпризи дитина  закріплює знання і поняття про світ людських стосунків, взаємозалежність і взаємозв’язок  із світом природи, оволодіває законами пізнання.

Але недостатньо проводився моніторинг з батьками щодо організації додаткових різноманітних форм освітнього процесу – гурткова робота. На це необхідно звернути увагу в 2018 – 2019  н.р.

Безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», «Положення про організацію роботи з охорони праці в закладах освіти» адміністрація спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Весь навчально-виховний процес здійснюється відповідно до Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку. Контроль за необхідними і безпечними умовами праці – триступеневий, за участю завідувача, відповідальних осіб, комісії з охорони праці і батьківського комітету. Таким чином, контроль з охорони праці та безпеки діяльності в ЗДО в 2019 – 2020  н.р. мав комплексний характер і вчасно реалізовувся адміністрацією.

У закладі в наявності вся нормативна база з питань охорони праці та пожежної безпеки. Необхідна ділова документація ведеться відповідно до вимог «Положення про навчання та інструктаж з охорони праці», все обладнання справне, знаходиться в задовільному стані. Постійно проводилась робота щодо запобіганню всім видам дитячого травматизму.

У  ЗДО сплановані та проводяться заходи з  питань охорони життя і здоров’я дітей  та запобігання усім видам дитячого травматизму. Матеріали  заходів: бесіди,  сценарії ігор, конкурсів, питання вікторин, малюнки тощо – зберігаються у вихователів та вихователя – методиста. В методичному кабінеті підібраний матеріал для роботи з дітьми, батьками, педагогами.

Питання охорони життя та здоров’я дітей та запобігання усім видам дитячого травматизму систематично заслуховуються на педагогічних заходах, нарадах колективу, групових та загальних батьківських зборах, проводиться індивідуальний інструктаж батьків, бесіди, консультації, оформлені інформаційні матеріали в батьківських куточках. Завідувачем були видані усі відповідні накази, з якими  ознайомлені всі працівники ЗДО під підпис.

Вихователі  активно залучають до профілактичної роботи з питань охорони життя та здоров’я дітей  та запобігання усім видам дитячого травматизму батьків.   В дошкільному закладі оформлені куточки та стенди з даної тематики у кожній віковій групі та у коридорі. Аналіз роботи з даного питання свідчить про те, що ЗДО має достатнє інформаційно-нормативне забезпечення та забезпечені методичною і художньою літературою, дидактичними посібниками, наочними матеріалами: оформлені макети “Перехрестя” з дорожніми знаками, машинками, жезлами; протипожежні щити, атрибути до сюжетно-рольових та рухливих ігор.

З метою запобігання травматизму в групах один день на тиждень проводилася різноманітна робота з охорони життєдіяльності вихованців ЗДО. Діти старших груп отримували елементарні навички та знання про норми поведінки у надзвичайних ситуаціях екологічного, техногенного, природного характеру. Вихователі всіх вікових груп в своїй роботі багато уваги приділяли вивченню правил електробезпеки, пожежної безпеки, безпеки на дорозі, поведінки з незнайомими людьми, ознайомленню з небезпечними ситуаціями природного характеру (землетрус, ожеледь, повінь, тощо). Окрім того, на виконання програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», відповідно до Базового компонента дошкільної освіти  вихователі навчали дітей засобам збереження свого здоров’я і здоров’я оточуючих. В цій роботі надавали перевагу методу моделювання, аналізу певних ситуацій, бесідам. Отже, систематична і послідовна робота з БЖД сприяла якісному проведенню  Тижня  безпеки: в жовтні  2019 року був проведені «Тиждень знань з безпеки життєдіяльності, де мали місце цікаві і дієві форми роботи з дітьми, батьками, співробітниками, щодо різних розділів безпеки життєдіяльності. Вихователі всіх груп мали змогу проаналізувати знання та навички дітей під час проведення  підсумкових занять, бесід.

Але необхідно більше уваги приділяти виготовленню та розробці дидактичних ігор, різноманітних атрибутів до сюжетно-рольових ігор з безпеки життєдіяльності та використанню нетрадиційних форм роботи з даного питання. Бажано запрошувати фахівців під час проведення Тижнів безпеки в ЗДО.

Випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу протягом року не зафіксовано.

На сайті ЗДО  наявна сторінка «Запобігання дитячому травматизму»,  де розміщено  інформацію про правила безпечної поведінки, оприлюднена робота з даного питання.

За минулий навчальний рік збільшилась кількість дітей 5-річного віку

в мікрорайоні, які охоплені дошкільною освітою. В дошкільному закладі створено і кожного року поновлюється банк даних про дітей дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні, визначено форму здобуття дошкільної освіти дітьми 5-річного віку.

Дітей, неохоплених дошкільною освітою в мікрорайоні ЗДО, Педагогічний колектив проводив систематичну роз’яснювальну роботу серед батьків дошкільників  щодо необхідності спілкування з однолітками, оволодінням елементарними навичками навчання, соціальній адаптації дитини тощо. Неодноразово вихователі запрошували дітей та батьків до участі в масових  святкових та виховних заходах: конкурси, виставки, Дні здоров’я, святкові ранки тощо.

Фізкультурно-оздоровча робота

Пріоритетними у 2019 –  2020 навчальному році були і залишаються здоров’язберігаючі технології. У закладі сформувалась модель оптимальної взаємодії всіх спеціалістів, об’єднаних єдиною професійною метою, які допомагають у реалізації медико – педагогічного супроводу дитини. В наявності фізкультурно – музична  зала, яка оснащена необхідним спортивним інвентарем.

Фізичне виховання та оздоровча робота в дошкільному закладі спрямована на охорону і зміцнення здоров’я  дітей,  розвиток їх фізичних якостей, підвищення захисних сил організму, вироблення звички до здорового способу життя. Основою системи фізкультурно – оздоровчої роботи в закладі є руховий режим як сукупність різних засобів та організаційних форм роботи з дітьми. В дитячому садку створені необхідні умови для забезпечення оптимального рухового режиму. Слід відмітити, що поряд зі стандартним спортивним обладнанням вихователі використовують посібники, виготовлені власноруч за допомогою батьків: корегуючи доріжки з природного матеріалу, кошики для кидання м’ячів та інше.

Аналізуючи результати фізкультурно-оздоровчої роботи можна зробити висновок, що систематична робота з охорони життя та здоров’я дітей, формування основ здорового способу життя, шляхом збагачення спектру оздоровчих заходів та підвищенню рухової активності дітей була ефективною. Збільшилась кількість дітей, які стали уважно ставитись до свого здоров’я, займаються фізкультурою і спортом. В ЗДО створені належні умови для фізичного виховання дошкільників.

Протягом року педагоги вдало використовували методи, прийоми, способи організації дітей під час проведення фізкультурних занять, різноманітних спортивних заходів. Використовувались традиційні і нетрадиційні методи і прийоми навчання дітей за методикою Є.С.Вільчковського та М.М.Єфименка.

У закладі значна увага приділялась проведенню загартовуючи та оздоровчих заходів: щоденна ранкова гімнастика, заняття, спортивні розваги, свята, Дні здоров’я – в цей день основна увага приділялась організації та використанню всіх форм роботи з фізичного виховання, місячник фізкультурно – оздоровчої та спортивно – масової роботи ( вересень 2019 р.), гімнастика пробудження, фізкультхвилинки та фізкультурні паузи під час занять, в жовтні   2020 року було проведено методичне обєднання сестер медичних старших «Оздоровлюємо дітей разом з батьками» , де розглядались питання щодо збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, питання мотивації здорового способу життя, та всебічний розвиток дітей засобами фізкультури.

Невід’ємною складовою фізкультурно – оздоровчої роботи є пропаганда здорового способу життя серед дітей і батьків. Відповідний матеріал вихователі розміщують в куточках для батьків, дане питання розглядається на батьківських зборах.

Пріоритетним напрямком просвітницької роботи є формування свідомого ставлення до свого організму та уявлення про можливості його збереження та зміцнення. Різноманітні форми роботи з фізичного виховання спрямовані на формування у дітей уявлень про правила безпечної поведінки, про можливості людського організму, про користь рухової діяльності, здорового способу життя. Так, зокрема, були проведені бесіди з батьками про особисту гігієну вдома і в дитячому садку, паралельно змодельовані та обіграні аналогічні ситуації з дітьми. Але є недоліки цієї роботи: не приділялося достатньо уваги плануванню тематичних, сюжетних фізкультурних занять на свіжому повітрі, пішохідні переходи планувалися і проводилися формально, недостатньо цікавих сюжетів та спортивних розваг, не витримувався руховий режим у часі.

За результатами медичного обстеження діти в дитячому садку поділені на фізкультурні групи згідно встановлених діагнозів:

Показн. стану

здор.

Кільк.

показн.

 

Група здоров’я

 

 

Група здоров’я

 

Фізичний розвиток

 

І

 

ІІ ІІІ осн. підг. спец. гарм. н/сер. в/сер.
Кількість

дітей

101 5 2 101 5 2 101 2 5
% 93 5 2 93 5 2 93 2 5

 

На диспансерному обліку знаходиться 38 дітей.

Вихователі знають про розподіл дітей на фізкультурні групи тому, під час проведення фізкультурних занять вони враховують стан здоров’я дітей, які віднесені до підготовчої групи, зменшуючи їм навантаження.

Аналіз зведених даних дітей старшої групи ( 42 дитини) показує, що програмові нормативи з фізичного виховання виконуються на 80 %. Це свідчить про недостатній рівень розвитку рухів, фізичних якостей у дітей.

В новому навчальному році необхідно більше уваги приділити саме цій проблемі

В дошкільному закладі проводяться усі необхідні профілактичні заходи:

– контролюється виконання санітарно – гігієничних норм працівниками закладу на всіх ділянках;

– здійснюється щоденний  ранковий огляд дітей;

– проводиться інформаційна робота для батьків через інформаційні куточки;

– здійснюється медико – педагогічний контроль за станом здоров’я дітей.

Влітку були проведені оздоровчі заходи, яки полягали у забезпеченні повноцінного збалансованого харчування, проведенні змістовного дозвілля дітей , забезпеченні достатнього рухового режиму на свіжому повітрі.

Завдяки систематичності проведення загартовуючих процедур захворюваність дітей за минулий рік склала 2,9 % , а у минулому 2018 –  4,5 % днів на одну дитину. Зниження захворюваності є результатом плідної співпраці всього колективу дошкільного закладу з батьками вихованців.

Належний рівень організації харчування  є  важливою умовою комфортного перебування дітей у закладі. Закон України «Про дошкільну освіту» багато уваги надає саме цій ланці роботи.

Вартість харчування однієї  дитини складає: ясла – 22.00 грн., сад – 26-00

Батьки сплачують 60 %  від вартості харчування на день. 40 %  додаються з місцевого бюджету. Від сплати за харчування звільнені діти , батьки яких виконують військовий обов’язок у зоні проведення АТО, діти – інваліди, діти, позбавлені батьківського піклування; 50%  батьки сплачують за дітей з багатодітних родин

Санітарно-гігієнічні умови у ЗДО відповідають Державним санітарним правилам і нормам. Оптимальний рівень природного освітлення забезпечений за умови лівостороннього освітлення навчальних приміщень. У результаті досліджень виявлено найбільш важливі фактори , що впливають на здоров’я дітей. Розроблені індивідуальні  рекомендації щодо збереження та формування міцного здоров’я дитини.

В ЗДО  ведуться соціальні паспорти дітей пільгових категорій по групам, по закладу, у яких надано повну характеристику соціального складу вихованців. Статус дітей пільгових категорій підтверджується відповідними   документами, які є підставою для надання їм пільг, передбачених законодавством України. Сформовано базу даних цих дітей: зазначено повні анкетні дані дитини, дані про батьків чи осіб, які їх замінюють, зібрані пакети документів, які підтверджують статус дитини.

В дошкільному закладі виховується  15 дітей пільгових категорій, а саме:

Категорія дітей ЗДО №2
Дитина, батьки яких учасники АТО 4
Діти, із мазозабе6зпечених сімей 11
діти з багатодітних родин 8

Організація харчування дітей пільгових категорій здійснюється відповідно до діючого законодавства України:

Діти безкоштовно відвідували гуртки, театралізовані вистави концерти, Проводився патронат соціально – незахищених сімей. Питання щодо соціального захисту дітей розглядались на виробничих нарадах, батьківських зборах, на засіданнях батьківського комітету, проводились бесіди та консультації.

Наступність ЗДО та початкової школи

Педагогічним колективом у  2019 – 2020  н.р. проводилась планомірна робота з підготовки дітей до навчання в школі, та щодо вдосконалення змісту, форм і методів роботи з дітьми 6-го року життя за Програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція).

Протягом 2019 – 2020  н.р. продовжувалась співпраця педагогів ЗДО №2       «Вербиченька»  та вчителів початкових класів ЗОШ – НВК І ступеня – ДНЗ.

Було організовано спільне засідання педради, день відкритих дверей, дискусії, взаємне ознайомлення з навчальними програмами, консультування.

Спільно з учителями , вихователями старшої  групи та батьками  були  проведені батьківські збори в ЗДО у лютому 2020 р., де розглядалось питання підготовки дітей до навчання в школі та адаптації першокласників до навчально-виховного процесу. Використовуючи сучасні ІКТ, доступно відповіли на запитання батьків та розповіли про спільну роботу ЗДО та ЗОШ – НВК. Організоване  постійне інформування батьків щодо успішної підготовки дітей до школи. Проведені консультації для батьків з теми: «Готуємо дитину до школи», «Що потрібно знати першокласнику», тощо.

Педагогами було проведено облік дітей, які не відвідують дошкільні заклади, в т.ч. старших дошкільників, у закріпленому за дошкільним закладом мікрорайоні. Вихователі відвідували родини цих дітей, з’ясували причини з яких дитини перебуває вдома, питання про те, ким і яким чином здійснюється підготовка дитини до навчання в школі, чи є у дитини можливість спілкуватися з однолітками. В 2020 – 2021 навчальному році планується продовжити роботу по забепеченню багатокомплектності та наступності дотримання поступовості у навчально – виховній роботі при переході до шкільного навчання; вдосконалення роботи  на розвиток порівняльного та пояснювального мовлення  дітей; розвиток сенсомоторної координації на аркуші і техніка малювання; формування адекватної самооцінки.

Діти 5-річного віку мікрорайону 100% охоплені різними формами дошкільної освіти.

У закладі створені умови для забезпечення відповідності змісту освіти дітей старшого дошкільного віку згідно вимог Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та Програми виховання та навчання дітей від двох до семи років «Дитина» та програми «Впевнений старт». Основна мета – створення рівних стартових умов для дітей п’ятирічного віку для навчання в школі.

Соціально-економічний розвиток ЗДО

 

У дошкільному закладі створено умови для безпечного проведення освітньо-виховного процесу, для роботи всіх категорій працівників.

Фінансово-матеріальне забезпечення ЗДО відбувалось за рахунок бюджетних коштів. Стан приміщень ЗДО відповідає санітарним нормам, має задовільну оцінку. Ігрові майданчики та територія що прилягає до них утримується в чистоті відповідно до санітарних норм. Гігієнічний режим прибирання постійно і систематично контролюється медичною сестрою старшою. Робочі місця відповідають санітарно-гігієнічним нормам, вимогам безпеки і охорони праці.

Всі категорії обслуговуючого персоналу забезпечені спецодягом.

ЗДО забезпечено необхідним обладнанням: меблями, м’яким інвентарем.

Пріоритетними напрямами у сфері матеріально-технічного забезпечення  є оснащення освітньої діяльності  сучасним устаткуванням ЗДО.

Аналіз навчально-виховної та методичної роботи за минулий навчальний 2019-2020 рік свідчить про те, що роботу закладу дошкільної освіти  можна оцінити, як задовільну.

   На основі отриманих результатів можна виділити наступні недоліки:

 1. На недостатньому рівні сформовано сенсорно-пізнавальний розвиток дошкільників.
 2. Здійснення освітнього процесу в групах старшого дошкільного віку на принципах наступності та перспективності з освітнім процесом дітей молодшого шкільного віку відповідно до Базового компонента дошкільної освіти і Державного стандарту початкової освіти.
 3. Не всі педагоги на належному рівні впроваджують в освітньо-виховний процес інноваційні педагогічні технології.
 4. Не всі педагоги на належному рівні володіють ІКТ та впроваджують інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи з дітьми.

Відповідно до виявлених досягнень, недоліків, запитів батьків та державних вимог, педагогічний дошкільний заклад ставить перед собою на новий навчальний рік частково нові основні завдання.

 Пріоритетні завдання на 2020 – 2021  навчальний рік.

Педагогічний колектив  Конотопського дошкільного  навчального закладу (ясел-садка) № 2 «Вербиченька»  працюватиме  над науково–методичною проблемною темою «Постійне підвищення рівня професійної майстерності і інноваційної культури кожного педагога, формування цілісної, національно свідомої, творчої, життєво компетентної особистості в умовах інноваційного розвитку дошкільної освіти» та  визначає на 2020-2021 навчальний рік такі пріоритетні завдання:

 1. Створити належні умови для отримання дітьми якісної дошкільної освіти через компетентність і практичну готовність педагогів працювати в умовах реалізації особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій з метою реалізації принципів гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі.

 

 1. Реалізувати освітню лінію “Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі” шляхом інтеграції змісту дошкільної освіти через формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки у різних життєвих ситуаціях і здатність застосовувати отримані знання у практичній діяльності (ігровій, трудовій, сенсорно-пізнавальній, математичній тощо).

 

 1. Здійснювати освітній процес в групах старшого дошкільного віку на принципах наступності та перспективності з метою забезпечення єдності, взаємозв’язку та наскрізної узгодженості його мети, змісту, методів, форм організації з освітнім процесом дітей молодшого шкільного віку відповідно до Базового компонента дошкільної освіти і Державного стандарту початкової освіти.

 

 1. Забезпечити становлення особистості дитини-дошкільника, її фізичний, комунікативний, пізнавальний, соціально-моральний, художньо-естетичний, креативний, мовленнєвий розвиток, набуття практичного досвіду шляхом формування різних компетентностей (згідно Базового компонента дошкільної освіти) через провідні види діяльності дошкільників.

 

 1. Формувати високий рівень збереження, підтримки і збагачення фізичного, психічного, соціального і духовного здоров’я дітей в умовах дошкільного закладу освіти і сім’ї.

 

 1. Продовжувати спрямовувати впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи педагогів дошкільного навчального закладу з дітьми.

 

 

 

Директор (завідувач)                                                    Т. НІКОЛАЄНКО

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *