Звіт директора про роботу у 2016-2017 навчальному році

 

І. Загальні відомості про дошкільний навчальний заклад.

               Аналіз результатів освітньої та методичної роботи за минулий

               2016 – 2017  навчальний рік.

Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 2 «Вербиченька» знаходиться у комунальній власності Конотопської міської ради. Заклад збудований за типовим проектом і відповідає затвердженим технічним нормам і правилам, а також санітарно – гігієнічним вимогам; займає двоповерхову цегляну споруду, здану в експлуатацію у вересні 1961 року.

Загальна площа земельної ділянки складає 4 620 кв м, площа будівель –

534 кв м, загальна площа основної споруди – 672 кв м.

Заклад розрахований на 75 місць за нормами площі на одну дитину.

Чисельний склад  дітей станом на 01.09.2017 р. становить   131 особа , що складає 175 %,  всього  працівників – 27,  з них 10 педагогів.

В дитячому закладі функціонує п’ять вікових груп:

– 1 І молодша група  –  з 2 до 3-х років;

– 2 групи молодші  – 4-й рік життя;

– 1 група  середня  – 5-й рік життя;

– 1група старша  – 6-й рік життя.

Дошкільний заклад  забезпечений кваліфікованими педагогами.

Методична робота з педагогічними кадрами у 2016 -2017 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. Педагогічні працівники працювали над підвищенням свого професійного рівня шляхом самоосвіти, участі у міських методичних об’єднаннях.

 

 

 

Вид діяльності

Планова кільк. педагогів Фактична

кільк.

педагогів

 

%

1. Курси підвищення кваліфікації 2 2 100
2. Атестація 1 1 100
3. Самоосвіта 10 10 100
4. Участь у роботі творчої групи 4 4 100
5. Участь у підготовці та проведенні методичних заходів 10 10 100

Організація навчально – виховного процесу здійснюється відповідно до

Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови», «Про захист дитинства»,згідно з  Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні.

Протягом навчального року педагогічний колектив закладу вирішував питання, які були спрямовані на усунення недоліків за попередній навчальний рік та удосконалення організації навчально – виховного процесу у 2017 – 2018 навчальному році.

З метою підвищення педагогічної майстерності вихователів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, були сплановані та проведені протягом року різні форми методичної роботи.

Педагогічні ради відзначались актуальністю, науковістю, та доцільністю тематики, інноваційним підходам до їх проведення з використанням інтерактивних форм і методів. Тематика відповідала ключовим завданням на навчальний рік. В кожній педраді розглядалось перше питання на виконання рішень попередньої педради, в педагогічних радах передбачені заходи для участі педагогів всіх категорій.

Педагогічна рада №1: «Якісна освіта  – запорука самореалізації особистості» (установча). 31.08.2016 року

 

 

Педагогічна рада №2:  «Формування у дітей  чуття національної свідомості шляхом залучення їх до музичної діяльності та українського декоративного мистецтва». 23.12.2016 року

 

Педагогічна рада №3: « Трудове виховання як важливий засіб ранньої соціалізації дітей дошкільного віку». 24.02.2017 року

 

Педагогічна рада №4: «Психолого – педагогічне забезпечення розвитку здібностей в дошкільному віці» 30.05.2017 року

 

Важливою формою підвищення рівня педагогічної майстерності педагогів була участь у проведенні семінарів: теоретично – практичний  семінар «Розвиток комунікативно – мовленнєвих навичок в процесі екологічного виховання та навчання елементарним математичним уявленням» (жовтень 2016р.);  практичний семінар семінар «Сучасні форми співпраці з батьками» (березень 2017 р.);  семінар « Впровадження інноваційних технологій як засобу фізкультурно – оздоровчої роботи ДНЗ і родини» ( квітень 2017 р.).

Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів різних видів діяльності дітей. Протягом 2016 – 2017 н.р. на належному методичному рівні були проведені  заняття на тему :

 • Екологічне виховання як засіб розвитку комунікативно – мовленнєвих навичок у дошкільників (вихователь  Романенко В.В.,  жовтень 2016р.);
 • Розвиток комунікативно – мовленнєвих навичок дошкільників під час навчання елементарним математичним уявленням (вихователь Слєпченко Л.М., жовтень 2016р.);
 • Патріотичне виховання дітей у дошкільному закладі та в родині (вихователь Яременко С.В., листопад 2016р.);
 • Формування національної свідомості дошкільників шляхом залучення їх до українського декоративного мистецтва (вихователь Мечет Т.А., грудень 2016р.).
 • Формування національної свідомості дошкільників в музичній діяльності ( музичний керівник Мечет Т.А., грудень 2016 р.);
 • Соціалізація дитини в родині. Перегляд трудової діяльності                          ( вихователь Красновид С.М., лютий 2017 р. ) ;
 • Співпраця ДНЗ і сімї . Розвиваємо дитячу творчість. Театралізовані казки із залученням дітей та їх батьків ( вихователь Ярошенко С.О., березень 2017 р.) ;
 • Впровадження інноваційних технологій у фізкультурно – оздоровчу роботу  як засіб взаємодії з родинами вихованців ( вихователь Бондаренко Л.О., квітень 2017 р.);
 • Іновації в роботі з родинами з фізкультурно – оздоровчого напрамку ( вихователь Григорець А.В., квітень 2017 р.).

У травні  2017 р. була проведена комплексна перевірка дітей старшого  дошкільного віку (група « Віночок» ,  шостий  рік життя, вихователі  Мечет Т.А., Слєпченко Л.М. ), де перевірявся стан сформованості освітнього рівня дітей за Базовим компонентом дошкільної освіти та Програмою виховання і навчання дітей дошкільного віку від двох до семи років «Дитина». Рівень оволодіння знаннями, уміннями, навичками щодо компетентності дітей старшого віку та рівня їх емоційно-вольової сфери відповідають вимогам Базового компоненту дошкільної освіти. Результати вивчення розглядались на педагогічній раді №4 в травні 2017 р.

Для перевірки якісної реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти та Програми виховання і навчання дітей дошківльного віку від 2 до 7 років «Дитина» були проведенні такі тематичні вивчення:

 • стан роботи з питання формування у дітей національної свідомості шляхом залучення їх до музичної діяльності та українського декоративного мистецтва, (12.12.2016 – 23.12.2016 );
 • стан роботи з розвитку комунікативно – мовленнєвих навичок дітей в процесі екологічного виховання та навчання елементарних математичних уявлень (10.10.2016 – 21.10.2016 );
 • стан впровадження інноваційних технологій як засобу оптимізації фізкультурно – оздоровчої роботи ДНЗ і родин ( 11.04 – 20.04)
 • результативність у дітей старшого дошкільного віку (травень 2016).

У дітей старшого дошкільного віку, порівняно з попереднім навчальним роком, підвищився рівень засвоєння програмного матеріалу з розвитку мовлення, з правового виховання, покращився стан фізкультурно-оздоровчої роботи. Діти здатні до розумової діяльності, організовані, уміють зосередитись, старанно виконувати завдання.

В усіх вікових групах організована навчально-пізнавальна діяльність відповідно до програмових завдань. Педагоги, через різні види занять, заохочували дошкільнят до критичного мислення, творчості, винахідливості, оцінювали конкретні досягнення дітей. Належна увага приділялась пошуково-дослідницькій діяльності. Протягом навчального року педагоги поглиблено  працювали над темами :

№ з/п П.І.П. педагога Зміст роботи Вікова група
1 Ніколаєнко Т.О., завідувач  «Організація якісного харчування дітей»
2 Матвійчук В.О., музичний керівник  «Народні свята як засіб формування у дошкільників музично – естетичних здібностей»
3 Яременко С.В., вихователь   «Екологічне виховання дошкільників» Молодша група             « Капітошка»
4 Романенко В.В., вихователь «Краєзнавство в дошкільному закладі: «Люби та знай свій рідний край» І молодша група                   « Малюки»
5 Бондаренко Л.О., вихователь «Оптимізація рухового режиму в дошкільному навчальному закладі»; Середня група                       « Метелики»
6 Мечет Т.А., вихователь «Формування предметно-практичної компетенції дітей дошкільного віку» Старша група                  « Віночок»
7 Ярошенко С.О., вихователь «Робота з батьками невід’ємна частина у виховному процесі дошкільного закладу» Середня група                 « Веселка»
8 Красновид С.М., вихователь  «Софія Русова подвижниця національного дошкільного виховання» Середня група                       « Метелики»
9 Григорець А.В., вихователь  « Моральне виховання дітей дошкільного віку за підходами В.О. Сухомлинського»

 

Молодша група             « Капітошка»
10 Слєпченко Л.М., вихователь  Логіко – математична компетентність дітей дошкільного віку Старша група                  « Віночок»

 

Педагогами з даних тем  зібраний дидактичний матеріал, розроблені конспекти занять, ігри.

У дитячому закладі в листопаді 2016 року було проведено методичне об’єднання для вихователів молодших груп міста на тему « Кулінарна математика»,  а в квітні 2017 року методичне обєднання для керівників дошкільних закладів міста  «Співпраця дошкільного закладу і сім’ї у вихованні духовно – моральних цінностей засобами народознавства» . Заходи  були  проведені змістовно, на належному методичному рівні.

Педагогічний колектив у минулому навчальному році працював активно,       з творчим натхненням   виконував поставлені завдання відповідно до Базового компонента дошкільної освіти та Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

Адміністрація дошкільного закладу  продовжує роботу над створенням методичного простору. Методична робота, а саме: консультації, семінари, ділові ігри, колективні перегляди, сприяли розвитку творчості, ініціативи, та були спрямовані на підвищення якості  освітнього процесу.

Найбільш дієвими виявилися такі інтерактивні форми методичної роботи:

 • дискусії, майстер-класи, інтерактивна ділова гра тощо.

Але, були з’ясовані і наступні   недоліки  :

 1. Низький рівень особистої участі деяких педагогів у проведенні методичних заходів;
 2. Недостатній рівень самоосвіти окремих педагогів;
 3. Недостатній рівень інноваційної компетентності педагогів;
 4. Недостатньо уваги приділяється системному підходу до планування розвитку мовлення дітей, активізації мовленнєвої діяльності дошкільників для формування елементарних норм їх життєвої компетентності, не приділяється достатня увага індивідуальній роботі з дітьми в другу половину дня.

З метою подолання вищевказаних проблем у 2017 – 2018  доцільно збільшити в роботі з педагогічним колективом частку тренінгів, використання передового досвіду роботи педагогів міста.

Методичній службі організувати науково-методичну роботу з педагогами щодо діагностики їх утруднень, проводити інформаційно-довідкову роботу, створити картотеку бази даних інновацій та передового досвіду педагогів району.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки вихователів були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, підписані періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога», «Дошкільний навчальний заклад». Протягом року покращилась науково-методична база методичного кабінету. Кабінет поповнився  конспектами з розвитку мовлення, з валеології, тощо.

В усіх вікових групах зібраний та систематизований  матеріал з питань формування здорового способу життя дітей та їх батьків . У дитячих роздягальнях  облаштовані куточки для батьків, де розміщений інформаційний матеріал.

В минулому 2016 – 2017 н. р.  освітній процес носив науково-методичний та пошуковий характер. Відповідно до нормативних вимог велась вся ділова документація вихователів, музичного керівника,  завідувача.

            

            Узагальнені результати діагностування рівня знань дітей                                             

Діагностування рівня знань дітей у 2016 – 2017 н.р. проводилось відповідно Базового компонента дошкільної освіти та Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

Узагальнені результати  розвитку вихованців ДНЗ   (співвідношення %

у порівнянні з 2015 – 2016  н.р.)

Освітні лінії   Вікові групи
3-й р.ж. 4-й р.ж. 5-й р.ж. 6-й р.ж.
Особистість дитини 2015-2016 60% 64% 66% 75%
2016 – 2017 74% 78% 72% 83%
Дитина в соціумі 2015-2016 70% 68% 73% 76%
2016 – 2017 82% 86% 76% 84%
Дитина у природному довкіллі 2015-2016 52% 56% 70% 81%
2016 – 2017 62% 75% 81% 89%
Дитина у світі культури 2015-2016 48% 58% 67% 78%
2016 – 2017 76% 63% 75% 82%
Гра дитини 2015-2016 68% 76% 75% 85%
2016 – 2017 76% 88% 82% 92%
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі 2015-2016 69% 74% 80% 86%
2016 – 2017 76% 84% 86% 95%
Мовлення дитини 2015-2016 69% 62% 67% 75%
2016 – 2017 79% 72% 80% 92%
Загальний показник 2015-2016 62% 69% 69% 78%
2016 – 2017 68% 81% 81% 94%

Узагальнені результати компетентності дітей раннього віку відповідно до освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти (3-й рік життя)

 (у порівнянні з 2015 – 2016 навчальним роком)

Освітні лінії Особистість дитини Дитина в соціумі Дитина у природньому довкіллі Дитина у світі культури Гра дитини Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі Мовлення дитини Загальний показник
Термін оцінювання
2015-2016 60 70 52 48 69 68 69 62
2016 – 2017 74 82 62 58 76 76 79 68
Динаміка +14 +12 +10 +10 +7 +12 +11 +6

 

Аналіз діагностування засвідчує, що їх загальні позитивні показники в 2016 – 2017 навчальному році у порівнянні з 2015 – 2016 навчальним роком покращилися, а негативні – знизилися. Простежується позитивна динаміка за всіма лініями розвитку, що свідчить про ефективність навчально-виховної роботи з дітьми протягом року.

Зробивши аналіз рівня компетентностей дітей раннього віку (3-й рік життя) можна зробити висновок, що робота вихователів Романенко В.В. та                Григорець А.В.  проводилась на достатньому рівні.

 

 

 

60 74 70 82 52 62 48 58 69 76 68 76 69 79 62 68
Особистість дитини Дитина в соціумі Дитина у природньому довкіллі Дитина у світі культури Гра дитини Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі Мовлення дитини Загальний показник

Але, поряд з цим слід більш доцільно використовувати компоненти розвивального предметно-ігрового середовища в групі, що дасть змогу забезпечити можливість розвитку у грі пізнавальних, соціальних, естетичних потреб дітей. Слабким залишається розвиток дрібної моторики рук, тому показники з образотворчої діяльності на середньому рівні: з метою підвищення сенсорного розвитку дітей слід поповнити сучасним обладнанням групові сенсорні зони, активізувати роботу з мовленнєвого розвитку, особливо роботу в групах та індивідуально.

Узагальненні результати компетентності дітей молодшого віку відповідно до освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти (4-й рік життя)

Освітні лінії Особистість дитини Дитина в соціумі Дитина у природньому довкіллі Дитина у світі культури Гра дитини Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі Мовлення дитини Загальний показник
Термін оцінювання
2015-2016 64 68 56 58 76 74 62 96
2016 – 2017 78 86 75 63 88 84 72 82
Динаміка +14 +18 +19 +15 +12 +10 +10 +13

 

64 78 68 86 56 75 58 63 76 88 74 84 62 72 96 82
Особистість дитини Дитина в соціумі Дитина у природньому довкіллі Дитина у світі культури Гра дитини Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі Мовлення дитини Загальний показник

 

Аналіз розвитку рівнів компетентності дітей молодшого дошкільного віку (4-го року життя) показав такі результати: робота вихователів з усіх сфер життєдіяльності була на достатньому рівні, вихователі Яременко С.В. та Григорець А.В.  створили належні умови для розвитку рівнів компетентності у дітей.

Але необхідно особливу увагу звернути на розвиток мовленнєвої компетентності, розвивати її більш активно; працювати над формуванням навичок організованої суспільної поведінки, оскільки провідним видом діяльності дітей є гра, вихователям необхідно удосконалювати методи керівництва ігровою діяльністю, поновлювати предметно-ігрове середовище.

Освітня лінія «Дитина у природньому довкіллі» – слід спрямувати роботу та розвиток у дітей вміння бережно відноситься до навколишнього середовища, використовувати практично-дослідницьку діяльність. Заохочувати дітей до участі у руховій діяльності, активно залучати до фізкультурно-оздоровчих заходів, розвивати вміння грати в колективі.

Узагальненні результати

компетентності дітей середнього дошкільного віку відповідно до освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти (5-й рік життя)

(у порівнянні з 2015 – 2016  навчальним роком)

 

Освітні лінії Особистість дитини Дитина в соціумі Дитина у природньому довкіллі Дитина у світі культури Гра дитини Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі Мовлення дитини Загальний показник
Термін оцінювання
2015-2016 66 73 70 67 75 80 67 69
2016 – 2017 72 76 81 75 82 86 80 81
Динаміка +6 +3 +11 +12 +13 +6 +3 +12

 

66 72 73 76 70 81 67 75 75 82 80 86 67 80 69 81
Особистість дитини Дитина в соціумі Дитина у природньому довкіллі Дитина у світі культури Гра дитини Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі Мовлення дитини Загальний показник

 

 

Аналіз результатів обстеження дітей середнього дошкільного віку (5-го року життя) за даними компетентностей показав такі результати: показники за 2016 – 2017  н. р. відрізняються незначним відсотком. Це пояснюється тим, що збільшилась кількість дітей 5-го р. н. Робота вихователів Бондаренко Л.О., Красновид С.М., Ярошенко С.О. з даних розділів проводиться на достатньому рівні, але потребує подальшого вдосконалення робота з мовленнєвого спілкування дітей. Мовленнєву компетентність дітей слід розвивати більш активно, працювати над формуванням навичок організованої суспільної діалогічної мови, частіше спонукати дітей до діалогу, полілогу.

Більше уваги звертати на розвиток математичної компетентності під час прогулянок, умінню орієнтуватися у просторі та часі.

Серед найнижчих показників – рівень розвитку компетентній щодо освіти лінії «Дитина в світі культури». Отже, педагогам слід спрямувати зусилля на розвиток таких складових як предметно-практична діяльність, образотворча діяльність.

Особливу увагу приділяти зміцненню фізичного, психічного та соціального здоров’я дітей, активно залучати до фізкультурно-оздоровчих видів діяльності.

Узагальненні результати

компетентності дітей старшого дошкільного віку відповідно до освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти (6-й рік життя)

(у порівнянні з 2015/2016 навчальним роком)

 

Освітні лінії Особистість дитини Дитина в соціумі Дитина у природньому довкіллі Дитина у світі культури Гра дитини Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі Мовлення дитини Загальний показник
Термін оцінювання
2015/2016 75 76 81 78 85 86 75 78
2016/2017 83 84 89 82 92 95 92 94
Динаміка +8 +8 +8 +4 +7 +9 +7 +6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 83 76 84 81 89 78 82 85 92 86 95 75 92 78 94
Особистість дитини Дитина в соціумі Дитина у природньому довкіллі Дитина у світі культури Гра дитини Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі Мовлення дитини Загальний показник

 

Проаналізувавши рівень засвоєння програмових завдань дітьми старшого дошкільного віку, слід урізноманітнити напрями і методи формування компетентності старших дошкільників до навчання в школі: ретельно стежити за розвитком та тренуванням дрібної моторики рук, уваги. Активізувати технології мовленнєвого розвитку та процесів мислення, вдосконалити роботу з фізичного виховання, розвитку соціальної компетентності.

У подальшій роботі приділяти особливу увагу щодо створення розвивального простору та його впливу на розвиток дітей.

Педагогам в 2017 – 2018  н.р. продовжувати створювати сприятливі умови для формування показників розвитку компетентності особистості, а саме: фізичної, соціально-моральної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, художньо-естетичної, творчої активності в усіх сферах життєдіяльності.

При плануванні та проведенні навчально-виховної роботи з дітьми основним напрямком в роботі повинен бути особистісно-орієнтований та диференційний підхід до дітей, який виявлятиметься в умінні вихователя:

 • створювати сприятливу психологічну атмосферу в групі, більше уваги приділяти психологічним аспектам підготовки дітей до школи;
 • встановлювати емоційне спілкування з дорослими, однолітками;
 • розвивати вміння відтворювати знання в життєво-практичних ситуаціях;
 • формувати схильність до творчості, винахідництва;
 • формувати самостійність, впевненість, спостережливість.
 • розвиток зв’язного комунікативного мовлення дошкільників.

У 2017 – 2018  н.р. продовжувати роботу щодо формування здорового способу життя, збереження і зміцнення здоров’я дітей; патріотичного виховання дітей; надавати психологічну допомогу дітям з проблемами в емоційно-вольовому розвитку; сприяти розкриттю творчих здібностей кожної дитини, виявити обдарованих дітей; використовувати різноманітні форми роботи з метою психологічної компетентності педагогів і психолого-педагогічної освіченості батьків.

В кожній віковій групі ДНЗ створена  база щодо оснащення педагогічного процесу та розвивального середовища: є куточки з народознавства, підібрана методична та дитяча література, сучасні наочні матеріали, іграшки тощо. Згідно з планом роботи проводяться тематичні заняття, свята, розваги. В дошкільному закладі створена певна система роботи з народознавства.

Одним з найголовніших завдань освіти взагалі і дошкільної зокрема є створення умов для розвитку творчої обдарованості. Здібність, обдарованість розглядаються, як правило, з урахуванням вікових особливостей. Починаючи з раннього віку проводиться робота по створенню внутрішніх передумов для подальшого психічного і особистісного розвитку дитини. В дошкільному навчальному закладі проводиться робота по виявленню обдарованих дітей, створений Банк даних, де простежується їх участь у різних видах діяльності. З цією метою педагоги використовують інтерактивні форми занять, індивідуальну роботу, роботу в парах, у підгрупах, спрямовані на підсилення активності кожної дитини. Традиційно діти демонструють свої таланти та здібності на різних заходах: святах, розвагах, конкурсах, виставках.

З метою забезпечення достатнього рівня психофізичного розвитку та соціальної адаптації дітей раннього віку протягом навчального року велась певна робота з батьками  дітей, які вперше прийшли до дитячого садка.

Практика довела необхідність роботи «Школи молодих батьків», на засіданнях якої розглядалися  проблеми адаптації дитини на шляху «Дім – дитячий садок», співробітництва сім’ї та дошкільного закладу в період адаптації малюка. Велике значення для розвитку дітей раннього віку має організація предметного ігрового середовища. Педагогами та батьками було багато зроблено в цьому напрямку: придбано нові іграшки, поповнено дидактичний матеріал для розвитку сенсорних здібностей дітей.

В зв’язку з новим набором дітей  до груп раннього  та молодшого віку

в новому навчальному році залишається проблема адаптації дитини в дошкільному закладі. Необхідно більше уваги приділити роботі з молодими батьками («Школа молодих батьків»).

Велика увага приділяється роботі з розвитку індивідуальних здібностей, потреб, інтересів кожної дитини. З цією метою організовані додаткові освітні послуги – мережа гуртків , яка функціонувала у 2016 – 2017 навчальному році  відповідно побажань батьків, а саме:

 1. – «Фольклорний гурток» керівник Матвійчук Валентина Олексіївна, 10 вихованців . Метою роботи цього гуртка є виховання любові до української пісні, до народних звичаїв. Дітям цікаво дізнаватися звичаї українського народу, його духовні скарби і культуру. Велику увагу музичний керівник приділяє розвитку творчих можливостей кожного гуртківця. Результатом роботи гуртка є виступи дітей на міському конкурсі «Співанкова райдуга дитинства», участь дошкільнят в виступах на святах, розвагах, конкурсах, організованих як в дошкільному закладі, так і в місті. У жовтні 2012 року під час проведення обласної акції «Козацькому роду нема переводу», Матвійчук В.О. показала роботу своїх вихованців під час проведення «Українських вечорниць», зайняла призове місто і дошкільний заклад отримав в подарунок портативний плеєр.
 2. « Калинонька» – керівник Ярошенко С.О., 10 вихованців. Мета роботи цього гуртка – це ознайомлення дітей з народною символікою, традиціями, оберегами як видом традиційно декоративно – ужиткового мистецтва, розвитку естетичного смаку. Кожна вікова група потребує особливого догляду і виховання. Для того, щоб гармонійно сформувати підростаючу особистість, наділену національною свідомістю, гідністю, здатну зберігати і приумножувати національну культуру, вихователь розпочала працювати з вихованцями молодшої групи. Для більшого занурення дітей у побут і звичаї наших пращурів, у дошкільному закладі у 2015 році облаштовано народознавчу світлицю, де і проходять заняття гуртка.  Цей гурток функціонує вже 2 роки.  Досвід показує, що вміле звертання до народознавства у виховній роботі дає змогу забезпечити тісний контакт дошкільного закладу і сім’ї .
 3. «Маленькі мислителі» – логіко – математичний гурток, керівник вихователь Слєпченко Любов Макарівна. Гурток працює протягом семи років, цей гурток відвідують 32 вихованці. Вже можна зробити висновок, що він має неабияке значення при підготовці дітей старшої групи до навчання у школі. Робота гуртка спрямована на те, щоб навчити малюків міркувати, порівнювати, узагальнювати, робити висновки. Багато уваги приділяється проведенню дидактичних, словесних, розвиваючих ігор. Практика показала, що під час таких ігор діти оволодівають вміннями виділяти мету, тобто самі намічають запам’ятовувати  те, що необхідно, у дітей розвивається пам’ять. Заняття гуртка Слєпченко Л.М. робить цікавими, змістовними, діти отримують від них і задоволення і знання.
 4. «Природолюб» – гурток еколого – природничої діяльності, керівник Романенко В.В., відвідують 10 вихованців старшої групи. Гурток функціонує з 2013 року. Вихователь уміло організовує дослідницьку діяльність дітей, використовуючи при цьому, крім доступної наукової інформації та цікавого приладдя (магніти, лупа, мікроскоп), авторські казочки, прийоми ТРВЗ. Це підвищує пізнавальну активність, максимально сприяє проявам дитячого інтересу, самостійності, відповідальності, винахідливості. Вихованці групи «Віночок »  в ході підсумкового заняття з теми «Космос» у квітні 2015 року продемонстрували глибоку обізнаність, а подекуди й енциклопедичні знання планет Сонячної системи, їх супутників, комет, астероїдів, різноманітних літальних апаратів тощо. Захоплюючий ігровий сюжет «космічної подорожі» спонукав дітей до аналізу впливу діяльності людей на природу Землі, а під час пошуково-дослідницької діяльності діти робили висновки про зміну часу доби та пір року, знаходили способи перетворення льоду в рідкий стан.
 5. «Жайворонок» – гурток з навчання дітей народним ремеслам, керівник Яременко С.В., відвідують 10 вихованців старшої групи. Цей гурток в дошкільному закладі функціонує лише з 01.09.2015 року, але вже можна зробити висновки, що керівник гуртка дуже кваліфіковано навчає дітей виготовляти вироби, прикрашати їх на заняттях, а потім використовувати для сюжетної гри вихователь . Завдяки використанню проблемних ситуацій, роботи у малих групах, вправ для активізації словника, та рефлексії дітей навчають проявляти старанність, цінувати власні вироби та водночас усвідомлювати різницю між продуктами праці дорослих і дітей.
 6. Малята – здоров’ята» – фізкультурно – туристичний гурток, керівник Бондаренко Людмила Олексіївна, 15 вихованців. Працює з 2011 року. Систематично і планомірно проводиться робота, спрямована на прищеплення любові до здорового способу життя, активного відпочинку, краєзнавства, подорожей, пізнання навколишнього, уміння поводитись в різних ситуаціях, які трапляються на відпочинку. Свої спортивні навички вихованці демонструють під час проведення міських змагань « Перші кроки».
 7. Формування, збереження й зміцнення здоров’я дітей – одна з актуальних проблем нашого суспільства, тому з 01.09.2015 року в закладі функціонує гурток з безпеки життєдіяльності « Обежедейка» – , керівник гуртка Мечет Т.А. , який відвідують 15 вихованців. Під час гурткової роботи педагог намагається розкрити систему знань про небезпеку різного походження, заходи по її запобіганню, прищепити навички захисту та самозахисту.

Також в дошкільному закладі функціонують і гуртки за батьківські кошти :

 1. Гурток з вивчення англійської мови, керівник Мирон Юлія Михайлівна. Розпочав свою роботу гурток з 2011 року, працює 4 години на тиждень, в цьому році його відвідує  60 вихованців починаючи з молодшої групи. Робота гуртка забезпечує успішне оволодіння дітьми початкових основ англійської мови, мовленнєвої активності дітей, збагачення знань про особливості народності, про основні національні традиції, звичаї країни, мова якої вивчається.
 2. Гурток хореографії керівник Кобзєва Наталія Іванівна, працює з 2012 року, 4 години на тиждень і його відвідує відвідує  71 вихованець починаючи з молодшої групи. Протягом не одного десятка років педагоги використовують рух як засіб музичного розвитку дітей дошкільного віку. Під час  заняття танцями керівник гуртка   розвиває у дошкільнят почуття ритму, музичний слух, культуру руху, гнучкість, пластику, зміцнює  дихальну, м’язову і серцево-судинну систему дитячого організму, тим самим сприяючи здоровому способу життя дошкільників. Крім цього йде розвиток дитячого танцювального творчості. Результати роботи гуртка можна спостерігати під час проведення свят, розваг, відкритих заходів.

Творчість – як вітаміни: небагато треба, але якщо їх бракує, то хвороби і зміни в розвиткові неминучі. Саме розвиткові творчості і сприяє гурткова робота,  яка в нашому дошкільному закладі набула великої популярності.  В яскравій формі, близькій дитячій природі, через музику, казку, гру, сюрпризи дитина  закріплює знання і поняття про світ людських стосунків, взаємозалежність і взаємозв’язок  із світом природи, оволодіває законами пізнання.

Але недостатньо проводився моніторинг з батьками щодо організації додаткових різноманітних форм освітнього процесу – гурткова робота. На це необхідно звернути увагу в 2017 – 2018  н.р.

Безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», «Положення про організацію роботи з охорони праці в закладах освіти» адміністрація спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Весь навчально-виховний процес здійснюється відповідно до Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку. Контроль за необхідними і безпечними умовами праці – триступеневий, за участю завідувача, відповідальних осіб, комісії з охорони праці і батьківського комітету. Таким чином, контроль з охорони праці та безпеки діяльності в ДНЗ в 2016 – 2017  н.р. мав комплексний характер і вчасно реалізовувся адміністрацією.

У закладі в наявності вся нормативна база з питань охорони праці та пожежної безпеки. Необхідна ділова документація ведеться відповідно до вимог «Положення про навчання та інструктаж з охорони праці», все обладнання справне, знаходиться в задовільному стані. Постійно проводилась робота щодо запобіганню всім видам дитячого травматизму.

У  ДНЗ сплановані та проводяться заходи з  питань охорони життя і здоров’я дітей  та запобігання усім видам дитячого травматизму. Матеріали  заходів: бесіди,  сценарії ігор, конкурсів, питання вікторин, малюнки тощо – зберігаються у вихователів та вихователя – методиста. В методичному кабінеті підібраний матеріал для роботи з дітьми, батьками, педагогами.

Питання охорони життя та здоров’я дітей та запобігання усім видам дитячого травматизму систематично заслуховуються на педагогічних заходах, нарадах колективу, групових та загальних батьківських зборах, проводиться індивідуальний інструктаж батьків, бесіди, консультації, оформлені інформаційні матеріали в батьківських куточках. Завідувачем були видані усі відповідні накази, з якими  ознайомлені всі працівники ДНЗ під підпис.

Вихователі  активно залучають до профілактичної роботи з питань охорони життя та здоров’я дітей  та запобігання усім видам дитячого травматизму батьків.   В дошкільному закладі оформлені куточки та стенди з даної тематики у кожній віковій групі та у коридорі. Аналіз роботи з даного питання свідчить про те, що ДНЗ має достатнє інформаційно-нормативне забезпечення та забезпечені методичною і художньою літературою, дидактичними посібниками, наочними матеріалами: оформлені макети “Перехрестя” з дорожніми знаками, машинками, жезлами; протипожежні щити, атрибути до сюжетно-рольових та рухливих ігор.

З метою запобігання травматизму в групах один день на тиждень проводилася різноманітна робота з охорони життєдіяльності вихованців ДНЗ. Діти старших груп отримували елементарні навички та знання про норми поведінки у надзвичайних ситуаціях екологічного, техногенного, природного характеру. Вихователі всіх вікових груп в своїй роботі багато уваги приділяли вивченню правил електробезпеки, пожежної безпеки, безпеки на дорозі, поведінки з незнайомими людьми, ознайомленню з небезпечними ситуаціями природного характеру (землетрус, ожеледь, повінь, тощо). Окрім того, на виконання програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», відповідно до Базового компонента дошкільної освіти  вихователі навчали дітей засобам збереження свого здоров’я і здоров’я оточуючих. В цій роботі надавали перевагу методу моделювання, аналізу певних ситуацій, бесідам. Отже, систематична і послідовна робота з БЖД сприяла якісному проведенню  Тижнів безпеки: в жовтні  2016 року був проведені «Тиждень знань з безпеки життєдіяльності», а у квітні 2017 року був проведений «Тиждень безпеки», де мали місце цікаві і дієві форми роботи з дітьми, батьками, співробітниками, щодо різних розділів безпеки життєдіяльності. Вихователі всіх груп мали змогу проаналізувати знання та навички дітей під час проведення  підсумкових занять, бесід.

Але необхідно більше уваги приділяти виготовленню та розробці дидактичних ігор, різноманітних атрибутів до сюжетно-рольових ігор з безпеки життєдіяльності та використанню нетрадиційних форм роботи з даного питання. Бажано запрошувати фахівців під час проведення Тижнів безпеки в ДНЗ.

Випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу протягом року не зафіксовано.

На сайті ДНЗ  наявна сторінка «Запобігання дитячому травматизму»,  де розміщено  інформацію про правила безпечної поведінки, оприлюднена робота ДНЗ з даного питання.

За минулий навчальний рік збільшилась кількість дітей 5-річного віку

в мікрорайоні, які охоплені дошкільною освітою. В дошкільному закладі створено і кожного року поновлюється банк даних про дітей дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні, визначено форму здобуття дошкільної освіти дітьми 5-річного віку.

Дітей, неохоплених дошкільною освітою в мікрорайоні ДНЗ, немає.

На соціальному патронаті знаходилось 8 дітей, в цьому році вони йдуть до школи. Педагогічний колектив проводив систематичну роз’яснювальну роботу серед батьків дошкільників  щодо необхідності спілкування з однолітками, оволодінням елементарними навичками навчання, соціальній адаптації дитини тощо. Неодноразово вихователі запрошували дітей та батьків до участі в масових  святкових та виховних заходах: конкурси, виставки, Дні здоров’я, святкові ранки тощо.

Фізкультурно-оздоровча робота

Пріоритетними у 2016 –  2017 навчальному році були і залишаються здоров’язберігаючі технології. У закладі сформувалась модель оптимальної взаємодії всіх спеціалістів, об’єднаних єдиною професійною метою, які допомагають у реалізації медико – педагогічного супроводу дитини. В наявності фізкультурно – музична  зала, яка оснащена необхідним спортивним інвентарем.

Фізичне виховання та оздоровча робота в дошкільному закладі спрямована на охорону і зміцнення здоров’я  дітей,  розвиток їх фізичних якостей, підвищення захисних сил організму, вироблення звички до здорового способу життя. Основою системи фізкультурно – оздоровчої роботи в закладі є руховий режим як сукупність різних засобів та організаційних форм роботи з дітьми. В дитячому садку створені необхідні умови для забезпечення оптимального рухового режиму. Слід відмітити, що поряд зі стандартним спортивним обладнанням вихователі використовують посібники, виготовлені власноруч за допомогою батьків: корегуючи доріжки з природного матеріалу, кошики для кидання м’ячів та інше.

Аналізуючи результати фізкультурно-оздоровчої роботи можна зробити висновок, що систематична робота з охорони життя та здоров’я дітей, формування основ здорового способу життя, шляхом збагачення спектру оздоровчих заходів та підвищенню рухової активності дітей була ефективною. Збільшилась кількість дітей, які стали уважно ставитись до свого здоров’я, займаються фізкультурою і спортом. В ДНЗ створені належні умови для фізичного виховання дошкільників.

Протягом року педагоги вдало використовували методи, прийоми, способи організації дітей під час проведення фізкультурних занять, різноманітних спортивних заходів. Використовувались традиційні і нетрадиційні методи і прийоми навчання дітей за методикою Є.С.Вільчковського та М.М.Єфименка.

У закладі значна увага приділялась проведенню загартовуючи та оздоровчих заходів: щоденна ранкова гімнастика, заняття, спортивні розваги, свята, Дні здоров’я – в цей день основна увага приділялась організації та використанню всіх форм роботи з фізичного виховання, місячник фізкультурно – оздоровчої та спортивно – масової роботи ( вересень 2016 р.), гімнастика пробудження, фізкультхвилинки та фізкультурні паузи під час занять, в квітні  2017 року був проведений семінар – практикум « Впровадження інноваційних технологій як засобу оптимізації спільної  фізкультурно – оздоровчої роботи ДНЗ і родин », де розглядались питання щодо збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, питання мотивації здорового способу життя, та всебічний розвиток дітей засобами фізкультури.

У квітні 2017  року відбувся  міський  спортивний  фестиваль  «Перші кроки », де діти,  педагоги та батьки  нашого дошкільного закладу приймали активну участь.

 

Невід’ємною складовою фізкультурно – оздоровчої роботи є пропаганда здорового способу життя серед дітей і батьків. Відповідний матеріал вихователі розміщують в куточках для батьків, дане питання розглядається на батьківських зборах.

Пріоритетним напрямком просвітницької роботи є формування свідомого ставлення до свого організму та уявлення про можливості його збереження та зміцнення. Різноманітні форми роботи з фізичного виховання спрямовані на формування у дітей уявлень про правила безпечної поведінки, про можливості людського організму, про користь рухової діяльності, здорового способу життя. Так, зокрема, були проведені бесіди з батьками про особисту гігієну вдома і в дитячому садку, паралельно змодельовані та обіграні аналогічні ситуації з дітьми. Але є недоліки цієї роботи: не приділялося достатньо уваги плануванню тематичних, сюжетних фізкультурних занять на свіжому повітрі, пішохідні переходи планувалися і проводилися формально, недостатньо цікавих сюжетів та спортивних розваг, не витримувався руховий режим у часі.

 

За результатами медичного обстеження діти в дитячому садку поділені на фізкультурні групи згідно встановлених діагнозів:

 

Показн. стану

здор.

Кільк.

показн.

 

Група здоров’я

 

 

Група здоров’я

 

Фізичний розвиток

 

І

 

ІІ ІІІ осн. підг. спец. гарм. н/сер. в/сер.
Кількість

дітей

81 40 10 123 5 3 123 3 5
% 62 30 8 94 4 2 94 2 4

 

На диспансерному обліку знаходиться 38 дітей.

Вихователі знають про розподіл дітей на фізкультурні групи тому, під час проведення фізкультурних занять вони враховують стан здоров’я дітей, які віднесені до підготовчої групи, зменшуючи їм навантаження.

Аналіз зведених даних дітей старшої групи ( 29 дітей) показує, що програмові нормативи з фізичного виховання виконуються на 80 %. Це свідчить про недостатній рівень розвитку рухів, фізичних якостей у дітей.

В новому навчальному році необхідно більше уваги приділити саме цій проблемі.

 

В дошкільному закладі проводяться усі необхідні профілактичні заходи:

– контролюється виконання санітарно – гігієничних норм працівниками закладу на всіх ділянках;

– здійснюється щоденний  ранковий огляд дітей;

– проводиться інформаційна робота для батьків через інформаційні куточки;

– здійснюється медико – педагогічний контроль за станом здоров’я дітей.

Влітку були проведені оздоровчі заходи, яки полягали у забезпеченні повноцінного збалансованого харчування, проведенні змістовного дозвілля дітей , забезпеченні достатнього рухового режиму на свіжому повітрі.

Завдяки систематичності проведення загартовуючих процедур захворюваність дітей за минулий рік склала 4,5 днів на одну дитину. Зниження захворюваності є результатом плідної співпраці всього колективу дошкільного закладу з батьками вихованців.

Належний рівень організації харчування  є  важливою умовою комфортного перебування дітей у закладі. Закон України «Про дошкільну освіту» багато уваги надає саме цій ланці роботи.

Вартість харчування однієї  дитини складає: ясла – 22.00 грн., сад – 26-00

Батьки сплачують 60 %  від вартості харчування на день. 40 %  додаються з місцевого бюджету. Від сплати за харчування звільнені діти , батьки яких виконують військовий обов’язок у зоні проведення АТО, діти – інваліди, діти, позбавлені батьківського піклування; 50%  батьки сплачують за дітей з багатодітних родин

Санітарно-гігієнічні умови у ДНЗ відповідають Державним санітарним правилам і нормам. Оптимальний рівень природного освітлення забезпечений за умови лівостороннього освітлення навчальних приміщень. У результаті досліджень виявлено найбільш важливі фактори , що впливають на здоров’я дітей. Розроблені індивідуальні  рекомендації щодо збереження та формування міцного здоров’я дитини.

В ДНЗ  ведуться соціальні паспорти дітей пільгових категорій по групам, по закладу, у яких надано повну характеристику соціального складу вихованців. Статус дітей пільгових категорій підтверджується відповідними   документами, які є підставою для надання їм пільг, передбачених законодавством України. Сформовано базу даних цих дітей: зазначено повні анкетні дані дитини, дані про батьків чи осіб, які їх замінюють, зібрані пакети документів, які підтверджують статус дитини.

В дошкільному закладі виховується  13 дітей пільгових категорій, а саме:

Категорія дітей ДНЗ №430
діти, позбавлені батьківської опіки та піклування 1
діти, батько яких записаний згідно зі статтею 135 7
діти з багатодітних родин 5

Організація харчування дітей пільгових категорій здійснюється відповідно до діючого законодавства України:

Діти безкоштовно відвідували гуртки, театралізовані вистави концерти, Проводився патронат соціально – незахищених сімей. Питання щодо соціального захисту дітей розглядались на виробничих нарадах, батьківських зборах, на засіданнях батьківського комітету, проводились бесіди та консультації.

Наступність ДНЗ та початкової школи

Педагогічним колективом у  2016 – 2017  н.р. проводилась планомірна робота з підготовки дітей до навчання в школі, та щодо вдосконалення змісту, форм і методів роботи з дітьми 6-го року життя за Програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція).

Протягом 2016 – 2017  н.р. продовжувалась співпраця педагогів ДНЗ №2 « Вербиченька»  та вчителів початкових класів ЗОШ – НВК І ступеня – ДНЗ.

Було організовано спільне засідання педради, день відкритих дверей, дискусії, взаємне ознайомлення з навчальними програмами, консультування.

Спільно з учителями , вихователями старшої  групи та батьками  були  проведені батьківські збори в ДНЗ  у лютому 20167 р., де розглядалось питання підготовки дітей до навчання в школі та адаптації першокласників до навчально-виховного процесу. Використовуючи сучасні ІКТ, доступно відповіли на запитання батьків та розповіли про спільну роботу ДНЗ та ЗОШ – НВК. Організоване  постійне інформування батьків щодо успішної підготовки дітей до школи. Проведені консультації для батьків з теми: «Готуємо дитину до школи», «Що потрібно знати першокласнику», тощо.

Педагогами було проведено облік дітей, які не відвідують дошкільні заклади, в т.ч. старших дошкільників, у закріпленому за дошкільним закладом мікрорайоні. Вихователі відвідували родини цих дітей, з’ясували причини з яких дитини перебуває вдома, питання про те, ким і яким чином здійснюється підготовка дитини до навчання в школі, чи є у дитини можливість спілкуватися з однолітками. В 2017 – 2018 навчальному році планується продовжити роботу по забепеченню багатокомплектності та наступності дотримання поступовості у навчально – виховній роботі при переході до шкільного навчання; вдосконалення роботи  на розвиток порівняльного та пояснювального мовлення  дітей; розвиток сенсомоторної координації на аркуші і техніка малювання; формування адекватної самооцінки.

Діти 5-річного віку мікрорайону 100% охоплені різними формами дошкільної освіти.

У закладі створені умови для забезпечення відповідності змісту освіти дітей старшого дошкільного віку згідно вимог Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та Програми виховання та навчання дітей від двох до семи років «Дитина». Основна мета – створення рівних стартових умов для дітей п’ятирічного віку для навчання в школі.

Соціально-економічний розвиток ДНЗ

 

У дошкільному закладі створено умови для безпечного проведення освітньо-виховного процесу, для роботи всіх категорій працівників.

Фінансово-матеріальне забезпечення ДНЗ відбувалось за рахунок бюджетних коштів. Стан приміщень ДНЗ відповідає санітарним нормам, має задовільну оцінку. Ігрові майданчики та територія що прилягає до них утримується в чистоті відповідно до санітарних норм. Гігієнічний режим прибирання постійно і систематично контролюється медичною сестрою старшою. Робочі місця відповідають санітарно-гігієнічним нормам, вимогам безпеки і охорони праці.

Всі категорії обслуговуючого персоналу забезпечені спецодягом.

ДНЗ забезпечено необхідним обладнанням: меблями, м’яким інвентарем.

Пріоритетними напрямами у сфері матеріально-технічного забезпечення  є оснащення освітньої діяльності  сучасним устаткуванням ДНЗ.

На підставі отриманих результатів за 2016 – 2017 н. р. можна виділити загальні недоліки в роботі дошкільного закладу, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, проблеми дошкільного закладу педагогічний колектив визначив  такі цільові пріоритети на 2017 – 2018 навчальний рік:

 • вдосконалення контролю за станом розвитку зв’язного мовлення дошкільників (комунікативного) ( усі вікові групи);
 • слабким залишається розвиток дрібної моторики рук дітей раннього віку (розвивати її допоможе водяна та пісочна терапія);
 • недостатня робота щодо виявлення і розвитку спортивних здібностей дітей, оздоровленню кожної  дитини, відповідно її індивідуальних особливостей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *