Річний план роботи на 2019 – 2020 н.р.

 ЗАТВЕРДЖЕНО                                                   СХВАЛЕНО                                                Директор (завідувач)                                             засіданням педагогічної ради           ЗДО №2«Вербиченька»                                         ЗДО №2«Вербиченька»                             ____Т.НІКОЛАЄНКО                                           протокол №1 від 30.08.2019                «__» __________ 2019 року                                  «___» _________ 2019

                                 РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ

                Конотопського дошкільного навчального закладу

                                 (ясел – садка) № 2 «Вербиченька»

                                    на 2019 – 2020 навчальний рік

 І. Загальні відомості про дошкільний навчальний заклад.

               Аналіз результатів освітньої та методичної роботи за минулий

               2018 – 2019  навчальний рік.

Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 2 «Вербиченька» знаходиться у комунальній власності Конотопської міської ради. Заклад збудований за типовим проектом і відповідає затвердженим технічним нормам і правилам, а також санітарно – гігієнічним вимогам; займає двоповерхову цегляну споруду, здану в експлуатацію у вересні 1961 року.

Загальна площа земельної ділянки складає 4 620 кв м, площа будівель –

534 кв м, загальна площа основної споруди – 672 кв м.

Заклад розрахований на 75 місць за нормами площі на одну дитину.

Чисельний склад  дітей станом на 01.09.2019 р. становить   108 осіб , що складає 144 %,  всього  працівників – 29,  з них 12 педагогів.

В дитячому закладі функціонує п’ять вікових груп:

– 1 І молодша група  –  з 2 до 3-х років;

– 1 ІІ молодша група – 4-й рік життя;

– 1 група  середня  – 5-й рік життя;

– 1 різновікова група – 5 – й і 6 –й рік життя;

– 1 група старша  – 6-й рік життя.

Дошкільний заклад  забезпечений кваліфікованими педагогами.

         Якісний склад педагогічних кадрів ЗДО №2 «Вербиченька»

№ з/п Прізвище, ім’я  по батькові працівника Дата народження Посада Освіта : навчальний заклад, рік закінчення Стаж пед.роботи на 01.09. 2019 Кваліфікац  категорія
1 Богданова Олена Миколаївна

 

21.02.1987 Вихователь Глухівський державний педагогічний університет,             2009 р., дошкільного закладу, організатор дошкільного виховання 2013 рік 8 р.   4 міс. Спеціаліст
2 Бондаренко Людмила Олексіївна

 

30.05.1968 Вихователь Глухівський державний педагогічний університет; вихователь дошкільного закладу, організатор дошкільного виховання, 2008 26 р.    9 міс. «Спеціаліст першої категорії»
3 Бут Ірина Миколаївна 24.01.1976 Практичний психолог Глухівськитй державний педагогічний інститут, 1998, вчитель трудового навчання; Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, 2009, практичний психолог 13 р., 8 міс. «Спеціаліст другої категорії»
4 Красновид Світлана Миколаївна

 

06.10.1967 Вихователь Ніжинський державний педагогічний інститут, викладач російської мови і літератури, 1988 30 р.    9 міс «Спеціаліст першої категорії»
5 Матвійчук Валентина Олексіївна

 

08.09.1955 Музичний керівник Богуславське педагогічне училище, вчитель співу, музичний вихователь, 1979 31 р.   2 міс 10 тарифний розряд
6 Зубко Світлана Олексіївна 03.11.1982 Вихователь Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка, соціальний педагог, практичний психолог у закладах освіти 16 р. «Спеціаліст»
7 Ніколаєнко Тетяна Олексіївна

 

12.07.1980 Завідувач, керівник гуртка Глухівський національний педагогічний університет ; вихователь дошкільного закладу, організатор дошкільного виховання, 2010 18 р.    7 міс. « Спеціаліст першої  категорії»
8 Пасічнюк Ольга Володимирівна

 

23.12.1985 Вихователь – методист / вихователь Глухівський національний педагогічний університет,вихователь дітей дошкільного віку, інструктор з фізичного виховання дітей дошкільного віку, 2016 рік 7 р.   11 міс. Спеціаліст
9 Романенко Валентина Володимирівна

 

16.01.1966 Вихователь Путивльське педагогічне училище, вчитель початкових класів, 1985 34 р.10 міс 10 тарифний розряд
10 Слєпченко Любов Макарівна

 

06.07.1957 Вихователь Глухівський державний педагогічний інститут, викладач дошкільної педагогіки                            і психології, 1991 44 р. «Спеціаліст вищої  категорії»
11 Яременко Світлана Василівна 01.05.1973 Вихователь Путивльське педагогічне училище, вихователь, 1992 14 р. 3 міс 10 тарифний розряд
12 Ярошенко Світлана Олександрівна 03.12.1972 Вихователь Глухівський державний педагогічний інститут, вчитель початкових класів, 1997 19 р.  2 міс. «Спеціаліст другої категорії»
13 Яцун Алла Миколаївна 14.09.1976 Вихователь Глухівський державний педагогічний інститут, викладач дошкільної педагогіки і психології, 2000 17 р. 9 міс «Спеціаліст першої категорії»

          

              Віковий  склад педагогів станом на 01.09.2019 р. такий:

Вік педагогічних працівників Кількість %
20-30 років
30 – 40 років 4 31 %
40-50 років 4 31 %
50 – 60 років 3 23 %
60 – 65 років 2 15%

                           Освіта педагогів станом на 01.09.2019 р. :

Освіта Кількість %
Навчальні заклади І – ІІ рівнів акридитації 3 23 %
Навчальні заклади ІІІ – ІV рівнів акредитації 10 77%

За результатами атестації в 2018– 2019 навчальному році  вихователь Красновид Світлана Миколаївна , вихователь, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»; Ярошенко Світлана Олександрівна, вихователь, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст другої категорії» .

                   Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників

Категорія Кількість %
Вища 1 8 %
Перша категорія 4 31%
Друга категорія 2 15 %
Спеціаліст 3 23%
Тарифний розряд 3 23%

Методична робота з педагогічними кадрами у 2018 -2019 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня  шляхом самоосвіти, участі у міських методичних об’єднаннях.

 

 

 

Вид діяльності

Планова кільк. педагогів Фактична

кільк.

педагогів

 

%

1. Курси підвищення кваліфікації 2 2 100
2. Атестація 2 2 100
3. Самоосвіта 11 11 100
4. Участь у роботі творчої групи 4 4 100
5. Участь у підготовці та проведенні методичних заходів 12 12 100

Організація навчально – виховного процесу здійснюється відповідно до

Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови», «Про захист дитинства»,згідно з  Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні.

Протягом навчального року педагогічний колектив закладу вирішував питання, які були спрямовані на усунення недоліків за попередній навчальний рік та удосконалення організації навчально – виховного процесу у 2018 – 2019 навчальному році.

З метою підвищення педагогічної майстерності вихователів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, були сплановані та проведені протягом року різні форми методичної роботи.

Педагогічні ради відзначались актуальністю, науковістю, та доцільністю тематики, інноваційним підходам до їх проведення з використанням інтерактивних форм і методів. Тематика відповідала ключовим завданням на навчальний рік. В кожній педраді розглядалось перше питання на виконання рішень попередньої педради, в педагогічних радах передбачені заходи для участі педагогів всіх категорій.

Педагогічна рада №1: «Якісна освіта  – запорука самореалізації особистості» (установча). 31.08.2018 року

 

 

Педагогічна рада №2:  «Стан роботи ЗДО у вихованні мовленнєвої компетентності дошкільників». 29.11.2018 року

 

Педагогічна рада №3: « Економічне виховання для дошкільників «Я економн6ий, я заощадливий». 22.02.2019 року

 

Педагогічна рада №4: «Психолого – педагогічне забезпечення розвитку здібностей в дошкільному віці» 30.05.2019 року

 

Важливою формою підвищення рівня педагогічної майстерності педагогів була участь у проведенні семінарів: семінару – практикуму «Зміцнення здоровя дошкільників засобами фізичного виховання» (07.09.2018р.);семінару – практикуму  «Особливості виховання патріотизму у дошкільників» (22.12. 2018 р.);  теоретично – практичного семінару « Організація театралізованої діяльності дітей дошкільного віку для розвитку креативних здібностей і морально – етичних почуттів» ( 25.01.2019 р.).

Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів різних видів діяльності дітей. Протягом 2018 – 2019 н.р. на належному методичному рівні були проведені  заняття на тему :

 • «Кольоровий світ навколо» – інтегроване заняття у старшій групі (вихователь  Яременко С.В.,  10.2018р.);
 • Цикл занять – досліджень «Світ, який звучить» (музичний керівник Матвійчук В.О., 21.11.2018р.);
 • Заняття з використанням елементів звукової та дихальної гімнастики (вихователь Бондаренко Л.О., 14.12.2018 р.);
 • «Річечка хлюпоче – малеча гратись хоче!» – інтегроване заняття для дітей раннього віку (вихователь Ярошенко С.О.,22.01. 2019р.).
 • «Як без біди розуму навчитися» – морально – етична бесіда за казкою «Біда навчить» (вихователь Красновид С.М., 21.02. 2019 р.);
 • Подарунок для Даринки» – комплексне заняття ( вихователь Романенко В.В., 15.03. 2019 р. ) ;
 • Гра – стратегія «Влаштуємо Віслюкові день народження» ( вихователь Слєпченко Л.М., 11.04.2019 )
 • «Рідна, знайомі, чужі» – інтегроване заняття у середній групі ( вихователь Богданова О.М., 15.05.2019)

Протягом навчального року педагоги поглиблено  працювали над темами :

№ з/п П.І.П. педагога Зміст роботи Вікова група
1 Ніколаєнко Т.О., завідувач  «Організація якісного харчування дітей»
2 Матвійчук В.О., музичний керівник  «Народні свята як засіб формування у дошкільників музично – естетичних здібностей»
3 Яременко С.В., вихователь   «Екологічне виховання дошкільників» Середня група група « Віночок»
4 Романенко В.В., вихователь «Краєзнавство в дошкільному закладі: «Люби та знай свій рідний край» середня група                   « Веселка»
5 Бондаренко Л.О., вихователь «Оптимізація рухового режиму в дошкільному навчальному закладі»; Старша «А» група                       « Метелики»
6 Мечет Т.А., вихователь «Формування предметно-практичної компетенції дітей дошкільного віку» ІІ молодша група                   « Малюки»
7 Ярошенко С.О., вихователь «Робота з батьками невід’ємна частина у виховному процесі дошкільного закладу» І молодша група                 «Капітошка»
8 Красновид С.М., вихователь  «Софія Русова подвижниця національного дошкільного виховання» Старша «А» група                       « Метелики»
10 Слєпченко Л.М., вихователь  Логіко – математична компетентність дітей дошкільного віку ІІ молодша група група  «Малюки»

 

Педагогами з даних тем  зібраний дидактичний матеріал, розроблені конспекти занять, ігри.

Заходи  були  проведені змістовно, на належному методичному рівні.

Педагогічний колектив у минулому навчальному році працював активно,       з творчим натхненням   виконував поставлені завдання відповідно до Базового компонента дошкільної освіти та Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

Адміністрація дошкільного закладу  продовжує роботу над створенням методичного простору. Методична робота, а саме: консультації, семінари, ділові ігри, колективні перегляди, сприяли розвитку творчості, ініціативи, та були спрямовані на підвищення якості  освітнього процесу.

Найбільш дієвими виявилися такі інтерактивні форми методичної роботи:

 • дискусії, майстер-класи, інтерактивна ділова гра тощо.

Але, були з’ясовані і наступні   недоліки  :

 1. Низький рівень особистої участі деяких педагогів у проведенні методичних заходів;
 2. Недостатній рівень самоосвіти окремих педагогів;
 3. Недостатній рівень інноваційної компетентності педагогів;
 4. Недостатньо уваги приділяється системному підходу до планування розвитку мовлення дітей, активізації мовленнєвої діяльності дошкільників для формування елементарних норм їх життєвої компетентності, не приділяється достатня увага індивідуальній роботі з дітьми в другу половину дня.

З метою подолання вищевказаних проблем у 2019 – 2020  доцільно збільшити в роботі з педагогічним колективом частку тренінгів, використання передового досвіду роботи педагогів міста.

Методичній службі організувати науково-методичну роботу з педагогами щодо діагностики їх утруднень, проводити інформаційно-довідкову роботу, створити картотеку бази даних інновацій та передового досвіду педагогів району.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки вихователів були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, підписані періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога», «Дошкільний навчальний заклад». Протягом року покращилась науково-методична база методичного кабінету. Кабінет поповнився  конспектами з розвитку мовлення, з театралізованої діяльності, тощо.

В усіх вікових групах зібраний та систематизований  матеріал з питань формування здорового способу життя дітей та їх батьків . У дитячих роздягальнях  облаштовані куточки для батьків, де розміщений інформаційний матеріал.

В минулому 2018 – 2019 н. р.  освітній процес носив науково-методичний та пошуковий характер. Відповідно до нормативних вимог велась вся ділова документація вихователів, музичного керівника,  директора (завідувача).

              Узагальнені результати діагностування рівня знань дітей  

Питання всебічного розвитку дітей здійснюється у руслі системного підходу через призму виконання Закону України «Про дошкільну освіту». Пріоритетним напрямком діяльності закладу дошкільної освіти є спрямування освітнього процесу на реалізацію Базового компоненту, програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» , програми для навчання і виховання дітей від 2 до 7 років «Дитина» – документів, які орієнтують педагогів на особистісний розвиток кожної дитини, на формування життєздатної , компетентної, творчої людини. Тому головне завдання – формування активно – пізнавального ставлення дитини до навколишнього світу через розвивальний і виховний аспекти розумового виховання , через розвиток інтелектуальних почуттів та вміння суспільної взаємодії.

Відповідно до річного плану роботи ЗДО №2 «Вербиченька» на 2018-2019 навчальний рік,  з метою визначення рівня сформованості знань, умінь і навичок дітей в закладі дошкільної освіти в періоди з 17.09.2018 по 21.09.2018 , з 21.01.2019 по 25.01.2019, з 15.04.2019 по 26.04.2019  року (наказ від 29.09.2018 № 91 – од  «Про організацію та проведення моніторингового дослідження» ) , була проведена  педагогічна діагностика рівня компетентності дітей старшого дошкільного віку .

Для визначення рівня готовності дітей до вступу до школи у 2018 – 2019 навчальному році в ЗДО виявили ступінь дошкільної зрілості – фізичний, емоційний, пізнавальний і особистісний розвиток дитини, готовність до взаємодії з навколишнім світом, розвиток специфічних видів діяльності, які є фундаментальними для дошкільного дитинства та визначають і забезпечують адаптацію дитини до нового соціального статусу – школяра.                                    Основним завданням моніторингового дослідження було :

 • своєчасне оцінювання реального стану дошкільної освіти в старших групах ЗДО №2 «Вербиченька»;
 • підвищення якості навчально – виховного процесу
 • максимально об’єктивне прогнозування процесу розвитку освіти.

Тож , з метою проведення цілеспрямованого обстеження рівня засвоєння програмового матеріалу дошкільниками відповідно до освітніх ліній Базового компоненту .

Кваліметрична модель передбачає здійснення оцінювання на початку і в кінці навчального року. Моніторингове дослідження за кваліметричною моделлю проводилося з вихованцями 2 старших груп ЗДО №2 «Вербиченька» : старша «А» група «Метелики» – 21 дитина                            ( вихователі Бондаренко Л.О., Красновид С.М.) ; старша «Б» група «Віночок» – 22 дитини (вихователі Пасічнюк О.В., Яременко С.В.).

За результатами аналізу показників спостерігається позитивна динаміка засвоєння програми за всіма показниками. Особливого успіху досягли діти в фізичному розвитку. В результаті дослідження було виявлено, що майже всі випускники мають високий рівень фізичної активності, добре володіють основними рухами та мають високий інтерес до занять з фізичної культури, вони опікуються станом свого здоров’я, дотримуються здорового способу життя, культури харчування, загартування, гігієни тіла та праці, дотримуються правил безпечної поведінки. Це свідчить про ефективність проведення цілеспрямованої роботи вихователів щодо процесу формування ціннісного ставлення до власного здоров’я в дітей старшого дошкільного віку. Підтвердження вищезазноче6ного є отримані результати , а саме : вересень 2018 – 54,4%; січень – 71,6%; травень – 86,8 %. У порівнянні з вереснем та травнем показники з фізичного розвитку збільшилися на 32,2%.

Дані моніторингу свідчать, що фізичний розвиток засвоєно на достатньо високому рівні. Можна зробити висновок, що педагоги чітко усвідомлюють, що фізичний розвиток дошкільнят спрямований, насамперед, на охорону та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, підвищення захисних сил організму, виховання стійкого інтересу до рухової активності, звички до здорового способу життя, формування життєво – необхідних умінь, навичок та фізичних якостей ( швидкість, спритність, витривалість, гнучкість), формування культури здоров’я. Здоров’я дитини розглядається як багатоскладова категорія , в яку виходить фізична, психічна, духовна і соціальна складові.

 Пізнавальний розвиток  – забезпечується розвитком пізнавальних процесів ( сприйняття, пам’яті, уваги, уяви, мовлення) та розвитком розумових операцій( аналізу, синтезу, узагальнення, порівняння, класифікації). Проведене моніторингове дослідження з цього напрямку дозволило зробити висновки, що наприкінці 2018 – 2019 навчального року у дітей старшого дошкільного віку підвищився рівень засвоєння програмового матеріалу з пізнавального розвитку на 27,6 %, простежується тенденція щодо збільшення кількості дітей, які добре засвоюють програмовий матеріал на заняттях, уміють застосовувати знання на практиці, здатні до інтенсивності розумової діяльності, організовані, уміють зосередитися, старанно виконують завдання, долають труднощі. Збільшилась кількість дітей, що мають високий рівень знань та зменшилась кількість дошкільників з середнім та низьким рівнем. Діти вдало оволоділи навичками лічби, порівняння предметів, мають початкові уявлення про час, здійснюють класифікацію предметів за певними ознаками, аналізують, порівнюють тощо.

На результат мали вплив впровадження інноваційних технологій у практику роботи з дітьми. Педагоги проводять тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, сюжетно – динамічні заняття в залежності від розділу програми, обраного напрямку, чим забезпечили високу продуктивність діяльності дітей. Аналіз роботи дозволяє констатувати той факт, що вихователі груп свою педагогічну діяльність спрямовують на реалізацію здатності дитини до пізнання навколишнього світу, вміння запам’ятовувати і робити певні висновки , бо джерелом пізнавального розвитку є навколишній світ і соціальний досвід у їх неприливній єдності. Результати моніторингу показали, що дослідницька діяльність доступна дітям даного віку, про що свідчить дитяча допитливість, бажання пізнати причини навколишніх явищ. Діти орієнтуються в основних станах погоди, станом рослин та поведінкою тварин, розрізняють за кольором і формою  і величиною, порівнюють форму об’єктів природи з геометричними фігурами, порівнюють між собою рослини, тварин, виділяють схоже та відмінне, класифікують об’єкти довкілля за певними ознаками. Діти помічають і розрізняють природні явища, намагаються підібрати до них народні прикмети, порівняння, міркують про природоохоронну роботу.

Підтвердження вищезазноче6ного є отримані результати , а саме : вересень 2018 – 52,9%; січень – 65 %; травень – 80,5 %. У порівнянні з вереснем та травнем показники з фізичного розвитку збільшилися на 27,6%.

Моніторингове дослідження мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку доводить, що діти вільно спілкуються з однолітками і дорослими, володіють діалогомонологічним мовленням, мають достатній словниковий запас для позначення назв, особливостей та дій, пов’язаних з усіма сферами життєдіяльності, вміють будувати речення, дотримуючись певного порядку слів, послідовно і логічно відповідають на запитання. Педагоги поєднують традиційні і інноваційні форми роботи з дошкільнятами, що забезпечує її ефективність. Організовуючи різні форми роботи, педагоги створюють умови для активного мовного спілкування. Значно покращився стан мовленнєвого розвитку наприкінці навчального року на 27,4 % в порівнянні  з початком року ( вересень – 54,7% , січень – 66,4%, травень – 82,1%).

Поряд з цим слід констатувати, що приблизно 16% дітей зазнають труднощів при вживанні синонімів, слів – порівнянь, вживання складно – підрядних речень, складанні описових розповідей з власного досвіду, потребує поліпшення робота над виконанням завдань проблемного характеру, використанню індивідуальних та групових форм роботи. Вихователям слід звернути увагу на те, що на заняттях з мовлення основну увагу треба зосереджувати на практичному засвоєнні дітьми норм рідної мови, формуванню навичок розповідання та переказування, збагаченню словника дітей під час ігровою діяльності, в повсякденному житті , розвитку образного мислення дітей.

В результаті моніторингового дослідження була виявлена і позитивна динаміка щодо зацікавленості вихованців художньо – естетичною діяльністю. У вересні 2018 показник складає 52,1%; у січні 2019 – 65,7%, а у травні 2019 – художньо – естетичні діяльність збільшилася на 28,4%. Системна робота педагогів сприяла розвитку творчості, фантазії, уяви дошкільників. В групах педагогами створено доцільне розвивально – предметне середовище з відповідними осередками для проведення організованої та самостійної діяльності дошкільнят, яке забезпечує різні види художньо – естетичної діяльності дітей. Педагоги намагаються дотримуватися принципу вільної діяльності своїх вихованців. З метою всебічного розвитку дошкільнят в закладі дошкільної освіти працюють різноманітні гуртки. Вихователі організовують навчально – виховний процес так, щоб діти були не просто пасивними спостерігачами, а активними учасниками роботи, мали можливість само реалізуватися у різних видах художньої діяльності. Перегляд занять, огляд дитячих робіт, бесіди з дітьми показали, що у більшості з них сформований достатній рівень образотворчих навичок та вмінь, вміють працювати з різними матеріалами, добирають необхідні засоби реалізації задуму в малюнках, аплікаціях, виявляють творчу уяву, фантазію, у них сформований естетичний смак. В ході роботи з дітьми вихователі прагнуть, щоб діти не тільки гарно зображували певні образи, об’єкти та явища, а й входили в образ зображуваного. Використання такого підходу дозволяє розвивати творчість дітей, їх вміння експериментувати, добирати необхідні елементи для  зображень, аналізувати результати своєї роботи. Діти беруть активну участь у театральній діяльності, проявляють самостійність у хореографічній діяльності, передають за допомогою рухів настрій музики.

Позитивна динаміка рості спостерігається і в ігровій діяльності. Підтвердженням цьому свідчать наступні дані , у вересні 2018 – 58,1%; у січні 2019 – 72,7%; у травні 2019 – 87,2% ( показники збільшились на 29,1%). Діти зацікавлено ставляться до ігрової діяльності, знають характерні особливості різних видів ігор, раціонально використовують предметно – ігрове середовище, із задоволенням грають у сюжетно – рольові ігри, в яких узгоджують свої дії з діями інших дітей, відображають елементарні образні дії, ігри – драматизації, складають віршики, кінець казок та оповідань, спілкуються під час настільних ігор, складають пазли, лото, конструюють, відтворюють знання і моральні уявлення, відображаючи реальні події та ситуації. Значно розширився діапазон ігрових ролей, діти добре орієнтуються в своїх ігрових діях, власноруч виготовляють декорації, елементарні костюми до г8ри. Дотримуються правил гри, придумують власні правила. Ігри стали набагато тривалішими.

Але спостереження за дітьми старшого дошкільного віку під час різних видів ігрової діяльності свідчать, що дошкільники не завжди можуть застосовувати знання та вміння в нових умовах. Дітям, як правило, інтуїтивно використовують свої логічні уявлення під час розв’язання завдань, копіюють дії однолітків. Практично чверть вихованців лише частково виявляють імпровізацію, реалізовуючи власні ігрові задуми та дотримуються ігрового партнерства, поведінки та етикету спілкування. Залишається гострою проблемою вміти урізноманітнювати ігровий сюжет. Причиною такого стану самостійної творчої гри  виступає руйнування процесу становлення провідної діяльності а також відсутність навичок спільної взаємодії та спілкування з однолітками.

Одним із пріоритетних напрямків роботи педагогічного колективу була  трудова діяльність. Особливе місце в організації дитячої праці вихователі старших груп відводять груповим, індивідуальним, та колективним формам роботи. Пе6дагоги мають достатній рівень ґрунтовних знань про завдання трудового виховання, у кожному конкретному випадку, володіють прийомами для формування позитивного ставлення дітей до праці, розуміння суспільної значущості праці, навчають дітей культурі спілкування в ході різних видів діяльності, мирно і толерантно домовлятися під час виконання трудових доручень, проявляють інтерес до творчої праці, доводять справу до кінця. У дітей сформовані результативні і продуктивні дії, трудові дії із самообслуговування : чергують із задоволенням, беруть участь у роботах на майданчику. Старші дошкільники залюбки виконують колективну роботу з прибирання приміщень, праці в куточку книги. Діти переживають радість співробітництва, у них розвинута вимогливість до себе і почуття відповідальності. У дітей збагачене та розширене уявлення про працю дорослих, правильне застосування матеріалів та знарядь, про результати праці працівників харчоблоку, лікарні, будівництва, пожежної охорони. Вони можуть розповісти  про працівників дошкільного закладу, підприємств сфери обслуговування, на яких працюють їх батьки.  Діти вже вміють планувати свою трудову діяльність і дотримуватися послідовності дій, отримують задоволення від результатів своєї праці. І як результат цілеспрямовано роботи, значно покращилися показники з трудової діяльності. Підтвердження вищезазноче6ного є отримані результати , а саме : вересень 2018 – 65,6 %; січень – 70,5%; травень – 85,9 %. У порівнянні з вереснем та травнем показники з фізичного розвитку збільшилися на 20,3%.

На основі моніторингових досліджень можна зробити висновок, що проведена робота сприяла позитивній динаміці якісних показників за усіма лініями розвитку. Результати отримані під час вивчення освітнього процесу в старших групах свідчить про те, що робота ведеться на належному рівні. Процеси життєдіяльності протягом дня здійснюються відповідно до режиму дня, інтересів і запитів вихованців.

Узагальнені результати  розвитку вихованців ЗДО №2 «Вербиченька”  (співвідношення %  у порівнянні з 2017 – 2018  н.р.)

Освітні лінії   Вікові групи
3-й р.ж. 4-й р.ж. 5-й р.ж. 6-й р.ж.
Фізичний розвиток 2017-2018 73% 80% 73% 83%
2018 – 2019 86% 78% 72% 86%
Пізнавальний розвиток 2017-2018 80% 88% 73% 81%
2018 – 2019 82% 86% 76% 80,5%
Мовленнєвий розвиток 2017-2018 70% 78% 82% 73%
2018 – 2019 62% 75% 81% 82,1%
Художньо – естетична діяльність 2017-2018 80% 75% 70% 63%
2018 – 2019 76% 63% 75% 86%
Гра дитини 2017-2018 79% 88% 83% 80%
2018 – 2019 76% 88% 82% 87,2%
Трудова діяльність 2017-2018 75% 85% 80% 73%
2018 – 2019 76% 84% 86% 85,9%
Загальний показник 2017-2018 76% 81% 77% 75,5%
2018 – 2019 76% 79% 78% 84,6%

 

Узагальнені результати компетентності дітей раннього віку відповідно до освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти (3-й рік життя)

 (у порівнянні з 2017 – 2018 навчальним роком)

Освітні лінії Фізичний розвиток Пізнавальний розвиток Мовленнєвий розвиток Художньо – естетична діяльність Гра дитини Трудова діяльність Загальний показник
Термін оцінювання
2017 – 2018 73 80 70 80 79 75 80
2018 – 2019 86 82 62 76 76 76 76
Динаміка  +13 + 2 -8 -4 -3 +1 -4

 

Аналіз діагностування засвідчує, що їх загальні позитивні показники в 2018 – 2019 навчальному році у порівнянні з 2017 – 2018 навчальним роком покращилися, а негативні – знизилися. Простежується позитивна динаміка майже  за всіма лініями розвитку, що свідчить про ефективність навчально-виховної роботи з дітьми протягом року.

Зробивши аналіз рівня компетентностей дітей раннього віку (3-й рік життя) можна зробити висновок, що робота вихователів БогдановоїО.М. та Ярошенко С.О. проводилась на достатньому рівні.

Але, поряд з цим слід більш доцільно використовувати компоненти розвивального предметно-ігрового середовища в групі, що дасть змогу забезпечити можливість розвитку у грі пізнавальних, соціальних, естетичних потреб дітей. Слабким залишається розвиток дрібної моторики рук, тому показники з образотворчої діяльності на середньому рівні: з метою підвищення сенсорного розвитку дітей слід поповнити сучасним обладнанням групові сенсорні зони, активізувати роботу з мовленнєвого розвитку, особливо роботу в групах та індивідуально.

 

Узагальненні результати компетентності дітей молодшого віку відповідно до освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти (4-й рік життя)

Освітні лінії Фізичний розвиток Пізнавальний розвиток Мовленнєвий розвиток Художньо – естетична діяльність Гра дитини Трудова діяльність Загальний показник
Термін оцінювання
2017 – 2018 80 88 78 75 88 85 81
2018 – 2019 78 86 75 63 88 84 79
Динаміка -2 -2 -3 -12 0 +1 -2

 

Аналіз розвитку рівнів компетентності дітей молодшого дошкільного віку (4-го року життя) показав такі результати: робота вихователів з усіх сфер життєдіяльності була на достатньому рівні, вихователі Слєпченко Л.М., Мечет Т.А. створили належні умови для розвитку рівнів компетентності у дітей.

Але необхідно особливу увагу звернути на розвиток мовленнєвої компетентності, розвивати її більш активно; працювати над формуванням навичок організованої суспільної поведінки, оскільки провідним видом діяльності дітей є гра, вихователям необхідно удосконалювати методи керівництва ігровою діяльністю, поновлювати предметно-ігрове середовище.

Освітня лінія «Дитина у природньому довкіллі» – слід спрямувати роботу та розвиток у дітей вміння бережно відноситься до навколишнього середовища, використовувати практично-дослідницьку діяльність. Заохочувати дітей до участі у руховій діяльності, активно залучати до фізкультурно-оздоровчих заходів, розвивати вміння грати в колективі.

Узагальненні результати

компетентності дітей середнього дошкільного віку відповідно до освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти (5-й рік життя)

(у порівнянні з 2017 – 2018  навчальним роком)

 

Освітні лінії Фізичний розвиток Пізнавальний розвиток Мовленнєвий розвиток Художньо – естетична діяльність Гра дитини Трудова діяльність Загальний показник
Термін оцінювання
2017-2018 73 73 82 70 83 80 77
2018 – 2019 72 76 81 75 82 86 78
Динаміка -1 +3 -1 +5 -1 +6 +1

Аналіз результатів обстеження дітей середнього дошкільного віку (5-го року життя) за даними компетентностей показав такі результати: показники за 2018 – 2019  н. р. відрізняються незначним відсотком. Робота вихователів Романенко В.В. та Богданової О.М. з даних розділів проводиться на достатньому рівні, але потребує подальшого вдосконалення робота з мовленнєвого спілкування дітей. Мовленнєву компетентність дітей слід розвивати більш активно, працювати над формуванням навичок організованої суспільної діалогічної мови, частіше спонукати дітей до діалогу, полілогу.

Більше уваги звертати на розвиток математичної компетентності під час прогулянок, умінню орієнтуватися у просторі та часі.

Серед найнижчих показників – рівень розвитку компетентній щодо освіти лінії «Дитина в світі культури». Отже, педагогам слід спрямувати зусилля на розвиток таких складових як предметно-практична діяльність, образотворча діяльність.

Особливу увагу приділяти зміцненню фізичного, психічного та соціального здоров’я дітей, активно залучати до фізкультурно-оздоровчих видів діяльності.

Узагальненні результати

компетентності дітей старшого дошкільного віку відповідно до освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти (6-й рік життя)

(у порівнянні з 2017 – 2018 навчальним роком)

 

Освітні лінії Фізичний розвиток Пізнавальний розвиток Мовленнєвий розвиток Художньо – естетична діяльність Гра дитини Трудова діяльність Загальний показник
Термін оцінювання
2017 -2018 83 81 73 63 80 73 75,5
2018-2019 86 80,5 82,1 86 87,2 85,9 84,6
Динаміка   +3 -0,5 +8,2 +23 +7,2 +12,9 +9,1

Проаналізувавши рівень засвоєння програмових завдань дітьми старшого дошкільного віку, слід урізноманітнити напрями і методи формування компетентності старших дошкільників до навчання в школі: ретельно стежити за розвитком та тренуванням дрібної моторики рук, уваги. Активізувати технології мовленнєвого розвитку та процесів мислення, вдосконалити роботу з фізичного виховання, розвитку соціальної компетентності.

У подальшій роботі приділяти особливу увагу щодо створення розвивального простору та його впливу на розвиток дітей.

Педагогам в 2019 – 2020  н.р. продовжувати створювати сприятливі умови для формування показників розвитку компетентності особистості, а саме: фізичної, соціально-моральної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, художньо-естетичної, творчої активності в усіх сферах життєдіяльності.

При плануванні та проведенні навчально-виховної роботи з дітьми основним напрямком в роботі повинен бути особистісно-орієнтований та диференційний підхід до дітей, який виявлятиметься в умінні вихователя:

 • створювати сприятливу психологічну атмосферу в групі, більше уваги приділяти психологічним аспектам підготовки дітей до школи;
 • встановлювати емоційне спілкування з дорослими, однолітками;
 • розвивати вміння відтворювати знання в життєво-практичних ситуаціях;
 • формувати схильність до творчості, винахідництва;
 • формувати самостійність, впевненість, спостережливість.
 • розвиток зв’язного комунікативного мовлення дошкільників.

У 2019 – 2020  н.р. продовжувати роботу щодо формування здорового способу життя, збереження і зміцнення здоров’я дітей; патріотичного виховання дітей; надавати психологічну допомогу дітям з проблемами в емоційно-вольовому розвитку; сприяти розкриттю творчих здібностей кожної дитини, виявити обдарованих дітей; використовувати різноманітні форми роботи з метою психологічної компетентності педагогів і психолого-педагогічної освіченості батьків.

В кожній віковій групі ЗДО створена  база щодо оснащення педагогічного процесу та розвивального середовища: є куточки з народознавства, підібрана методична та дитяча література, сучасні наочні матеріали, іграшки тощо. Згідно з планом роботи проводяться тематичні заняття, свята, розваги. В дошкільному закладі створена певна система роботи з народознавства.

Одним з найголовніших завдань освіти взагалі і дошкільної зокрема є створення умов для розвитку творчої обдарованості. Здібність, обдарованість розглядаються, як правило, з урахуванням вікових особливостей. Починаючи з раннього віку проводиться робота по створенню внутрішніх передумов для подальшого психічного і особистісного розвитку дитини. В дошкільному навчальному закладі проводиться робота по виявленню обдарованих дітей, створений Банк даних, де простежується їх участь у різних видах діяльності. З цією метою педагоги використовують інтерактивні форми занять, індивідуальну роботу, роботу в парах, у підгрупах, спрямовані на підсилення активності кожної дитини. Традиційно діти демонструють свої таланти та здібності на різних заходах: святах, розвагах, конкурсах, виставках.

З метою забезпечення достатнього рівня психофізичного розвитку та соціальної адаптації дітей раннього віку протягом навчального року велась певна робота з батьками  дітей, які вперше прийшли до дитячого садка.

Практика довела необхідність роботи «Школи молодих батьків», на засіданнях якої розглядалися  проблеми адаптації дитини на шляху «Дім – дитячий садок», співробітництва сім’ї та дошкільного закладу в період адаптації малюка. Велике значення для розвитку дітей раннього віку має організація предметного ігрового середовища. Педагогами та батьками було багато зроблено в цьому напрямку: придбано нові іграшки, поповнено дидактичний матеріал для розвитку сенсорних здібностей дітей.

В зв’язку з новим набором дітей  до груп раннього  та молодшого віку

в новому навчальному році залишається проблема адаптації дитини в дошкільному закладі. Необхідно більше уваги приділити роботі з молодими батьками («Школа молодих батьків»).

Велика увага приділяється роботі з розвитку індивідуальних здібностей, потреб, інтересів кожної дитини. З цією метою організовані додаткові освітні послуги – мережа гуртків , яка функціонувала у 2018 – 2019 навчальному році  відповідно побажань батьків, а саме:

 1. – «Фольклорний гурток» керівник Матвійчук Валентина Олексіївна, 10 вихованців . Метою роботи цього гуртка є виховання любові до української пісні, до народних звичаїв. Дітям цікаво дізнаватися звичаї українського народу, його духовні скарби і культуру. Велику увагу музичний керівник приділяє розвитку творчих можливостей кожного гуртківця. Результатом роботи гуртка є виступи дітей на міському конкурсі «Співанкова райдуга дитинства», участь дошкільнят в виступах на святах, розвагах, конкурсах, організованих як в дошкільному закладі, так і в місті.
 2. « Калинонька» – керівник Ярошенко С.О., 10 вихованців. Мета роботи цього гуртка – це ознайомлення дітей з народною символікою, традиціями, оберегами як видом традиційно декоративно – ужиткового мистецтва, розвитку естетичного смаку. Кожна вікова група потребує особливого догляду і виховання. Для того, щоб гармонійно сформувати підростаючу особистість, наділену національною свідомістю, гідністю, здатну зберігати і приумножувати національну культуру, вихователь розпочала працювати з вихованцями молодшої групи. Для більшого занурення дітей у побут і звичаї наших пращурів, у дошкільному закладі у 2015 році облаштовано народознавчу світлицю, де і проходять заняття гуртка.  Цей гурток функціонує вже 3 роки.  Досвід показує, що вміле звертання до народознавства у виховній роботі дає змогу забезпечити тісний контакт дошкільного закладу і сім’ї .
 3. «Маленькі мислителі» – логіко – математичний гурток, керівник вихователь Слєпченко Любов Макарівна. Гурток працює протягом семи років, цей гурток відвідують 12 вихованців. Вже можна зробити висновок, що він має неабияке значення при підготовці дітей старшої групи до навчання у школі. Робота гуртка спрямована на те, щоб навчити малюків міркувати, порівнювати, узагальнювати, робити висновки. Багато уваги приділяється проведенню дидактичних, словесних, розвиваючих ігор. Практика показала, що під час таких ігор діти оволодівають вміннями виділяти мету, тобто самі намічають запам’ятовувати  те, що необхідно, у дітей розвивається пам’ять. Заняття гуртка Слєпченко Л.М. робить цікавими, змістовними, діти отримують від них і задоволення і знання.
 4. «Природолюб» – гурток еколого – природничої діяльності, керівник Романенко В.В., відвідують 10 вихованців старшої групи. Гурток функціонує з 2013 року. Вихователь уміло організовує дослідницьку діяльність дітей, використовуючи при цьому, крім доступної наукової інформації та цікавого приладдя (магніти, лупа, мікроскоп), авторські казочки, прийоми ТРВЗ. Це підвищує пізнавальну активність, максимально сприяє проявам дитячого інтересу, самостійності, відповідальності, винахідливості. Вихованці групи «Віночок »  в ході підсумкового заняття з теми «Космос» у квітні 2015 року продемонстрували глибоку обізнаність, а подекуди й енциклопедичні знання планет Сонячної системи, їх супутників, комет, астероїдів, різноманітних літальних апаратів тощо. Захоплюючий ігровий сюжет «космічної подорожі» спонукав дітей до аналізу впливу діяльності людей на природу Землі, а під час пошуково-дослідницької діяльності діти робили висновки про зміну часу доби та пір року, знаходили способи перетворення льоду в рідкий стан.
 5. «Жайворонок» – гурток з навчання дітей народним ремеслам, керівник Яременко С.В., відвідують 10 вихованців старшої групи. Цей гурток в дошкільному закладі функціонує лише з 01.09.2015 року, але вже можна зробити висновки, що керівник гуртка дуже кваліфіковано навчає дітей виготовляти вироби, прикрашати їх на заняттях, а потім використовувати для сюжетної гри вихователь . Завдяки використанню проблемних ситуацій, роботи у малих групах, вправ для активізації словника, та рефлексії дітей навчають проявляти старанність, цінувати власні вироби та водночас усвідомлювати різницю між продуктами праці дорослих і дітей.
 6. Малята – здоров’ята» – фізкультурно – туристичний гурток, керівник Бондаренко Людмила Олексіївна, 24 вихованців. Працює з 2011 року. Систематично і планомірно проводиться робота, спрямована на прищеплення любові до здорового способу життя, активного відпочинку, краєзнавства, подорожей, пізнання навколишнього, уміння поводитись в різних ситуаціях, які трапляються на відпочинку. Свої спортивні навички вихованці демонструють під час проведення міських змагань « Перші кроки».
 7. Формування, збереження й зміцнення здоров’я дітей – одна з актуальних проблем нашого суспільства, тому з 01.09.2015 року в закладі функціонує гурток з безпеки життєдіяльності « Обежедейка» – , керівник гуртка Мечет Т.А. , який відвідують 15 вихованців. Під час гурткової роботи педагог намагається розкрити систему знань про небезпеку різного походження, заходи по її запобіганню, прищепити навички захисту та самозахисту.

Також в дошкільному закладі функціонують і гуртки за батьківські кошти :

 1. Гурток з вивчення англійської мови, керівник Мирон Юлія Михайлівна. Розпочав свою роботу гурток з 2011 року, працює 4 години на тиждень, в цьому році його відвідує  70 вихованців починаючи з молодшої групи. Робота гуртка забезпечує успішне оволодіння дітьми початкових основ англійської мови, мовленнєвої активності дітей, збагачення знань про особливості народності, про основні національні традиції, звичаї країни, мова якої вивчається.
 2. Гурток хореографії керівник Кобзєва Наталія Іванівна, працює з 2012 року, 4 години на тиждень і його відвідує відвідує  71 вихованець починаючи з молодшої групи. Протягом не одного десятка років педагоги використовують рух як засіб музичного розвитку дітей дошкільного віку. Під час  заняття танцями керівник гуртка   розвиває у дошкільнят почуття ритму, музичний слух, культуру руху, гнучкість, пластику, зміцнює  дихальну, м’язову і серцево-судинну систему дитячого організму, тим самим сприяючи здоровому способу життя дошкільників. Крім цього йде розвиток дитячого танцювального творчості. Результати роботи гуртка можна спостерігати під час проведення свят, розваг, відкритих заходів.

Творчість – як вітаміни: небагато треба, але якщо їх бракує, то хвороби і зміни в розвиткові неминучі. Саме розвиткові творчості і сприяє гурткова робота,  яка в нашому дошкільному закладі набула великої популярності.  В яскравій формі, близькій дитячій природі, через музику, казку, гру, сюрпризи дитина  закріплює знання і поняття про світ людських стосунків, взаємозалежність і взаємозв’язок  із світом природи, оволодіває законами пізнання.

Але недостатньо проводився моніторинг з батьками щодо організації додаткових різноманітних форм освітнього процесу – гурткова робота. На це необхідно звернути увагу в 2018 – 2019  н.р.

Безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», «Положення про організацію роботи з охорони праці в закладах освіти» адміністрація спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Весь навчально-виховний процес здійснюється відповідно до Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку. Контроль за необхідними і безпечними умовами праці – триступеневий, за участю завідувача, відповідальних осіб, комісії з охорони праці і батьківського комітету. Таким чином, контроль з охорони праці та безпеки діяльності в ЗДО в 2018 – 2019  н.р. мав комплексний характер і вчасно реалізовувся адміністрацією.

У закладі в наявності вся нормативна база з питань охорони праці та пожежної безпеки. Необхідна ділова документація ведеться відповідно до вимог «Положення про навчання та інструктаж з охорони праці», все обладнання справне, знаходиться в задовільному стані. Постійно проводилась робота щодо запобіганню всім видам дитячого травматизму.

У  ЗДО сплановані та проводяться заходи з  питань охорони життя і здоров’я дітей  та запобігання усім видам дитячого травматизму. Матеріали  заходів: бесіди,  сценарії ігор, конкурсів, питання вікторин, малюнки тощо – зберігаються у вихователів та вихователя – методиста. В методичному кабінеті підібраний матеріал для роботи з дітьми, батьками, педагогами.

Питання охорони життя та здоров’я дітей та запобігання усім видам дитячого травматизму систематично заслуховуються на педагогічних заходах, нарадах колективу, групових та загальних батьківських зборах, проводиться індивідуальний інструктаж батьків, бесіди, консультації, оформлені інформаційні матеріали в батьківських куточках. Завідувачем були видані усі відповідні накази, з якими  ознайомлені всі працівники ЗДО під підпис.

Вихователі  активно залучають до профілактичної роботи з питань охорони життя та здоров’я дітей  та запобігання усім видам дитячого травматизму батьків.   В дошкільному закладі оформлені куточки та стенди з даної тематики у кожній віковій групі та у коридорі. Аналіз роботи з даного питання свідчить про те, що ЗДО має достатнє інформаційно-нормативне забезпечення та забезпечені методичною і художньою літературою, дидактичними посібниками, наочними матеріалами: оформлені макети “Перехрестя” з дорожніми знаками, машинками, жезлами; протипожежні щити, атрибути до сюжетно-рольових та рухливих ігор.

З метою запобігання травматизму в групах один день на тиждень проводилася різноманітна робота з охорони життєдіяльності вихованців ЗДО. Діти старших груп отримували елементарні навички та знання про норми поведінки у надзвичайних ситуаціях екологічного, техногенного, природного характеру. Вихователі всіх вікових груп в своїй роботі багато уваги приділяли вивченню правил електробезпеки, пожежної безпеки, безпеки на дорозі, поведінки з незнайомими людьми, ознайомленню з небезпечними ситуаціями природного характеру (землетрус, ожеледь, повінь, тощо). Окрім того, на виконання програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», відповідно до Базового компонента дошкільної освіти  вихователі навчали дітей засобам збереження свого здоров’я і здоров’я оточуючих. В цій роботі надавали перевагу методу моделювання, аналізу певних ситуацій, бесідам. Отже, систематична і послідовна робота з БЖД сприяла якісному проведенню  Тижнів безпеки: в жовтні  2018 року був проведені «Тиждень знань з безпеки життєдіяльності», а у квітні 2019 року був проведений «Тиждень безпеки», де мали місце цікаві і дієві форми роботи з дітьми, батьками, співробітниками, щодо різних розділів безпеки життєдіяльності. Вихователі всіх груп мали змогу проаналізувати знання та навички дітей під час проведення  підсумкових занять, бесід.

Але необхідно більше уваги приділяти виготовленню та розробці дидактичних ігор, різноманітних атрибутів до сюжетно-рольових ігор з безпеки життєдіяльності та використанню нетрадиційних форм роботи з даного питання. Бажано запрошувати фахівців під час проведення Тижнів безпеки в ЗДО.

Випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу протягом року не зафіксовано.

На сайті ЗДО  наявна сторінка «Запобігання дитячому травматизму»,  де розміщено  інформацію про правила безпечної поведінки, оприлюднена робота з даного питання.

За минулий навчальний рік збільшилась кількість дітей 5-річного віку

в мікрорайоні, які охоплені дошкільною освітою. В дошкільному закладі створено і кожного року поновлюється банк даних про дітей дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні, визначено форму здобуття дошкільної освіти дітьми 5-річного віку.

Дітей, неохоплених дошкільною освітою в мікрорайоні ЗДО, Педагогічний колектив проводив систематичну роз’яснювальну роботу серед батьків дошкільників  щодо необхідності спілкування з однолітками, оволодінням елементарними навичками навчання, соціальній адаптації дитини тощо. Неодноразово вихователі запрошували дітей та батьків до участі в масових  святкових та виховних заходах: конкурси, виставки, Дні здоров’я, святкові ранки тощо.

Фізкультурно-оздоровча робота

Пріоритетними у 2018 –  2019 навчальному році були і залишаються здоров’язберігаючі технології. У закладі сформувалась модель оптимальної взаємодії всіх спеціалістів, об’єднаних єдиною професійною метою, які допомагають у реалізації медико – педагогічного супроводу дитини. В наявності фізкультурно – музична  зала, яка оснащена необхідним спортивним інвентарем.

Фізичне виховання та оздоровча робота в дошкільному закладі спрямована на охорону і зміцнення здоров’я  дітей,  розвиток їх фізичних якостей, підвищення захисних сил організму, вироблення звички до здорового способу життя. Основою системи фізкультурно – оздоровчої роботи в закладі є руховий режим як сукупність різних засобів та організаційних форм роботи з дітьми. В дитячому садку створені необхідні умови для забезпечення оптимального рухового режиму. Слід відмітити, що поряд зі стандартним спортивним обладнанням вихователі використовують посібники, виготовлені власноруч за допомогою батьків: корегуючи доріжки з природного матеріалу, кошики для кидання м’ячів та інше.

Аналізуючи результати фізкультурно-оздоровчої роботи можна зробити висновок, що систематична робота з охорони життя та здоров’я дітей, формування основ здорового способу життя, шляхом збагачення спектру оздоровчих заходів та підвищенню рухової активності дітей була ефективною. Збільшилась кількість дітей, які стали уважно ставитись до свого здоров’я, займаються фізкультурою і спортом. В ЗДО створені належні умови для фізичного виховання дошкільників.

Протягом року педагоги вдало використовували методи, прийоми, способи організації дітей під час проведення фізкультурних занять, різноманітних спортивних заходів. Використовувались традиційні і нетрадиційні методи і прийоми навчання дітей за методикою Є.С.Вільчковського та М.М.Єфименка.

У закладі значна увага приділялась проведенню загартовуючи та оздоровчих заходів: щоденна ранкова гімнастика, заняття, спортивні розваги, свята, Дні здоров’я – в цей день основна увага приділялась організації та використанню всіх форм роботи з фізичного виховання, місячник фізкультурно – оздоровчої та спортивно – масової роботи ( вересень 2018 р.), гімнастика пробудження, фізкультхвилинки та фізкультурні паузи під час занять, в лютому  2019 року була проведена педагогічна рада «Зміцнення фізичного здоровя дошкільників шляхом активації фізкультурно – оздоровчих видів діяльності », де розглядались питання щодо збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, питання мотивації здорового способу життя, та всебічний розвиток дітей засобами фізкультури.

У травні 2019  року відбувся  міський  спортивний  фестиваль  «Перші кроки », де діти,  педагоги та батьки  нашого дошкільного закладу приймали активну участь.

Невід’ємною складовою фізкультурно – оздоровчої роботи є пропаганда здорового способу життя серед дітей і батьків. Відповідний матеріал вихователі розміщують в куточках для батьків, дане питання розглядається на батьківських зборах.

Пріоритетним напрямком просвітницької роботи є формування свідомого ставлення до свого організму та уявлення про можливості його збереження та зміцнення. Різноманітні форми роботи з фізичного виховання спрямовані на формування у дітей уявлень про правила безпечної поведінки, про можливості людського організму, про користь рухової діяльності, здорового способу життя. Так, зокрема, були проведені бесіди з батьками про особисту гігієну вдома і в дитячому садку, паралельно змодельовані та обіграні аналогічні ситуації з дітьми. Але є недоліки цієї роботи: не приділялося достатньо уваги плануванню тематичних, сюжетних фізкультурних занять на свіжому повітрі, пішохідні переходи планувалися і проводилися формально, недостатньо цікавих сюжетів та спортивних розваг, не витримувався руховий режим у часі.

За результатами медичного обстеження діти в дитячому садку поділені на фізкультурні групи згідно встановлених діагнозів:

 

Показн. стану

здор.

Кільк.

показн.

 

Група здоров’я

 

 

Група здоров’я

 

Фізичний розвиток

 

І

 

ІІ ІІІ осн. підг. спец. гарм. н/сер. в/сер.
Кількість

дітей

101 5 2 101 5 2 101 2 5
% 93 5 2 93 5 2 93 2 5

 

На диспансерному обліку знаходиться 38 дітей.

Вихователі знають про розподіл дітей на фізкультурні групи тому, під час проведення фізкультурних занять вони враховують стан здоров’я дітей, які віднесені до підготовчої групи, зменшуючи їм навантаження.

Аналіз зведених даних дітей старшої групи ( 49 дітей) показує, що програмові нормативи з фізичного виховання виконуються на 80 %. Це свідчить про недостатній рівень розвитку рухів, фізичних якостей у дітей.

В новому навчальному році необхідно більше уваги приділити саме цій проблемі

В дошкільному закладі проводяться усі необхідні профілактичні заходи:

– контролюється виконання санітарно – гігієничних норм працівниками закладу на всіх ділянках;

– здійснюється щоденний  ранковий огляд дітей;

– проводиться інформаційна робота для батьків через інформаційні куточки;

– здійснюється медико – педагогічний контроль за станом здоров’я дітей.

Влітку були проведені оздоровчі заходи, яки полягали у забезпеченні повноцінного збалансованого харчування, проведенні змістовного дозвілля дітей , забезпеченні достатнього рухового режиму на свіжому повітрі.

Завдяки систематичності проведення загартовуючих процедур захворюваність дітей за минулий рік склала 4,5 днів на одну дитину. Зниження захворюваності є результатом плідної співпраці всього колективу дошкільного закладу з батьками вихованців.

Належний рівень організації харчування  є  важливою умовою комфортного перебування дітей у закладі. Закон України «Про дошкільну освіту» багато уваги надає саме цій ланці роботи.

Вартість харчування однієї  дитини складає: ясла – 22.00 грн., сад – 26-00

Батьки сплачують 60 %  від вартості харчування на день. 40 %  додаються з місцевого бюджету. Від сплати за харчування звільнені діти , батьки яких виконують військовий обов’язок у зоні проведення АТО, діти – інваліди, діти, позбавлені батьківського піклування; 50%  батьки сплачують за дітей з багатодітних родин

Санітарно-гігієнічні умови у ЗДО відповідають Державним санітарним правилам і нормам. Оптимальний рівень природного освітлення забезпечений за умови лівостороннього освітлення навчальних приміщень. У результаті досліджень виявлено найбільш важливі фактори , що впливають на здоров’я дітей. Розроблені індивідуальні  рекомендації щодо збереження та формування міцного здоров’я дитини.

В ЗДО  ведуться соціальні паспорти дітей пільгових категорій по групам, по закладу, у яких надано повну характеристику соціального складу вихованців. Статус дітей пільгових категорій підтверджується відповідними   документами, які є підставою для надання їм пільг, передбачених законодавством України. Сформовано базу даних цих дітей: зазначено повні анкетні дані дитини, дані про батьків чи осіб, які їх замінюють, зібрані пакети документів, які підтверджують статус дитини.

В дошкільному закладі виховується  15 дітей пільгових категорій, а саме:

Категорія дітей ЗДО №2
Дитина – інвалід 1
діти, позбавлені батьківської опіки та піклування 1
Діти, із мазозабе6зпечених сімей 10
діти з багатодітних родин 2

Організація харчування дітей пільгових категорій здійснюється відповідно до діючого законодавства України:

Діти безкоштовно відвідували гуртки, театралізовані вистави концерти, Проводився патронат соціально – незахищених сімей. Питання щодо соціального захисту дітей розглядались на виробничих нарадах, батьківських зборах, на засіданнях батьківського комітету, проводились бесіди та консультації.

Наступність ЗДО та початкової школи

Педагогічним колективом у  2018 – 2019  н.р. проводилась планомірна робота з підготовки дітей до навчання в школі, та щодо вдосконалення змісту, форм і методів роботи з дітьми 6-го року життя за Програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція).

Протягом 2018 – 2019  н.р. продовжувалась співпраця педагогів ЗДО №2       «Вербиченька»  та вчителів початкових класів ЗОШ – НВК І ступеня – ДНЗ.

Було організовано спільне засідання педради, день відкритих дверей, дискусії, взаємне ознайомлення з навчальними програмами, консультування.

Спільно з учителями , вихователями старшої  групи та батьками  були  проведені батьківські збори в ЗДО у лютому 2019 р., де розглядалось питання підготовки дітей до навчання в школі та адаптації першокласників до навчально-виховного процесу. Використовуючи сучасні ІКТ, доступно відповіли на запитання батьків та розповіли про спільну роботу ЗДО та ЗОШ – НВК. Організоване  постійне інформування батьків щодо успішної підготовки дітей до школи. Проведені консультації для батьків з теми: «Готуємо дитину до школи», «Що потрібно знати першокласнику», тощо.

Педагогами було проведено облік дітей, які не відвідують дошкільні заклади, в т.ч. старших дошкільників, у закріпленому за дошкільним закладом мікрорайоні. Вихователі відвідували родини цих дітей, з’ясували причини з яких дитини перебуває вдома, питання про те, ким і яким чином здійснюється підготовка дитини до навчання в школі, чи є у дитини можливість спілкуватися з однолітками. В 2019 – 2020 навчальному році планується продовжити роботу по забепеченню багатокомплектності та наступності дотримання поступовості у навчально – виховній роботі при переході до шкільного навчання; вдосконалення роботи  на розвиток порівняльного та пояснювального мовлення  дітей; розвиток сенсомоторної координації на аркуші і техніка малювання; формування адекватної самооцінки.

Діти 5-річного віку мікрорайону 100% охоплені різними формами дошкільної освіти.

У закладі створені умови для забезпечення відповідності змісту освіти дітей старшого дошкільного віку згідно вимог Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та Програми виховання та навчання дітей від двох до семи років «Дитина» та програми «Впевнений старт». Основна мета – створення рівних стартових умов для дітей п’ятирічного віку для навчання в школі.

Соціально-економічний розвиток ЗДО

 

У дошкільному закладі створено умови для безпечного проведення освітньо-виховного процесу, для роботи всіх категорій працівників.

Фінансово-матеріальне забезпечення ЗДО відбувалось за рахунок бюджетних коштів. Стан приміщень ЗДО відповідає санітарним нормам, має задовільну оцінку. Ігрові майданчики та територія що прилягає до них утримується в чистоті відповідно до санітарних норм. Гігієнічний режим прибирання постійно і систематично контролюється медичною сестрою старшою. Робочі місця відповідають санітарно-гігієнічним нормам, вимогам безпеки і охорони праці.

Всі категорії обслуговуючого персоналу забезпечені спецодягом.

ЗДО забезпечено необхідним обладнанням: меблями, м’яким інвентарем.

Пріоритетними напрямами у сфері матеріально-технічного забезпечення  є оснащення освітньої діяльності  сучасним устаткуванням ЗДО.

На підставі отриманих результатів за 2018 – 2019 н. р. можна виділити загальні недоліки в роботі закладу дошкільної освіти, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, проблеми, педагогічний колектив визначив  такі цільові пріоритети на 2019 – 2020 навчальний рік:

 • вдосконалення контролю за станом розвитку зв’язного мовлення дошкільників (комунікативного) ( усі вікові групи);
 • слабким залишається розвиток дрібної моторики рук дітей раннього віку (розвивати її допоможе водяна та пісочна терапія);
 • недостатня робота щодо виявлення і розвитку спортивних здібностей дітей, оздоровленню кожної  дитини, відповідно її індивідуальних особливостей.

 Пріоритетні завдання на 2019 – 2020  навчальний рік.

Аналіз діяльності педагогічного колективу, результати діагностування та реальний стан освітнього процесу підтверджують необхідність розпочати роботу над реалізацією методичної проблеми «Використання сучасних технологій(«Лепбук», «Сторітелінг», «Освітня подорож», «Музейна педагогіка» та ін.)  в освітньому процесі ЗДО»

Враховуючи аналіз освітньої і методичної роботи у 2018-2019 н.р., досягнення і перспективи розвитку ЗДО, педагогічний колектив в 2019-2020 навчальному році буде спрямовувати свою діяльність на розв’язання основних пріоритетних завдань.

Пріоритетні завдання:

1.Активізувати роботу з дітьми по формуванню сенсорно-пізнавальної та математичної компетенції.

2.Забезпечити наступність та взаємодію в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу і початкової школи для створення єдиної динамічної та перспективної системи, спрямованої на безкризовий розвиток дітей в умовах освітньої реформи «Нова українська школа».

3.Продовжувати формувати економічну освіченість дітей передшкільного віку в різних видах дитячої діяльності.

Шляхи реалізації завдань:

 • Блочно-тематичне планування.
 • Організація розвивального середовища.
 • Інтеграція різних видів діяльності.
 • Використання в освітньому процесі інноваційних технологій.
 • Співпраця з родинами вихованців.

Завдання педагогічного колективу на літній оздоровчий період 2020 р.:

 1. Оздоровчі завдання:
 • створення оптимальних умов для зміцнення здоров’я вихованців, збереження їх життя та подальшого формування життєвої компетенції шляхом упровадження сучасних здоров’язбережувальних технологій;
 • дотримання розпорядку дня з урахуванням чергування фізичних, психічних навантажень та відпочинку дітей, забезпечення максимального перебування їх на свіжому повітрі, відповідності тривалості сну віку дітей;
 • підвищення ефективності освітньої роботи з питань особистої безпеки та безпеки життєдіяльності дітей;
 • оптимізація рухового режиму та самостійної ігрової діяльності дітей протягом дня як важливої складової фізичного розвитку дошкільників;
 • забезпечення умов для загартування дитячого організму;
 • організація збалансованого харчування та раціонального питного режиму.

Розділ 2. Методична робота з кадрами

2.1. Підвищення теоретичного рівня і фахової підготовки

педагогів дошкільного закладу

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні Прим.
1 З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів:

– направити на курси підвищення кваліфікації  при ОІППО м. Суми   Яременко С.В.,  Слєпченко Л.М.- забезпечити до курсовими і після курсовими завданнями педагогів, які будуть відвідувати курси;

– зобов’язати педагогів відвідувати методичні об’єднання.

 

упродовж року

 

 

до 03.10.2019

 

 

Директор (завідувач)

 

 

Директор (завідувач),

вихователь  – методист

 

наказ

 

 

 

 

наказ

2 Відповідно до потреб, запитів та інтересів вихователів ознайомити з методичними формами роботи та визначитись у зайнятості медпрацівника у міських формах роботи. до 03.10.2019 Директор (завідувач),

вихователь  – методист

наказ
3 З метою ознайомлення з наказами управління освіти, постановами, розпорядженнями, проводити інструктивно-інформаційні наради. щомісяця Директор (завідувач) місячний план
4 З метою популяризації науково-методичних здобутків та впровадження їх в практику роботи з дітьми проводити обговорення журнальних газетних публікацій щомісяця вихователь-методист місячний план
5 Організувати «Круглі столи» з питань самоосвіти. 1 раз в кв. Вихователь – методист План
6 З метою надання методичної допомоги:

– систематично здійснювати контроль за самоосвітою педагогів;

– систематично здійснювати діагностичне тестування педагогів

 

1 раз в кв.

 

 

09.2019р.

05.2020р.

 

Директор (завідувач),

вихователь  – методист

 

зошит із самоосвіти

7 З метою активізації творчої діяльності, стимулювання неперервної фахової освіти, відповідно Закону України «Про дошкільну освіту» провести  атестацію вихователя Слєпченко Л.М.                         – видати наказ по ЗДО про підготовку та проведення атестації в 2019-2020 н. р.;

– вивчити систему роботи педагога, яка підлягає атестації;

– надання індивідуальних консультацій педагогу, який атестуються з теми виготовлення та використання розвиваючих ігор, складання конспектів інтегрованих занять;

– видати наказ по ЗДО за результатами атестації, ознайомити педколектив з результатами атестації;

– співбесіди з вихователями, які атестуються, з питань оформлення матеріалу з досвіду роботи.

 

до 04.20120р.

до 10.2019р.

упродовж року

вересень-листопа

04.2020р.

упродовж року

 

 

Директор (завідувач),

вихователь  – методист, атестаційна комісія

 

 

наказ, протокол

наказ

графіки, звіти, протоколи, накази

рекомендації

наказ

 

рекомендації

8 З метою підвищення якості реалізації річних завдань у 2019-2020 н. р.:

– визначити зміст педпроцесу, скласти навчальні плани;

– створити на заняттях та у повсякденному житті мікроклімат педагогічного співробітництва;

– організувати роботу та затвердити склад творчої групи із проблеми « Шляхи активізації дитячої творчості засобами образотворчого мистецтва»;                                                                                                            – Систематично проводити педагогічні години;

 

08-09.2019

 

 

постійно

 

упродовж року

 

Вихователь – методист,

 

 

педагоги

 

творча група

 

навч. план.

спостереження

план роботи

9 З метою підвищення фахової майстерності педагогів та якості освітнього процесу :                                            – проводити взаємовідвідування занять між колегами;

– сприяти участі педагогів ЗДО у творчих групах міського рівня;

– проводити консультації щодо координації діяльності освітньо – виховного процесу для вихователів;

– взяти участь у конкурсі-виставці розвиваючих ігор «Нестандартне фізкультурне обладнання»;

– сприяти участі у конкурсі

« У дворику як у віночку»

– сприяти участі в конкурсі на кращий твір серед педагогів ЗДО «Моя професія найкраща»

– сприяти публікацій матеріалів педагогів у міській, обласній, Всеукраїнській педагогічній пресі»

 

 

 

упродовж року

Грудень-січень

 

Квітень

Травень

 

Протягом року

педагоги

Директор (завідувач)

 

вихователі

 

вихователі

зошит самоосвіти

 

обладнання

 

підготовка майданчиків

10  Вивчення та узагальнення досвіду роботи вихователів щодо планування освітнього процесу в контексті програми  « Дитина» та « Впевнений старт».

Вивчення системи роботи вихователів що атестуються .

упродовж року

 

 

педагоги, що атестуються

 

 

матеріали
11 З метою підвищення теоретичного рівня педагогів провести:

– екологічну акцію «Я і природа – одне ціле»;

– виставку народного декору;

 

квітень

 

січень

 

вихователі

 

вихователі

 

план

 

план

 

 

2.1.1.Семінари

 Теоретичний семінар «Екологічне виховання дошкільників»                                                                         Вересень,   2019 року

1.1 Вступна частина. Ніколаєнко Т.О. Директор (завідувач) Теоретичний та практичний матеріал

 

 

 

 

1.2. Основні завдання екологічної освіти дошкільнят Ярошенко С.О.

 

 

вихователь

 

1.3.  Форми роботи з екологічного виховання дітей дошкільного віку. Романенко В.В. вихователь

 

                                      Семінар – практикум

«Національно-патріотичне виховання дошкільників в умовах сучасності. »                                                        Грудень,   2019 року

2.1  Національно-патріотичне виховання дошкільників, його завдання, принципи, методи і форми роботи. Красновид С.М. Вихователь Теоретичний та практичний матеріал

 

 

 

 

2.2 Ознайомлення дітей з традиціями  та побутом українського народу Ярошенко С.О. Вихователь
2.3 Стан навчально-виховної роботи з національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (довідка за результатами тематичної перевірки) Ніколаєнко Т.О. Директор (завідувач)

 

2.1.2.ВІДКРИТІ  ПОКАЗИ  РІЗНИХ  ВИДІВ  ДІЯЛЬНОСТІ

НАЗВА ЗАХОДУ Форма роботи Термін Відповідальний Відмітка про виконання
1 Конкурс нестандартних занять з логіко-математичного та сенсорного розвитку колект.

перегляд

Листопад, 2019 Слєпченко Л.М.,                  Яременко С.В.
2 Декада занять з мовленнєвого розвитку з використанням сучасних освітніх технологій колект.

перегляд

Лютий,2020 Красновид С.М., Ярошенко С.О.,  Романенко В.В.
3 Презентація освітньої роботи з дітьми з економічного виховання колект.

перегляд

Квітень, 2020 Бондаренко Л.О., Яцун А.М., Богданова О.М.

 

2.1.3.КОНСУЛЬТАЦІЇ  ДЛЯ  ПЕДАГОГІВ

 

ЗМІСТ РОБОТИ Термін Відповідальний Відмітка про виконання
1 «Дидактичне забезпечення логіко-математичного та сенсорного розвитку дітей»           Вересень Слєпченко Л.М., вихователь  
2 «Основні методичні підходи в  роботі з дітьми з логіко-математичного розвитку»            Жовтень Пасічнюк О.В., вихователь-методист  
3 «Використання технології сторітелінгу в роботі з дітьми передшкільного віку»           Листопад Красновид С.М., вихователь  
4 «Знайомтесь – лепбук» Грудень Богданова О.М., вихователь  
5 «Наступність ЗДО і ЗОШ в умовах Нової української школи» Січень Романенко В.В., вихователь  
6 «Організація роботи з дітьми з економічного виховання» Лютий Слєпченко Л.М., вихователь  
7 «Нетрадиційні техніки малювання» Березень Яцун А.М., вихователь  
8 «Організація пізнавальної діяльності дітей в ЗДО» Квітень Бондаренко Л.О., вихователь  
9 «Пріоритетні напрямки національно-патріотичного виховання дошкільників» Травень Ярошенко С.О., вихователь  

 

Блок  2.2. Удосконалення професійної майстерності

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Примітка
1 Забезпечити участь кожного педагогічного працівника у різних формах методичної роботи в ЗДО і в місті. Згідно з графіком

 

Вихователь-методист

 

2 Індивідуальне консультування педагогічних працівників з метою підвищення ефективності освітньо-виховної  діяльності. Протягом року Вихователь-методист

 

3 Педагогічні години:
4 Круглий стіл «Розвиваємо математичну та сенсорно-пізнавальну компетенцію дітей» 05.09.2019р. Вихователь-методист
5 Ділова гра «Навчаємо дітей елементарної математики» 04.10.2019р. Вихователь-методист
6 Семінар-практикум «Використання освітніх технологій під час занять з логіко-математичного розвитку» 07.11.2019р. Вихователь-методист
7 Ділова гра «Сучасні вимоги до якості освіти дітей старшого дошкільного віку в контексті оновлених стандартів» 06.12.2019р. Вихователь-методист
8  «Наступність між

дошкільною та початковою ланками освіти в рамках впровадження концепції «Нової української школи»

04.01.2020р. Вихователь-методист, вчитель початкових класів
9 Тренінг «Розвиток психічних процесів дітей передшкільного віку» 06.02.2020р. Практичний психолог
10 Методичні посиденьки «Використання розвивального середовища в освітньому процесі» 06.03.2020р. Вихователь-методист
11 Коло ідей «Використання освітніх технологій в роботі з дітьми» 04.04.2020р. Вихователь-методист
12 Бюро педагогічних знахідок  «Все для юних економістів» 08.05.2020р. Вихователь-методист

 

2.2.2. ВИСТАВКИ ДИТЯЧИХ РОБІТ

ЗМІСТ РОБОТИ Термін проведення Відповідальний Відмітка про виконан.
1. Моє рідне місто – Конотоп вересень вихователі
2. «Ходить гарбуз по городі» (виставка робіт з овочів та фруктів). жовтень вихователі
3.  «Осінній вернісаж» листопад вихователі
4. Новорічні фантазії грудень вихователі
5. Різдво січень вихователі
6.

 

«Моя Україна»  (виконаних в різних техніках) лютий вихователі
7. Мама – сонечко в сім’ї, ми – промінчики її березень вихователі
8. Великодня писанка квітень вихователі
9. Народні умільці (виставка – конкурс робіт з природного матеріалу) травень вихователі

 

Блок 2.3. Самоосвіта                                                 

№ з/п Зміст роботи Термін Відповідальний Інформ. забезпеч. Примітка
1 – «Організація якісного харчування дітей» ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упродовж року

Ніколаєнко Т.О.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Папки самоосвіти

2 – «Народні свята як засіб формування у дошкільників музично – естетичних здібностей»  

Матвійчук В.О.

3

 

 – «Екологічне виховання дошкільників»  Романенко В.В.
4

 

-«Краєзнавство в дошкільному закладі: «Люби та знай свій рідний край» Яременко С.В.
5 -«Оптимізація рухового режиму в дошкільному навчальному закладі»; Бондаренко Л.О.
6 -«Формування предметно-практичної компетенції дітей дошкільного віку» Мечет Т.А.
7 -«Робота з батьками невід’ємна частина у виховному процесі дошкільного закладу»  Ярошенко С.О.
8 – «Софія Русова подвижниця національного дошкільного виховання» Красновид С.М.
9 -«Використання нетрадиційніх прийомів

та технік в зображувальній діяльності»

Пасічнюк О.В., вихователь – методист
10  «Профілактика емоційного вигорання педагогів» Богданова О.М., практичний психолог
11  –  Логіко – математична компетентність дітей дошкільного віку Слєпченко Л.М.

Блок 2.4. Педагогічні ради

Педагогічна рада    Тема: «Якісна освіта – запорука самореалізації особистості»                                 Серпень 2019 року

1.1 Аналіз результатів освітньої та методичної роботи  за 2018- 2019 навчальний рік та основні педагогічні проблеми і завдання педагогічного колективу на 2019– 2020навчальний рік Ніколаєнко Т.О. Директор (завідувач) Інформація
1.2

 

Про підсумки підготовки вихователів  до навчального року Ніколаєнко Т.О. Директор (завідувач) Довідка ( за результатом тематичної перевірки)

 

1.3 Підсумки оздоровчого періоду Шпота К.М. Сестра медична старша Звіт
1.4 Затвердження освітніх програм, форм планування, графіку роботи гуртків Ніколаєнко Т.О Директор (завідувач)
1.5

 

Обговорення і затвердження річного плану роботи на новий 2019 – 2020 н. р.  затвердження форм планування, розкладу занять, планів роботи гуртків Ніколаєнко Т.О.

 

Директор (завідувач) План

 

1.6 Атестація педагогічних працівників Ніколаєнко Т.О. Директор (завідувач)

Педагогічна рада №2

Тема: «Реалізація програмових завдань освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»,                                                                     

 Листопад , 2018

2.1 Про виконання рішень попередньої педради.

 

Пасічнюк О.В. Вихователь-методист
2.2 Довідка за результатами тематичного вивчення «Стан реалізації завдань освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»   Ніколаєнко Т.О. Директор (завідувач) Довідка перевірки
2.3 Особливості розвитку мислення дітей передшкільного віку. Бут І.М. Практичний психолог Виступ
2.4 Створення умов для логіко-математичного та сенсорного розвитку дітей в умовах ЗДО» Слєпченко Л.М. Вихователь Виступ-презентація

 

 

2.5  Сенсорний та логіко-математичний розвиток дітей  шляхом використання дидактичних ігор.

 

Рманенко В.В.

Ніколаєнко Т.О.

Вихователь

Вихователь

Обмін досвідом
2.5 Робота з батьками з питання формування сенсорно-пізнавальної та математичної компетенції дітей раннього та перед шкільного віку. Пасічнюк О.В.

 

Слєпченко Л.М.

Вихователь – методист

Вихователь

Презентація інформаційного матеріалу
2.6 Аналіз захворюваності та харчування за 2018р. Шпота К.М. Сестра медична старша Звіт

Педагогічна рада №3                                                                                            Тема : «Забезпечення єдності, перспективності, наступності в освітньому просторі двох суміжних ланок освіти»

  Січень, 2019 року

3.1
Про виконання  рішення попередньої педради.

 

Ніколаєнко Т.О. Директор (завідувач),

вихователь-методист

 

Інформація

 

3.2
Довідка за результатами тематичного вивчення «Стан реалізації державних вимог щодо рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6(7) років»

 

Пасічнюк О.В. Вихователь-методист Довідка перевірки
3.3
Зміст освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку
Романенко В.В. Вихователь

 

Виступ вихователя групи старшого дошкільного віку
3.4
Початкова ланка освіти в умовах Нової української школи

 

Вчитель початкових класів Виступ вчителя початкових класів
3.5
Корекційна робота в підготовці дітей до успішного навчання
Бут І.М. Практичний психолог Виступ
3.6
Розвивальне середовище ЗОШ і ЗДО в сучасних умова
Вчителі початкових класів, вихователі ЗДО Обмін досвідом
3.7
Організація роботи з батьками дітей старшого дошкільного віку та першокласників – спільна робота ЗДО і ЗОШ»
Вчителі початкових класів, вихователі ЗДО Презентація інформаційного матеріалу

Педагогічний консиліум №4      Тема : «Психолого – педагогічне забезпечення розвитку здібностей в дошкільному віці»

Травень, 2020 року                                                         

4.1. Про аналіз соціально – психологічної та емоційно – вольової готовності старших дошкільників до навчання Шпота К.М.

 

Ніколаєнко Т.О.

 

Сестра медична

Директор (завідувач)

 

 

Довідка ( за результатом тематичної перевірки)
4.2 Про аналіз рухового розвитку дітей дошкільного віку Ніколаєнко Т.О. Директор (завідувач)

 

Довідка
4.3 Про результативність гурткової роботи в ДНЗ Керівники гуртків Звіт
4.4. Про результативність роботи вихователів «Мої досягнення» Вихователі Звіт
4.5 Про роботу творчої групи Члени тв. гр. Звіт
4.6 Про затвердження плану роботи на літній період Ніколаєнко Т.О. Директор (завідувач)

 

Розділ 3. Робота методичного кабінету 

Блок 3.1. Атестація, курсова перепідготовка, участь у методичній роботі міста та області

3.1.1. Атестація

 

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Примітка
1 Ознайомити вихователів із Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників Вересень 2019р. Директор (завідувач)
2 Видати наказ з питань атестації педагогічних кадрів Жовтень 2019р. Директор (завідувач)
3 Засідання атестаційної комісії:

•    розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії;

•    складання графіку засідання атестаційної комісії

Жовтень 2019р. Голова атестаційної комісії
4 Відвідування занять  і вивчення досвіду роботи педагога, що атестується Жовтень 2019р.-березень 2020р. Члени атестаційної комісії
5 Ознайомлення з плануванням вихователя (чіткість, результативність) Грудень 2019р. Члени атестаційної комісії
6 Складання характеристики на педагога, що атестується Лютий 2020р. Члени атестаційної комісії
7 Ознайомлення з характеристикою працівника, що атестується Лютий 2020р. Члени атестаційної комісії
8 Узагальнення досвіду роботи вихователя, що атестується Березень 2020р. Члени атестаційної комісії
9 Атестація педпрацівника Березень 2020р. Члени атестаційної комісії
10 Видати наказ «Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2020р.» Квітень 2020р. Директор (завідувач)

 

3.1.2. Курсова перепідготовка

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Примітка
1 Направити на курси підвищення кваліфікації слідуючого працівника:        1)Яременко С.В., вихователя,                 2)Слєпченко , вихователь;

3) Чагайда Н.М., кухар

 

 

Упродовж року Вихователь-методист
2 Функціональне навчання керівного складу і фахівців ОП, ЦО Упродовж року Вихователь-методист

 

3.1.3. Діагностика, моніторингові дослідження

 

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Примітка
1 Вивчення сформованості компонентів психологічної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі. Травень Практичний психолог
2 Оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою  кваліметричної моделі. Жовтень

Квітень

Вихователі групи старшого дошкільного віку
3 Моніторинг рівня розвиненості та вихованості дітей дошкільного віку відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти Жовтень

Квітень

Вихователь-методист, вихователі груп молодшого та середнього дошкільного віку
4 Обстеження нервово-психічного розвитку дітей раннього віку. Вересень, жовтень Вихователі групи раннього віку
5 Провести моніторингове вивчення результативності використання інноваційних технологій спрямованих на розвиток логіко-математичного мислення («Кольорові палични» Дж. Кюізенера,  «Логічні блоки» З. Дьєнеша, Кубики Нікітіна) Квітень Вихователь-методист, вихователі всіх вікових груп
6 Провести моніторингове вивчення результативності впровадження освітніх технологій спрямованих на розвиток мовлення дошкільників Квітень Вихователь-методист, вихователі груп передшкільного віку

8уз к Л.О. – музкерівниквник

чокв звукової та дихальної гімнастикиучасниками дитячої гри                           

 Розділ 3.1.4. Робота методичного кабінету

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Примітка
1 Поповнити методичний кабінет рекомендаціями, розробками, зразками планування, консультаціями для тематичних тижнів з урахуванням вимог програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина». Укомплектувати картотеку. Протягом року Вихователь-методист
2 Здійснювати переплату періодичних видань журналів та газет з дошкільного виховання Протягом року Директор (завідувач) ,вихователь-методист
3 Допомога  вихователям у складанні перспективного плану роботи та планів роботи гуртків. Протягом року Вихователь-методист
4 Поповнити добірку сюжетних і предметних малюнків для складання розповідей за ними та підготувати методичні рекомендації щодо їх використання Протягом року Вихователь-методист
5 Оформити тематичні куточки: Протягом року Вихователі,

музкерівник

5 Скласти графік роботи гуртків вересень

2019

Директор (завідувач)
6 Розробити раціональний режим для кожної вікової групи на новий навчальний рік за Освітньою програмою для дітей від двох до семи років «Дитина» вересень

2019

 

Директор (завідувач)
7 Укомплектувати картотеку методичної літератури та аудіовізуальних засобів протягом року  

Вихователь – методист

8 Розробити анкету для батьків « Що ми знаємо про фізкультурно-оздоровчу роботу в дошкільному закладі» вересень

2019

 

Вихователь – методист
9 Ознайомити педагогів з посадовими обов’язками, графіком роботи

на 2018-2019 н.р.

вересень

2018

 

Директор (завідувач)
10 Розпочати  роботу   по вдосконаленню системи роботи закладу з фізкультурно-оздоровчої роботи – Ліцей для батьків “Сім’я – берегиня здоров’я”;

Робота по авторській програмі М. Єфименка “Казкова фізкультура”

До 01.10. Директор (завідувач)
11 Організувати роботу консультпункту для батьківСтежинки до школи” Листопад, грудень, березень Вихователі старших груп
12 Надати допомогу вихователям в оформленні  куточка для батьків, обладнанні предметно-ігрового середовища в групах до 12.10. 2019 Директор (завідувач)
13 Надати допомогу в організації роботи з дітьми за інтересами до 15.09. 2019 Директор (завідувач)
14 Розробити плани Днів відкритих дверей, проведення екологічної акції до 25.10.  2019 Вихователь – методист
15 Надати допомогу вихователям  в складанні сценаріїв спортивних  свят, розваг протягом року Вихователь – методист
16

 

 

 

 

 

 

Розробити план проведення загальносадових свят:

– «Масляна»

– «Міс дитсадка»

– «Гуморина»

– свята до Дня захисту дітей

Розробити конспекти занять народознавста;

вересень – жовтень

 

 

 

 

Протягомроку

Музичний  керівник

 

 

 

 

вихователі

17 Організація відкритих заходів взаємовідвідувань Протягом року Вихователь – методист
18 Консультації, методики проведення занять і режимних моментів Протягом року Вихователь  – методист
19 Підготувати матеріали для оформлення «куточків творчості» Жовтень 2019 вихователі
20 Постійно проводити роботу щодо підвищення комп’ютерної грамотності педагогічних працівників протягом року завідувач
21 Забезпечувати систематичну роботу з ПК «Курсу сайту для ДНЗ», «Дошкілля»,  «Методична сторінка» та підтримку його баз даних в актуальному стані протягом

року

Директор (завідувач),

відповідальний за роботу з ПК

22 Здійснювати консультації для батьків щодо електронної реєстрації дітей в ЗДО протягом

року

Директор (завідувач),

відповідальний за роботу

23 Здійснювати постійний контроль за ефективним використанням наявної комп’ютерної,мультимедійної техніки та мережі Інтернет протягом року Директор (завідувач)
24 За умов наявності фінансування поповнювати парк комп’ютерної та мультимедійної техніки, здійснювати поточний ремонт наявної протягом року Директор (завідувач)
25 При наявності та використанні комп’ютерних програм дотримуватись норм чинного законодавства постійно Директор (завідувач)
26 Постійно забезпечувати та розширювати функціонування сайту. постійно Директор (завідувач)

 

 

 

 

Розділ 4. Організаційно – педагогічна робота

                 План роботи «Школи молодих батьків»

 1. Вересень 2019 року «Чи потрібний дитині дитячий садок?»
1.1

 

Традиційні та нові форми взаємодії з батьками дітей раннього віку Ніколаєнко Т.О. Директор (завідувач)
1.2 Довіра, як основний чинник успішної адаптації дитини в дошкільному закладі Яременко С.В. Вихователь
1.3 Адаптація дитини до дитячого садка : тематичні тренінги Бут І.М. Практичний психолог
1.4 Допоможемо малюкові зростати самостійним Бут І.М. Практичний психолог

 

2.Грудень 2019 року   «Адаптація дитини раннього віку в ЗДО»

1.1

 

Значення методу педагогічного умовляння у вихованні особистості Ніколаєнко Т.О. Директор (завідувач)
1.2 Аспекти розвитку мовленнєвої особистості у ранньому дитинстві Яременко С.В. Вихователь
1.3 Контроль за розвитком малюків Шпота К.М.

 

НіколаєнкоТ. О.

Медична сестра, директор (завідувач)  

 

1.4 Психолого – педагогічна допомога родині в адаптації дитини до умов дитячого садка Бут І.М. Практичний психолог  

 

1.5. Ігри в піску та сольові анімації як психопрофілактичний засіб у період адаптації Бут І.М. Практичний психолог  

 

1 «Родинні традиції, національні звичаї – могутнє джерело формування морально – етичних норм особистості» Яременко С.В. Вихователь
2.

 

Тренінг «Я і моя дитина» Пасічнюк О.В. Вихователь – методист
3. Інтерактивна робота з батьками Бут І.М. Практичний психолог

Травень 2020року

                 

4.1.Робота з батьками         

                       4.1.1. Консультації для батьків

 

ЗМІСТ РОБОТИ Термін проведення Відповідальний Відмітка про виконання
1. «Адаптаційний період.

Як звикнути до дитячого садочка»

 

вересень Богданова О.М.
3.  «Виховувати без насильства»

 

жовтень Романенко В.В.
4. «Щоб дитина була здоровою»

 

листопад Бондаренко Л.О.
5. «Рухливі ігри, в які бавляться наші діти» грудень Ярошенко С.О.
6. «Гра для дитини це її життя»

 

січень Яременко С.О.
7. «У кого більше прав?»

 

лютий Пасічнюк О.В.
8. «Дошкільник і комп’ютер»

 

березень Яцун А.М.
9. «Увага! Потреби дитини!»

 

квітень Слєпченко Л.М.
10. «Портфель знань та емоцій

майбутнього школяра»

 

травень Ніколаєнко Т.О.

 

4.1.2.Загальні батьківські збори на 2019 – 2020  навчальний рік

Тема:  Створення фундаменту успішності дитини в умовах освітньої реформи «Нова українська школа»
Пріоритетні напрямки освітньої роботи дошкільного закладу в 2019-2020 н. р  

 

 

 

27.09.2019р.

Директор (завідувач),

вихователь-методист

 
Звіт про проведені заходи щодо підготовки до нового навчального 2019-2020 року. Директор (завідувач)  
Вибори нового складу батьківського комітету.

 

Директор (завідувач)  
Вектор наступності державних стандартів дошкільної і початкової освіти в умовах освітньої реформи «Нова українська школа» (презентація) Вихователь-методист  
Неготовність дитини до школи: як правильно вчинити батькам Практичний психолог  
Тема: «Сучасні освітні технології  в ЗДО»
1.Аналіз підсумків освітньої діяльності за 2019–2020 н.р.  

 

 

 

 

25.05.2020р.

Директор (завідувач), вихователь-методист  
2.  Організація харчування дітей в літній оздоровчий період.

 

Директор (завідувач), сестра медична старша  
3. Презентація «Використання освітніх технологій з дітьми в дії» Вихователь-методист  
4.   Використання освітніх технологій вдома Директор (завідувач)  
5. Порядок проходження медичних оглядів дітей, які йдуть до 1-го класу Сестра медична старша  
4.1.3. Групові батьківські збори на 2019 – 2020 н. р.

 

Група «Капітошки»

(ранній вік)

«Сходинки до пізнання світу»

1.           Адаптація дітей до умов дитячого садочка.

2.          Організація життєдіяльності дітей раннього віку в ДНЗ.

3.        Сучасні підходи до створення розвивального середовища.

4.                Санітарно-гігієнічні вимоги до дитячих іграшок.

5.   Вибори батьківського комітету групи.

 

Вересень

Вихователі, практичний психолог  
«Граємося з дітьми з малечку»

1.      Ігри для розвитку дрібної моторики рук – запорука подальшого розвитку зв’язного мовлення дітей.

2.       Презентація вправ на розвиток дрібної моторики.

3.      Виставка дидактичного матеріалу з сенсорного виховання.

4.      Обговорення психолого-педагогічних ситуацій.

Січень Вихователі, практичний психолог  
«Літнє оздоровлення дітей»

1.           Організація життєдіяльності дітей – запорука гармонійного розвитку та засіб зміцнення їхнього здоров’я.

2.           Охорона життя і здоров’я дітей в літній період, безпека їх життєдіяльності.

3.           Оздоровлення дітей влітку, рекомендації, розповсюдження пам’яток.

4.           Фоторепортаж «Дитинство»

5.           Звіт про роботу батьківського комітету.

Травень Вихователі, практичний

психолог, старша медична сестра, голова батьківського комітету

 
Група «Малюки»

(молодший дошкільний вік)

«Становлення особистості молодшого дошкільника»

1.      Психологічний портрет дитини четвертого року життя.

2.      Організація життєдіяльності дітей четвертого року життя в ДНЗ.

3.      Дитина має бути здоровою.

4.      Розвиток  рухової активності в домашніх умовах.

5.      Вибори батьківського комітету.

 

Вересень

 

Вихователі, практичний психолог

 
«Плекаємо патріотів»

1.   Особливості національно-патріо-тичного виховання молодших дошкільників

2.   Дискусія «Як розповідати дітям про війну?»

3.   Експрес-огляд національного куточка для дошкільників та групових міні-музеїв.

4.   Виховання культурно-гігієнічних навичок в садочку та родині.

 

Січень

 

 

Вихователі, практичний психолог

 
«На порозі літнього оздоровлення»

1.         Розвиток мовлення дошкільників в іграх – запорука мовленнєвої компетентності.

2.         Роль іграшки у розвитку  мовлення дітей.

3.         Як виховати любов до книжки?

4.         Оздоровлення дітей влітку, охорона життя і здоров’я, безпека їх життєдіяльності.

5.         У відпустку з дитиною.

6.         Звіт про роботу батьківського комітету

 

Травень

 

Вихователі, практичний психолог, старша медична сестра

 
Група «Віночок»

(середній дошкільний вік)

«Пізнаємо світ»

1.         Психологічний портрет дитини п’ятого року життя.

2.         Організація життєдіяльності дітей п’ятого року життя в ДНЗ.

3.         Допитливість – ознака креативності. Як виховувати чомусиків?

4.         Значення дитячої книжки у контексті формування особистості дошкільника.

5.         Вибори батьківського комі­тету.

Вересень Вихователі, практичний психолог  
«Роль родини у вихованні дитини»

1.     Завдання з патріотичного виховання  у світлі вимог програми «Я у Світі».

2.     Невротичні розлади дошкільників у контексті сімейного та суспільного виховання.

3.     Використання українських народних ігор у роботі з дітьми.

4.     Формування у дітей патріотичних почуттів, гуманістичної моралі, етичної культури.

Січень Вихователі, практичний психолог  
«Яскраві барви теплого літа»

1.     Коли дитина готова до школи?

2.     Формуємо внутрішню позицію школяра.

3.     Оздоровлення дітей влітку, охорона життя і здоров’я, безпека їх життєдіяльності. У відпустку з дитиною.

4.     Фоторепортаж «Дитинство починається в садочку»

5.     Звіт про роботу батьківського комітету.

Травень Вихователі, практичний психолог, старша медична сестра  
Групи «Метелики», «Веселка» (старший дошкільний вік)
«Соціально-психологічна та емоційно-вольова готовність старших дошкільників до подальшого навчання в рамках впровадження концепції «Нової української школи»

1.   Психологічний портрет дитини шостого (сьомого) року життя.

2.   Організація життєдіяльності дітей шостого (сьомого) року життя в ДНЗ.

3.   Державні стандартидошкільної освіти: вимоги часу в умовах освітньої реформи «Нова українська школа».

4.   Соціально-комунікативна компе-тенція дошкільників: сутність та основні складові.

5.   Вибори батьківського комітету.

 

Вересень

Вихователі,  вчит. поч. кл., практичний психолог  
«Здоров’я дітей турбота дорослих»

1.         Цілісний підхід педагогів і батьків до розвитку і виховання старших дошкільників.

2.         Здоровий спосіб життя: як цього досягти.

3.         Загартування дітей вдома. Аукціон ідей сімейної педагогіки.

4.         Раціонально-збалансоване харчування дітей – запорука здоров’я дітей.

5.         Розвиток пізнавальної діяльності дошкільнят під час ігрової діяльності

Січень Вихователі,

старша медична сестра

 
«Дитина зустрічається зі школою»

1.      Як подолати батьківські страхи перед школою.

2.      Критерії готовності дитини до вступу у школу.

3.      Рекомендації батькам першокласника на 1вересня.

4.      Охорона життя і здоров’я дітей влітку.

5.      Звіт про роботу БК.

Травень Вихователі, практичний психолог, вчитель початкових класів  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 4.2. Загальні заходи для дітей

№ п/п Зміст роботи Термін
виконання
Відповідальний Примітка
1 Фізкультурні розваги 1 раз на місяць Вихователі, муз. керівник
2 Фізкультурні свята 2 рази на рік Вихователі, музичний кер.
3 Музичні розваги

 

2 рази на місяць Музичний кер.
4 Розваги до обрядових народних свят За календарем Вихователі, муз. керівник
5 День знань 01.09.2019 року Вихователі
6 Проводити дні здоров’я Останній день кожного місяця Вихователі, музичний керівник

 

7 Проводити спортивні свята 1 раз в квартал Вихователі, музичний керівник
8 Проводити рухливі ігри, спортивні ігри, ігри-естафети, хороводні ігри, екологічні стежки, спортивні змагання, прогулянки, психогімнастику, пальчикову гімнастику. Постійно Вихователі, музичний керівник

 

9 Провести свято «Осінь в гості завітала»,

 

Жовтень, 2019 Музичний керівник,

вихователі

10 Провести театралізовану виставу «Коза дереза» (з участю вихователів) Листопад, 2019

 

11 Свято «Через гори, через гай іде Святий Миколай». 19.12.2019
12 Свято «Святкуєм  Різдво всім людям на добро» Січень, 2020 Педагогічний колектив
13 Розвага «Як Зима з Весною сперечалися і у настроях змагалися» Лютий, 2020
14 Провести театралізоване дійство

«Шляхом Кобзаря»

Березень, 2020
15 Свято матері «Подарунок для матусі» Травень, 2020
16 Свято у старших групах «Подорож країною дитинства» Травень, 2020
17 Загальноміський захід « Срібний дзвоник Конотопа» Травень2020 року Музичний керівник
18 Загальноміський захід «Перші кроки» Травень2020 року Музичний керівник, керівник хореографічного гуртка
19 Провести спортивне дозвілля «1 червня – день захисту дітей». Червень, 2020 Педагогічний колектив
20 Проводити День відкритих дверей для батьків 1 раз в квартал Вихователі
21 День Конституції  «Наша Україна співуча й чарівна» 28 червня 2020
22 Організувати виставку квітів «Колір моєї землі» Липень , 2020 Педагогічний колектив
23 Провести свято до Дня незалежності спільно з батьками, ЗДО і дітьми. 25 серпня 2020 Педагогічний колектив, батьки

 

    Блок 4.3. Співпраця зі школою    

   4.3.1. Перспективність і наступність в роботі  дошкільного закладу та початкової школи  в 2019 – 2020 навчальному році

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний  
1 Обговорення і затвердження основних напрямків роботи ЗДО  №2 і ЗОШ – НВК І ступеня Серпень 2019 Директор (завідувач) ЗДО,

Директор ЗСШ

2 Складання спільної угоди роботи ЗДО та школи Директор (завідувач)

Директор

серпень
3 Участь вихованців ЗДО №2 в урочистих подіях на честь свята «1 вересня – День знань», «Останній дзвінок» у ЗОШ – НВК І ступеня Вересень 2019, травень 2020 Вихователь-методист

Вихователі, Завуч,учителі перших класів

4 Круглий стіл «Участь дошкільного закладу у підготовці до навчання у школі дітей, які не відвідують дошкільні заклади» (відкриття консультпунктів, школи майбутніх першокласників) Жовтень 2020 Педагоги ЗДО та ЗОШ – НВК І ступеня
5 З метою підвищення рівня мотиваційної готовності до школи систематично використовувати в роботі:

–    читання літературних творів про школу;

–    бесіди з дошкільниками;

–    знайомство з правилами поведінки в школі;

–    сюжетно-рольові ігри на шкільну тематику

Впродовж року Вихователі
6 З метою підвищення якості організації перспективності та наступності в роботі дошкільного навчального закладу та школи:

–         відвідати уроки в перших класах ЗСШ для вивчення методів і прийомів, які використовують учителі;

–         ознайомитись із програмою першого класу;

–         організувати круглий стіл із працівниками початкової школи;

–         організувати спільні виставки дитячих робіт із малювання та ручної праці;

–         провести ознайомлювальну екскурсію «Чекає на нас школа, чекає на нас клас…» по навчальних кабінетах ЗОШ – НВК І ступеня

Впродовж року

 

 

Впродовж року

 

 

Впродовж року

 

 

 

 

 

квітень

 

 

 

 

Вихователі , учителі ЗОШ – НВК І ступеня

7 Консультації для батьків:

«Психологічний портрет першокласника»

«Створюємо для дитини «ситуацію успіху»

Впродовж року Богданова О.М., практичний психолог
8 День відкритих дверей для майбутніх першокласників «Ми раді гостям» у ЗОШ – НВК І ступеня Січень Вихователь-методист, зас.директора ЗОШ – НВК І ступеня
9 Діагностика готовності до шкільного навчання дітей старших груп Травень Практичний психолог, вихователі старших груп ЗДО

 

4.3.2. РОБОТА З ДІТЬМИ МІКРОРАЙОН

Зміст роботи Термін проведення Відповідальний Відмітка
 

1.

День відчинених дверей.

Мета: познайомити батьків з організацією навчально-виховного процесу ЗДО

 

жовтень

 

Директор (завідувач)

 

2.

 

Облік дітей мікрорайону

 

серпень

 

Сестра медична старша

 

3.

 

Осінній ярмарок

 

жовтень

 

Муз. керівник

 

5.

 

Поздоровлення з Новим роком

 

грудень

 

Муз. керівник

 

6.

 

Підготувати та провести свято, присвячене всесвітньому Дню захисту дітей

 

червень

 

Муз. керівник

 

7.

 

Провести спортивне свято «Малі олімпійські ігри»

 

лютий

 

вихователі

 

 

8.

 

Контроль за прибуттям та вибуттям дітей мікрорайону

 

протягом року

 

вихователі

 

 

Розділ 5. Адміністративно – господарська діяльність.                               Блок 5.1. Створення розвивального життєвого простору дитини                                                                                                        Адміністративно-господарча діяльність

Зміст роботи Термін Відповідальний
Адміністративний контроль
1 Скласти акти готовності дошкільного закладу до нового навчального року Липень 2019 Директор (завідувач), завідувач господарства
2 Затвердити графік роботи працівників Вересень 2019 Директор (завідувач)
3 Провести стан маркування меблів по групам Серпень 2019 Директор (завідувач), сестра медична старша
4 Контролювати готовність ЗДО до роботи в осінньо – зимовий період Вересень – жовтень 2019 Директор (завідувач), завідувач господарства
5 Контролювати роботу структурних підрозділів Протягом року Адміністрація ЗДО
5.1 Контролювати роботу старшої медичної сестри:                                                      – ведення медичної документації;             – ведення документації стосовно харчування дітей;                                                                     – своєчасне обстеження дітей, проведення щеплень;                                                          – аналіз захворюваності;                                      – своєчасне придбання медикаментів та термін їх використання;                                                                                                             – своєчасне проходження медогляду працівниками Постійно Директор (завідувач)
5.2 Контролювати роботу кухарів :                          – закладка продуктів харчування;              – технологія приготування страв;                  – якість приготування страв;                                  – норми видачі порцій на групи;                                    – дотримання санітарно – гігієнічних вимог під час обробки продуктів;                                                                                 – дотримання санітарних вимог утримання харчоблоку;                                              – виконання інструкцій техніки безпеки. Постійно Директор (завідувач), сестра медична старша
5.3 Контролювати роботу комірника щодо своєчасного завезення , збереження продуктів харчування. Дотримання термінів реалізації, вхідного контролю якості продуктів (наявність якісних посвідчень, відповідність продукції) Постійно Директор (завідувач), сестра медична старша
5.4 Контролювати роботу завгоспа щодо :                                                                                        – виконання режиму економії води, електроенергії, тепла згідно з лімітом;                                                                                           – забезпечення виконання вимог Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей (створення безпечних умов перебування дітей і дорослих в ЗДО);                                           – Своєчасного ремонту меблів, ігрового та спортивного обладнання;                                                                     – Забезпечення безперебійної роботи водогінної системи, технологічного, холодильного обладнання;                                                         – своєчасної системи опалення до роботи;                                                                             – перевірка стану електрообладнання та електропроводки;                                                                 – забезпечення дотримання правил протипожежної безпеки;                              – Забезпечення ЗДО миючими засобами, контроль за їх економним використанням;                                 – своєчасне завезення піску на оздоровчий період та для посипання доріжок взимку Постійно Директор (завідувач)
5.5 Контролювати роботу пральні:                      – Наявність та дотримання графіка зміни білизни,                                        – Дотримання норм використання миючих засобів;                                                                                                   – своєчасний ремонт постільної білизни;                                                                                        – дотримання Інструкцій з техніки безпеки Постійно Директор (завідувач), сестра медична старша
6. Контролювати санітарний стан приміщень закладу 1 раз на тиждень Директор (завідувач), сестра медична старша
7. Скласти графік відпусток працівників ЗДО на 2020 рік Грудень 2019 р. Директор (завідувач), голова ПК ЗДО №2
8. Переглянути стан ведення трудових книжок, особових справ Грудень 2018 р. Директор (завідувач)

 

5.1.2.Фінансово – господарська діяльність                                                                     

1. Контролювати своєчасне ведення та здачу необхідної документації:                                           – табелів на зарплату;                                                                  – статистичний звіт;                                                                                            – табелів щоденного відвідування                                     – звіти про стан харчування, захворюваності дітей Щомісяця Директор (завідувач), сестра медична старша
2. Затвердити штатний розпис, кошторис Вересень, грудень Директор (завідувач)
3. Оформити ділову документацію щодо організації в ЗДО платних послуг згідно чинного законодавства Вересень 2019 Директор (завідувач)
4. Провести інвентаризацію, списати непридатне майно Відповідно графіка бухгалтерії відділу освіти Директор (завідувач), завідувач господарства, кастелянка
5. Провести тарифікацію педагогічних працівників До 01.09.2019 Директор (завідувач),

 

 

5.1.3.Зміцнення матеріально – технічної бази

1. Часткове придбання постільної білизни ( наматрацники). Липень – серпень 2019р. Директор (завідувач), завідувач господарства
4. Часткове придбання кухонного посуду За потребою. Протягом року. Директор (завідувач), завідувач господарства
5. Придбання медикаментів За необхідністю Сестра медична
6. Придбання миючих засобів та засобів гігієни Протягом року за необхідністю Директор (завідувач), завідувач господарства
7. Придбання господарчих, будівельних матеріалів для утримання приміщень закладу в належному стані Протягом року завідувач господарства
8. Утеплити вікна, двері до роботи закладу в осінньо – зимовий період До 01.10.2019р. завідувач господарства
9 Провести місячник благоустрою території Квітень 2019 р. завідувач господарства

Блок 5.2. Загальні збори (конференції) колективу, рада дошкільного закладу, виробничі наради

 

5.2.1 Загальні збори колективу в 2019 – 2020 н. р.

 

№ п/п Дата проведення Питання для розгляду Доповідач Відм.про виконання
1

 

вересень

2019

Виконання Колективного договору та дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку. Директор (завідувач)
Виконання вимог ОП та пожежної безпеки працівниками закладу . завідувач з господарства
 Стан роботи щодо соціально – економічного розвитку дошкільного закладу. Директор (завідувач)
Обрання кандидатів – членів Ради закладу. вихователь-методист

 

2 Грудень

2019

  Хід виконання колективного договору Голова ПК

 

5.2.2.Виробничі наради на 2019– 2020 навчальний рік

№ п/п Дата проведення Питання для розгляду Доповідач Відм.про виконання
1

 

вересень

2019

Правила внутрішнього трудового розпорядку в дошкільному навчальному закладі Директор (завідувач)
Про дотримання педагогічного навантаження, визначеного під час тарифікації, педагогічними працівниками  та графік роботи працівників Директор (завідувач)
Готовність  робочих місць до нового навчального року Директор (завідувач)
Призначення відповідальних за пожежну безпеку Виконання вимог  колективного договору Директор (завідувач)
2 Грудень, 2019

 

Про графік відпусток працівників на 2020 рік.

 

Директор (завідувач),

голова

Про стан роботи зі зверненнями громадян у 2019 році. Директор (завідувач)
Про  результати перевірки ведення працівниками дошкільного навчального закладу ділової документації Директор (завідувач),

голова

  Результати  річної інвентаризації. Директор (завідувач),

голова

Заходи з попередження травматизму Директор (завідувач),

голова

План ремонтних робіт на 2020 рік. Завідувач господарства
3 Травень, 2020 Про підготовку до  літнього періоду 2020 р. Директор (завідувач)
Про результати дотримання вимог нормативно-правової документації у частині, що стосується збереження життя і здоров’я дітей  протягом весняного періоду та організацію охорони життя і  здоров’я дітей влітку 2020 р. Директор (завідувач)

 

Про організацію харчування дітей влітку 2020   

 

сестра медична старша
Аналіз мережі груп та кількості дітей у них. сестра медична старша

 

5.2.3 План   нарад при директору (завідуючій)     в 2019 – 2020 н. р.

№ з/п Тематика Термін Відповідальний Прим.
1. –         Організаційна робота по проведенню атестації педагогічних кадрів Жовтень  2019 Вихователь  – методист

 

–         Організація роботи з дітьми за інтересами (платні та безплатні послуги) Вихователь  – методист

 

–         Про запобігання дитячому травматизму Директор (завідувач)
–          Аналіз харчування та захворюваність за вересень місяць Сестра медична старша
2. –         Про забезпечення техніки безпеки при проведенні новорічних свят Січень, 2020 Директор (завідувач)
–         Про проведення місячника громадянського виховання Вихователь  – методист
–         Аналіз харчування і захворюваності дітей  за 2019 рік Сестра медична старша
–         Про дотримання інструкцій з охорони життя та здоров׳я дітей Сестра медична старша
3.    – Фінансово-господарська робота ЗДО за рік Лютий й  2019 Директор (завідувач)  

 

 

 

          – Звіт педагогічних працівників, що атестуються Вихователі
          – Аналіз харчування і захворюваності за січень Сестра медична старша
   – Дотримання санітарно-гігієнічних та проти епідеміологічного режиму в ДНЗ за підсумками року Сестра медична старша
4 –         Аналіз харчування і захворюваності за лютий місяці Березень  2020 Сестра медична старша
–         Про проведення місячника сімейно – родинного виховання Вихователь  – методист
–         Про дотримання інструкцій з охорони життя та здоров»я дітей Директор (завідувач)

 

Розділ 6. Вивчення стану організації життєдіяльності         дітей

Зміст вивчення Вид

вивчення

Термін виконання Форми підведення

підсумків

Відповідальні

 

Відмітка про виконання
Організація життєдіяльності дітей молодшого дошкільного віку група «Малюки» комплексне 22.04.20-26.04.20  

Довідка,

наказ

Директор,

вихователь-методист, практичний психолог

Стан реалізації завдань освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»  

тематичне

22.10.19-27.10.19  

Довідка,

наказ

Директор,

вихователь-методист

Стан реалізації державних вимог щодо рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6(7) років»  

тематичне

21.01.20-25.01.20  

Довідка,

наказ

Директор,

вихователь-методист, практичний психолог

Стан використання інноваційних(освітніх)  технологій в освітньому процесі ЗДО» тематичне 25.03.20-30.03.20 Довідка,

наказ

Вихователь-методист, практичний психолог, старша медична сестра
Стан готовності вікових груп до нового навчального року  

оперативне

10.09.19-14.09.19  

Довідка

 

Вихователь-методист

Адаптація дітей раннього віку до умов в ЗДО  

вибіркове

01.10.19-05.10.19  

Довідка

 

Вихователь-методист

Організація роботи з батьками вихованців відповідно до плану по роботі з батьками  

вибіркове

19.11.19-23.11.19  

Довідка

 

Вихователь-методист

Стан реалізації завдань з патріотичного виховання вибіркове 17.12.19-21.12.19 Довідка Вихователь-методист
Використання ІКТ технологій на заняттях з музичного виховання вибіркове 04.02.20-08.02.20 Довідка Вихователь-методист
Використання різних форм роботи з економічного виховання в освітньому процесі

 

 

вибіркове

04.03.20-08.03.20 Довідка Вихователь-методист
Стан готовності педагогів до літнього оздоровчого періоду  

вибіркове

 

27.05.20-31.05.20 Довідка Вихователь-методист
Медико-педагогічний контроль 1р. в квартал Протокол Вихователь-методист

 

Додатки до річного плану

Проблема: формування   національно – патріотичних почуттів у дітей дошкільного віку .

Мета: систематизувати роботу щодо реалізації завдань розвитку національно-патріотичного виховання дошкільників відповідно до Освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина».

Склад творчої групи:

Пасічнюк О.В.  – керівник творчої групи,  Красновид С.М.- вихователь, Ярошенко С.О.- вихователь, Яременко С.В. – вихователь

1 2 3 4 5 6
Засідання №1 вересень 2019р.

 

Вихователь – методист

 

1 Скласти план роботи творчої групи.
2

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

 Вивчення нормативної бази, методичної літератури, досвіду роботи педагогів з народознавства;
Засідання №2 листопад

2019

члени творчої групи
Розробити конспекти тематичних, інтегрованих, комплексних занять.
 Розробити рекомендації щодо оформлення куточків з народознавства.
Засідання №3 грудень

2019

  Проведення майстер-класів для вихователів. члени творчої групи
Використання фольклору на заняттях з розвитку мовлення дошкільників. протягом року

 

члени творчої групи
Організувати виставку дидактичного матеріалу для вихователів з даної теми. лютий

2020

члени

творчої групи

Засідання №4
Систематизувати добірку консультацій з національно-патріотичного виховання дошкільників квітень 2020

 

члени

творчої групи

Засідання творчої групи третій четвер кожного місяця члени

творчої групи

 

    ГУРТКОВА РОБОТА НА  2019 -2020н.р.

Назва гуртка Керівник Кількість дітей Час проведення
Фольклорний гурток         « Співаночка»

 

Матвійчук В.О. 11.00 – 12.00 Вівторок, П’ятниця
«Калинонька» –  народознавчий гурток Ярошенко С.О. 11.00- 12.00 Понеділок
«Обежедейка» – гурток з безпеки життєдіяльності Мечет Т.А., 11.30 – 12.00

 

Вівторок
Гурток англійської мови Мирон Ю.М. 90.00 – 11.00  Понеділок, Четвер
Гурток хореографії Кобзєва Н.І. 10.00 – 12.00 Вівторок, середа
«Маленькі  мислителі» (логіко – математичний гурток) Слєпченко Л.М. 15.00 – 16.00 Четвер
«Природолюб» – гурток пошуково – дослідницької діяльності Романенко В.В. 11.30 – 12.00

 

П’ятниця
« Жайворонок» – гурток з навчання дітей народним ремеслам Яременко С.В. 11.30 – 12.00

 

Середа
«Малятко  – здоров ятко» – фізкультурно – туристичний гурток Бондаренко Л.О., 11.30 – 12.00

 

П’ятниця
«Кольорова феєрія» – гурток образотворчої діяльності Педагог з ХШ 15.50  – 17.30 Понеділок, Пятниця

 

План роботи ради з харчування       на 2019-2020н.р.

№ п/п Зміст роботи Термін

виконання

Відповідальний за виконання Примітка
1. Вивчення складу ради , написання плану роботи

 

Вересень 2019 Директор (завідувач)

 

 

 

 

2. Заслуховування аналізу виконання норм харчування за дев’ять місяців (медична сестра); вжиття заходів щодо повного виконання норм з плодово-овочевої продукції. жовтень2019 Директор (завідувач), сестра медична старша

 

 

 

3. Перевірка видачі готової їжі з харчоблоку, відповідності нормам, правильності роздачі по групах (результати заслуховуються на виробничій нараді)    Листопад

2018

Директор (завідувач), сестра медична старша

 

 

 

 

4. Залучення членів ради до прийому продуктів (визначення якості); заслуховування інформації комірника щодо аналізу виконання заявок на постачання продуктів; Грудень2019 Директор (завідувач), сестра медична старша

 

 

 

 

5. Аналіз виконання норм харчування за рік; підготовка аналітичних матеріалів. Лютий 2020 Директор (завідувач), сестра медична старша

 

 

 

 

6. Спостереження за режимними процесами в групі (прийом їжі), виховання культурно-гігієнічних навичок – результати обговорюються на педагогічній раді. Березень 2020 Директор (завідувач), сестра медична старша

 

 

 

 

7. Підготовка перспективного десятиденного меню, картотеки страв для літнього оздоровчого періоду; аналіз приписів районної санітарно-епідеміологічної станції з питань організації харчування.

 

Квітень 2020 Директор (завідувач), сестра медична старша

 

 

 

8. Контроль за дотримання посадових обов’язків працівниками харчоблоку (результати оформляються актами, наказами). Травень2020 Директор (завідувач)

 

 

 

9. Контроль за зміною інформації з харчування до оздоровчого періоду(графік видачі їжі, режим дня), контроль за дотримання норм харчування щодо фруктів і соків (результати заслуховуються на педагогічній годині) Червень2020 Директор (завідувач), сестра медична старша

 

 

 

10. Підбиття підсумків роботи ради з харчування, заслуховування пропозицій. Серпень2020 Директор (завідувач)

 

 

 

 План      медичної роботи по ЗДО №2 «Вербиченька»      на 2019 – 2020 навчальний рік

№ з/п Заходи Термін виконання Відповідальний

                                             Вересень, 2019 року

1 2 3 4
1 Контролювати виконання санітарно епідеміологічного режиму Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
2 Проводити прогулянки, загартування, фізичні заняття на свіжому повітрі Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
3 Вести документацію по харчуванню, контролювати харчування дітей Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
4 Проводити огляд дітей на коросту, педикульоз, сифіліс 1раз на тиждень                      1 раз на місяць Шпота К.М., сестра медична старша
5 Контролювати проходження медоглядів працівниками ЗДО По графіку Шпота К.М., сестра медична старша
6 Здійснювати огляд робітників на гнійничкові захворювання Кожного ранку Шпота К.М., сестра медична старша
7 Проводити щеплення По плану Лікар, ст. м/с
8 Проводити антропометричні вимірювання всіх дітей після оздоровчого періоду До 05.09.19 р. Шпота К.М., сестра медична старша
9 Слідкувати за чистотою території Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
10 Проводити огляд дівчаток на гонорею 1 раз на місяць Шпота К.М., сестра медична старша
11 Оформити медичні документи нових дітей По приходу дітей Шпота К.М., сестра медична старша
12 Оформити листи здоров’я на дітей: ясельна, молодша, середня, старша До 25.09.19р. Шпота К.М., сестра медична старша
13 Вести карту розсаджування дітей Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
14 Провести медико – педагогічний контроль за ІІІ квартал: молодша, середня, старша групи До 25.09.19 р. Вихователь                        – методист,  сестра медична старша
15 Випустити сан бюлетень на тему : «Обережно !Гриби.» До 10.09.19р. Шпота К.М., сестра медична старша
16 Провести лекції для батьків і вихователів на теми :                                                               – «Профілактика ентеробіозу»;                            – «Імунізація – це здоров’я дитини»;                                                                   – «Особиста гігієна працівників»;                                                 – «Правила миття іграшок»  

 

До 15.09.19 р.

 

До 27.09.19р.

 

До 05.09.19 р.

 

До 10.09.19 р.

Шпота К.М., сестра медична старша
17 Звіт про стан захворюваності, харчування за ІІІ квартал 2019року До 25.09.19р.
18 Направити повторно диспансерних дітей до лікаря – фтизіатра До 25.09.19р. Шпота К.М., сестра медична старша
19 Провести поглиблений медичний огляд дітей 5-річного віку 09.09.2019року Шпота К.М., сестра медична старша

                                                      Жовтень 2019 року                                                                  

1. Контролювати виконання санітарно епідеміологічного режиму Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
2. Проводити прогулянки, загартування, фізичні вправи на свіжому повітрі Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
3. Вести документацію по харчуванню, контролювати харчування дітей Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
4. Проводити огляд дітей на коросту, педикульоз, сифіліс 1 раз на тиждень Шпота К.М., сестра медична старша
5. Контролювати проходження медоглядів працівниками По графіку Шпота К.М., сестра медична старша
6. Здійснювати огляд робітників на гнійничкові захворювання Кожного ранку Шпота К.М., сестра медична старша
7. Проводити щеплення По плану Лікар, ст.м/с
8. Слідкувати за чистотою території Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
9. Проводити огляд дівчаток на гонорею 1 раз на місяць Шпота К.М., сестра медична старша
10. Дооформити медичні документи на нових дітей До кінця місяця Шпота К.М., сестра медична старша
11. Випустити сан бюлетень на тему : «Вітряна віспа» До 9.10.19р. Шпота К.М., сестра медична старша
12. Проводити лекції для батьків і працівників ЗДО :                                                                – «Перша допомога при отруєнні грибами»;                                                                             – «Короста»;                                          – «Гігієна дітей молодшого віку»  

 

До 15.10.19р.

 

20.10.19р.

До 25.10.19р.

Шпота К.М., сестра медична старша
13. Провести антропометричні вимірювання в ясельній групі До 28.10.19р. Шпота К.М., сестра медична старша
14. Звіт про стан захворюваності  за жовтень 2019 року До 30.10.19р. Шпота К.М., сестра медична старша

                                               Листопад 2019 року                                                                            

1. Контролювати виконання санітарно – епідеміологічного режиму Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
2. Проводити прогулянки, загартування, фізичні вправи на свіжому повітрі Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
3. Вести документацію по харчуванню, контролювати харчування дітей Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
4. Проводити огляд дітей на коросту, педикульоз, сифіліс 1раз на тиждень, 1раз на місяць Шпота К.М., сестра медична старша
5. Контролювати проходження медоглядів працівниками По графіку Шпота К.М., сестра медична старша
6. Здійснювати огляд працівників на гнійничкові захворювання Кожного ранку Шпота К.М., сестра медична старша
7. Проводити щеплення По плану Лікар, ст. м/с
8. Проводити антропометричні вимірювання дітей До 27.11.19р. Шпота К.М., сестра медична старша
9. Слідкувати за чистотою території Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
10. Проводити огляд дівчаток на гонорею 1 раз на місяць Шпота К.М., сестра медична старша
11. Вести карту розсаджування Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
12. Направити повторно «Д» дітей до лікаря фтизіатра До 25.11.19р. Шпота К.М., сестра медична старша
13. Випустити сан бюлетень на тему:  «Гострі респіраторні захворювання» До 20.11.19р. Шпота К.М., сестра медична старша
14. Провести лекції на тему:                                                     – «Харчування дітей у зимовий період»;                                                          – «Правила одягання дітей у зимовий період»;                                                    – «Як захистити дитину від нещасних випадків»  

До 13.11.19р.

 

До 20.11.19р.

 

До 27.11.19р.

Шпота К.М., сестра медична старша
15. Звіт про стан захворюваності, харчування за листопад 2019року До 27.11.19р. Шпота К.М., сестра медична старша

Грудень 2019 року

1. Контролювати виконання санітарно – епідеміологічного режиму Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
2. Контролювати проведення вихователями прогулянок на свіжому повітрі Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
3. Вести документацію по харчуванню, контролювати харчування дітей, дотримання режиму дня Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
4. Проводити огляд дітей на коросту, педикульоз, сифіліс 1раз на місяць, 1раз на тиждень Шпота К.М., сестра медична старша
5. Контролювати проходження медогляду працівниками По графіку Шпота К.М., сестра медична старша
6. Здійснювати огляд працівників на гнійничкові захворювання Кожного ранку Шпота К.М., сестра медична старша
7. Проводити щеплення По плану Лікар, ст. м/с
8. Тримати на контролі чистоту території  ЗДО Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
9. Вести карту розсаджування Постійно Вихователі, сестра медична старша
10. Провести медико – педагогічний контроль: молодша, середня, старша групи. До 25.12.19р. Вихователь – методист, сестра медична старша
11. Випустити сан бюлетень на тему «Грип» До 18.12.19р. Шпота К.М., сестра медична старша
12. Провести лекцію на тему : «Профілактика грипу» До 18.12.19р. Шпота К.М., сестра медична старша
13. Для профілактики грипу виготовити для дітей намисто з часнику на шию До 15.12.19р. Шпота К.М., сестра медична старша
14. Провести дітям щеплення проти грипу за кошти батьків За місяць до карантину Лікар, ст. м/с
15. Хворих дітей своєчасно ізолювати, знати причини відсутності дітей На період карантину Шпота К.М., сестра медична старша
16. На випадок карантину по грипу ввести масочний режим для працівників ДНЗ. На період карантину Шпота К.М., сестра медична старша
17. Провести антропометричні вимірювання в ясельній групі До 25.12.19р. Шпота К.М., сестра медична старша
18. Звіт про стан захворюваності, харчування за IV квартал До 28.12.19р. Шпота К.М., сестра медична старша

Січень 2020 року

1. Контролювати виконання санітарно – епідемічного режиму Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
2. Контролювати виконання вихователями рухового режиму дітей Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
3. Вести документацію по харчуванню Контролювати закладку сирих продуктів до котла. Ввести в раціон цибулю, часник, салати із різних овочів для профілактики грипу Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
4. Проводити огляд дітей на коросту, педикульоз, сифіліс 1раз на тиждень, 1раз на місяць Шпота К.М., сестра медична старша
5. Контролювати проходження медоглядів працівниками ЗДО По графіку Шпота К.М., сестра медична старша
6. Здійснювати огляд робітників на гнійничкові захворювання Кожного ранку Шпота К.М., сестра медична старша
7. Проводити щеплення дітей По плану Лікар, ст. м/с
8. Провести антропометричні вимірювання: молодша, різновікова, середня, старша групи До 20.01.20 р. Шпота К.М., сестра медична старша
9. Вести карту розсаджування Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
10. Проводити огляд дівчаток на гонорею Раз на місяць. Шпота К.М., сестра медична старша
11. Провести лекцію для батьків «Що треба знати про СНІД» До 25.01.20 р. Шпота К.М., сестра медична старша
12. Провести бесіди для працівників ЗДО:                                                                                  – «Строки проходження медичного огляду»;                                                                                            – «Режим провітрювання у зимовий період»  

 

До 10.01.20р.

 

До 20.01.20р.

Шпота К.М., сестра медична старша
13. Звіт про стан захворюваності, харчування дітей за січень 2019року До 25.01.20 р. Шпота К.М., сестра медична старша
14. Обстежити дітей на гельмінти:                                   – зробити соскоб;                                            – аналіз кала на я/г До кінця місяця Шпота К.М., сестра медична старша

Лютий 2020 року   

1. Контролювати виконання санітарно – епідеміологічного режиму Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
2. Контролювати проведення вихователями прогулянок на свіжому повітрі, ранкової гімнастики, фізкультурних занять у залі Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
3. Вести документацію по харчуванню, контролювати харчування дітей Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
4. Проводити огляд дітей на коросту, педикульоз, сифіліс 1 раз на тиждень, 1 раз на місяць Шпота К.М., сестра медична старша
5. Контролювати проходження медоглядів працівниками По графіку Шпота К.М., сестра медична старша
6. Здійснювати огляд працівників на гнійничкові захворювання Кожного ранку Шпота К.М., сестра медична старша
7. Проводити щеплення дітей По плану Лікар, ст. м/с
8. Слідкувати за чистотою території Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
9. Вести карту розсаджування Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
10. Провести антропометричні вимірювання в ясельній групі До 25.02.20 р. Шпота К.М., сестра медична старша
11. Проводити огляд дівчаток на гонорею Раз на місяць Шпота К.М., сестра медична старша
12. Направити повторно «Д» дітей до лікаря – фтизіатра До 25.02.20 р. Шпота К.М., сестра медична старша
13. Дітей, у яких Р – Манту вперше позитивна направити до лікаря фтизіатра До 25.02.20 р. Шпота К.М., сестра медична старша
14. Провести лекції для батьків на теми:                                                                   – «Грип у дітей»;                                                                                                    – «Порушення постави: сколіоз»  

 

До 15.02.20 р.

До 20.02.20 р.

Шпота К.М., сестра медична старша
15. Провести лекцію для працівників:  «Санітарно – епідемічний режим в ЗДО» До 12.02.20 р. Шпота К.М., сестра медична старша
16. Підготувати звіт про стан захворюваності, харчування за лютий 2019 року До 28.02.20 р. Шпота К.М., сестра медична старша

Березень 2020 року    

1. Контролювати виконання санітарно – епідемічного режиму в ЗДО Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
2. Контролювати проведення вихователями прогулянок на свіжому повітрі, занять з фізкультури у залі Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
3. Вести документацію по харчуванню, контролювати харчування, закладку сирих продуктів до котла, дотримання кухарями технології приготування їжі Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
4. Проводити огляд дітей на коросту, педикульоз, сифіліс 1раз на тиждень, 1 раз на місяць Шпота К.М., сестра медична старша
5. Контролювати проходження медоглядів працівниками ДНЗ По графіку Шпота К.М., сестра медична старша
6. Здійснювати огляд працівників на гнійничкові захворювання Кожного ранку Шпота К.М., сестра медична старша
7. Проводити щеплення дітей По плану Лікар, ст. м/с
8. Слідкувати за чистотою території Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
9. Вести карту розсаджування Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
10. Провести антропометричні вимірювання в ясельній групі До 28.03.20 р. Шпота К.М., сестра медична старша
11. Проводити огляд дівчаток на гонорею

 

1 раз на місяць Шпота К.М., сестра медична старша
12. Виявлених дітей з патологією направити на до обстеження До кінця місяця Шпота К.М., сестра медична старша
14. Підготувати звіт про стан захворюваності, харчування  за І квартал 2020 року До 25.03.20р Шпота К.М., сестра медична старша

Квітень 2020 року                                                                               

1. Контролювати виконання санітарно – епідемічного режиму в ЗДО Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
2. Контролювати виконання вихователями рухового режиму дітей. Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
3. Вести документацію по харчуванню, контролювати харчування дітей Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
4. Проводити огляд дітей на коросту, педикульоз, сифіліс 1 раз на тиждень, 1 раз на місяць Шпота К.М., сестра медична старша
5. Контролювати проходження медоглядів працівниками По графіку Шпота К.М., сестра медична старша
6. Здійснювати огляд працівників на гнійничкові захворювання Кожного ранку Шпота К.М., сестра медична старша
7. Проводити щеплення дітей По плану Лікар, ст.м/с
8. Слідкувати за чистотою території Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
9. Проводити огляд дівчаток на гонорею Раз на місяць Шпота К.М., сестра медична старша
10. Оформити медичні документи на нових дітей До кінця місяця Шпота К.М., сестра медична старша
11. Виявлених дітей направити на лікування до кишкового кабінету. До кінця місяця Шпота К.М., сестра медична старша
12. Провести аналіз крові на глюкозу, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі дітям 5-річного віку До кінця місяця Шпота К.М., сестра медична старша
13. Дітей, у яких виявлено відхилення від норми в аналізах крові, мочи, направити на обстеження до лікаря педіатра Протягом місяця Шпота К.М., сестра медична старша
14. Провести скрипіт – тести всім дітям дитячого садка (скарлатина) До 25.04.20 р. Шпота К.М., сестра медична старша
15. Випустити сан бюлетень на тему : «Небезпека:гельмінти» До 10.04.20 р. Шпота К.М., сестра медична старша
16. Провести лекцію для батьків «Обережно! Гельмінти» До 15.04.20 р. Шпота К.М., сестра медична старша
17. Провести бесіду з працівниками «Харчові отруєння». До 25.04.20 р. Шпота К.М., сестра медична старша
18. Направити «Д» дітей до лікаря – фтизіатра До 25.04.19 р. Шпота К.М., сестра медична старша
19. Підготувати звіт про стан захворюваності, харчування за квітень місяць 2020року До 30.04.20 р. Шпота К.М., сестра медична старша
20. Провести антропометричні виміри у ясельній групі До 28.04.20 р. Шпота К.М., сестра медична старша

Травень 2020 року        

1. Контролювати виконання санітарно – епідемічного режиму в ЗДО Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
2. Контролювати проведення вихователями на свіжому повітрі режимних моментів: ранковий прийом дітей, ранкова гімнастика, фізкультурні заняття, денні прогулянки тощо Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
3. Контролювати проведення вихователями загартовуючи процедур з дітьми Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
4. Вести документацію по харчуванню, контролювати харчування дітей, дотримуватись виконання норм харчування Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
5. Проводити огляд дітей на коросту, педикульоз, сифіліс 1 раз на тиждень, 1 раз на місяці Шпота К.М., сестра медична старша
6. Контролювати проходження медоглядів працівниками ДНЗ По графіку Шпота К.М., сестра медична старша
7. Здійснювати огляд робітників на гнійничкові захворювання Кожного ранку Шпота К.М., сестра медична старша
8. Проводити щеплення дітей. По плану Лікар, ст. м/с
9. Слідкувати за чистотою території Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
10. Проводити огляд дівчаток на гонорею 1 раз на місяць Шпота К.М., сестра медична старша
11. Оформити медичні документи на нових дітей До кінця місяця Шпота К.М., сестра медична старша
12. Вести карту розсаджування дітей Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
13. Направити «Д» дітей  до лікаря – фтизіатра До 25.05.20 р. Шпота К.М., сестра медична старша
14. Направити дітей, які були відсутні у квітні  , до поліклініки для здачі аналізів До 15.05.20 р. Шпота К.М., сестра медична старша
15. Провести з працівниками санмінімум до літнього оздоровчого періоду і прийняти залік під розпис До 25.05.20 р. Шпота К.М., сестра медична старша
16. Випустити сан бюлетень на тему «Кишкові інфекції» До 25.05.20 р. Шпота К.М., сестра медична старша
17. Провести лекції для працівників ДНЗ :                                                                                           – «Дотримання санітарно – гігієнічного та протиепідемічного режимів»;                                                                      – «Особиста гігієна»;                                                                    – «Особливості приготування їжі в літній період в дитячому харчуванні»  

 

До 25.05.20 р.

 

 

До 23.05.20 р.

До20.05.20 р.

Шпота К.М., сестра медична старша
18. Провести лекцію для батьків на тему «Алергія у дітей» До 25.05.20 р. Шпота К.М., сестра медична старша
19. Провести антропометричні виміри дітей ясельної групи До 27.05.20 р. Шпота К.М., сестра медична старша
20. Підготувати звіт про стан захворюваності, харчування за травень місяць 2020року До 28.05.20 р. Шпота К.М., сестра медична старша

                                               Червень 2020 року  

1. Контролювати виконання санітарно – епідемічного режиму Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
2. Контролювати проведення вихователями режимних моментів на свіжому повітрі Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
3. Вести документацію по харчуванню, контролювати харчування дітей; закладку сирих продуктів до котла. В раціон до літнього меню включити соки, фрукти, салати із свіжих овочів Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
4. Проводити огляд дітей на коросту, педикульоз, сифіліс 1раз на тиждень, 1раз на місяць Шпота К.М., сестра медична старша
5. Контролювати проходження медоглядів працівниками  ЗДО По графіку Шпота К.М., сестра медична старша
6. Здійснювати огляд працівників на гнійничкові захворювання. Кожного ранку. Шпота К.М., сестра медична старша
7. Проводити щеплення. По плану Лікар, ст. м/с
8. Слідкувати за чистотою території (пісок обробляти окропом, перекопувати, заміняти кожного місяця) Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
9. Проводити огляд дівчаток на гонорею Раз на місяць Шпота К.М., сестра медична старша
10 Оформити медичні документи на нових дітей До кінця місяця Шпота К.М., сестра медична старша
11. Оформити медичні документи на дітей, які йдуть до школи До кінця місяця Шпота К.М., сестра медична старша
12. Провести лекції для працівників і батьків:                                                                            – «Сонце – друг і ворог для дітей» ;                                                      – «Гострі кишкові інфекції»;                                                        – «Особливості харчування дітей влітку»  

 

До 10.06.20 р.

 

До 15.06.20 р.

До 20.06.20 р.

Шпота К.М., сестра медична старша
13. Випустити сан бюлетень на тему «Укуси комах влітку» До 05.06.20 р. Шпота К.М., сестра медична старша
14. Підготувати звіт про стан захворюваності, харчування  за ІІ квартал 2020 року До 30.06.20 р. Шпота К.М., сестра медична старша

 

Липень 2020 року

1. Контролювати виконання санітарно – епідемічного режиму в ЗДО Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
2. Контролювати проведення вихователями режимних моментів на свіжому повітрі Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
3. Вести документацію по харчуванню, контролювати харчування дітей, дотримання кухарями технології приготування їжі Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
4. Проводити огляд дітей на коросту, педикульоз, сифіліс 1раз на тиждень, 1раз на місяць Шпота К.М., сестра медична старша
5. Контролювати проходження медоглядів працівниками ДНЗ По графіку Шпота К.М., сестра медична старша
6. Здійснювати огляд працівників на гнійничкові захворювання Кожного ранку Шпота К.М., сестра медична старша
7. Проводити щеплення По плану Лікар, ст. м/с
8. Слідкувати за чистотою території Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
9. Проводити огляд дівчаток на гонорею Раз на місяць Шпота К.М., сестра медична старша
10. Оформити медичні документи на нових дітей До кінця місяця Шпота К.М., сестра медична старша
11. Провести пантографію 5-річним дітям, антропометрію дітям ясельної групи До 17.07.20р. Шпота К.М., сестра медична старша
12. Провести лекції для працівників:                                            – «Правила миття іграшок»;                                    – «Правила миття посуду в оздоровчий період»;  

 

До 17.07.20р.

До.23.07.20р.

Шпота К.М., сестра медична старша
13. Провести лекцію для батьків на тему: «Порушення постави у дітей» До 30.07.20 р. Шпота К.М., сестра медична старша
14. Випустити сан бюлетень на тему: «Туберкульоз у дітей» До 27.07.19 р. Шпота К.М., сестра медична старша
15. Підготувати звіт про стан захворюваності, харчування за липень місяць 2018 року До 30.07.20 р. Шпота К.М., сестра медична старша

Серпень 2020 року  

1. Контролювати виконання санітарно – епідемічного режиму в закладі Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
2. Проводити прогулянки на свіжому повітрі, ранкову гімнастику, фізичні заняття. Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
3. Вести документацію по харчуванню; контролювати харчування дітей Постійно Шпота К.М., сестра медична старша
4. Проводити огляд дітей на коросту, педикульоз, сифіліс 1раз на тиждень, 1 раз на місяць Сестра медична старша
5. Контролювати проходження медогляду працівниками. По графіку Сестра медична старша
6. Здійснювати огляд працівників на гнійничкові захворювання Кожного ранку Шпота К.М., сестра медична старша
7. Проводити щеплення По плану Лікар, ст. м/с
8. Слідкувати за чистотою території Постійно Сестра медична старша
9. Проводити огляд дівчаток на гонорею Раз на місяць Сестра медична старша
10. Оформити медичні документи на нових дітей До кінця місяця Сестра медична старша
11. Провести антропометрію дітям ясельної групи До 08.08.20р. Сестра медична старша
12. Провести лекції для батьків:                               – «Бережіть очі своїх дітей»;                      – «Перша допомога при травмах»  

До 07.08.20р.

До.20.08.20р.

Шпота К.М., сестра медична старша
13. Випустити сан бюлетень на тему: «Ці небезпечні гриби» До 08.08.20р. Сестра медична старша
14 Підготувати звіт про стан захворюваності , харчування за серпень 2019року До 30.08.19р. Шпота К.М., сестра медична старша
15. Підготувати звіт про оздоровчий період 2020 року До 30.08.20р. Шпота К.М., сестра медична старша

 

ОХОРОНА ЖИТТЯ І ЗДОРОВЯ ДІТЕЙ.

                                                                                                                                      ЗАХОДИ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДИТЯЧОГО ТРАВМАТИЗМУ                                            

№ з/п Заходи Термін виконання Відповідальний

Робота з педагогами

 

1. Ознайомити учасників навчально – виховного процесу з нормативними документами з організації роботи з безпеки життєдіяльності в ЗДО Вересень 2019р. Директор (завідувач)
2. Систематично проводити інструктажі з усіма категоріями працівників Згідно графіка Директор (завідувач)
3. Проводити тематичні інструктажі щодо попередження дитячого травматизму За сезонами Директор (завідувач)
4. Розглядати питання охорони праці і здоров’я дітей на нарадах при завідуючий 1 раз на місяць Директор (завідувач)
5. Підвищити особисту відповідальність працівників у період проведення масових заходів з дітьми Протягом року Вихователі
6. Зазначити у планах самоосвіти питання щодо охорони життя і здоров’я дітей, попередження дитячого травматизму Вересень 2019р. Вихователь                        – методист
7. Проводити з батьками роботу з питань безпеки життя і здоров’я дітей (консультації, бесіди, інструктажі, відкриті заходи) Протягом року, за сезонами Вихователі
8. Поповнювати батьківські куточки інформацією з питань охорони життя і здоров’я дітей Протягом року Вихователі
9. Обладнати виставку літератури та дидактичних посібників з питань попередження дитячого травматизму Травень 2020 р Вихователь                        – методист
10. Надавати методичну допомогу вихователям з проведення занять, виховних заходів з пропаганди правил безпеки життєдіяльності дітей Протягом року Вихователь                        – методист
11. Обстеження приміщень, території закладу з метою виявлення небезпечних для життя і здоров’я дітей предметів. Щоденно Завыдувач господарства

Робота з дітьми         

1. Дні Здоров’я 1 раз на місяць Вихователі
2. Фізкультурні свята 2 рази на рік Вихователі
3. Фізкультурні розваги 1 раз на місяць Вихователі
4. Включати в заняття з ознайомлення з навколишнім , розвитку мовлення такі теми:                   – «Небезпечні речі»;                                                     – «Як захистити себе від чужих людей»;                                                              – «Якщо ти один вдома»;                                         – «Навіщо ми миємо руки» Протягом року Вихователі
5. Читання літератури для дітей з правил поведінки, охорони свого здоров’я Постійно Вихователі
6. Тиждень безпеки життєдіяльності Квітень 2020р Вихователі
7. Місячник безпеки життєдіяльності Травень 2020р. Вихователі
8. Здійснювати контроль за вихованням у дітей культурно – гігієнічних навичок, проведення загартовуючи процедур Постійно Директор (завідувач), сестра медична старша
9. Проводити з дітьми роботу по вихованню здорового способу життя, отримання валеологічних знань Протягом року Вихователі
10 Виставка дитячих малюнків «Ми – пішоходи» Травень 2020р Вихователі

ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

№ з/п Заходи Термін виконання Відповідальний
1. Ознайомити учасників навчально – виховного процесу із законом України «Про пожежну безпеку» Вересень 2019 р. Директор (завідувач)
2. Проводити огляд приміщень, території ЗДО щодо дотримання протипожежного режиму 1 раз на квартал Завідувач господарства
3. Оформити куточок із пожежної безпеки. Вересень 2019р. Директор (завідувач), завгосп
4. Затвердити план евакуації на випадок виникнення пожежі Вересень 2019р. Директор (завідувач)
5. Розглядати питання про пожежну безпеку в ДНЗ на нарадах при завідуючий 1 раз на квартал Завідувач господарства
6. Переглянути та доповнити Інструкцію для працівників охорони (сторожів) із правил пожежної безпеки відповідно до вимог п.3.11 Правил пожежної безпеки України Вересень 2019р. Директор (завідувач), завідувач господарства
7. Проводити заняття для вихователів із питань навчання дітей вимог пожежної безпеки Протягом року Завідувач господарства, вихователь – методист
8. Організувати виставку малюнків на тему : «Обережно! Вогонь» (робота дітей спільно з батьками) Травень 2020 р. Вихователі
9. Контролювати постійне вивчення правил Протягом року Директор (завідувач)

 

ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Заходи Термін виконання Відповідальний
1. Проведення вступних, первинних, цільових інструктажів з охорони праці За потребою Директор (завідувач)
2. Проведення повторних інструктажів з охорони праці За графіком Директор (завідувач)
3. Підписання акту прийняття ЗДО до нового навчального року Серпень 2020р. Директор (завідувач), завідувач господарства
4. Контролювати виконання вимог інструкцій з техніки безпеки всіма категоріями працівників ДНЗ Постійно Директор (завідувач), завідувач господарства
5. Заправка вогнегасників Згідно графіку Завгосп
6. Оформлення куточка з охорони праці Вересень 2019р. Директор (завідувач)
7. Перевірка захисного заземлення та опору ізоляції електромережі За графіком Завідувач господарства
8. Видання наказу про організацію роботи з охорони праці, про підсумки роботи з охорони праці за рік Вересень 2019 Січень 2020 Директор (завідувач)
9. Контроль виконання заходів по підготовці до роботи в осінньо – зимовий період Вересень – жовтень 2019 Директор (завідувач), завідувач господарства
10 Видання наказів про попередження дитячого травматизму Згідно сезону Директор (завідувач)
11 Обстеження приміщень, території ЗДО  на предмет дотримання інструкції з охорони праці 1 раз на місяць Завідувач господарства
12 Проводити навчання з працівниками ЗДО по техніці безпеки Згідно графіка Директор (завідувач)
13 Проводити перевірку робочого стану технологічного, холодильного обладнання на харчоблоці та в коморі ЗДО 1 раз на квартал Завідувач господарства
14 Перевірити стан ведення журналів по охороні праці Січень 2020 Профспілковий комітет ЗДО
15. Оформлення угоди з ПК по охороні праці За графіком Директор (завідувач), голова ПК

Тематичні місячники, тижні

 

№ з/п Зміст Термін проведення Відповідальний Примітка
1. Фізкультурно – оздоровча та спортивно – масова робота Вересень 2019 року Вихователь – методист  
2. Громадянське виховання.

 

Грудень 2019 року Вихователь – методист
3. Місячник обдарованої дитини

 

Січень 2020 року Вихователь – методист
4. Сімейно – родинне виховання

 

Березень  2019 року Вихователь – методист
5. Екологічне виховання Квітень, 2020  року Вихователь – методист
6. Місячник трудового виховання Травень 2020  року. Вихователь – методист

Тематичні тижні

 

1. Тиждень ОБЖД Жовтень 2019                (ІІІ тиждень) Вихователь – методист
2. Тиждень  художньо- естетичного виховання Листопад 2019 (ІІІ тиждень) Вихователь – методист
3. Тиждень ОБЖД Квітень 2020                    (ІІІ тиждень) Вихователь – методист

Тематичні дні

1. День казки Останній четвер місяця Вихователі
2. День лікарських рослин Вересень Вихователі
3. День довкілля : екологічні екскурсії Перший вівторок місяця. Вихователі
4. День здоров’я Третя середа кожного місяця Вихователі
5. День уважності : морально – етична тематика Остання п’ятниця місяця Вихователі

 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ТЕМАТИЧНИХ СВЯТ І РОЗВАГ                                                                                                       на 2019- 2020 н. р.

 

з/п

Назва заходу Дата проведення Відповідальний
1. Свято Осені (всі групи) Жовтень 2019 Муз. керівник
2. Спортивне свято Листопад 2019 Липень 2020 Муз. керівник, вихователі
3. Розвага «Святий Миколай» Грудень 2019 Муз . керівник, вихователі
4. Новорічні святкові ранки Грудень 2019 Муз. керівник, вихователі
5. Розвага «Різдвяні колядки» Січень 2020 Муз. керівник, вихователі
6. Розвага «Щедрий вечір, добрий вечір» Січень 2020 Муз керівник, вихователі
7. Розвага «Стрітення» Лютий 2020 Муз. керівник, вихователі
8. Свята до Дня матері і бабусі Березень 2020 Муз. керівник, вихователі
9. Народознавче свято у старшій групі Березень 2020 Красновид С.М., вихователь
10 Свято «Великодні дзвони» Квітень 2020 Муз. керівник, вихователі
11 Свято випуску дітей до школи Травень 2020 Муз. керівник, вихователі
12 Прийняти участь у міському святі до Дня захисту дітей 01.06.2020 Вихователі
13 Спортивна розвага «Здоровим Будь» Червень 2020 Вихователі, муз. керівник
14 Розвага до свята Івана Купала Липень 2020 Муз. керівник, вихователі
15. Розвага до Дня Незалежності «Україна мила, краю мій чудовий» Серпень 2020 Муз. керівник, вихователі
16 Розвага «З днем народження вітаємо» 1 раз на місяць Муз керівник, вихователі

 

План розваг з фізичного виховання         на 2019 – 2020 роки

Старша і різновікова

Назва свята розваг Група Дата Відповідальні
Осінь
Розвага «Веселі спортсмени»  

старші

 

 

 

 

Вересень  Вихователі  груп

 

 

 

Старша група (показове)

 

Розвага  « В народні ігри граємо» Жовтень

 

Розвага «Здорові дівчатка й здорові хлоп»ятка» Листопад
Зима

 

Свято«Тато, мама, я – спортивна сім’я»  

 

 

Грудень Музичний керівник, вихователі ЗДО
 Розвага «Здрастуй, зимонько-чарівнице!»»  

Січень

«Зимові розваги» Лютий
                                      Весна
Свято «Масляна»   Березень
 Свято «Тато, мама, я – спортивна сім’я»  

Квітень

 Розвага «Ти лети веселий м’ячик»
Змагання з легкої атлетики «Їдемо на олімпіаду» Травень

 

Середня і молодша групи
Розвага «Ми ростемо здоровими» середні,

молодш

і

Вересень Музичний керівник, вихователі ЗДО

 

Розвага «Ходить осінь гаєм, урожай збирає» Жовтень

 

Розвага «В гостях у  Лісовика» Листопад
Зима
Розвага «Пригоди Карлсона»   Грудень

 

Музичний керівник, вихователі ЗДО
Розвага «Сміливим, дужим виростай» Січень
Свято «Масляна» Лютий
Весна
 Розвага «Зустріч із казкою»   Березень Музичний керівник, вихователі ЗДО
Розвага «Пригоди Колобка» Квітень
Розвага «Ми – веселі фізкультурники» Травень

 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ МУЗИЧНИХ РОЗВАГ

 

№ з/п Назва заходу Група

Вересень 20189  

                                                                           

1. Вистава лялькового театру за казкою «Ріпка» Молодша
2. Драматизація казки «Колобок» Середня група
3. Вечір української пісні Старші групи
4 «З днем народження вітаємо» Всі групи

Жовтень 2019

 

1. «Сорока – ворона кашку варила» Молодша
2. Інсценізація казки «Колосок» Середня група
3. «Люблю тебе, краю калиновий» Старші групи
4. «З днем народження вітаємо» Всі групи

Листопад 2019  

                                                                                       

1. «Бабусина казка» Молодша
2. Свято врожаю Всі групи
3. Конкурс на краще виконання колискових пісень Старші і середня групи
4. «З днем народження вітаємо» Всі групи

Грудень 2019    

                                                                  

1. Свято Нового року Всі групи
2. «Святий Миколай до нас завітай» Старші групи
3. «З днем народження вітаємо» Всі групи
4. «Ой весела в нас зима» Середня

Січень 2020  

                                                                       

1. Вистава лялькового театру «Рукавичка» Молодша
2. «Коляда і Різдво в українській традиції» Середня і старші групи
3. «У нас в гостях Маланка» Старші групи
4. День іменинника

Лютий 2020

 

1. Лялькова вистава «Хто сказав «Няв»?» Молодша
2. Свято Стрітення Старші
3. «Чарівний світ музики» Старші, середня
4. День іменинника Всі групи

 

                                               Березень 2020

1. Інсценізація казки «Зайчикова хатка» Молодша
2. «Т.Г.Шевченко – великий Кобзар» Старші групи
3. Свято зустрічі весни. Старша група, середня
4. День іменинника Всі групи

                                                Квітень 2020

1. «Прийшла весна, прийшла красна, гаївоньку нам принесла»  Середня
2. Інсценівка «На Великдень» Старші
3. Лялькова вистава за мотивами казки «Котик та півник» Всі групи
4. День іменинника Всі групи

Травень 2020                                                                           

1. «День народження білочки» Молодша група
2. «Немає лиха, коли все тихо» Середня і старші
3. «Нашої матусі день» Всі групи
4. День іменинника Всі групи

Червень 2020                                                                                

1. «У русалочок в гостях» Середня, старша
2. Концерт дітей старшої групи. Виконання русальських і петрівочних пісень. Всі групи
3. «Сонячні промінчики» Молодша
4. День іменинника Всі групи

Липень 2020                                                              

1. Свято Івана Купала. Всі групи
2. Свято мильних бульбашок Всі групи
3. День іменинника Всі групи

Серпень 2020                                                                             

1. «Кучерява яблунько, дай мені хоч яблучко» Середня і старша
2. Свято «Обжинки» Всі групи
3. «Козацькі розваги» Старша група
4. День іменинника Всі групи

 

ПЛАН                                                                                                                                             роботи практичного психолога на 2019 – 2020рік

 1. Психологічний супровід дітей раннього віку

 

№ з/п Напрямок роботи Зміст роботи з дітьми, педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу Термін проведення Де і з ким проводиться
1.

 

 

 

 

 

 

Психодіагностична робота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Знайомство з батьками дітей, які поступають до дитячого садка: бесіда, консультації, анкетування.

-Відвідування режимних моментів та спостереження за дітьми з метою контролю за адаптацією новоприбулих та відстеження особливостей поведінки та емоційного стану дітей.

-Відстеження особливостей психічного розвитку дітей раннього віку за запитом та потребою (за методикою Мановой-Томовой).

-Повторне обстеження.

Вересень

 

Жовтень

 

 

 

 

Вересень жовтень

 

 

Грудень

Батьки, діти

 

 

 

 

 

 

 

Діти

 

 

діти

2

 

 

 

 

 

 

 

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота Проведення корекційно-розвивальних занять за програмою «Разом весело рости».

 

 

 

 

 

Вересень листопад

 

 

 

 

 

 

 

Діти

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Організаційно методична робота Проведення психолого – педагогічного  консиліуму». Адаптація дітей до умов ДНЗ».

 

 

жовтень

 

 

 

 

Адміністрація, вихователі, медсестра
4.

 

 

 

 

Консультаційна робота Проведення групових консультацій під час батьківських зборів:

–         Адаптація дитини до умов дитячого садка. Анкетування батьків

–         Розвиток пізнавальних процесів

–         Криза 3-ох років.

 

 

Жовтень

 

Січень

 

Березень

 

 

 

 

 

Батьки

 

 

 

 1. Психологічний супровід дітей молодшого та середнього дошкільного віку

 

№ з/п Напрямок роботи Зміст роботи з дітьми, педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу Термін проведення Де і з ким проводиться
1.

 

 

 

 

 

Психодіагностична робота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Спостереження за поведінкою та емоційним станом дітей у групі.                                 -Вивчення самопочуття дитини в групі

-Повторне дослідження.

-Дослідження особливостей поведінки, емоційного стану, розвитку пізнавальних процесів за запитом батьків чи вихователів (спостереження, індивідуальні бесіди, анкетування, малювання).

-Психодіагностичне обстеження дітей за запитом вихователів, батьків, адміністрації ДНЗ (діти з особливими освітніми потребами, ПМПК…)

Вересень –  Жовтень

лютий

Протягом року

 

 

 

 

Протягом року

 

 

Діти молодшої групи

 

Діти

 

 

 

 

 

Діти

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

 

 

 

 

-Проведення розвивально-корекційних занять за програмою «Світ дитинства» (автор Нижник Г.М.)

-Проведення розвивально-корекційних занять за програмою «Соціалізація дошкільників в умовах ДНЗ» (укладач Т.І. Прищепа)

-Розробка та проведення індивідуальних корекційних занять для дітей з особливим варіантом розвитку за потребою.

Жовтень-

лютий

 

 

жовтень -лютий

 

 

протягом року

 

Діти ІІ мол. групи

 

Діти середньої групи

 

діти

 

3.

 

 

 

 

 

Консультаційна робота Проведення групових консультацій під час батьківських зборів:

–         Стилі виховання дітей у сім’ї.

 

–         Профілактика насилля у родині

 

–         Таємний сенс дитячих малюнків

 

 

Вересень

 

Січень

 

Березень

 

 

Батьки ІІ мол. груп

 

Батьки середньої групи

 

 

 

 1. Психологічний супровід дітей старшого дошкільного віку

 

№ з/п Напрямок роботи Зміст роботи з дітьми, педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу Термін проведення Де і з ким проводиться
1.

 

 

 

Психодіагностична робота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Вивчення емоційного благополуччя та соціальної адаптації дітей у групі (спостереження, бесіди, малювання)

-Психодіагностика психологічної готовності дітей 6-ти річного віку до навчання у школі, за тестом Керна – Йерасека, тест «Сходинки», тест «Вербальне мислення»

-Повторне обстеження.

-Психодіагностичне обстеження дітей за запитом вихователів, батьків, адміністрації ДНЗ (діти з особливими освітніми потребами, ПМПК…)

Вересень

 

 

Січень -березень

 

 

 

травень

Протягом року

 

 

Діти

 

 

Діти

 

 

 

 

 

Діти

 

 

 

2.

 

 

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

 

 

 

-Проведення розвивально-корекційних занять за програмою «Розвиток емоційної сфери особистості дитини та її соціальної адаптації»(Автор-укладач С.М.Тєргоєва)

-Проведення розвивально-корекційних занять за програмою «Психологічна підготовка дитини до школи» О.Гапон.

-Проведення корекційно-відновлювальних занять за програмою роботи з майбутніми першокласниками (автор В.Д. Дьякова)

Вересень-січень

 

 

Березень-травень

 

лютий-травень

 

 

старша група

 

 

старша група

 

діти старшої групи

 

3.

 

 

 

Організаційно-методична Проведення психолого-педагогічного консиліуму «Психологічна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі» березень

 

 

 

адміністрація, педагоги, медсестра
4.

 

 

Консультаційна робота Проведення групових консультацій під час батьківських зборів:

–         Розвиток  творчих здібностей в дошкільному віці.

–         Психологічна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі.

 

 

 

Вересень

 

 

Травень

 

 

 

батьки

 

 

Батьки

 

4.Психологічний супровід «обдарованих» дітей та дітей «групи ризику»

№ з/п Напрямок роботи Зміст роботи з дітьми, педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу Термін проведення Де і з ким проводиться
1.

 

 

 

 

 

 

 

Психодіагностична робота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Діагностика спеціальних здібностей за тестом-анкетою А. Де Ханна і Г.Кафа.

-Дослідження здібностей дітей за тестом Гудінаф-Харріса (інтелектуальні задатки) та «Домалюй малюнок» (творчі задатки)

-Спостереження за поведінкою та емоційним станом дітей у групі.                                -Вивчення самопочуття дитини в групі

-Повторне дослідження

-Дослідження особливостей поведінки, емоційного стану, розвитку пізнавальних процесів за запитом батьків чи вихователів (спостереження, індивідуальні бесіди, анкетування, малювання).

-Діагностика рівня агресивності, гіперактивності та тривожності у дітей

Жовтень

 

листопад–

Грудень

 

Жовтень – листопад

 

Лютий

Протягом року

 

 

 

 

Листопад –Березень

Батьки

 

Діти старшої групи

 

діти

 

 

Діти

Діти

 

 

 

 

 

Діти всіх груп

2.

 

 

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

 

 

 

 

 

-Проведення корекційно – розвивальних занять за програмою « Психолого – педагогічні аспекти розвивально – корекійної роботи з обдарованими дітьми старшого дошкільного віку» (автор Нижник Г. М.)

-Розробка та проведення індивідуальних корекційних занять для дітей з особливими потребами.

-Розробка та проведення індивідуальних корекційних занять для дітей з особливим варіантом розвитку за потребою.

 

Березень – травень

 

 

 

Протягом року

 

Протягом року

 

Діти

 

 

 

 

 

Діти

 

 

Діти

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Консультаційна робота Проведення індивідуальних консультацій :

-Стилі взаємодії з обдарованими дітьми

– Порушення емоційно – вольової сфери

 

 

 

 

Протягом року

 

 

Батьки

 

5.Консультаційно-просвітницька діяльність

 

№ з/п Зміст роботи з дітьми, педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу Термін проведення Де і з ким проводиться
1.

 

 

 

 

Індивідуальне консультування педагогічних працівників з питань раціоналізації психолого-педагогічного процесу з дітьми (на основі результатів психологічного дослідження та згідно їх запитів). Протягом року

 

 

 

Педагоги

 

 

 

 

2

 

Індивідуальне консультування батьків за результатами дослідження та за запитом. Протягом року Батьки

 

3

 

 

Групова консультація для вихователів:

«Формування ціннісного ставлення до здорового способу життя дітей дошкільного віку»

 

травень

 

 

Педагоги

 

4

 

Групові консультації для батьків:

«Виховання без покарання»

 

Січень

Батьки

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План роботи «Школи молодих батьків»

-Довіра як основний чинник успішної адаптації дитини в дошкільному закладі

– Контроль за розвитком малюків (аналітична довідка за результатами дослідження)

-Психолого – педагогічна допомога родині в адаптації дитини до умов дитячого садка

-Ігри в піску та сольові анімації як психопрофілактичний засіб у період адаптації

-інтерактивна робота з батьками

 

 

Вересень

 

Грудень

 

 

 

 

Травень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Батьки

6

 

Психологічна просвіта батьків через організацію інформаційних блоків у групах дитячого садка. Протягом року  

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приймати участь у педрадах:

1.     «Якісна освіта ­– запорука самореалізації особистості.»

2.     «Патріотичне виховання дошкільників»

3.      «Модернізації підходів у роботі з родинами та розвитку партнерських відносин між закладом та сім’єю.»

Педагогічний консиліум:

Психолого – педагогічне забезпечення розвитку здібностей в дошкільному віці.

Аналітична довідка за результатами дослідження

 

Серпень

 

Грудень

 

Березень

 

Травень

 

 

 

 

Педагоги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Аналіз соціально – психологічної та емоційно вольової готовності старших дошкільників до навчання.

Підготувати інформаційні листки, пам’ятки:

– щодо профілактики насильства, щодо дітей

дошкільного віку;

–  кризи 3-х років;

–  Психологічна готовність дитини до навчання в школі

-Слухняна дитина це добре для батьків?

– Мама я сам.

– Страшні сни

Протягом року

 

 

 

Всі учасники навчально-виховного процесу

 

 

6.Організаційно-методична робота

 

№ з/п Зміст роботи з дітьми, педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу Термін проведення Де і з ким проводиться
1. Складання плану роботи на рік. Серпень
2

 

 

Складання плану роботи на місяць.

 

 

Щомісячно до

29числа

 

 

3

 

Підготовка до проведення різних форм роботи з педагогічними працівниками, батьками, дітьми. Протягом року
4

 

 

Організація роботи із самоосвіти, робота із періодичною пресою та методичною літературою. Відвідування бібліотеки Протягом року

 

5

 

 

Оформляти робочий кабінет психолога, забезпечення методичним матеріалом щодо супроводу дітей дошкільного віку. Протягом року

 

6

 

 

Проведення паспортизації вікових груп дитячого садка з метою збора відомостей про дітей, виявлення деструктивних сімей. вересень

 

 

7

 

Оформлення документації згідно вимог. Підготовка статистичних звітів. протягом року
9

 

 

 

Розробка рекомендацій для батьків та педагогів щодо взаємодії з дітьми «групи ризику», дітей з особливими потребами та дітей, що потребують регуляції поведінки протягом року

 

 

10

 

 

 

 

 

Підготовка та проведення психолого-педагогічного консиліуму на тему:

«Адаптація дітей до умов дошкільного навчального закладу»;

«Психологічна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі».

 

 

вересень-жовтень

лютий-березень

12

 

Прийняти участь у акції «міжнародний день толерантності».  

16.11

13

%

Вам може бути цікаво...